Témata
Zdroj: Fosfa

Inovativní technologie a baťovské přístupy

Firma Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě a řadí se mezi přední světové výrobce, kteří na bázi fosforu vyrábí esenciální přísady a funkční směsi pro potravinářské, farmaceutické a jiné sofistikované průmyslové aplikace. Svoji reputaci staví na základech inovace, kvality svých produktů, spokojenosti zákazníků, ale i plnění svých enviromentálních cílů. Fosfa je ve výhradním českém vlastnictví. Svými přístupy si vybudovala významnou pozici na trhu s produkty na bázi fosforu pro širokou škálu v různých odvětvích. V minulém roce dokonce dosáhla na prestižní ocenění AAA Platinum, což ji řadí mezi 0,1 % nejdůvěryhodnějších firem nejen v Česku, ale i přímo v celé Evropě, a v rámci soutěže Czech 100 Best 2023 dosáhla na 10. místo mezi firmami v České republice.

Reklama

Své baťovské přístupy implementuje Fosfa nejen vůči koncovému zákazníkovi svých produktů, ale i uvnitř firmy napříč jednotlivými týmy. Jejími hnacími motory rozvoje jsou neustálé zdokonalování procesů, minimalizace nákladů a zvyšování efektivity práce. K tomu se firma přizpůsobuje moderním trendům s využíváním inovativních technologií, jako je 3D tisk a cloud computing („mračno bodů“), což dále podporuje rychlý a efektivní vývoj produktů.

3D tisk

S rozvojem technologií v průmyslu a naléhavou potřebou optimalizace provozních nákladů se moderní firmy stále více obracejí k inovativním řešením, která umožňují zefektivnit a modernizovat údržbu firemních zařízení. Jednou z těchto revolučních technologií je 3D tisk, který přináší širokou škálu možností pro zlepšení procesů údržby a oprav.

Jedním z hlavních důvodů, proč firmy zavádějí 3D tisk do svých údržbových procesů, je schopnost rychle vytvářet náhradní díly a komponenty přímo na místě potřeby. Díky 3D tisku není nutné uchovávat velké zásoby náhradních dílů, což snižuje náklady spojené s jejich skladováním a logistikou. Navíc umožňuje rychle reagovat na potřeby údržby a minimalizovat časy nedostupnosti zařízení kvůli čekání na dodávky náhradních komponent.

Výhodou 3D tisku v údržbě je možnost vytvářet individualizované komponenty přesně podle potřeb konkrétního zařízení či procesu. To umožňuje optimalizovat fungování zařízení a zlepšit jeho výkonnost. Například mohou být vytvořeny speciální adaptéry nebo úpravy pro lepší integraci nových komponentů do stávajících systémů, což přispívá k dlouhodobé udržitelnosti a efektivitě provozu. (Zdroj: Fosfa)

Největší rozmach ve využívání 3D tisku nám přineslo právě období pandemie covid-19, kdy vznikaly problémy jak s nedostatkem náhradních komponent, tak i s jejich doručováním,“ říká technický ředitel Filip Grob a pokračuje: „Vzhledem k tomuto období jsme začali vyrábět řadu dílů sami pomocí 3D tisku, což nám často umožnilo dosáhnout až řádově nižších cen než u dodavatelských dílů, přičemž jsme zachovali srovnatelné vlastnosti. Další nezpochybnitelnou výhodou je prakticky okamžitá dostupnost dílu bez nutnosti jeho skladování,“ shrnuje pan Grob výhody 3D tisku.

Společnost Fosfa má nyní pro své potřeby k dispozici dva typy 3D tiskáren, které její pracovníci využívají podle nároků na požadovaný komponent. Pro díly, které nejsou vystaveny většímu mechanickému nebo teplotnímu namáhání, používají k výrobě tiskárny od společnosti Prusa Research. Tyto tiskárny vynikají svojí spolehlivostí, a jsou navíc i cenově dostupné, takže není problém vlastnit více těchto zařízení, a také jak produkovat větší série dílů, tak tvořit i složitější komponenty, jejichž výroba trvá i několik dnů. Kromě těchto předností dokážou tiskárny využívat širokou škálu materiálů filamentů, mezi nimiž je nejběžnější polypropylen, polyetylen, akrylonitril-butadien-styren, známější pod zkratkou ABS, nylon a mnoho dalších. Každý z těchto materiálů mé své specifické vlastnosti, kterými jsou především rozdílné pevnosti, citlivost na teplotu okolí, ale i na chemické prostředí.

Pro náročnější aplikace a pro použití ve ztížených podmínkách se často uplatňuje technologie poskytovaná tiskárnami od společnosti Markforged. Tato technologie využívá inovativního přístupu k tisku, kdy je základní nylonový materiál navíc obohacen uhlíkovým vláknem. Materiál tím získává vyšší pevnost a rozměrovou stabilitu, což je zásadní pro aplikace vyžadující odolnost vůči mechanickému namáhání. Kromě toho získává i zvýšenou otěruvzdornost, což ho činí ideálním pro součásti podléhající opotřebení v delším časovém intervalu. Nesmírnou výhodou této tiskárny je však možnost provést zesílení vybraných částí pomocí celistvé výztuže, což zvyšuje jejich odolnost a dlouhodobou spolehlivost. Tato výztuž může být vyrobena z kevlarového, karbonového nebo skelného vlákna, a tím vytváří kompozitní materiály se zcela novými vlastnostmi. Takto vyrobené komponenty vynikají svou zvýšenou mechanickou pevností, odolností vůči opotřebení a teplotní stabilitou, což je činí ideálními pro aplikace, které kladou velký důraz na spolehlivost a odolnost. Díky těmto vlastnostem jsou součásti vyrobené touto technologií schopny nahradit tradiční kovové součásti, jako jsou hliníkové nebo duralové díly, čímž se snižuje hmotnost a náklady. Ve společnosti Fosfa se využíváním těchto technologií daří rychle reagovat na požadavky výroben, a zajišťuje se tak rychlá dodávka cenově výhodných náhradních dílů. Tento inovativní přístup umožňuje nejen flexibilitu v procesu výroby, ale také poskytuje ekonomickou a konkurenční výhodu na trhu.

Jsme však teprve na začátku možností, které 3D tisk nabízí, jelikož potenciál jeho využití je daleko vyšší. Průmyslové aplikace 3D tisku stále rostou a inovativní technologie neustále posouvají hranice toho, čeho je možné dosáhnout,“ uzavírá Filip Grob. Jedním z příkladů je rostoucí zájem o 3D tisk kovů, který poskytuje nové možnosti pro výrobu odolných a složitých kovových součástí. Zavedení takové 3D tiskárny do podniku může přinést řadu výhod, včetně zkrácení času výroby, snížení nákladů na výrobu dílů a možnosti vytvářet komplexní geometrie, které by jinak bylo obtížné nebo nemožné vyrobit tradičními metodami. Tato investice by mohla umožnit společnosti Fosfa široce rozšířit její portfolio využití 3D tisku pro zásadní inovace v provozech.

Mračna bodů

Využití mračen bodů (point cloud) se stává stále důležitějším nástrojem v mnoha odvětvích, kde je potřeba sbírat, zpracovávat a analyzovat velké množství prostorových dat. Mračna bodů představují soubory bodů, kde každý bod má svoje přesně definované souřadnice ve trojrozměrném prostoru. Tyto body poté popisují povrch objektů nebo scén, informace jsou získány z různých snímacích zařízení, jako jsou 3D skenery, LIDAR, fotogrammetrie a další. Tato data lze využít pro širokou škálu aplikací, jako je geografické mapování prostoru, průmyslové návrhy a mnoho dalších oblastí.

Společnost Fosfa aktuálně realizuje rozsáhlé investiční projekty a k jejich úspěšnému provedení velmi často využívá jako podklad právě mračna bodů. Investice do vlastní technologie pro skenování prostoru jí přinesla řadu výhod a možností. Umožňuje detailní mapování výrobních zařízení a prostředí, což vede k lepšímu porozumění aktuální situace a identifikaci oblastí pro optimalizaci a zdokonalení procesů. Skenování reálného prostoru je tak klíčovým prvkem moderního průmyslu, který přináší efektivitu, spolehlivost a konkurenční výhodu.

Podkladem pro plánování změn procesů ve výrobnách jsou tak naprosto reálné informace. Mračna bodů poskytují detailní informace o prostorové situaci výrobních technologií a celkovém prostředí, což umožňuje společnosti Fosfa velmi rychle a přesně identifikovat potenciální problémy při návrhu plánovaných inovací, jako je optimalizace potrubních tras, dopravníků, vzduchotechniky a mnoho dalšího. (Zdroj: Fosfa)

V naší inženýrské kanceláři velmi často využíváme mračno bodů jako základní zdroj informací pro návrhy konstrukcí, přesuny technologií, plánování nových technologických linek ve výrobních provozech, požadované stavební úpravy a jakékoliv změny, které vyžadují přesné zaměření a jasně definovanou polohu,“ říká konstruktér Dominik Straka a pokračuje: „S pomocí mračen bodů je také možné měřit rozměry na obtížně přístupných místech, a provádět tak efektivní plánování z podkladů v reálném prostředí.

Zásadní výhodou této metody je možnost propojení naskenovaných bodů s modelem vytvořeným v parametrickém 3D softwaru. Tímto propojením je umožněno sledovat chování navrhovaného modelu v plánovaném prostředí, velmi účinně předcházet kolizím a efektivně se přizpůsobovat dostupným prostorovým podmínkám. Integrace modelů do mračen bodů umožňuje velmi přesné plánování a realizaci konstrukcí a úprav v prostředích, ve kterých je každý milimetr prostoru podstatný. Pomocí mračen bodů lze také naopak vytvářet pomocné modely reálného stavu technologií nebo kompletních objektů, a ty pak používat jako podklad pro další projektování.

Zařízení pro provádění prostorového skenování, kterým disponuje společnost Fosfa, je od výrobce Leica. Jedná se o vysoce pokročilý přístroj určený k digitalizaci prostředí a objektů. Tento skener navíc dokáže k zachyceným prostorovým bodům přiřadit i povrchovou texturu, čímž vzniká velmi realistický pohled na digitalizované skutečné prostředí. (Zdroj: Fosfa)

Pro konečnou vizualizaci a prezentaci navrhovaných technologií se v prostředí společnosti Fosfa často využívá virtuální realita, která managementu umožňuje si prohlédnout navrhovanou technologii ještě před samotným zahájením investičního projektu. Propojení modelu s 3D mračnem je v tomto ohledu velmi vítanou a urychlující možností. Tato integrace umožňuje poskytnout lepší představu o daném projektu a usnadňuje rozhodování o jeho zahájení a následné realizaci.


V dnešním značně dynamickém průmyslovém prostředí je velmi důležité neustále hledat inovativní řešení, která pomáhají zvyšovat efektivitu práce, optimalizovat veškeré procesy a snižovat náklady napříč celou společností. Technologie, jako je 3D tisk a digitalizace skutečného prostředí, jsou velmi silnými nástroji pro dosahování těchto cílů. I přes dosavadní pokroky je však stále mnoho prostoru pro další rozvoj a využití technologických novinek.Mezioborové sdílení znalostí: Proaktivní údržba pro výroby budoucnosti

S ohledem na přetrvávající vysoké ceny vstupních materiálů a energií a nedostatek zaměstnanců patří v současné době zvyšování efektivity výroby mezi klíčové úkoly většiny českých výrobních ředitelů. Pouze efektivní výroba je totiž cestou k profitabilní budoucnosti. Jedním z účinných nástrojů je technická diagnostika. Příklad břeclavské společnosti Fosfa ukazuje, že je to nástroj dokonce nezbytný.

Související články
Nechceme dodávat produkt, ale službu

Současná doba je plná problémů, ale také výzev. Jak ji prožívá úspěšná břeclavská společnost Fosfa? I ona řeší ceny energií a vstupů. Dokáže v této složité době udržet i investiční projekty a pokračovat v transformaci? A nerezignuje na společenskou odpovědnost, ekologická a sociální témata? O tom všem jsme si povídali s technickým ředitelem Filipem Grobem, diagnostikem Tomášem Kostrůnkem a konstruktérem Jakubem Svobodou.

Mezioborové sdílení znalostí, dnes zaměřeno na aditivní technologie

Společnost Fosfa, přestože se primárně zabývá potravinářskými a průmyslovými aplikacemi, není našim čtenářům neznámá. A to díky publikovaným myšlenkám a pohledu na podnikání jejího generálního ředitele Ivana Baťky, i citacemi jeho názorů v článcích jiných autorů. Pod jeho vedením vzniká v Břeclavi high-tech technologická společnost se všemi atributy, které k ní patří. Jejím cílem je optimalizace procesů, vedoucí k jejich systémovému zkracování a stabilitě, což se následně odráží v jejich efektivnosti a kvalitě vyráběných produktů. Pojďme postupně nahlížet na výsledky vybraných procesů a inspirujme se zkušenostmi, které zde na jihu Moravy za dlouhá léta nasbírali a díky nimž nabízejí zajímavá profesní uplatnění.

CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Související články
Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Deset zastavení s JK: Síťování

Série 10 rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem je retrospektivou dílčích milníků, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Nahlížejme postupně do minulosti a hledejme společně okamžiky, které vytvářely Jánovu budoucnost a umožňovaly mu vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním.

Deset zastavení s JK:
Lokální výroba

Série 10 rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem je retrospektivou dílčích milníků, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Nahlížejme postupně do minulosti a hledejme společně okamžiky, které vytvářely Jánovu budoucnost a umožňovaly mu vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním.

Soumrak strojírenských bohů

Až do nedávné doby, dalo by se říci před covidem, bylo jednání některých tradičních firem vyrábějících obráběcí stroje bez pokory, a někdy hraničilo až s arogancí. Jednání bez úcty nejen vůči zákazníkům (což zní přímo drze), ale také vůči partnerům dodávajícím subdodávky, vysokým školám a také spolupracujícím partnerům. Mají za sebou přeci tradici desítek let, kdo jim bude co radit, jak mají jednat a dělat. Nikdo přeci. A nyní? Padla kosa na kámen a otupila se, možná se i pokřivilo ostří.

Budoucnost české výroby

Česká výroba prochází složitým obdobím. Naši výrobci musí každý den řešit složité úkoly a problémy, za které si z části ani nemohou. Doba už je taková, je potřeba se jí ale postavit čelem.

Nahrajeme si vědomí do počítače?

Profesor kybernetiky Michael Šebek nevylučuje svoji přítomnost v jiném, uměle vytvořeném prostoru. Průmysl 4.0 chápe jako zásadní a přelomovou změnu a současné školství nás na budoucnost nepřipraví. Firmám radí „nechte své zaměstnance tvořit nesmysly“‎.

Mezioborové sdílení znalostí: Proaktivní údržba pro výroby budoucnosti

S ohledem na přetrvávající vysoké ceny vstupních materiálů a energií a nedostatek zaměstnanců patří v současné době zvyšování efektivity výroby mezi klíčové úkoly většiny českých výrobních ředitelů. Pouze efektivní výroba je totiž cestou k profitabilní budoucnosti. Jedním z účinných nástrojů je technická diagnostika. Příklad břeclavské společnosti Fosfa ukazuje, že je to nástroj dokonce nezbytný.

Mezioborové sdílení znalostí:
3D tisk ve službách relokalizace

Společnost Fosfa, přestože se primárně zabývá potravinářskými a průmyslovými aplikacemi, není našim čtenářům neznámá. A to díky publikovaným myšlenkám a pohledu na podnikání jejího generálního ředitele Ivana Baťky, i citacemi jeho názorů v článcích jiných autorů. Pod jeho vedením vzniká v Břeclavi high-tech technologická společnost se všemi atributy, které k ní patří. Jejím cílem je optimalizace procesů, vedoucí k jejich systémovému zkracování a stabilitě, což se následně odráží v jejich efektivnosti a kvalitě vyráběných produktů. Nahlížejme na výsledky vybraných procesů a inspirujme se zkušenostmi, které zde na jihu Moravy za dlouhá léta nasbírali a díky nimž nabízejí zajímavá profesní uplatnění.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Příležitosti a hrozby pro všechny firmy

Covidová pandemie je jednou jedinou izolovanou událostí, která má obrovský dopad na život lidí na celém světě. Jaký? Závažný dopad do ekonomiky (pokles HDP většiny zasažených zemí); změna životního stylu lidí (zastavení cestování a setkávání se); změna způsobu vzdělávání (online distanční vzdělávání); velmi se všude omezuje doprava; podstatně se mění organizace zdravotních systémů; uspíšilo se rozšiřování umělé inteligence (hledání vhodných kombinací látek na léčbu) a 3D tisku - masivně se vyvíjí a tisknou ochranné pomůcky. Ze dne na den přišli o příjmy z pronájmu bytů skrze Air-bnb všichni vlastníci investičních bytů. Lidé se nenavštěvují, jsou závislí na chytrých telefonech a internetu. Sociální sítě chrlí fake news a balamutí lidi.

Baťův odkaz máme v DNA, říká ekonom Milan Zelený

Přestože profesor Milan Zelený žije od roku 1967 ve Spojených státech, tvrdí o sobě, že je Čech jako poleno a doma se cítí tam, kde zrovna pobývá. Nejen na téma globalizace, lokální ekonomiky a odkaz Baťů jsme si povídali při jednom z jeho četných pobytů v České republice.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit