Témata
Reklama

Antikorozní povrchové úpravy zvyšují užitnost konstrukčních dílů

Společnost Metalkov se již více než čtvrtstoletí specializuje na povrchové úpravy ocelových konstrukcí a tryskáním a metalizací. Letos v létě jsme opět dostali příležitost navštívit její areál ve Vlašimi a prohlédnout si lakovnou, kam si po úzké příjezdové cestě jezdí pro kvalitní antikorozní povrchové úpravy výrobci kovových konstrukcí a zařízení z celého světa. A určitě dobře vědí proč.

Gabriela Jedličková

V redakci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Po rozšíření provozu o novou velkoprostorovou lakovnu včetně vytěkacího a expedičního zázemí, mycích boxů a kabin pro tryskání korundem a pro metalizaci v roce 2015 získala společnost zázemí pro povrchové antikorozní úpravy i nadrozměrných dílů a konstrukcí.

Reklama
Reklama
Celkový pohled na areál firmy Metalkov Vlašim – v popředí nové výrobní haly, zprovozněné v roce 2015, s nejmodernější technologií povrchových úprav s maximální šetrností k životnímu prostředí. (Foto: Archiv Metalkov Vlašim)

Proti větru, vodě i soli

Za dobu své existence tak Metalkov úspěšně zrealizoval množství zakázek v České republice i zahraničí a mnoho kovových konstrukcí bude díky povrchům z Vašimi dlouho odolávat povětrnostním vlivům a korozi. Mezi jinými to bylo 6 500 dílů protihlukových stěn pro 25 železničních mostů na německých drahách pro Deutsche Bahn. Tato zakázka byla zrealizovaná včetně výroby, žárového zinkování a dvouvrstvého duplexního nátěrového systému. Dalším příkladem je povrchová úprava, dílenská předmontáž a kompletní přeprava 600 tun oceli, ze kterých je složen příhradový přepravník od společnosti Beumer Group, který v Belgii na trase téměř dva kilometry dlouhé přesunuje jemný popílek vzniklý jako vedlejší produkt uhelné elektrárny Les Awirs.

Vodní elektrárna na pražském ostrově Štvanice prošla modernizací tří kaplanových turbín o instalovaném výkonu 3x 1,89 MW. Společnost Metalkov prováděla kompletní povrchovou úpravu všech nadrozměrných dílů, z nichž některé mají až 5 metrů v průměru. Konstrukci turbín vyrábí firma Mavel z Benešova u Prahy. (Foto: Archiv Metalkov Vlašim)

Další důležitý segment představují speciální povrchové antikorozní úpravy vnitřních a vnějších plášťů a dalších dílů přivaděčů turbín, realizované v průběhu let u více než 500 vodních elektráren po celém světě. Čeští čtenáři se mohou potkat s povrchy upravenými ve Vlašimi buď na portálech dopravního značení v hlavním městě Praze, nebo na garážích pro osobní automobily na letišti v Ruzyni. Další část portfolia tvoří zakázkové lakování dílů pro výrobce zemědělské techniky a manipulačních vozíků pro letiště či povrchové úpravy krytování pro výrobce obráběcích strojů.

Skříň turbíny před aplikací antikorozní úpravy

Není asi náročnějších zakázek na povrchové antikorozní ochrany než těch určených pro extrémní klimatické podmínky, jako je střídání abnormálních teplot a slané prostředí. Že společnost Metalkov v takto náročných podmínkách obstojí, prokázala, když realizovala antikorozní povrchové ochrany všech velkých a pomocných jeřábů ovládajících záchranné a záchranářské čluny na ve své době největší výletní lodi Queen Mary II a také v případě největší ropné norsko-italské těžební plošiny Goliat v Barentsově moři s produkcí 100 tisíc barelů ropy denně – pro ni se realizovaly povrchové úpravy pomocných konstrukcí jednotlivých technologických zařízení. Podrobně jsme o těchto zakázkách psali v článcích na www.mmspektrum.com/160544 a www.mmspektrum.com/171114.

Karoserie manipulačních vozíků, které jednou budou po letištní ploše převážet zavazadla a ostatní náklad k letadlům.
Speciální povrchové antikorozní úpravy vnitřních a vnějších plášťů přivaděčů turbín, realizované u více než 500 vodních elektráren po celém světě. (Foto: Archiv Metalkov Vlašim)Karoserie manipulačních vozíků, které jednou budou po letištní ploše převážet zavazadla a ostatní náklad k letadlům.

Rybí farma na mořském dnu

Tyto předchozí zkušenosti s tak náročnými zakázkami uplatnila společnost Metalkov při další „slané“ zakázce pro rybí farmu Ocean Farm1, kde provedla na celé plošině antikorozní povrchovou úpravu kotevních prvků dodávaných společností Rolls-Royce – divizí Marine.

Projekt Ocean Farm 1 je první hlubinná akvakultura na světě, navržená předním chovatelem lososů norskou společností SalMar ASA a vyrobená čínskou společností China Shipbuilding Industry Corporation (CSIS) v Qingdao. Jde o pilotní projekt u mořského dna v lokalitě Frohavet u pobřeží středního Norska. Konstrukce je vysoká 68 metrů, má průměr 110 metrů (délka fotbalového hřiště) a do jejího objemu 25 000 m3 by se vešlo více než dvě stě olympijských bazénů. Pohyblivé ponořené ventily rozptýlí potravu, aby umožnily rybám život v hloubkách místo shlukování se u hladiny v blízkosti krmení. Oceánský proud pomáhá vyčistit odpad, aby udržoval nízkou úmrtnost a zdravější ryby. Farma bude vybavena zařízeními pro výzkum, vývoj a testování farmaření na otevřeném oceánu se zaměřením na biologické podmínky a podmínky pro chov ryb. Během roku 2030 potřebuje svět produkovat o 70 % více potravin a je třeba k tomu použít méně zdrojů s minimálním dopadem na životní prostředí. Zatímco oceán pokrývá 2/3 světového povrchu, pouze 2 % potravin pocházejí z moře.

Za projektem Ocean Farm 1 se skrývá unikátní mezidisciplinární partnerství největších firem v Norsku z pohledu akvakultury a ponorných instalací. Výsledkem je robustní konstrukce, vycházející z konstrukčních technologií užívaných v segmentu ponorných ropných plošin s ohledem na bezpečnost biologických zařízení. A volba firmy realizující protikorozní úpravy padla na vlašimský Metalkov. (Foto: Archiv Metalkov Vlašim)

Kvalita stvrzená certifikací

Mimo představení nových zajímavých projektů z poslední doby jsme se dozvěděli, že jednatel společnosti a obchodní ředitel Metalkovu Ing. Evžen Reitschläger ml. složil úspěšně zkoušky 2. stupně programu Nace Coating Inspektor a dosáhl jako devátý Čech certifikace (NACE) CIP. Metalkov se tak stal první průmyslovou zakázkovou lakovnou, která může tyto služby NACE inspektora nabídnout svým klientům, vytvořit komplexní návrhy systémů antikorozní ochrany a zajistit odborný dozor nad správným prováděním protikorozních povrchových úprav v souladu s americkými i evropskými standardy.

Evžen Reitschläger ml., obchodní ředitel a jednatel firmy. (Foto: Archiv Metalkov Vlašim)

Gabriela Jedličková, Vlašim

Zpracováno s využitím podkladů společnosti Metalkov Vlašim

gabriela.jedlickova@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 181052
Datum: 25. 09. 2018
Rubrika: Servis / Reportáž
Firmy
Související články
Na cestě k autonomním dopravním prostředkům

Ve Stockholmu se bude konat na začátku června globální summit o veřejné dopravě UITP 2019, který pokrývá všechny městské a regionální druhy dopravy po celém světě, kombinuje různorodý program přednášek, workshopů, zasedání a expozic a zůstává největší světovou akcí zaměřenou na udržitelnou mobilitu. Neustále se vyvíjející veřejná doprava je definována potřebami měst a neobejde se bez odborníků, kteří se dívají do budoucnosti. Summitu se účastní ministři dopravy, starostové a zástupci městských dopravních podniků, provozovatelé veřejné dopravy, generální ředitelé průmyslu, výrobci dopravních prostředků, operační a síťoví manažeři, vývojáři a mnoho dalších odborníků v segmentu veřejné dopravy.

S uranem v podpalubí

V březnovém vydání MM Průmyslového spektra jsme publikovali článek pod názvem Jaderné ledoborce pro Severní cestu. Jelikož tento text vzbudil zájem řady čtenářů, rozhodli jsme se na toto téma připravit další podrobnější příspěvek.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Související články
Zrod (a znovuzrození) břitové destičky

Prakticky veškeré výrobky z kovů se obrábějí pomocí břitových destiček – ať už se jedná o letecký průmysl, výrobu energetických zařízení, nebo oblast spotřebního zboží. Břitové destičky jsou využívány ve velkém měřítku a pro širokou škálu aplikací, od frézování masivních bloků motorů a tvarového obrábění forem využívaných výrobci sportovní obuvi až po obrábění číselníků. Seznam požadavků na břitové destičky je dlouhý: vysoká odolnost proti opotřebení a dlouhá životnost, vysoké rychlosti úběru kovu a maximální spolehlivost, a to i v náročných podmínkách, jako jsou složité dráhy nástrojů nebo hluboké dutiny, špičková výkonnost při obrábění za sucha i za mokra a vynikající kvalita obrobené plochy při dodržení přísných tolerancí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jak na hliník?

Recyklace jedné tuny hliníkového materiálu ušetří přibližně čtyři tuny bauxitu, 95 % energie potřebné pro výrobu primárního hliníku a devět tun emisí CO2. V současné době ušetří více než 80 milionů tun emisí skleníkových plynů ročně. To odpovídá přibližně 15 milionům automobilů.

Šedesát měsíců pro energetickou efektivitu

V roce 2009 byly výrobní stroje zahrnuty do pracovního plánu evropské směrnice pro výrobky spojené se spotřebou energie 2009/125/EC, obsahující odpovídající metodologii (MEErP), a s tím související povinnost výrobců splňovat požadavky na snižování energetické náročnosti svých výrobků. Rámec těchto požadavků a termín jejich implementace je stále předmětem intenzivních jednání mezi Evropskou komisí a evropským svazem obráběcích strojů Cecimo. Současný vývoj situace se pokusí objasnit Ing. Jiří Vrhel ze Svazu strojírenské technologie, který zastupuje Českou republiku při jednáních v Bruselu.

Obrábět stejně za méně - Energetická efektivita obráběcích strojů

Energetická efektivita výrobních strojů - ekodesign, má čím dál větší význam. Na světových výstavách v čele s EMO Hannover 2013 byla patrná snaha výrobců nabídnout zákazníkovi nejen stroj s potřebnými užitnými vlastnostmi, ale i stroj pracující energeticky úsporně. Je také patrná vyšší informovanost zákazníků a do obecného povědomí se dostává čím dál více informací o řešeních, která zajišťují stejné užitné vlastnosti při snížené spotřebě energie.

Úspory jsou heslo naší doby

Nejen současná legislativa, ale i prostá starost o zaměstnance či vlastní zdraví vede menší i větší firmy k tomu, že investují do technologií filtrace - technologií, jejichž přímé efekty "nejsou vidět" a přesto jsou poměrně nákladné.

Ekodesign v konstrukci obráběcích center

V poslední době se stále častěji ve spojení s výrobky objevují pojmy ekodesign, či zelené stroje. Jedná se o vývoj a konstrukci výrobků zaměřenou na minimalizaci jejich negativního dopadu na životní prostředí. Výrobce obráběcích strojů Tajmac-ZPS se u svých obráběcích center touto problematikou zabývá v celé řadě oblastí a je zapojen i do projektu FR-TI3/655 - Ecodesign ve stavbě obráběcích strojů.

S MES systémy k vyšší efektivitě

Další konference z produkce společnosti Controller Institut, která se věnuje vzdělávání v oblasti controllingu a podnikových financí, s názvem Výroba v detailu se konala v Plzni a účastníkům vedle hodnotného programu v přednáškové sekci byl umožněn také vstup do výrobních prostor společnosti Doosan Škoda Power. Konference je primárně určena výrobním ředitelům a manažerům, technickým ředitelům či mistrům výroby, kterým představuje řešení pro efektivní řízení výroby ale také např. zaměstnanců.

Ohlédnutí za MSV 2018

Jubilejní strojírenský veletrh v Brně se i letos nesl ve znamení inovací, technických i technologických novinek (často také světových premiér), ale hlavně v duchu oslav stého výročí založení Československé republiky, takže se také vzpomínalo na historické úspěchy v technice v expozici 100RIES. A není tedy divu, že partnerskou zemí bylo letos Slovensko. Na následujících řádcích přinášíme malé ohlédnutí za veletrhem, kde připomeneme některé exponáty, které v očích naší redakce za zmínku a vzpomínku stojí.

Lasery + Optika v průmyslu

Lasery i optické přístroje jsou součástí stále většího počtu průmyslových aplikací, a to v oblasti zpracování kovových i nekovových materiálů. První ročník konference zabývající se právě problematikou využití laseru v průmyslu v České republice uspořádala společnost Lascam pro vedoucí technology, vedoucí výrobních úseků, vyšší management a ředitele výrobních podniků – klíčové osoby, které rozhodují o strategii firmy a zavádění inovací do výrobních procesů.

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Spjato s regiónem, otevřeno pro celý svět

Aktuálním tématem současné doby jsou diskuze o lokálních ekonomikách, jejich vlivu na inovační potenciál, vytváření firemní kultury a rozvoj podnikatelského prostředí. Jejím velkým zastáncem a propagátorem je profesor Milan Zelený. Učíme se od Baťů a jejich metody bychom měli s potřebnou modifikací upravovat pro naši dobu. Nedávno jsem měl možnost navštívit německého výrobce obráběcích strojů, společnost Hermle, která mojí optikou pohledu splňuje znaky lokální výroby s globální působností. Na každém kroku to bylo znát.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit