Témata
Zdroj: Walter

Efektivní bezdotykové měření nástrojů

Společnost Walter Maschinenbau vyrábí CNC stroje na broušení a erodování kovových nástrojů, nástrojů na obrábění dřeva, PCD nástrojů a rotačně symetrických průmyslových komponentů. Její výrobní program rovněž zahrnuje CNC měřicí stroje na bezdotykové měření složitých, přesných nástrojů a rotačně symetrických dílů. Nyní tento výrobce přichází na trh se dvěma novinkami.

Reklama

Kromě dotykového měření v bruskách a erodovacích strojích nyní firma Walter nabízí novou, inovativní možnost bezdotykového měření: měřicí systém Laser Contour Check.

Bezdotykové měření válcových nástrojů přímo ve stroji

Nový, modrý laser, kombinovaný s inteligentním měřicím systémem, je určen pro vysoce přesné měření různých parametrů válcových nástrojů o průměru od 1 do 52 mm. Tento laser zabraňuje možnému poškození řezných hran a eliminuje chyby měření, ke kterým může dojít v důsledku opotřebení sondy při dotykovém měření. Měření se provádí přímo v analogovém laserovém paprsku na celém obrysu nástroje, nikoli pouze v určitých bodech, jako je tomu v případě dotykové nebo digitální metody měření. Odchylky tak lze kompenzovat přímo v pracovním procesu. Krátká doba potřebná pro měření průměru – přibližně 16 sekund včetně čištění (v závislosti na typu nástroje) – zajišťuje vyšší produktivitu. Obsluha může naprogramovat a přizpůsobit optimalizované programové sekvence pro čištění a pro kompenzaci. Měřicí systém je integrován přímo do pracovního prostoru stroje a v případě potřeby se velice rychle přesune do polohy požadované pro měření. Použitý modrý laserový paprsek nabízí vyšší přesnost ve srovnání s běžným, červeným laserem, protože modré lasery mají kratší vlnovou délku, čímž se snižují difrakční efekty a optimalizuje geometrie laserového paprsku.

Opce Laser Contour Check od společnosti Walter s modrým laserovým paprskem. (Zdroj: Walter)

Nový 3D snímač pro měřicí stroje Helicheck Pro a Helicheck Plus

Pro měřicí stroje Helicheck Pro a Helicheck Plus a pro jejich verze Long nabízí společnost Walter jako volitelné příslušenství 3D snímač pro plně automatické měření a pro digitalizaci nástrojů a obrobků.

Jestliže se geometrie (stoupání a rozteč spirály) jednotlivých břitů řezného nástroje navzájem liší, pak hovoříme o vysoce výkonném nástroji. Takové nástroje kladou velké nároky nejen na výrobu, ale také na měření. Vzhledem k mnoha měnícím se parametrům, které lze stěží měřit klasickou, optickou metodou, se doporučuje mnohem rychlejší 3D laserové skenování pomocí měřicího stroje Walter Helicheck 3D. V případě některých parametrů je pro úplnost měření zapotřebí přesnější konvenční měřicí zařízení. Proto pro náročné nástroje, jako jsou nástroje běžně používané v automobilovém, leteckém nebo lékařském průmyslu, byly dosud nutné dva měřicí stroje. S novým, volitelným 3D laserovým snímačem to již neplatí.

Reklama

Dva stroje v jednom

3D laserové měření je nyní k dispozici jako volitelné příslušenství pro měřicí stroje Helicheck Pro a Helicheck Plus. „To znamená, že zákazníci mají k dispozici dva měřicí stroje v jednom,“ vysvětluje Siegfried Hegele, aplikační produktový manažer. Nejprve 3D senzor naskenuje obrobek do souboru (tzv. mračna) bodů a tím vytvoří jeho digitální model. Na základě tohoto modelu pak lze provádět měření. Odchylky ve tvaru nástroje lze zjistit překrytím mračna bodů, získaného skenováním, s konstrukčním modelem. „Zákazníci, kteří mají více výrobních závodů, mohou porovnávat naskenované digitální modely nástrojů z různých míst a zjišťovat tak výrobní rozdíly,“ říká Hegele.

3D snímač uvnitř měřicího stroje Helicheck Plus od společnosti Walter. (Zdroj: Walter)

Nová generace 3D skenerů

Volitelný laserový snímač pochází z nejnovější generace snímacích technologií. Nový 3D snímač má čtyřikrát vyšší rozlišení než stávající řešení a měřicí stroj, jenž je vybaven špičkovým počítačem, dokáže toto množství dat zpracovat za stejnou dobu. Úhel natočení skenovací hlavy byl navíc rozšířen o 55°, což umožňuje kompletní skenování vyměnitelných destiček.


Umístění expozice firmy Walter na MSV 2022:
pavilon P, stánek 61

Související články
Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Analýza ozubení rychlostí světla

Nároky na ozubení v automobilovém, leteckém a kosmickém průmyslu, ale i v oblasti klasických průmyslových převodovek neustále rostou. Jednou z výzev je kromě snížení ztrát způsobených třením v převodovce také zvyšující se požadavek na nehlučnost. To se týká zvláště hybridních vozů a elektromobilů. Je pochopitelné, že u součástek těchto převodovek stále roste důležitost vlastností povrchu při kluzném a valivém tření. Jednou z hlavních součástí převodovky jsou ozubená kola.

Samocentrovatelná hlava - šikovný pomocník se širokým záběrem

Stávající trend zpřesňování a zefektivňování strojní výroby zákonitě promítá své nároky i do oblasti měřicí techniky užívané k seřizování a kalibraci obráběcích strojů. Požadavky na moderní měřicí zařízení jsou ve zkratce definovány asi takto: V co nejkratším čase a s minimální nejistotou poskytnout co možná nejvíce informací o přesnosti testovaného stroje a současně informace podat v dále aplikovatelném formátu. MT-Check, neboli samocentrovatelná hlava, je na tento post vhodným kandidátem.

Související články
Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu automatizace obslužných procesů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.

Tlak na zvyšování produktivity a další faktory související s cenou práce či nedostatkem pracovní síly přiměly mnoho výrobců automatizovat své výrobní procesy. Většina obslužných procesů, jako je upínání, paletizace, kontrola kvality a další úkony (třídění, odvoz, balení), probíhá ve vedlejších časech.


I tyto procesy lze optimalizovat, zefektivnit anebo částečně automatizovat. Jaké produkty, systémy či služby zvyšující efektivitu obslužných výrobních procesů nabízí vaše společnost?

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se mimo jiné věnujeme tématu výroby forem. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.

S jakými trendy v oblasti výroby forem se setkáváte? Jaká nová řešení pro tento obor nabízíte a jaké výhody přinášejí?

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Kroky k excelentní spolupráci akademické a průmyslové sféry

Pracovníci Ústavu výrobních strojů systémů a robotiky z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně usilují o těsné sepětí školy s praxí, které nelze realizovat jinak než úzkou spoluprací s průmyslem. Transfer výsledků této praktické činnosti přenesený do některých částí výuky je potom zárukou, že studenti budou mít aktuální informace o stavu strojního průmyslu, vědy a techniky.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Veletržní kaleidoskop

Strojírenské veletrhy jsou přehlídkou novinek a inovací v široké paletě oborů. Nejinak tomu bylo i letos v Brně, kdy akce opět poskytla návštěvníkům ucelený pohled na současnou úroveň strojírenství. Přesto, že od konání veletrhu již určitá doba uběhla, na aktuálnosti prezentovaného to bezesporu nemá žádný vliv. Nabízíme výběr zajímavostí z výrobní a měřicí techniky.

Partnerství ve strojírenství

Jak v osobní, tak i v obchodní sféře našeho života dochází k naplnění partnerského vztahu v okamžiku, kdy je zpečetěn určitou formou a dojde k dohodě mezi oběma stranami. Jedinec totiž těžko dosahuje svých cílů, pokud je nerealizuje ve vzájemné spolupráci. V byznys sféře pak výsledek ocení zákazník, který obdrží služby v globálním pojetí, jež mu přinesou ve firemním procesu celou řadu výhod a v důsledku tak zvýší jeho konkurenceschopnost. A takto efektivní je například spolupráce firmy WNT a jejích čtyř partnerů.

Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

Intertool 2014 spojen s automatizací procesů

Tradiční vídeňský veletrh Intertool, letos pořádaný od 6. do 9. května, získal spojením se Smart Automation Austria na dynamice a bezesporu i zájmu návštěvníků.

EMO Hannover 2013: část 8 - upínání obrobků

V tomto vydání se již naposledy v ucelené monotematické retrospektivě poohlédneme po loňském veletrhu obráběcí techniky EMO Hannover. Autor tohoto příspěvku se zaměřil na problematiku upínání obrobků. A co nového v této oblasti firmy nabízejí? Čtěte dále.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit