Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Investície do kvality
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Investície do kvality

Keď som sa vyberala do súkromnej výrobnej firmy IMOS - ASEK, sídliacej v neveľkej obci Kalinkovo, ležiacej 18 km od Bratislavy, nevedela som o nej veľa. Azda iba to, že je toho času najväčšou firmou na Slovensku vyrábajúcou komponenty pre vzduchotechniku.

Pri návštevách slovenských firiem si nerobím dopredu nijaké predstavy, aby som nebola sklamaná. Často sú totiž vybavené vyhodenými zrepasovanými strojmi, pracujú so starými nevhodnými technológiami, nezriedka sú riadené ľuďmi bez potrebného vzdelania...
O to bolo moje prekvapenie väčšie a príjemnejšie, pretože som uvidela novú výrobnú halu s modernými CNC strojmi, novú administratívnu budovu, ktorá sa práve zariaďuje, konštrukčnú kanceláriu vybavenú počítačmi s najnovšími CAD/CAM programami a navyše som hovorila s ľuďmi, ktorí vedia pracovať.
Stretla som sa s generálnym riaditeľom Ing. Petrom Havlovičom, súčasne jedným z piatich majiteľov tejto firmy, a požiadala som ho o rozhovor.

MM: Pán riaditeľ, môžete nám porozprávať, ako a kedy vznikla firma IMOS - ASEK?

Ing. Havlovič: Firmu založilo 5 spoločníkov v septembri roku 1990 prakticky bez kapitálu, bez "socialistickej" privatizácie, v podstate z odvahy pustiť sa do poriadnej práce. Aj keď v tom čase na Slovensku vznikali predovšetkým firmy zaoberajúce sa obchodom, nevyžadujúcevysoký vklad kapitálu, rozhodli sme sa staviť na výrobu. Urobili sme marketingový prieskum v oblasti vzduchotechniky a od roku 1991 sme sa upriamili na výrobu špeciálnych distribučných prvkov na reguláciu vzduchu. Tieto prvky sa v Československu vyrábali v obmedzenom sortimentev Dolnom Bousove. Ostatné prvky zabezpečujúce vyšší štandard vzduchotechniky a klimatizácie pre tzv. "inteligentnejšie" budovy sa dovážali z Nemecka a sporadicky z Francúzska.
Začali sme s vlastným vývojom týchto prvkov a pustili sme sa do ich výroby. Postupne sme vybudovali jednoúčelové výrobné linky a začali sme vyrábať prvky pre distribúciu vzduchu, ako sú výustky, regulačné klapky, protidažďové žalúzie a ostatné jednoduchšie prvky, akonapríklad tlmiče hluku apod.
Neskôr so zdokonaľovaním technológie sme začali rozširovať vývoj o prvky vyžadujúce vysoké nároky na design. A tak okrem investícií do budov - prvú výrobnú halu s kanceláriami sme postavili roku 1993 v Hamuliakove, susednej obci vedľa Kalinkova, roku 1998 výrobnú halu v Kalinkove a teraz sme tu dokončili i administratívnu budovu - sme sa zamerali na zavedenie špičkovej technológie od vývoja tvaru, konštrukcie a dokumentácie prvkov pomocou trojdimenzionálnej grafiky na počítačoch cez prípravu výroby s priamym riadením a výrobou CNC strojmi. Vďaka tomu sme dokázali veľmi rýchlo a kvalitne reagovať na potreby zákazníkov, a tak sa firma dostala do roviny dominantného výrobcu na slovenskom i českom trhuv oblasti výroby a dodávky prvkov pre všetky "inteligentné" budovy a priemyselné haly, ktoré sa predtým dovážali z nemeckej firmy Kranz, napr. veľkoobjemové výustky riadené servomotormi.

MM: Okrem slovenského trhu vyvážate aj do iných krajín?

Ing. Havlovič: Áno, začali sme sa úspešne presadzovať v krajinách EU a vrátane Českej republiky sa obrat z exportu pohybuje zhruba na úrovni 30 až 40 %. Naše komponenty sa montovali aj v Kuvajte, Nigérii, na Ukrajine, v Litve, Rakúsku, Rumunsku a Kazachstane.

MM: Môžete spomenúť aspoň niektoré inštalácie na Slovensku?

Ing. Havlovič: Firma sa presadila vo veľkých projektoch so zahraničnými investormi a súkromnými spoločnosťami. Pri štátnych objednávkach sme boli menej úspešní, lebo u nás ešte stále prevláda silný lobbizmus... Z veľkých projektov môžem spomenúť pilotnú halu pre prípravu výroby nového terénneho automobilu vo Volkswagene, hotel Carlton v Bratislave v spolupráci s francúzskou firmou Optimal, obchodný dom Poluss nemeckou firmou Nickel, nemocnicu - kardiovaskulárne centrum na Kramároch v Bratislave, výrobnú halu Johnson Controls v Martine a mnohé ďalšie vrátane bánk postavených do roku 1996.

MM: Koľko ľudí zamestnávate?

Ing. Havlovič: Nuž, firma začala od nuly. Dnes je to 188 pracovníkov, čo je priemerný stav. V rámci montáže a dodávky na kľúč v príslušnom regióne zamestnávame približne 50 ďalších externých montérov. S týmto kolektívom ľudí sme roku 2000 naplnili očakávané výsledky, t. j. obrat firmy bol cca 278 miliónov Sk a hrubý zisk 11 miliónov 158 tisíc Sk.

MM: Aká bola spolupráca s predstaviteľmi obce pri získavaní povolení na podnikanie v tomto regióne?

Ing. Havlovič:
Na začiatku nám veľmi pomohla starostka obce Hamuliakovo, pani Mária Lúčna. Musela doslova bojovať s poslancami, ktorí najskôr nášmu projektu nedôverovali. Brali všetko ako zbytočnú komplikáciu života. S odstupom 10 rokov aj obyvatelia obcí pochopili, že otvorenie firmy je pre nich nielen prínosom v zamestnanosti obyvateľov. V rámci rekvalifikácie sme dokázali z ľudí orientovaných na práce v poľnohospodárstve vychovať kvalifikovaných odborníkov, vytvorili sme im pracovné miesta so slušným finančným ohodnotením, odbremenili sme dopravu do Bratislavy, podieľame sa na rozvoji obce, na financovaní športových aktivít - napríklad sa pripravuje výstavba novej telocvične, kde dodáme kompletnú vzduchotechniku.

MM: Ako ste si na vznik a vybudovanie firmy zabezpečili financie, vari ste využili niektorý z podporných projektov štátu či PHARE?

Ing. Havlovič: Všetky programy v rámci investičného rozvoja firmy sme zabezpečovali z vlastných zdrojov a z úverových zdrojov komerčných bánk. Nič sme nedostali zadarmo, teda bez akýchkoľvek podporných fondov a programov. Napríklad z PHARE sme nemohli dostať financie preto, lebo tu bola hranica investícií do výšky 5 miliónov Sk. Nuž a naše investície za jeden rok sa pohybovali okolo 20 miliónov Sk. Tieto sme si zabezpečili z komerčných bánk, napriek tomu, že mnohí podnikatelia vo všeobecnosti nie sú s úverovou politikou spokojní. Stretli sme sa s veľkou ústretovosťou aj vďaka tomu, že sme zvolili cestu serióznosti (v tom čase bolo módou úvery nesplácať) a prvý úver sme splatili v trojročnom limite. V zápätí sme dostali v IRB ďalší úver, a keď sa dostala IRB do ťažkostí, v Bank Austria si preverili naše projekty, a keďže zistili, že sme pre nich zaujímavý klient, úver nám tiež poskytli a naďalej nás podporujú a pomáhajú nám v ďalšom rozvoji.

MM: Ako hodnotíte pomoc štátu podnikateľom? Nepociťujete nespravodlivosť pri rozdielnych podmienkach pre domácich a zahraničných podnikateľov? Mám na mysli daňové prázdniny pre zahraničných investorov.

Ing. Havlovič: Z úzkeho pohľadu malých a stredných podnikateľov, teda kategórie, kde sa zaraďuje aj naša firma, by som povedal, že je to proti nám. Prakticky vo všetkých vládnych uzneseniach doterajších slovenských vlád sa písalo o pomoci malým a stredným podnikateľom. Áno, len sa o pomoci píše a hovorí, je to iba formálna záležitosť. So skutočnou pomocou štátu sme sa do roku 2000 nestretli ani raz. Azda až teraz, pri získavaní certifikátu kvality ISO 9001. Vyhrali sme projekt financovaný z Nemecka. V rámci tohto programu a podpory Národnej agentúry Slovenska pre rozvoja podnikanie sme získali grant, ktorý nám zabezpečil bezodplatnú poradenskú činnosť z Nemecka a pri certifikačných procesoch v prvej etape sumu 70 620 Sk a v druhej etape sumu 112 300 Sk, čo je pri našich rozvojových programoch kvapka v mori výdavkov. My, malí a strední podnikatelia, nedostávame podporu štátu vo forme financií, čo nie je až také zlé, ako fakt, že nemáme kvalitné zákonodárstvo, ktoré by chránilo slušných a poctivýchpodnikateľov. Chápeme, že táto republika môže ísť dopredu len vtedy, ak budeme mať dostatok priamych zahraničných investícií. Bez nich sa ďalej nepohneme. Náš kapitál nie je schopný vytvoriť normálne prosperujúce prostredie. Teda toto rešpektujeme, aj keď je to na úkor domácich podnikateľov.

MM: Očakávate lepšiu legislatívu...

Ing. Havlovič: Legislatívu, ktorá zabezpečí ochranu podnikateľov, ktorí berú podnikanie vážne. Netreba ochraňovať dlžníkov a tunelárov, ale postaviť ich pred súd a potrestať. Taktiež rýchlejšie súdne rozhodovania. Vlečúce sa spory prehlbujú straty nielen finančné, ale aj morálne.

MM: Spomenuli ste certifikát kvality ISO 9001. Už ste ho získali, či ešte na tom pracujete?

Ing. Havlovič: Certifikát kvality ISO 9001 sme získali minulý rok v júli. Celá príprava trvala pol roka. Tento čas bol krátky iba vďaka tomu, že od začiatku existencie firmy sme kládli dôraz na kvalitu našich výrobkov. Vytvorení vlastného systému technológie zabezpečujúcej kvalitu výrobkov umožnilo prejsť na formálnu stránku dokumentácie a deklarácie de jure, čo bola ostatná fáza a pre nás v podstate jednoduchá. Teda vychádzali sme zo zabehnutých skúseností, z praxe, tie sme pretavili do dokumentácie, a tak sme certifikát pred spoločnosťou BVQI obhájili.

MM: Ďakujem vám za rozhovor a želám celému kolektívu firmy ďalšie úspešné kroky.

Za MM Průmyslové spektrum rozprávala sa a fotografovala Ing. Elena Kompauerová.
Ing. Peter Havlovič
generálny riaditeľ firmy IMOS - ASEK
Narodil sa 5. 2. 1954 v Bratislave. Po úspešnom absolvovaní Národohospodárskej fakulty VŠE v Bratislave pracoval 10 rokov vo Výskumnom ústave poľnohospodárskej techniky v Rovinke pri Bratislave. Roku 1990 sa stal spoluzakladateľom súkromnej firmy IMOS - ASEK, ktorú riadi ako generálny riaditeľ.

Další články

Vzduchotechnika/ klimatizace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: