Témata
Reklama

Kompaktní filtrační jednotka pro nejtěžší aplikace

Pro odsávání olejových aerosolů a emulzní mlhoviny v kovoprůmyslu je dnes k dispozici dostatečné množství různých filtračních systémů.

Není těžké navrhnout objemnou filtrační věž pro velmi kontaminované vzdušniny (tedy především olejové kouře s koncentrací 20 mg.m-³ a vyšší) a lze si také vybrat i v malých, velmi kompaktních odlučovačích pro lehké, málo koncentrované emulzní aerosoly. Problém ovšem nastává v okamžiku, kdy použitá technologie vytváří mohutný olejový či emulzní aerosol a zároveň je málo prostoru pro instalaci výkonného filtračního zařízení. Tato situace je překvapivě častá – vysoce kontaminovanou vzdušninu mohou vytvářet i poměrně malé stroje, např. dlouhotočné automaty, vícevřetenové soustruhy, stroje s velmi vysokými otáčkami nástroje nebo obrobku a dále pak i určité technologie, např. obrábění některých nerezových materiálů.

Reklama
Reklama
Reklama

Varianty filtrace

Pak má uživatel několik variant – zvolit malou kompaktní filtrační jednotku a smířit se s nižší účinností (protože malá filtrační jednotka není schopna takové koncentrace zpracovat) nebo s vysokými provozními náklady (protože bude potřebné často měnit interní filtrační komponenty nebo jednotku velmi často čistit), nebo obětovat poměrně velký prostor dílny, protože vhodné filtrační zařízení může být stejně velké jako odsávaný stroj – zdroj znečištění.

Schéma umístění filtrace na obráběcím stroji

Tohoto poměrně palčivého problému si byli vědomi i vývojoví pracovníci švédské firmy Absolent AB, která v technologii filtrace emulzní mlhoviny a olejového kouře patří dlouhodobě ke světové špičce. Zadání bylo jasné – vytvořit filtrační jednotku s těmito parametry:

• malé rozměry a nízká hmotnost;
• možnost montáže přímo na střechu stroje;
• vysoká účinnost až do extrémních koncentrací odsávaného vzduchu 50–70 mg.m-³;
• garance minimálně roční životnosti všech interních filtračních komponent;
• nízká spotřeba elektrické energie;
• přijatelná cena.

Výsledkem několikaleté intenzivní práce je zcela nová filtrační jednotka A•smoke-5, která má premiéru právě v těchto dnech.

Čím je tak zajímavá?

Filtrační jednotka Absolent A•smoke-5 je kompaktní filtrační systém se čtyřmi šikmo uloženými filtry, určená pro odsávání a filtraci vysoce koncentrovaných olejových kouřů až do koncentrací cca 70 mg.m-³. Je třeba si zdůraznit, že česká norma stanoví maximální povolený limit 5 mg.m-³ a od hodnoty zhruba 10 mg.m-³ výše již má s úrovní filtrace problém většina běžných filtračních zařízení – proto je toto číslo tak pozoruhodné.

Samostatná filtrační jednotka Absolent A•smoke-5Šikmé uložení jednotlivých filtračních stupňů je velmi významné – protože filtrační jednotky Absolent pracují na principu samodrenáže (tedy po určitém stupni nasycení z nich začne zachycené médium stékat), je při šikmém uložení trvale volná podstatná část filtrační plochy a pouze minimální objem, do něhož se zachycené médium stahuje, je silně nasáklý. Díky tomuto řešení je dosahováno o deset až patnáct procent delší životnosti jednotlivých filtračních elementů.

Pohled do vnitřní části filtrační jednotky

Jednotka je dále standardně vybavena unikátním systémem EcoDrive, který na základě podtlakových čidel reguluje otáčky ventilátoru, a tím optimalizuje (a především minimalizuje) spotřebu elektrické energie. Standardní součástí je také digitální manometr A•Monitor, který jasně a přehledně informuje pomocí barevné signalizace o stavu jednotlivých filtračních stupňů.

Princip činnosti filtrační jednotky

Kontaminovaná vzdušnina je nasávána pomocí EC turbíny s proměnlivým výkonem na první filtrační stupeň, kde jsou zachyceny největší částice olejového aerosolu. Vzduch dále prochází jemným druhým a ještě jemnějším třetím filtračním stupněm, přičemž na výstupu z třetího stupně je již vzduch poměrně dokonale profiltrován – ve vzdušnině zůstává zhruba jedno procento všech původních částic; jedná se již prakticky pouze o submikronové částice kouře. Všechny tři zmiňované filtrační stupně jsou schopny samodrenáže; zachycené médium z nich průběžně stéká do spodní části filtrační jednotky, odkud odchází zpět do stroje odpadním potrubím. Vzduch následně vstupuje do posledního, čtvrtého stupně, kterým je tzv. absolutní filtr – Hepa. Díky navržené filtrační sestavě pracuje jednotka s celkovou účinností 99,97 % (pro částice od 0,3 mikrometru a větší). Výrobce pro drtivou většinu aplikací dokonce garantuje dvanáctiměsíční, zcela bezúdržbový provoz (žádný servis, žádné náhradní díly), lze ale předpokládat, že faktická životnost bude mnohem delší. Je samozřejmé, že při aplikaci odlučovače na lehké či středně těžké vzdušnině bude životnost filtračních elementů několikanásobná.

Filtrace umístěná na stroji přímo ve výrobě

Tato kompaktní filtrační jednotka může znamenat velký průlom v oblasti kompaktních filtračních systémů, mezi nimiž by se dnes jen těžko hledal srovnatelný konkurenční produkt. Uvedení tohoto filtračního systému na trh tak potvrzuje mimořádnou pozici firmy Absolent, která se specializuje právě na odsávání a filtraci velmi obtížných případů.

David Kratochvíl

Reklama
Související články
EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

Možnosti využití vizualizace v ekodesignu

Stále rostoucí požadavky na snižování emisí skleníkových plynů, zejména emisí oxidu uhličitého (CO2), vyvolávají potřebu integrace principu udržitelného rozvoje i do již pevně zaběhnutých vývojových postupů u různých typů produktů. Z pohledu chystaných legislativních požadavků může být u nových výrobků významné prokázat, že při jejich vývoji byla zvolena strategie, která v rámci jejich celého životního cyklu nejméně zatěžuje životní prostředí.

Související články
Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jarní setkání strojařů v Plzni

Více než 30 vystavovatelů, téměř 50 řečníků, tři výstavní haly a jeden nezapomenutelný strojírenský zážitek. Akce Strojírenská inspirace 2024 se konala v Plzni od 4. do 6. června 2024 a zaměřila se na digitální výrobu, automatizaci a inovace ve strojírenství. Letos poprvé se toto setkání uskutečnilo v areálu Depo2015, který se stal centrem pro sdílení zkušeností a nápadů mezi odborníky z průmyslu a digitalizace.

Blíží se druhý ročník veletrhu broušení

Od 14. do 17. května 2024 se koná druhý ročník veletrhu GrindingHub, který odborníkům z celého světa představí – poprvé v historii ve čtyřech výstavních halách – nejnovější technologická řešení v oblasti broušení. Tentokrát se ve Stuttgartu představí přes 460 vystavovatelů z 31 zemí.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Pořádná špona je dnes věda

S obráběním, vrtáním pomocí nástroje začali pravděpodobně jako první už staří Egypťané cca 4 000 let před naším letopočtem, přičemž využívali tětivu luku – základ smyčcového soustruhu. Potom přišel středověk, dále Leonardo da Vinci a návrh prvního soustruhu… Technologie třískového obrábění ale v porovnání s dnešní dynamikou vývoje postupovala jen pomalu.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Rodinné podnikání v přesné strojařině

Brněnská firma VKV Horák se zabývá konstrukcí, vývojem a výrobou přístrojové mechaniky, přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, lití polyuretanových dílů a vakuovému tváření plastů. S jejím zakladatelem, panem Zdeňkem Horákem, jsme si povídali o aspektech podnikání v českém prostředí, o vzdělávání, kvalitě škol, průmyslu budoucnosti.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit