Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Automatizace v interní logistice
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Automatizace v interní logistice

Automatizace skýtá mnoho nových způsobů, jak zefektivnit výrobní a logistické procesy. Lze eliminovat chybovost lidského faktoru a všechny výrobní a skladové operace výrazně zpřesnit a v některých aplikacích i zrychlit. Uživatel pak má neustále pod kontrolou přesnou lokaci a pohyb jakékoliv položky ve výrobě či ve skladu, protože celý systém bývá ovládán ve většině případů řídicím softwarem WMS (Warehouse Management System).

Dalším faktorem, proč se automatizace dostává do popředí zájmu, je stále se zvyšující cena lidské práce a problém s náborem kvalitních pracovníků, s nímž se nově vznikající provozy v průmyslových zónách často potýkají. Cena pracovní síly tedy obecně stoupá, což je trend, který podporuje zavádění automatizace a v oblasti manipulační techniky nasazení robotických vozíků. Další příležitostí pro nasazení automatizovaných vozíků či jiných zařízení je činnost v prostředí, které je pro člověka nevyhovující.

Kde automatizaci nasadit

Při posuzování možnosti nasazení automatizace je vhodné provést optimalizační studii se znalostí nebo měřením potřebných materiálových toků. Z té následně vyplyne, zda a jak velkých úspor je možné s robotickými vozíky dosáhnout. Obecně se robotické vozíky hodí nejvíce tam, kde jsou prováděny stejné nebo opakující se manipulační cykly. Pak je možné využít všech jejich přínosů. Jednoduše řečeno, robotické vozíky nemusejí chodit k lékaři, nepotřebují pauzu na oběd, nepotřebují střídání na směny, nezajímá je konec pracovní doby.

Robotické vozíky Linde Matic

Společnost Linde Material Handling (Linde MH) poprvé představila robotické vozíky v roce 2015 a jednalo se o hodně inovativní přístup. Vývojoví inženýři Linde MH společně s kolegy z dceřiné francouzské společnosti Balyo, která se automatizací manipulační techniky dlouhodobě zabývá, totiž zvolili neobvyklou cestu. Rozhodli se nevyvíjet drahé speciální stroje, ale naopak přinést robotiku do stávající manipulační techniky a zachovat tak výhody hromadné výroby. Sériové vozíky Linde jsou přímo ve výrobě doplněny řídicím systémem, který jim posléze umožňuje autonomní pohyb. Pro zákazníky je to podstatně výhodnější, protože si nemusejí pořizovat na zakázku vyráběný robotický stroj. Prvními modely se staly robotizovaný tahač a stohovací vysokozdvižný vozík o nosnosti 1,2 tuny. Následovaly je nízkozdvižný paletový vozík a stohovací protizátěžový vysokozdvižný vozík. Nejnovější model robotického vozíku Linde je schopen automaticky manipulovat s paletami o hmotnosti 1,5 tuny ve výšce až 12 metrů. Střednědobým cílem společnosti je připravit pro každou z hlavních produktových řad robotickou verzi vozíku.

 
Nejnovější robotický vozík Linde dokáže manipulovat s paletami o hmotnosti 1,5 tuny ve výšce až 12 metrů.

Jak se robotické vozíky Linde navigují

Robotické vozíky Linde využívají pro svou navigaci tzv. Lidar, což je zařízení na bázi radaru, který místo mikrovln používá laserový paprsek. Před zahájením provozu jsou prostory vozíkem nasnímány a v jeho paměti se vytvoří interaktivní mapa, do níž jsou následně zaneseny důležité body, například poloha dopravníků, předávací prostory atd. Vozíky pak při vlastním provozu porovnávají uložený elektronický obraz prostoru s aktuálně snímanými obrazy. Jedná se tak vlastně o kyberneticko-fyzikální systém, jehož vlastnosti jej přímo předurčují pro provoz podle směrnice Industry 4.0, kdy se nezávislé decentralizované systémy budou řídit samy. Velkou výhodou robotických vozíků Linde je, že nepotřebují žádnou dodatečnou infrastrukturu, tedy žádnou montáž indukčního vedení do podlah, žádné mechanické vedení, žádné odrazové plochy ani vysílače lokalizačních systémů. Robotické vozíky Linde mohou navíc pokrývat svým provozem vzdálenosti až do několika set metrů.

Řízení vozíků

Jak již bylo řečeno výše, robotické vozíky Linde se mohou pohybovat zcela autonomně. Tam, kde jsou jednoduché provozní podmínky, mohou vozíky pracovat i samostatně, bez připojení k informačnímu systému. V tom případě jsou řízeny přes dotykovou obrazovku anebo naprogramovány v řídicím počítači vozíku.
Vozíky jsou schopny kdykoliv přejít do manuálního provozu – stačí je přidržet za madlo, s vozíkem provést potřebnou manuální operaci a poté je dovézt zpět poblíž jejich trasy. Do provozu se pak spustí pouhým stiskem tlačítka. I to je jedna z velkých výhod řešení od Linde MH – stroj může být kdykoliv řízen lidskou obsluhou a může s ním být zacházeno jako s normálním sériovým vozíkem stejného druhu.

Nejvyspělejší variantou je řízení vozíků ve spojení se systémy WMS a podnikovým ERP systémem – pro toto propojení je připraven řídicí systém Supervisor. V kombinaci s bezdrátovými řídicími moduly LAN (tzv. comboxy) zajišťuje dohledový software vozíků spojení s rolnovými nebo pásovými dopravníky palet, ovinovacími stroji na palety, dále přijímá objednávky z podnikového ERP či skladových řídicích systémů (WMS) a převádí je do objednávek přepravy.


Robotický tahač Linde P-Matic

Bezpečnost na prvním místě

Robotické vozíky jsou vybaveny nejenom potřebnými vizuálními i akustickými varovnými indikátory a nouzovými tlačítky pro zastavení, ale hlavně neustále vyhledávají a detekují možné překážky a umějí včas zabránit kolizi. Systém pro řízení vozíků umožňuje nastavit „dopravní pravidla“, která budou vozíky dodržovat. V těchto pravidlech může být zakomponována přednost v jízdě, pokud se dva vozíky přiblíží, nebo stanoveny další priority při obsluze výroby či skladu.

Obecně řečeno, práce robotických vozíků je vzhledem k jejich vybavení bezpečnostními senzory a čidly při provozu bezpečnější – robotický vozík například nepřehlédne jinou osobu za vozíkem při couvání nebo nebude zbytečně riskovat rychlou jízdou.

Rozvoj robotických vozíků Linde Matic

Na veletrhu World of Material Handling (WOMH), který se konal loni v Offenbachu nedaleko Frankfurtu nad Mohanem, představila společnost Linde MH vše, co už je dnes možné s robotickými manipulačními vozíky vykonávat, a jak může automatizované předávání nákladu mezi autonomními vozíky vypadat. Nově představený robotizovaný VNA vozík K-Matic pro zakládání palet v úzkých uličkách odebíral palety z regálové police a následně je položil na místo překládky. Zde je naložil stohovací vysokozdvižný vozík a po ujetí krátké přepravní trasy je umístil na válečkový dopravník. Když paleta doputovala na konec válečkového dopravníku, převzal ji čekající logistický vláček Linde Factory Train a dovezl ji k cílovému regálu. To vše se dělo plně automaticky, aniž by vozíky musel ovládat řidič. To je vize tzv. smart továrny budoucnosti, jíž se Linde MH se svým výrobním programem významně přibližuje.


Bezobslužná obsluha skladu robotickými vozíky Linde T-Matic a L-matic

Nejnovější akvizice KION Group

Koncern KION Group buduje a podporuje ve více než 100 zemích po celém světě logistická řešení, která optimalizují materiálové a informační toky v rámci továren, skladů a distribučních center. V současné době je největším výrobcem průmyslových vozíků v Evropě a druhým největším výrobcem vysokozdvižných vozíků na celém světě. KION Group je na cestě stát se předním poskytovatelem automatizovaných řešení, proto také došlo k akvizici již dvou významných firem v oboru.

První akvizicí je společnost Dematic, světová jednička v oblasti automatizované manipulace s materiálem. Firma poskytuje komplexní řadu inteligentních řešení pro dodavatelské řetězce a automatizaci provozů. Další je společnost Egemin Automation, která je předním specialistou automatizace logistiky a má také renomé v oblasti automaticky vedených vozíků AGV.

Jaký lze očekávat vývoj automatizace v ČR?

V České republice se tempo rozvoje automatizace a robotizace zvyšuje a jsou pokládány velmi solidní základy pro budoucí rozvoj tzv. smart továren. Návazně na evropský standard Industrie 4.0 byl také v České republice zahájen aplikovaný výzkum v oblasti automatizace průmyslu. Vznikla Národní iniciativa Průmysl 4.0, která obsahuje i základní definici: „… kyberneticko-fyzikální systémy kontrolují fyzické procesy, vytvářejí virtuální kopie fyzikálního světa a přijímají decentralizovaná rozhodnutí…“ – a to je přesně řešení Linde Robotics od Linde MH. V budoucnu lze předpokládat, že skupina vozíků, tzv. cluster, dostane požadavek na převezení nákladu z místa A na místo B a řídicí systém sám rozhodne o tom, který z vozíků je nejblíže a má potřebné parametry k vykonání úkolu.

Linde Material Handling

Ing. Vladislav Záveský

martin.petrik@linde-mh.cz

www.linde-mh.cz

Další články

Logistika/ manipulační/ dopravní technika
Automatizace, regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: