Témata
Zdroj: AERS

Bateriové akumulační stanice v průmyslu

Akumulační systémy se postupně stávají součástí nově stavěných budov, zejména tam, kde je zároveň umístěna fotovoltaická elektrárna. Zkušenosti z tuzemska i zahraničí ukazují, že decentralizovaná výroba elektřiny ve spojení s její akumulací má potenciál výrazně snížit spotřebu a zvýšit energetickou nezávislost provozovatele.

Reklama

S rostoucí kapacitou bateriových stanic a rostoucími nároky na stabilitu a kvalitu dodávek elektrické energie se na trhu objevují systémy určené pro výrobní, administrativní a obchodní centra a podobné objekty. Ve výrobních závodech jsou mikrovýpadky velkým problémem. Kvalita sítě se zhoršuje, problémem pro automatizované stroje a robotická pracoviště jsou nejen mikrovýpadky, ale i přepětí, podpětí či změny frekvence.

Akumulační stanice od společnosti AERS byla součástí dodávky fotovoltaické elektrárny o výkonu 210 kWp, kterou pro Strojírny Rumburk realizovala společnost Matru se sídlem v Plzni. (Zdroj: AERS)

Podniky hledají řešení na klíč podle svých požadavků

Zahraniční dodavatelé nabízejí tradiční, kontejnerová řešení formou sériově vyráběných stanic, což ne vždy odpovídá potřebám managementu výrobních závodů. Ty hledají řešení na klíč, které jim nabídne spolehlivé technologie, vytvářející zdroj energie pro široké spektrum aplikací. Například takové technologie, které dokážou snížit rezervovaný výkon, vykrývat energetické odběrové špičky (vyrovnávat diagram), pokrývat čtvrthodinová maxima, eliminovat pokuty za překročení maxim a fungovat i jako provozní záloha energie pro doběh technologií (Power UPS) či v ostrovním režimu provozu, nezávisle na síti.

Reklama
Reklama

Velkokapacitní baterie do výrobního závodu

Reakcí na výše uvedené požadavky je například řešení od firmy AERS, která je součástí holdingu Fenix Group. S myšlenkou využití velkokapacitní baterie ve výrobním závodě přišel majitel společnosti Fenix Group Cyril Svozil a jeho zadání bylo od počátku jasné – využít dobré zkušenosti z instalace bateriového úložiště v provozu nového administrativního centra společnosti Fenix Trading v Jeseníku a vyzkoušet v pilotním projektu spolehlivost a ekonomickou návratnost velkokapacitní průmyslové baterie od společnosti AERS. Firma AERS se problematikou velkých bateriových úložišť a jejich využití v průmyslových areálech zabývá společně s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB). Cílem projektu Zéta II „Řízení bateriových úložišť pro aplikace v průmyslu v souladu s požadavky odběratelů a distribuční sítě“ je analyzovat algoritmy regulace čtvrthodinových maxim, regulace mikrovýpadků a regulace účiníku a jejich dopad na distribuční soustavu v reálných podmínkách.

Instalovaná kapacita bateriového úložiště špičkovací stanice je 408 kWh. (Zdroj: AERS)

Špičkovací akumulační stanice s modulární koncepcí

Díky spolupráci investora a týmu firmy AERS vznikla první špičkovací akumulační stanice, která funguje od roku 2018 ve výrobním závodě firmy Fenix v Jeseníku. Technologie akumulace energie využívá velkokapacitní bateriové energetické úložiště a dynamicky řízené výkonové střídače DC/AC v režimu 4Q, které zajišťují řízený všesměrový tok energie. Technologie je navržena tak, aby umožňovala modulární dimenzování i pro jiné cílové aplikace. Modulární koncepcí je zajištěna možnost navýšit provozní výkon měničů nebo akumulační kapacitu energetického zásobníku. Stanice SAS je vybavena řídicím systémem PMS (Power Management System), který zajišťuje řízení chodu celé technologie a dynamické řízení podle potřeb provozovatele a provozních stavů v distribuční soustavě.

Reklama

Úspěšná spolupráce bude pokračovat

Spolehlivost a výsledky, jichž stanice v Jeseníku zatím dosahuje, otevřely dveře pro další projekty. Akumulační stanice od společnosti AERS byla součástí dodávky fotovoltaické elektrárny o výkonu 210 kWp, kterou pro Strojírny Rumburk realizovala od podzimu 2019 v roli generálního dodavatele plzeňská společnost Matru. Instalovaný výkon špičkovací stanice, realizované v rámci I. etapy, byl 200 kW, instalovaná kapacita pak 204 kWh. Špičkovací stanice funguje od roku 2020 jako systémová záloha výrobního areálu Strojíren Rumburk, přičemž přechod do ostrovního režimu při výpadku sítě zajišťuje do cca 10 ms. Investor i generální dodavatel si u stanice cení široké spektrum aplikací, podporu ze strany dodavatele a modularitu řešení, které je otevřené pro další potřeby zadavatele.

Cyril Svozil jr., ředitel společnosti AERS

„Naše špičkovací stanice je na tuzemském trhu jedinečná tím, že v sobě standardně zahrnuje všechny funkce požadované investorem, včetně akumulace elektrické energie, vykrývání mikrovýpadků dodávek a symetrizace odběru ze sítě.“

Letos se kapacita špičkovací stanice v Rumburku zdvojnásobila. Výkon fotovoltaické elektrárny zůstal stejný, tj. 210 kWp, ale společnost AERS navýšila v rámci II. etapy prací kapacitu své špičkovací stanice z loňských 204 kWh na současných 408 kWh. Ani tím však plány vedení Strojíren Rumburk nekončí. V blízké budoucnosti chtějí kapacitu úložiště ještě navyšovat a své aktivity směrovat i do oblasti nabíjecí stanice pro elektromobily nebo do oblasti přeprodeje akumulované energie.

Modulární řešení akumulační stanice umožňuje navyšovat provozní výkon měničů nebo akumulační kapacitu energetického zásobníku. (Zdroj: AERS)

„Výhodou dodaného řešení jsou i rychlé opravy a zásahy – celá stanice byla vyvinuta v České republice a její tvůrci ji dokonale znají. Malou nevýhodou je vyšší cena, ale ta přidaná hodnota je o tolik větší, že zákazníkovi, který má zájem o podobné řešení, se opravdu vyplatí,“ říká Aleš Maškovský, jednatel firmy Matru.

Ladislav Brada, majitel Stojíren Rumburk, k tomu v roli investora dodává: „Přestože cena špičkovací stanice není úplně levná, splňuje v rámci trhu vše, co jsem od řešení, které tady budujeme, očekával. Zařízení firmy AERS umí spolupracovat s fotovoltaickou elektrárnou a akumulovat energii či zacházet s přebytky, ale také vykrývat mikrovýpadky nebo nižší kvalitu dodávek elektrické energie. Zejména výpadky energie nás trápí a způsobují škody a stanice je umí v řádu milisekund dokonale vykrýt.“

Fotovoltaická elektrárna s akumulační stanicí funguje jako doplňkový zdroj energie pro technologie ve výrobním areálu společnosti Strojírny Rumburk. (Zdroj: AERS)

Ředitel společnosti AERS Cyril Svozil jr. k dodávce špičkovací stanice do Strojíren Rumburk uvedl: „Investor od našeho bateriového úložiště očekával zejména akumulaci elektrické energie, snížení rezervovaného výkonu, omezení čtvrthodinových maxim, symetrizaci odběru ze sítě, vykrývání a filtraci mikrovýpadků dodávek elektrické energie, provozní zálohu energie pro doběh technologií (Power UPS) a funkci off-grid (ostrovní režim provozu, nezávislý na síti). Naše špičkovací stanice v sobě standardně zahrnuje všechny výše uvedené funkce a tím je na tuzemském trhu jedinečná.“

Více informací o průmyslových aplikacích a využití špičkovacích stanic a podrobnosti o možnostech domácích bateriových úložišť najdete na internetových stránkách www.aers.cz.

Související články
Bezpečnost nových elektromobilů

České společnosti, či společnosti působící v ČR, získávají svůj podíl na trhu dodávek určených pro rozvoj elektromobility. Inženýrská společnost DEL ze Žďáru nad Sázavou řeší právě nyní zajímavý obchodní případ. Finálním odběratelem produktů, které vzniknou na linkách sestavených tímto zkušeným integrátorem, je významný výrobce elektromobilů ze Spojených států amerických.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 1. díl: Proč elektromobily? Kontroverzní debata

Eletromobilita se postupně stává realitou. Přestože se názory na ni významně liší, faktem je, že se stane součástí našich životů (do jaké míry, to se ještě uvidí). Co všechno přechod na elektromobilitu ovlivní a jakým způsobem, se pokusíme nastínit v tomto desetidílném seriálu, který jsme připravili ve spolupráci a pod odborným dohledem profesora Jana Macka a inženýra Josefa Morkuse z Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel na FS ČVUT v Praze a spolu s dalšími odborníky. Jednotlivé příspěvky představí různé úhly pohledu na hromadné zavádění elektromobilů, jeho možné důsledky a technologické, ekonomické, ekologické, ale i politické dopady pro Českou republiku.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Související články
Energetické úspory pod kontrolou

Chlazení rozváděčů není levnou záležitostí. Navíc, čím je chladicí jednotka v provozu déle, tím vyšší provozní náklady vznikají. Všichni, kdo chtějí vědět, zdali je výhodné kupovat nejnovější produkty, mohou nyní použít nový kalkulátor společnosti Rittal, který spočítá energetickou účinnost a celkové náklady na vlastnictví (TCO). Stačí čtyři kroky a on-line nástroj rychle, pohodlně a zcela zdarma vypočítá potenciální energetické úspory.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Úspora lidských zdrojů, energie i času

Zavřít garážová vrata, nastavit žaluzie podle polohy slunce, přivřít střešní okna s počínajícím deštěm či s poklesem teploty zakrýt bazén. Všechny tyto operace spojuje jejich technické řešení - detekce stavu a následné spuštění pohonu.

Moderní ekologické technologie

Trendem současné výstavby je používat pokud možno ekologické technologie a součásti z ekologických materiálů a ne ty, jenž např. představují vznik skleníkových plynů.

Svět zpoza volantu zatraceně rychlého náklaďáku

Sednout za volant, nastartovat, přidat plyn a ten držet na podlaze, pokud to jde. Šílená rychlost, mraky prachu za autem, to jsou atributy závodění, jak jej vidí spousta příznivců Rallye Dakar. V něm drží nepřehlédnutelnou roli klan Lopraisů. Ti starší si budou pamatovat na Karla Lopraise, Monsignora Dakar, který výrazně vstoupil do davu kamionů a dokázal pokořit i firemní flotily.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 4. díl: Jaké jsou limity lithiových baterií

Stěžejní součást bateriových elektrických vozidel představuje trakční baterie, soustava navzájem propojených sekundárních (nabíjecích) galvanických článků, které v podobě chemické energie akumulují tu elektrickou, již z baterie získává elektromotor. Protože se jako jedna z nevýhod elektrických vozidel oproti těm konvenčním uvádí poměr uložené energie a hmotnosti akumulátorů, tedy jejich relativně nízká specifická energie, zaměříme se v tomto díle našeho seriálu právě na ni, představíme si některé možnosti jejího navýšení a zmapujeme důsledky, jaké může pro mobilitu mít.

Elektronická dvojčata

Slyšíme-li slovo „dvojčata“, představíme si mnohé, od úplně stejných dětiček ve stejných šatičkách až po smutně proslulé newyorské mrakodrapy. Málokdo z nás by si však představil dva malé chlapce – Petra a Pavla Bařinovi – kteří, místo aby běhali za míčem, sedí u stolu a vybaveni stejnými pájkami tvoří různé svíticí nebo hýbací doplňky ke svým hračkám...

Moje osobní spotřeba je menší než leckterého mého zaměstnance

Kvido Štěpánek založil před 30 lety prosperující společnost. Dnes je její majetek odhadován na dvě miliardy korun. Za dobu své existence věnoval na dobročinnost více než 100 milionů korun. Tento nenápadný a skromný člověk inspiroval naši redakci, která ho požádala, aby se s ní podělil o své názory na filantropii, životní hodnoty a tradici dobročinnosti v Čechách.

Z manažera vlastníkem

V době recese koupila Olga Kupec od německého majitele slévárenský provoz a už více než 10 let jede její firma na plné obrátky. Tato přemýšlivá a empatická dáma dokázala svým přístupem ke klientům a kolegům vybudovat v českoněmeckém pohraničí prosperující firmu, která nemá nouzi, ani o zakázky, ani o zaměstnance.

Inženýrská akademie ČR - Rozvoj srdce Evropy

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Úspory naruby - Lži o úsporách v domácnostech

Poté, co již máme jasno, jak je to s úsporou v případě úsporných světelných zdrojů. Víme čím, jak a kde svítit, přinášíme další díl seriálu Úspory naruby. Tentokrát se podíváme na zoubek spotřebičům v domácnosti.

Úspory naruby - Zákaz výroby a dovozu halogenových žárovek

Pod tímto nadpisem redakce připravila sérii zásadních článků o odvrácených stranách tzv. úspor, jejichž skutečné výsledky jsou často přinejmenším sporné.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit