Témata
Reklama

Jubilejní výročí předváděcího střediska v Lysé nad Labem

Vstup České republiky do Evropské unie znamenal významné posílení stability podmínek pro rozvoj malého a středního podnikání. Došlo ke zvýšení důvěry v další vývoj a to ovlivnilo posuzování rizik malých a středních podniků spojených s investováním do vlastního rozvoje a posilovalo důvěru v návratnost vynaložených nákladů a poskytnutých úvěrů. V takovém prostředí bylo připravováno, stavěno a uvedeno do provozu stále ještě na české poměry impozantní předváděcí a školicí středisko obráběcích strojů – areál Misan, v Lysé nad Labem.

Ondřej Svoboda

Jednatel a spolumajitel společnosti Misan. Vystudoval čtyřleté gymnázium. Z mimoškolních aktivit se věnoval prakticky denně sportu. Po ukončení doktorského studia na ČVUT a nástupu do zaměstnání si dálkovou formou doplnil vzdělání v elektrotechnice (výuční list) z důvodu získání oprávnění pracovat samostatně na zařízeních pod napětím (vyhláška 50). Jeho volba padla na Strojní fakultu ČVUT, specializaci „výrobní stroje a zařízení“. Po ukončení doktorského studia spojeného se zaměstnaneckým poměrem ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT na Fakultě strojní ČVUT v Praze pracoval po dobu jednoho roku ve výrobním závodě jednoho z japonských výrobců obráběcích strojů v Anglii. Poté přišel do rodinné firmy Misan, kterou jeho otec spoluzakládal. Věří, že směřování jeho firmy najde pozitivní odezvu v českém průmyslu, jehož budoucnost vidí právě v zaměření na složité a přesné výrobky vyráběné s nejvyšší produktivitou. 

Za deseti lety existence „Předváděcího a školicího střediska Misan“stojí úctyhodná řada více než 4 800 registrovaných návštěvníků oficiálních předváděcích dnů a seminářů na témata z prostředí odborné strojírenské veřejnosti. Středisko navštívilo 2 800 studentů pražského ČVUT, liberecké TUL, brněnského VUT a vyšších technických škol nejen Středočeského, ale i Královéhradeckého kraje. V rámci individuálních návštěv přišlo dalších pět tisíc zákazníků, aby se účastnili ověřování technologie a zkušebního obrábění jejich dílů. V kurzech programování středisko proškolilo přes 1 500 programátorů zákazníků.

Reklama
Reklama
Reklama
Dny otevřených dveří v Lysé nad Labem

Stroje převyšující nosnost jeřábu

Za doby realizace veškerých služeb pro předchozího partnera Misanu bývalo problémem získat požadovaný stroj a často museli technologové na seřízení strojů a ověření technologií do zahraničí za příslušným strojem jezdit. V současné době je problémem nosnost jeřábu limitující možnost předvádění strojů Okuma, které jsou konstrukčně tužší a hmotností převyšují nejen konkurenci, ale i nosnost jeřábu. Před deseti lety ale nikdo nepočítal se změnou partnera, respektive jeho strategie. V ostatním ovšem předváděcí hala a její provoz potvrdily vynikající práci architektů Union Archu z Liberce a především architekta Pavla Švancara a při realizaci zadání i dobře odvedenou práci realizátora stavby společnosti Konstruktiva Konsit.

Předváděcí a školící středisko Misan

Architektonické řešení si kladlo za cíl demonstrovat úzkou provázanost nejen člověka se strojem, ale především spolupráci a sounáležitost týmů výrobce, prodejce a zákazníka. Vnitřní uspořádání se samostatnou, klimatizovanou dílnou oprav vřeten i odděleným měrovým střediskem s přesným třísouřadnicovým strojem Zeiss pro měření přesnosti obrobených dílů kompletuje objekt jako ideální prodejní stánek obráběcích strojů. Jako celek interiér i venkovní úprava vytvářejí příjemné pracovní i reprezentační prostředí zaměstnancům, zákazníkům i náhodným návštěvníkům. V tom středisko Misan naplnilo a určitě i do budoucna bude naplňovat pozitivní podnikatelská očekávání předních světových výrobců obráběcích strojů, které Misan v Česku zastupuje.

10 let systému prevence kolizí Okuma CAS

Číslicově řízené obráběcí stroje jsou v mnoha případech posledním výrobním strojem, který výrobku dává konečný tvar, přesnost, jakost povrchů a další rozhodující charakteristiky mající zásadní vliv na jeho kvalitu a funkčnost. Investici do nového stroje je proto potřeba důkladně zvážit nejen s převahou kritéria pořizovací ceny. Jedním z důležitých aspektů (dnes a dvojnásob v budoucnu) jsou znalosti a schopnosti obsluhujícího personálu. O podpoře a motivaci mladých lidí ke studiu technických oborů slýcháme často od politiků, realita je však poněkud jiná. Ve skutečnosti český průmysl trpí nedostatkem pracovníků se zájmem o výrobní pozice a zejména se zájmem o strojařské řemeslo.

Okuma OSP-P200L

Nové obráběcí stroje se tak snaží část činností původně výhradně spjatých se schopnostmi člověka převzít „do vlastních rukou“. Jednou z nich je kontrola kolizí v obou základních provozních režimech stroje, tedy v automatickém i ručním režimu. Řídicí systém stroje pak pracuje s virtuální realitou, která dopředu kontroluje možné kolizní stavy uvnitř pracovního prostoru stroje. Řada výrobců strojů nabízí obdobné systémy. Přístupy a kvalita zpracování však mohou být na značně odlišných úrovních.

Vstupními údaji, se kterými tento softwarový nástroj pracuje, jsou jednak trojrozměrný model stroje (zejména jeho pracovního prostoru), NC program (respektive data vstupující do interpolátoru) a přesné údaje o poloze všech řízených os (z odměřování na jednotlivých osách). Je zřejmé, že pokud všechny tyto údaje mají jednoho jediného původce – výrobce stroje –, tak výsledek bude s velkou pravděpodobností velmi věrohodný a z hlediska časové souslednosti správně zfázovaný. Vezměme to postupně: skutečnému provedení stroje zcela odpovídající model pracovního prostoru může vytvořit a poskytnout jedině ten, kdo stroj konstruoval (tj. výrobce stroje). Všichni ostatní jsou odkázáni na převzetí modelu od někoho druhého, nebo v horším případě k vytvoření si modelu vlastního (většinou prostým odměřením skutečných rozměrů uvnitř stroje). NC program a informace o realizaci programovaných pohybů z odměřování představují zpětnovazební smyčku, která musí být schopna kdykoliv v reálném čase vyhodnocovat nejen polohu všech strojních os, ale i její časové derivace, tj. rychlost a zrychlení a na základě těchto údajů dopředu vyhodnocovat možné kolize, ke kterým vzhledem k programovaným trajektoriím a povelům může dojít (nebezpečné přiblížení se dvou nebo více objektů) anebo by prostě nezvratně došlo. Nakonec zbývá akční mechanismus antikolizního systému, který na základě předchozího vyhodnocení pohyby stroje buďto zpomalí, nebo úplně zastaví. Vše musí probíhat v milisekundovém taktu a naprosto bezchybně. Celá situace se pochopitelně komplikuje tím více, čím více je v řetězci různých výrobců zařízení. Reálná situace u řady strojů je následující: PLC vytváří výrobce stroje, řídicí systém je od prvního dodavatele, pohony os jsou od druhého dodavatele, odměřování od třetího. Může takováto konfigurace pracovat v reálném čase v souladu a bezchybně?

CAS (Collision Avoidance System)

Zbývá jen stručně představit systém CAS (Collision Avoidance System) od japonského výrobce obráběcích strojů Okuma. CAS je systém podporován řídicím systém OSP, který ovládá pohony Okuma (včetně servomotorů) a získává zpětnovazební informace od odměřování se značkou Okuma.

Ondřej Svoboda

o.svoboda@misan.cz

Misan

www.misan.cz

Reklama
Související články
Japonské brousicí stroje

Japonská společnost Okamoto působí na trhu již necelých sto let. Za dobu své existence vyprodukovala mnoho typů strojů, všechny však brousicí. Následující článek představuje historii tohoto tradičního japonského výrobce a průřez portfoliem brousících strojů.

Řídicí systém z vlastní dílny, 3. díl: Pokročilé technologické aplikace

Třetí díl našeho seriálu o řídicím systému OSP - P300A firmy Okuma navazuje na dvě předchozí kapitoly, ve kterých jsme stručně představili architekturu systému a inteligentní funkce, které podstatně navyšují přesnost stroje, kvalitu obráběného povrchu i hospodárnost a bezpečnost stroje. Tato část série bude o technologických aplikacích implementovaných do OSP k jednoduchému použití operátorem.

Vřetena frézovacích strojů

Chceme-li jednoduše definovat vřeteno obráběcího stroje, musíme především říci, o jaký typ stroje se jedná. Vřetena různých obráběcích strojů mají společné znaky (rotační pohyb, upínání apod.), ale liší se jejich konstrukce.

Související články
Nová řešení pro české strojírenství

Společnost Misan připravila pro letošní Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně soubor exponátů, které cílí na bolavá místa českého strojírenství, jež je pod velkým tlakem na zvyšování produktivity výroby. Představovaná řešení nabízejí zvýšení bezobslužnosti provozů a snížení nároků na kvalifikovanou obsluhu výrobních systémů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nové japonské obráběcí stroje na EMO 2023

V „normálních“ dobách bývalo dobrým zvykem, že výrobci číslicově řízených obráběcích strojů si své největší novinky schovávali právě na evropský veletrh EMO – zejména pak, pokud se aktuální ročník pořádal v německém Hannoveru. Zaplněné výstaviště si (i díky své rozlehlosti) vynucovalo několikadenní pobyt, aby měl návštěvník vůbec šanci projít alespoň ty nejdůležitější pavilony. Největší novodobá pandemie lidské choroby vystavila celosvětovou stopku veškerým veletržním akcím (v prezenční formě) a někteří škarohlídi prorokovali nástup digitálních prezentačních platforem a zánik tradičních veletrhů. Letošní EMO v Hannoveru však slibuje opět velkou podívanou – soudě podle ohlášených novinek japonských výrobců Okuma, Brother a Okamoto.

Produktivita, automatizace, univerzálnost

Produktivita, automatizace a univerzálnost, to jsou témata, kterým se věnují letošní expozice firmy Misan na MSV v Brně. Skladba exponátů sahá od kusové (prototypové) přes malosériovou až po velkosériovou výrobu v technologiích třískového obrábění i v technologiích aditivních.

Unikátní portálová obráběcí centra

V srpnu letošního roku se tradiční japonský výrobce číslicově řízených obráběcích strojů, firma Okuma, pochlubil světu vynikajícím výsledkem v oblasti velkých obráběcích center. Právě v tomto měsíci totiž dodal již desetitisící portálový obráběcí stroj vlastní konstrukce, a samozřejmě také vlastní výroby.

Přidaná hodnota
obráběcích strojů

Ve strojírenské výrobě neustále roste požadavek na zvyšování poměru mezi užitnou hodnotou stroje
a jeho prodejní cenou. Obzvláště toto platí v subdodavatelském sektoru, kde nízká výrobní marže bývá klíčovým kritériem uzavřeného kontraktu. Obráběcí stroje jsou ve velké míře používány v sériové výrobě, a proto jejich výrobci hledají způsoby, jak zvyšovat svou produktivitu a zároveň zkracovat vedlejší nevýrobní časy. Navyšování produktivity vylepšením konstrukce obráběcích strojů má své fyzikální limity, proto se nové cesty hledají například ve schopnosti stroje pracovat v bezobslužném režimu, a to díky automatizaci výrobního procesu. Jednou z možností je aplikace průmyslových robotů pro obrobkovou, případně i nástrojovou manipulaci.

Robot ve stroji:
Automatizace pro obráběče všech velikostí

Robotická řešení Armroid a Standroid japonské společnosti Okuma redukují manuální zásahy, zvyšují využití stroje a zpřesňují výrobu. Evropský zástupce japonského výrobce obráběcích strojů předvedl na EMO Milán, co tato inovativní automatizace nabízí strojírenským podnikům všech velikostí.

Slyšet hlas uživatele

Nespornou výhodou kompletátora složitých výrobků je průběžná a vzájemná součinnost vlastních zaměstnanců ve vývoji, výrobě a následných úpravách všech komponentů finálního produktu. To platí zejména v podmínkách vlastní výroby těchto komponentů, kde přínosem je vyšší vzájemná koordinovanost a rychlá a pružná reakce na přání zákazníka. Není to však zadarmo.

Ztráty možno odřezávat

Máme pro vás dobrou zprávu: na trhu je novinka ve třídě obráběcích center s kuželem vřetena velikosti 30 od japonské firmy Brother, kterou v ČR zastupuje společnost Misan z Lysé nad Labem. Aby zvýšila produktivitu nového modelu Speedio W1000Xd1, firma Brother doslova „odřízla“ každý ztrátový čas.

Řídicí systém z vlastní dílny, 2. díl: Inteligentní funkce

Tento článek je pokračováním seriálu o japonském "řídicím systému z vlastní dílny" OSP - P300A pro CNC obráběcí stroje firmy Okuma. V první části jsme nejprve hovořili o historii systému OSP, jehož první model byl uveden na trh v roce 1963. Zmínili jsme se o filozofii firmy zvané Monozukuri, jejíž jednou z hlavních zásad je vyrábět všechny díly stroje ve firmě a představili jsme také architekturu řídicího systému OSP - P300A. Nyní navážeme představením inteligentních funkcí, kterými se systém OSP pyšní.

Řídicí systém z vlastní dílny, 1. díl: Filozofie jednoho zdroje

V sérii navazujících článků se budeme zabývat systémem OSP - P300A, který v současné době završuje řadu řídicích systémů vyvinutých a vyráběných společností Okuma pro řízení CNC obráběcích strojů rovněž původem z Okumy.

Vřetena svislých CNC soustruhů - Část 1

Je-li řídicí systém mozkem obráběcího stroje, pak vřeteno je jeho srdcem. Japonská výrobní společnost Okuma vytváří tyto dva ústřední orgány svých obráběcích strojů s vynaložením veškerého umu, kterého je schopna a s příslovečnou japonskou pečlivostí. Proto si může dovolit se 100% jistotou prohlásit, že její soustružnická i frézovací vřetena budou pracovat bezchybně po dobu 36 měsíců bez omezení a poskytnou uživatelům tříletou záruku.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit