Témata
Reklama

Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi strojařem

Obecně známou pravdou je, že profesní uplatnění člověka, který je ve svém oboru - například právě ve strojírenství - na slovo vzatým odborníkem, ale neumí jazyky, je v dnešním globálním světě významně těžší. A je smutným faktem, že s jazykovou bariérou se v Česku potýkají mnozí, dokonce i mladí, technicky fundovaní lidé. K tomu, aby se tento problém eliminoval, přispívají kvalitní publikace pro výuku jazyků. Například ty, které vydává slovenská firma Language Achievements Paur. Jejím majitelem, s nímž jsme měli možnost pohovořit, je pan Július Paur.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

MM: O vaší jazykové škole je známo, že kromě jiných aktivit také vydává publikace pro výuku odborné angličtiny. Pro které obory jsou tyto publikace určeny?

J. Paur: Sú to jazykové materiály určené predovšetkým pre strojárstvo, ale rovnakú koncepciu sme využili napr. aj pre plynárenský priemysel, t. j. tok materiálu, resp. média v organizácii. V rámci strojárstva sa špecializujeme na priemyselné inžinierstvo – na tejto osnove je založená aj publikácia Material Flow in Manufacturing Enterprise (Tok materiálu vo výrobnom podniku), kde sa zaoberáme procesmi od vstupu materiálu do podniku až po expedíciu hotových výrobkov. Výhodou PI je, že sa dotýka všetkých aspektov fungovania firmy, a to nám umožňuje pripraviť naše produkty podľa potrieb zákazníka – niekto sa špecializuje viac napr. na logistiku, iný uprednostňuje výrobné systémy a pod. Túto publikáciu dodávame aj s audio nahrávkou textov a použitou slovnou zásobou na USB. Podporným materiálom pre tréningy podľa tejto publikácie sú skriptá – Industrial Engineering in Production Plant (Priemyselné inžinierstvo vo výrobnom závode). Počas dlhoročnej práce v priemyselných podnikoch sme v tréningoch narážali na problémy v gramatickej oblasti, ktoré sa veľmi často opakovali, a to nás priviedlo k spracovaniu materiálu – English for Industry (Angličtina pre priemysel). Sú to vybrané gramatické oblasti, ktoré technikom spôsobujú najväčšie problémy. Precvičujeme ich na základe vlastnej signálovej metódy tak, aby boli absolventi schopní nadobudnuté vedomosti využívať v jazykovej praxi.

Július Paur

„Všetky naše publikácie vytvárajú jeden celok a keďže majú modulárny charakter, je možné z nich vyskladať produkt, ktorý zákazník momentálne potrebuje.“
(Zdroj: archiv J. Paura)

MM: V technických oborech pracují odborníci, z nichž mnozí neovládají v dostatečné míře jazyky, což je velká škoda. Je to i váš názor a mohla být tato skutečnost pro vás impulzem k vydání těchto publikací?

J. Paur: Úplne s vami súhlasím, je to škoda a aj táto situácia bola impulzom, prečo sme sa pustili do tejto aktivity. Momentálne pracujeme v spolupráci so Strojníckou fakultou Univerzity v Žiline na ďalšej publikácii technickej angličtiny – Elasticity and FEM (Elasticita a metóda konečných prvkov), ktorej úlohou bude získavať jazykové zručnosti pri prezentácii a práci v oblasti výskumu, praktickej aplikácii nadobudnutej slovnej zásoby v podnikoch a katedrách univerzít, ktoré pracujú s touto problematikou.

Reklama
Reklama

MM: Je pravda, že v nejbližší době hodláte vstoupit také na český trh?

J. Paur: Veľmi radi by sme vstúpili aj na český trh, snažíme sa kontaktovať partnerov v Čechách, aj touto cestou by sme chceli osloviť záujemcov o spoluprácu s našou firmou Language Achievements Paur. Publikácia by určite obohatila prácu jazykových inštitúcií a škôl aj u vás v Česku.

MM: Než se tak stane, mohou čeští zájemci vaše publikace získat? Pokud ano, kde a jak?

J. Paur: Samozrejme, v prípade záujmu napíšte na nasledovnú adresu: paurjulius@gmail.com alebo Július Paur, Language Achievements Paur, Moyzesova 51, 010 01 Žilina; telefón +421 903 542 968.

Publikace Material Flow in Manufacturing Enterprise se zabývá procesy od vstupu materiálu do firmy až po expedici hotových výrobků. (Zdroj: archiv J. Paura)

MM: V čem se publikace z vaší produkce vzájemně liší?

J. Paur: Všetky naše publikácie vytvárajú jeden celok a keďže majú modulárny charakter, možno z nich vyskladať produkt, ktorý zákazník momentálne potrebuje. Náš pripravovaný materiál (Elasticity and FEM) bude odlišný tým, že základom je špecifická, ale nanajvýš dôležitá oblasť strojárstva a ďalších odvetví (napr. stavebného priemyslu) – pružnosť a metóda konečných prvkov. Jej úloha bude zlepšovať jazykové a prezentačné schopnosti výskumníkov, konštruktérov a pedagógov univerzít v špecifickej oblasti – na rozdiel od vyššie prezentovanej publikácie, ktorá sa zameriava skôr na manažérov a pracovníkov vo výrobe a obchode.

MM: V čem je vaše poslední publikace Material Flow in Manufacturing Enterprise specifická a co je hlavním důvodem, proč by si ji měli lidé koupit?

J. Paur: Táto publikácia je špecifická svojou modularitou – možno s ňou pracovať ako s celkom, napr. na univerzitách a školách, alebo vytvoriť na mieru šitý produkt podľa potreby. Je využiteľná v oblasti vzdelávania aj v praxi, snažili sme sa zozbierať čo najväčší rozsah slovnej zásoby a umiestniť ju v rámci patričných kapitol. Je použiteľná aj pre samoukov, pretože k dispozícii je aj USB s nahratými textami a slovnou zásobou.

Reklama

MM: Máte již od lidí, kteří si podle ní zdokonalují odbornou angličtinu, nějaké ohlasy?

J. Paur: Materiál bol použitý v pilotnom kurze na Katedre priemyselného inžinierstva Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity. Tu pripravujeme vyhodnocovacie stretnutie s vedením katedry a účastníkmi. Minulý rok sa spustil tréning v spoločnosti KraussMaffei Sučany, pre covid bol prerušený a pokračujeme od polovice minulého mesiaca, takže výstupy momentálne ešte nie sú k dispozícii.

Vydání #11
Kód článku: 211132
Datum: 03. 11. 2021
Rubrika: Produktový článek / Vzdělávání
Související články
ERP ve vzdělávání průmyslového inženýra

Využívání informačních systémů a práce s nimi je pro dnešního průmyslového inženýra jednou z denních činností. Jako základní typ informačního systému můžeme v tomto případě označit systémy typu ERP (Enterprise Resource Planning) z důvodu prolínání se mnoha pohledů/potřeb, nebo chcete-li oblastí, konkrétně např. logistiky s ekonomikou, technické přípravy výroby s nákupem/odbytem, plánování s řízením výroby a všeobecně změnová řízení, která jdou napříč celým systémem.

Péče o zákazníky se vyplácí

Pro rok 2018 připravila společnost Ceratizit několik odborných seminářů s různými tématy, které jsou zaměřeny na optimální využívání řezných nástrojů v oblasti třískového obrábění. Semináře konané v Technickém centru Ceratizit ve Velkém Meziříčí jsou souhrnem teoretických a praktických poznatků, které posléze mohou zákazníci aplikovat ve své výrobě a zvyšovat si tak svoji konkurenceschopnost. Odborné semináře jsou tzv. profesní školení, kde je možné obnovit či zvýšit znalosti v oboru obrábění. Vedle těchto setkání, určených pro více zákazníků, poskytuje Ceratizit také individuální školení pro jednotlivé firmy. Takto specificky zaměřená školení jsou přizpůsobena přání zákazníka a je možné se tak lépe soustředit pouze na jejich výrobní požadavky.

Knižní tipy

Knižní tipy pro čtenáře MM Průmyslového spektra

Související články
Technologie, roboti a profese budoucnosti

Zavádění robotické automatizace, technologií strojového učení a umělé inteligence, stejně jako preference mladých lidí vyžadujících pokud možno co největší flexibilitu dávají v nejrůznějších oborech, včetně výroby, vzniknout zcela novým profesím.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Formule Vector 03 připravena závodit

Ostravský studentský tým představil v pořadí již třetí prototyp formule Vector 03. Tentokrát se tým Formula TU Ostrava zaměřil na vývoj nového pneumatického řazení formule, zavěšení kol a telemetrii.

IA CR Garant rozvoje techniky a konkurence schopnosti

S aktuálními novými zajímavými poznatky ze všech oblastí techniky vás budou členové IA CR seznamovat i v rámci seriálu v MM Průmyslové spektru, jehož první příspěvek prof. Maříka se týká otázek spojených se strategií Průmysl 4.0.

Semináře - platforma předávání zkušeností

Celoživotní systém profesního vzdělávání – nikdy nekončící proces, přinášející jeho aktérům benefity v podobě získaných zkušeností, vzájemně sdílených v dané komunitě. V tom se nachází jeho největší hodnota.

3D tisk kovů na báňské univerzitě

Aditivní výroba kovových prototypů otevírá nové možnosti i moderní přístup v navrhování součástí pro řadu aplikací. Vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům se s technologií 3D tisku kovů můžeme setkat ve většině případů pouze v univerzitním prostředí. Nyní se mezi ně zařadila i Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Ta vybudovala společné pracoviště – Laboratoř aditivní výroby – s firmou Renishaw, která má s technologií 3D tisku dlouholeté zkušenosti.

Překážky na cestě k technickému vzdělání, část 5: Hlavní překážkou je český vzdělávací systém

„Mezi nejlépe honorovanými vysokoškoláky jsou informatici a technici!“ hlásí statistici. „Zájem o technické vzdělání neustále klesá!,“ volají zaměstnavatelé. „Na školy nám chodí čím dál horší studenti!“ glosují současnou situaci představitelé technických vysokých škol. „Musíme podpořit technické školství…,“ dodávají k tomu snad všichni pováleční ministři školství. Zprávy z denního tisku, nad kterými laik musí nevěřícně kroutit hlavou, protože i on tuší, že tady něco nesedí.

Překážky na cestě k technickému vzdělání, část 4: (Anti)diskriminační potenciál

V předchozích dílech našeho seriálu věnovaného výsledkům projektu Maturita efektivní a sociálně spravedlivá jsme ukázali, jak velký problém na základních i středních školách představuje hodnocení žáků, konkrétně známkování v nejdůležitějších předmětech, včetně matematiky. Aniž bychom mohli prokázat otevřenou diskriminaci ze strany učitelů, resp. učitelek, výsledky jasně ukazují, že při stejných specifických intelektových předpokladech, tj. verbální a numerické inteligenci, dostávají chlapci z příslušného předmětu (čeština, matematika) výrazně horší známky než dívky. Bez ohledu na to, o jakou diskriminaci se jedná (skrytá, otevřená, vědomá, nevědomá), jde o jev, který má velký vliv na vzdělanostní aspirace a studijní plány.

Česká škola 21. století

V paláci Rytířská České spořitelny v Praze se konal třetí ročník konference Česká škola 21. století, tentokráte na téma Mozky odcházejí, firmy pláčou... Dopolední část byla věnována přednáškám a diskusnímu panelu, odpolední pak samostatným čtyřem sekcím.

Překážky na cestě k technickému vzdělání, část 3. Tradice jako závaží

Průmyslová tradice a vyspělost naší země byly celé minulé století neoddělitelně spjaty s vysokou úrovní středního technického vzdělání. Vedle učňovských škol, které připravovaly na manuální profese v průmyslu, představovaly „průmyslovky“ ideál chlapeckého vzdělání s vysokým respektem a perspektivou celoživotního uplatnění v profesích tzv. modrých límečků (blue collar workers) tvořících základ dobře situované střední třídy. Inovace probíhaly tempem, které příliš nehrozilo znehodnocením dovedností získaných ve škole, případně umožňovalo jejich plynulé doplňování a rozvíjení v průběhu pracovní kariéry.

Překážky na cestě k technickému vzdělání, část 2. Tři podmínky: matematika, mate

V prvním díle našeho seriálu jsme v souvislosti s budoucností technického vzdělávání a zhoršujícím se postavením a perspektivami chlapců v našem (a nejen našem) vzdělávacím systému poukázali na důsledky tohoto vývoje pro dlouhodobý pokles zájmu o matematiku. To, že české žáky matematika nebaví, ukázaly mezinárodní výzkumy již ve druhé polovině 90. let. V té době však čeští žáci byli v matematice ještě velmi dobří.

Překážky na cestě k technickému vzdělání, část 1: Problém začíná již na základní

V červencovém vydání MM Průmyslového spektra jsme avizovali sérii článků, které budou věnovány výsledkům projektu „Maturita efektivní a sociálně spravedlivá“, financovaného Technologickou agenturou ČR. Jde o studii, jejímž hlavním cílem je odpovědět na otázku, co určuje úspěšné zakončení středního vzdělání a složení maturitní zkoušky a jak systém středního vzdělání a současný model státních maturit ovlivňují rozhodování studentů o jejich budoucí vzdělávací a profesní dráze. Proto se projekt zaměřuje nejen na intelektuální dispozice studentů, ale také na nerovnosti, které významně ovlivňují to, jak mladý člověk svůj intelektuální potenciál dalším vzděláváním rozvine.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit