Témata
Reklama

Nový progresivní software pro měření a hodnocení povrchu Metrology 4.0 představila společnost Taylor Hobson. Inovací tohoto metrologického softwaru je nasazení dvou souřadných systémů – měřicího přístroje a měřené součásti. Touto novinkou jsou vybaveny nejnovější modely z řady špičkových profiloměrů Form Talysurf. Další budou následovat.

Software Metrology 4.0 je snadno využitelný, s intuitivním uživatelským rozhraním, virtuálním zobrazením a řízením v reálném čase. Umožňuje kótovat dle výkresu součásti a poskytuje jejich přesný obraz souřadného systému. Zajišťuje řídicí funkce pohybu os (Smart Move) a velmi přesné polohování i měření.

Reklama
Reklama
Simulace měření CAD modelu

Předností Metrology 4.0 je zejména virtuální zobrazení – „na první pohled“ sledování procesu měření, simulace v reálném čase a skutečné souřadnice součásti poskytují v průmyslu bezkonkurenční úroveň monitoringu a řízení s funkcí zoom, umožňující vidět povrch součástí a profilů, pro oči neviditelné.

Další významnou předností je i Smart Move – chytrý nástroj, který uživateli umožňuje vytvořit v okolí součásti pomocné body pro rychlé intuitivní a bezpečné řízení pohybů a měření.

Za zmínku však rozhodně stojí i variabilní programování – obsluha snadno automatizuje měření mnoha součástí různých velikostí bez změny programu.

Metrology 4.0 spolu s dříve vyvinutým výrobním rozhraním Q-Link umožňují nejen podporu automatizace výměny dat a řízení procesů ve výrobním prostředí, ale zajišťuje i přímou komunikaci se softwarem SPC, který je zdrojem zpětné vazby výrobních procesů.

Form Talysurf i-Series PRO

Jedním z prvních modelů, který firma Taylor Hobson vybavila moderním softwarem Metrology 4.0, je Form Talysurf i-Seires PRO. Tento měřicí systém s vysokým rozlišením a velkým rozsahem najde uplatnění tam, kde je vyžadováno současné měření kontury a textury povrchu. Konstrukce měřidla splňuje všechny požadavky měření a vysokou výkonnost ve všech pracovních podmínkách. FTS i-Series PRO nabízí vyšší úroveň přesnosti, a tím přispívá k dalšímu rozvoji výrobního průmyslu.

Nově představený přístroj je výsledkem desítek let zkušeností, optimalizace metodou konečných prvků a velmi přesné výroby, což zajišťuje nízký šum systému a perfektní provedení a funkčnost měřicích os. Přístroj zajistí rychlé a přesné měření válcových i rovinných povrchů, ozubených kol, kovových plechů a řadu dalších aplikací.

Velký rozsah měření s vysokým rozlišením a chytrým softwarem poskytuje vysoce efektivní výkon. Z jediného měření získá uživatel několik výsledků najednou a okamžitá zpětná vazba přináší nespornou výhodu pro výrobní, ale i vývojový sektor.

Jakost povrchu – vlastnosti přístroje umožní získat údaje o drsnosti, vlnitosti a tvaru povrchu současně z jediného měření
Kontura – patentovaná kalibrační metoda zajišťuje přesné měření poloměrů, úhlů, délek, vzdáleností atd.
Topografie – s využitím softwaru Metrology 4.0 a motorizovaného stolku Y lze transformovat konvenční měření 2D na výkonnější systém 3D.

Výkonný v každém prostředí

Konfigurací systému – volbou snímače, posuvové jednotky, příslušenství a programového vybavení – si uživatel sestaví efektivní nástroj přesně podle požadavků své aplikace a finančních možností. V každém případě získá měřicí systém, který umožní vysoce přesné měření jakosti a tvaru povrchu nejen malých, ale i velkých a tvarově složitých součástí. Lze provádět laboratorní analýzy povrchu nebo produkční kontrolu celých dávek součástí.

Přístroje FTS i-Series PRO jsou vybaveny špičkovými indukčními snímači s rozsahem měření 1, 2 a 5 mm (max. rozsah je až 5,2 mm). Rozsah 1 mm nabízí nejen velmi vysokou přesnost pro jakost a tvar povrchu, ale i příznivou cenu. Měřidlo s rozsahem 5 mm je flexibilnější a zvládá náročné aplikace vyžadující měřit texturu povrchu, tvar i konturu.

Pro měření drsnosti povrchu výrobce zaručuje hodnoty systémového šumu 6 nm Rq, 30 nm Rz. Přesnost přímosti pro měření kontury je v intervalu 0,12 um až 0,18 um Pt, dle zvolené posuvové jednotky.

Všechny modely přístrojů PRO jsou standardně vybaveny kompenzací teploty okolí, což zajišťuje konzistentní výkon a vysokou integritu systému bez ohledu na vliv okolí. To je důležité pro dílenské prostředí, kde se teplota často mění.

FTS i-Series PRO

Inovovaná konstrukce snímače nabízí výjimečnou flexibilitu umožňující měřit v jakékoliv poloze. K přednostem přístrojů i-Series PRO patří i konstantní síla snímání v celém rozsahu měření. To zaručuje vždy přesné a opakovatelné výsledky měření. Díky subtilnímu rozměru snímače je možné snímání v otvorech bez použití prodlužovacích nástavců. Všechny modely využívají integrovaný mechanismus zvedání nebo spouštění snímacího raménka. Takto se minimalizují pohyby přístroje, redukují časy měření a zajišťuje bezpečnost měření.

Uživatelské rozhraní zajišťuje přehledné monitorování procesu měření. Simulace v reálném čase a skutečné souřadnice součásti umožňují vzdálené monitorování a řízení průmyslových procesů na nebývalé úrovni.

Řada různých měřicích režimů je přístupná prostřednictvím intuitivních ikon na liště nástrojů měření. Nový software nabízí progresivní typy měření a analýz vrcholu, metody vyrovnání, programovatelné proměnné či tvorbu a využití maker.

Zákaznické analýzy

Strategie úspěchu je jednoduchá, namísto prostého prodeje přístrojů poskytovat řešení. Pokud standardní balíčky programových analýz neuspokojí potřeby zákazníka, je možné vytvořit vyhovující zakázkové řešení, které se do programového rozhraní vkládá, jako pokročilý modul. Případně je v Metrology 4.0 možné využít přístupu pro provádění MATLAB souborů. To uživateli umožňuje psát vlastní skripty a provádět je nahráním m souboru. Je tedy možné tvořit a programovat zákaznické filtry, zákaznické analýzy i zákaznické parametry.

Uživatelské prostředí Metrology 4.0

Přednosti a vysoká kvalita nového přístroje byla již prakticky ověřena při kontrole jakosti výroby nejrůznějších součástí, např. motorových skříní a hlav, zalomených a vačkových hřídelí, povrchů kovových plechů nebo ozubených kol.

Měřicí přístroj Form Talysurf i-Series PRO s chytrým programem Metrology 4.0 je připraven vyhovět stále se zvyšujícím požadavkům nové generace výrobních technologií. Tomu odpovídá i modulární konstrukce a široká nabídka příslušenství, která umožňuje splnit všechny individuální požadavky uživatelů. Novinka se vyznačuje stejným výkonem ve všech pracovních podmínkách.

Taylor Hobson a Imeco TH

Ing. Zdeněk Novák

hladikova@imeco-th.cz

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 191046
Datum: 01. 10. 2019
Rubrika: Trendy / MSV 2019
Autor:
Firmy
Související články
Snížení energetické náročnosti výroby díky digitalizaci

Digitální transformace výroby je současným největším trendem nejenom v oblasti průmyslu. Přechod na nové, modernější technologie napříč jednotlivými odvětvími, od automobilového průmyslu přes stavebnictví až po farmacii, se závratným tempem zrychluje.

Skutečná tvář zakázkového obrábění

Jak se společnost Pfeiffer stala beta testerem řídicího systému Sinumerik? A jak se vůbec Jak tento systém dostal do světa zakázkového obrábění a provozu obroben? Nebyl to vůbec lehký začátek a pro projektového manažera Karstena Schwarze ze společnosti Siemens, který stojí za tímto historickým milníkem, to nebylo vůbec snadné.

Edge computing pomáhá definovat podnikovou přeměnu

Edge computing už není jen vzdálený koncept. Jak podniky implementují flexibilní řešení pro hybridní cloud a jak se pokrok v open source systémech, jako je Kubernetes, a technologiích pro 5G stává realitou, tak se rozvíjí i edge computing. Kombinací těchto technologických sil vzniká rámec pro podnikové řešení edge computingu, které vezme moc z rukou několika a předá ji do rukou mnoha .

Související články
Třicet let na výsluní

Po Sametové revoluci, zavládl v České republice tak zvaný "divoký kapitalismus". V praxi to znamenalo, že po čtyřicetiletém nuceném podnikatelském abstinování zkoušel podnikat téměř každý. Výjimku netvořili ani lidé z oblasti IT. Zvláště proto, že tato branže se zpočátku, díky naprosto nenasycenému českému trhu, jevila jako opravdový zlatý důl. Firem, které věřily, že výpočetní technika je pro ně správnou cestou, vzniklo v raných 90. letech úctyhodné množství. Jen málo z nich však dnes najdeme v obchodním rejstříku. Mezi ty, které byly úspěšné a dnes jsou ledry oboru bezesporu patří Asseco Solutions, producent informačních systémů Helios. Na podrobnosti cesty k úspěchu i na to, jak to jde dnes, jsme se zeptali Ing. Jiřího Huba, generální ředitele společnosti.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Délkové snímače pro automatickou kontrolu

Linková montáž mění výrazně charakter kontroly. Do linek jsou integrovány automatické kontrolní stanice pro 100 % kontrolu s taktem v řádu sekund a s přesností běžnou donedávna jen u laboratorní měřicí techniky.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Silná geometrie s měkkým řezem

Existují prezentace produktů, které je potřeba přečíst si několikrát, než je člověk pochopí. Tato prezentace k nim ovšem nepatří. S-Cut SC-UNI je fréza, jejíž funkční princip lze přes její unikátní provedení, nebo právě proto, velmi snadno vysvětlit. Její břity ve tvaru S a extrémně nestejné dělení potlačující chvění vyvolané procesem obrábění vytvářejí z této frézy vysoce kvalitní nástroj, který v rámci veškerých srovnávacích testů poráží porovnávané frézy.

Integrace měření drsnosti povrchu do obráběcích strojů

Blum-Novotest, přední výrobce inovativní a vysoce kvalitní měřicí a zkušební techniky, bude na veletrhu MSV 2014 prezentovat sondu na měření drsnosti povrchu TC64-RG. S tímto novým produktem je nyní možné automatické testování kvality povrchu obrobku v obráběcích strojích.

Moderní nástroje pro diagnostiku geometrických chyb obráběcích strojů

Zvyšování produktivity obrábění úzce souvisí se zabezpečením stability parametrů procesu obrábění a tedy i stability parametrů základního článku tohoto procesu – obráběcích strojů. Pracovníci oddělení jakosti, údržby i servisních firem jsou pod stálým tlakem na zajištění bezporuchového chodu strojů a zároveň na maximální zkrácení servisních i preventivních odstávek.

Jak zpracovat plán kontroly a údržby

V České republice je v provozu vedle velkých zpracovatelských průmyslových celků také překvapivě velké množství celků středních a malých. Dostupné statistiky hovoří o desítkách tisíc podnikatelských subjektů, které provozují technické celky ve zpracovatelském průmyslu. Pro všechny tyto celky, bez ohledu na jejich velikost, složitost, nebo stáří platí jedna základní skutečnost. Jejich porucha může v důsledku znamenat zastavení produkce se všemi důsledky.

Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Marketing v 21. století

Budování značky pomocí moderních marketingových nástrojů je podle Tomáše Keprty, šéfa marketingového oddělení ve společnosti ČKD Blansko, v dnešní době zcela klíčové a nezbytné pro propagaci českého strojírenství a inženýringu ve světě. V následujícím rozhovoru vysvětluje, proč a co může přinést za výhody, obchodní příležitosti i konkrétní zakázky.

Chytré brýle pro průmysl

Chytré brýle a rozšířená realita se v posledních letech staly dalším trendovým tématem v průmyslovém prostředí. Na rozdíl od umělé inteligence, která je založena na strojovém učení a u které jsou stroje určeny k dlouhodobému nahrazení lidského faktoru, sleduje rozšířená realita jiný cíl: podporovat člověka v průmyslových procesech. Zde vstupuje firma Ayes, která představuje jedničku v oblasti hands-free technologií pro průmysl, chytré brýle RealWear HMT-1.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit