Témata
Zdroj: AERS

Bateriové akumulační stanice v průmyslu

Akumulační systémy se postupně stávají součástí nově stavěných budov, zejména tam, kde je zároveň umístěna fotovoltaická elektrárna. Zkušenosti z tuzemska i zahraničí ukazují, že decentralizovaná výroba elektřiny ve spojení s její akumulací má potenciál výrazně snížit spotřebu a zvýšit energetickou nezávislost provozovatele.

Reklama

S rostoucí kapacitou bateriových stanic a rostoucími nároky na stabilitu a kvalitu dodávek elektrické energie se na trhu objevují systémy určené pro výrobní, administrativní a obchodní centra a podobné objekty. Ve výrobních závodech jsou mikrovýpadky velkým problémem. Kvalita sítě se zhoršuje, problémem pro automatizované stroje a robotická pracoviště jsou nejen mikrovýpadky, ale i přepětí, podpětí či změny frekvence.

Akumulační stanice od společnosti AERS byla součástí dodávky fotovoltaické elektrárny o výkonu 210 kWp, kterou pro Strojírny Rumburk realizovala společnost Matru se sídlem v Plzni. (Zdroj: AERS)

Podniky hledají řešení na klíč podle svých požadavků

Zahraniční dodavatelé nabízejí tradiční, kontejnerová řešení formou sériově vyráběných stanic, což ne vždy odpovídá potřebám managementu výrobních závodů. Ty hledají řešení na klíč, které jim nabídne spolehlivé technologie, vytvářející zdroj energie pro široké spektrum aplikací. Například takové technologie, které dokážou snížit rezervovaný výkon, vykrývat energetické odběrové špičky (vyrovnávat diagram), pokrývat čtvrthodinová maxima, eliminovat pokuty za překročení maxim a fungovat i jako provozní záloha energie pro doběh technologií (Power UPS) či v ostrovním režimu provozu, nezávisle na síti.

Reklama
Reklama
Reklama

Velkokapacitní baterie do výrobního závodu

Reakcí na výše uvedené požadavky je například řešení od firmy AERS, která je součástí holdingu Fenix Group. S myšlenkou využití velkokapacitní baterie ve výrobním závodě přišel majitel společnosti Fenix Group Cyril Svozil a jeho zadání bylo od počátku jasné – využít dobré zkušenosti z instalace bateriového úložiště v provozu nového administrativního centra společnosti Fenix Trading v Jeseníku a vyzkoušet v pilotním projektu spolehlivost a ekonomickou návratnost velkokapacitní průmyslové baterie od společnosti AERS. Firma AERS se problematikou velkých bateriových úložišť a jejich využití v průmyslových areálech zabývá společně s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB). Cílem projektu Zéta II „Řízení bateriových úložišť pro aplikace v průmyslu v souladu s požadavky odběratelů a distribuční sítě“ je analyzovat algoritmy regulace čtvrthodinových maxim, regulace mikrovýpadků a regulace účiníku a jejich dopad na distribuční soustavu v reálných podmínkách.

Instalovaná kapacita bateriového úložiště špičkovací stanice je 408 kWh. (Zdroj: AERS)

Špičkovací akumulační stanice s modulární koncepcí

Díky spolupráci investora a týmu firmy AERS vznikla první špičkovací akumulační stanice, která funguje od roku 2018 ve výrobním závodě firmy Fenix v Jeseníku. Technologie akumulace energie využívá velkokapacitní bateriové energetické úložiště a dynamicky řízené výkonové střídače DC/AC v režimu 4Q, které zajišťují řízený všesměrový tok energie. Technologie je navržena tak, aby umožňovala modulární dimenzování i pro jiné cílové aplikace. Modulární koncepcí je zajištěna možnost navýšit provozní výkon měničů nebo akumulační kapacitu energetického zásobníku. Stanice SAS je vybavena řídicím systémem PMS (Power Management System), který zajišťuje řízení chodu celé technologie a dynamické řízení podle potřeb provozovatele a provozních stavů v distribuční soustavě.

Reklama

Úspěšná spolupráce bude pokračovat

Spolehlivost a výsledky, jichž stanice v Jeseníku zatím dosahuje, otevřely dveře pro další projekty. Akumulační stanice od společnosti AERS byla součástí dodávky fotovoltaické elektrárny o výkonu 210 kWp, kterou pro Strojírny Rumburk realizovala od podzimu 2019 v roli generálního dodavatele plzeňská společnost Matru. Instalovaný výkon špičkovací stanice, realizované v rámci I. etapy, byl 200 kW, instalovaná kapacita pak 204 kWh. Špičkovací stanice funguje od roku 2020 jako systémová záloha výrobního areálu Strojíren Rumburk, přičemž přechod do ostrovního režimu při výpadku sítě zajišťuje do cca 10 ms. Investor i generální dodavatel si u stanice cení široké spektrum aplikací, podporu ze strany dodavatele a modularitu řešení, které je otevřené pro další potřeby zadavatele.

Cyril Svozil jr., ředitel společnosti AERS

„Naše špičkovací stanice je na tuzemském trhu jedinečná tím, že v sobě standardně zahrnuje všechny funkce požadované investorem, včetně akumulace elektrické energie, vykrývání mikrovýpadků dodávek a symetrizace odběru ze sítě.“

Letos se kapacita špičkovací stanice v Rumburku zdvojnásobila. Výkon fotovoltaické elektrárny zůstal stejný, tj. 210 kWp, ale společnost AERS navýšila v rámci II. etapy prací kapacitu své špičkovací stanice z loňských 204 kWh na současných 408 kWh. Ani tím však plány vedení Strojíren Rumburk nekončí. V blízké budoucnosti chtějí kapacitu úložiště ještě navyšovat a své aktivity směrovat i do oblasti nabíjecí stanice pro elektromobily nebo do oblasti přeprodeje akumulované energie.

Modulární řešení akumulační stanice umožňuje navyšovat provozní výkon měničů nebo akumulační kapacitu energetického zásobníku. (Zdroj: AERS)

„Výhodou dodaného řešení jsou i rychlé opravy a zásahy – celá stanice byla vyvinuta v České republice a její tvůrci ji dokonale znají. Malou nevýhodou je vyšší cena, ale ta přidaná hodnota je o tolik větší, že zákazníkovi, který má zájem o podobné řešení, se opravdu vyplatí,“ říká Aleš Maškovský, jednatel firmy Matru.

Ladislav Brada, majitel Stojíren Rumburk, k tomu v roli investora dodává: „Přestože cena špičkovací stanice není úplně levná, splňuje v rámci trhu vše, co jsem od řešení, které tady budujeme, očekával. Zařízení firmy AERS umí spolupracovat s fotovoltaickou elektrárnou a akumulovat energii či zacházet s přebytky, ale také vykrývat mikrovýpadky nebo nižší kvalitu dodávek elektrické energie. Zejména výpadky energie nás trápí a způsobují škody a stanice je umí v řádu milisekund dokonale vykrýt.“

Fotovoltaická elektrárna s akumulační stanicí funguje jako doplňkový zdroj energie pro technologie ve výrobním areálu společnosti Strojírny Rumburk. (Zdroj: AERS)

Ředitel společnosti AERS Cyril Svozil jr. k dodávce špičkovací stanice do Strojíren Rumburk uvedl: „Investor od našeho bateriového úložiště očekával zejména akumulaci elektrické energie, snížení rezervovaného výkonu, omezení čtvrthodinových maxim, symetrizaci odběru ze sítě, vykrývání a filtraci mikrovýpadků dodávek elektrické energie, provozní zálohu energie pro doběh technologií (Power UPS) a funkci off-grid (ostrovní režim provozu, nezávislý na síti). Naše špičkovací stanice v sobě standardně zahrnuje všechny výše uvedené funkce a tím je na tuzemském trhu jedinečná.“

Více informací o průmyslových aplikacích a využití špičkovacích stanic a podrobnosti o možnostech domácích bateriových úložišť najdete na internetových stránkách www.aers.cz.

Vydání #10
Kód článku: 211038
Datum: 13. 10. 2021
Rubrika: Produktový článek / Elektrotechnika a elektronika
Autor:
Firmy
AERS

Společnost byla založena v roce 2016 strategickým investorem v oboru elektrického vytápění Fenix Group a podnikateli z oboru akumulace energie a jejího následného využívání. Firma AERS se zabývá vývojem, výrobou a podporou distribuce zařízení sloužících k akumulaci elektrické energie (s využitím energie získané z distribuční sítě i z OZE) a řízeným využíváním vlastní spotřeby. Firma AERS je výrobcem akumulačních stanic a výkonové elektroniky v nich obsažené. Je nositelem know-how a tvůrcem hardwarových a softwarových částí akumulačních stanic. Nosným produktem společnosti jsou domácí akumulační stanice AES a HES a kompaktní kontejnerová úložiště DES, nabízí však také velkokapacitní průmyslová bateriová úložiště SAS.

Číst dál
Fenix

Obchodní skupina Fenix vznikla v roce 1990 jako jedna z prvních soukromých společností v České republice. Zakládajícím členem byla výrobní společnost Fenix s. r. o. a prvními produkty, které společnost vyráběla, byly úspěšně prodávané elektrické sálavé topné panely Ecosun. S nárůstem poptávky trhu po těchto produktech následovaly elektrické konvektory Ecoflex, topné kabely a rohože Ecofloor a topné fólie Ecofilm, včetně regulace topných systémů a široké škály doplňkových produktů.
Dynamický růst vyžadoval rozšíření struktury společnosti a z důvodu zachování maximální flexibility byla zvolena forma holdingové společnosti, s jednotlivými a nezávislými členy. V současné době je holding tvořen jedenácti obchodními společnostmi a je jedním z největších evropských výrobců plošných elektrických topných systémů – své produkty vyváží již do více než 70 zemí, ležících na čtyřech světových kontinentech.

Společnost Fenix je po celou dobu své existence výhradně českou společností, bez jakékoliv zahraniční účasti, do své struktury však má začleněno již devět společností se sídlem mimo území České Republiky. Od roku 1997 je výrobní společnost Fenix s.r.o. držitelem certifikátu pro Systém managementu jakosti ISO, který je v pravidelných tříletých cyklech úspěšně obhajován. Poslední recertifikační audit proběhl v září roku 2021 dle požadavku normy ISO 9001:2015, na jehož základě byl vydán nový certifikát.

Číst dál
Související články
Nová průmyslová bateriová úložiště

Společnost AERS, člen holdingu Fenix Group, vyvinula a už několik let dodává velkokapacitní špičkovací stanice, určené pro průmyslové aplikace. Její špičkovací stanice SAS typu Battery energy storage systems s kapacitou v řádu stovek kWh jsou osazeny bateriemi LiFePo4 a fungují dobře a k plné spokojenosti majitelů několika středně velkých výrobních závodů. Nová bateriová úložiště MES bude společnost AERS dodávat v konfiguracích s výkonem 100, 150 a 200 kW a kapacitou od 96 do 576 kWh.

Bateriová úložiště pro domácnosti a průmysl

Společnost AERS, člen holdingu Fenix Group, vyvinula a dodává kromě bateriových stanic HES s kapacitou až 41 kWh, určených pro domácnosti a menší provozovny, i originální české velkokapacitní špičkovací stanice, určené pro průmyslové aplikace. Její špičkovací stanice SAS typu BESS s kapacitou v řádu stovek kWh jsou osazeny bateriemi LiFePo4 a fungují dobře a k plné spokojenosti majitelů několika středně velkých výrobních závodů.

Nové energetické centrum v Jeseníku

Spojení fotovoltaiky a vysokokapacitních baterií má podle majitele a předsedy správní rady holdingu Fenix Group Ing. Cyrila Svozila v průmyslu, zemědělství či službách budoucnost. Všude tady může nahradit zemní plyn a současně lze tento ucelený systém využívat jako nástroj optimalizace spotřeby energie v průběhu dne. Za tímto účelem se společnost Fenix Group od ledna 2023 připravuje na aktivní obchodování na spotovém trhu a investuje do nového Energetického centra Fenix ve výrobním závodě společnosti v Jeseníku. Dodavatelem kompletního řešení bateriového úložiště pro Energetické centrum Fenix formou dodávky na klíč je společnost AERS, která patří do holdingu Fenix Group.

Související články
Pomoc v boji s vysokými cenami energie

Spojení fotovoltaiky a vysokokapacitních baterií, kombinovaných s elektrickými sálavými topnými systémy, má budoucnost v průmyslu, v zemědělství i ve službách. Může totiž nahradit zemní plyn a současně lze tento ucelený systém využívat jako nástroj optimalizace spotřeby energie v průběhu dne. Elektrická energie je navíc jediný univerzální energetický zdroj, který může být nejen bezemisní, ale i ze značné části plně obnovitelný.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Špičkovací akumulační stanice v průmyslu

Společnost AERS, v jejímž čele stojí Cyril Svozil jr., je součástí holdingu Fenix Group, největšího evropského výrobce elektrických topných systémů. Kromě bateriových stanic pro domácnosti firma AERS vyvinula a dodává i originální české velkokapacitní špičkovací stanice, určené pro průmyslové aplikace. Její špičkovací stanice s kapacitou v řádu stovek kWh fungují dobře a k plné spokojenosti investorů například ve výrobním závodě firmy Fenix v Jeseníku nebo ve Strojírnách Rumburk, řada dalších je nyní ve fázi projektové přípravy.

Jak ušetřit za energie: Fotovoltaika a bateriové úložiště

Spojení fotovoltaiky a vysokokapacitních baterií má podle majitele a předsedy správní rady holdingu Fenix Group Ing. Cyrila Svozila budoucnost. V průmyslu, zemědělství i ve službách může nahradit zemní plyn a současně lze tento ucelený systém využívat jako nástroj optimalizace energetické spotřeby v průběhu dne.

Ukázkové hospodaření s elektřinou

Letos v létě jsme přijali pozvání k návštěvě výrobního závodu společnosti Fenix Group v Jeseníku. Tato firma zde vyrábí široký sortiment produktů pro elektrické vytápění a také kompaktní skříňová bateriová úložiště. Kromě zajímavé prohlídky areálu a výrobních hal jsme absolvovali i prezentaci pozoruhodných výsledků snahy firmy o optimalizaci energetické spotřeby a také prezentaci dceřiné společnosti AERS, která vyvíjí a vyrábí bateriová úložiště pro průmyslové využití.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 1. díl: Proč elektromobily? Kontroverzní debata

Eletromobilita se postupně stává realitou. Přestože se názory na ni významně liší, faktem je, že se stane součástí našich životů (do jaké míry, to se ještě uvidí). Co všechno přechod na elektromobilitu ovlivní a jakým způsobem, se pokusíme nastínit v tomto desetidílném seriálu, který jsme připravili ve spolupráci a pod odborným dohledem profesora Jana Macka a inženýra Josefa Morkuse z Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel na FS ČVUT v Praze a spolu s dalšími odborníky. Jednotlivé příspěvky představí různé úhly pohledu na hromadné zavádění elektromobilů, jeho možné důsledky a technologické, ekonomické, ekologické, ale i politické dopady pro Českou republiku.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 3: Inteligentní technologie

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a  napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Smyslem předkládané trilogie článků není rozklíčovat současný stav a doporučit řešení, ale z pohledu konstrukce a provozu výrobních zařízení představit řešení firem, které primárně nehledí na byznys, ale na budoucnost naší planety.

Přínos vědců pro českou ekonomiku

Výzkumná a vědecká pracoviště jsou častými nositeli průlomových objevů a řešení. Jejich přínos pro konkurenceschopnost firem a národních ekonomik je neoddiskutovatelný. Jak si vede v této oblasti Akademie věd ČR, jak spolupracuje s průmyslovou sférou a kde vidí svou přidanou hodnotu? Na toto téma jsme diskutovali s předsedkyní AV ČR profesorkou Evou Zažímalovou.

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 2: Vliv výrobních strojů

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Navíc zde hrají roli politika a byznysové zájmy, a tak je velmi obtížné se ve všech, často protichůdných, informacích vyznat.

Jak ušetřit za energie: 10 kroků k vyšší efektivitě

Ačkoli se zdá, že největší vlna zdražování energií už začíná opadat, potřeba energetických úspor v průmyslu je stále velice naléhavá, a v příštích desetiletích tato naléhavost ještě poroste. Příčinou není jen rostoucí tlak na snižování finančních nákladů na výrobu, ale zejména nutnost omezovat její negativní dopady na životní prostředí, a to při očekávaném zvyšování celkové produkce. Abychom si zajistili udržitelný rozvoj, musíme už nyní hledat možnosti, jak zvýšit energetickou účinnost výroby, a těchto možností využívat.

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 1: Obecný úvod do problematiky

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Navíc zde hraje roli politika a byznysové zájmy a tak je velmi obtížné se ve všech, často protichůdných, informacích vyznat.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit