Témata
Reklama

Kompaktní filtrační jednotka pro nejtěžší aplikace

Pro odsávání olejových aerosolů a emulzní mlhoviny v kovoprůmyslu je dnes k dispozici dostatečné množství různých filtračních systémů.

Není těžké navrhnout objemnou filtrační věž pro velmi kontaminované vzdušniny (tedy především olejové kouře s koncentrací 20 mg.m-³ a vyšší) a lze si také vybrat i v malých, velmi kompaktních odlučovačích pro lehké, málo koncentrované emulzní aerosoly. Problém ovšem nastává v okamžiku, kdy použitá technologie vytváří mohutný olejový či emulzní aerosol a zároveň je málo prostoru pro instalaci výkonného filtračního zařízení. Tato situace je překvapivě častá – vysoce kontaminovanou vzdušninu mohou vytvářet i poměrně malé stroje, např. dlouhotočné automaty, vícevřetenové soustruhy, stroje s velmi vysokými otáčkami nástroje nebo obrobku a dále pak i určité technologie, např. obrábění některých nerezových materiálů.

Reklama
Reklama

Varianty filtrace

Pak má uživatel několik variant – zvolit malou kompaktní filtrační jednotku a smířit se s nižší účinností (protože malá filtrační jednotka není schopna takové koncentrace zpracovat) nebo s vysokými provozními náklady (protože bude potřebné často měnit interní filtrační komponenty nebo jednotku velmi často čistit), nebo obětovat poměrně velký prostor dílny, protože vhodné filtrační zařízení může být stejně velké jako odsávaný stroj – zdroj znečištění.

Schéma umístění filtrace na obráběcím stroji

Tohoto poměrně palčivého problému si byli vědomi i vývojoví pracovníci švédské firmy Absolent AB, která v technologii filtrace emulzní mlhoviny a olejového kouře patří dlouhodobě ke světové špičce. Zadání bylo jasné – vytvořit filtrační jednotku s těmito parametry:

• malé rozměry a nízká hmotnost;
• možnost montáže přímo na střechu stroje;
• vysoká účinnost až do extrémních koncentrací odsávaného vzduchu 50–70 mg.m-³;
• garance minimálně roční životnosti všech interních filtračních komponent;
• nízká spotřeba elektrické energie;
• přijatelná cena.

Výsledkem několikaleté intenzivní práce je zcela nová filtrační jednotka A•smoke-5, která má premiéru právě v těchto dnech.

Čím je tak zajímavá?

Filtrační jednotka Absolent A•smoke-5 je kompaktní filtrační systém se čtyřmi šikmo uloženými filtry, určená pro odsávání a filtraci vysoce koncentrovaných olejových kouřů až do koncentrací cca 70 mg.m-³. Je třeba si zdůraznit, že česká norma stanoví maximální povolený limit 5 mg.m-³ a od hodnoty zhruba 10 mg.m-³ výše již má s úrovní filtrace problém většina běžných filtračních zařízení – proto je toto číslo tak pozoruhodné.

Samostatná filtrační jednotka Absolent A•smoke-5Šikmé uložení jednotlivých filtračních stupňů je velmi významné – protože filtrační jednotky Absolent pracují na principu samodrenáže (tedy po určitém stupni nasycení z nich začne zachycené médium stékat), je při šikmém uložení trvale volná podstatná část filtrační plochy a pouze minimální objem, do něhož se zachycené médium stahuje, je silně nasáklý. Díky tomuto řešení je dosahováno o deset až patnáct procent delší životnosti jednotlivých filtračních elementů.

Pohled do vnitřní části filtrační jednotky

Jednotka je dále standardně vybavena unikátním systémem EcoDrive, který na základě podtlakových čidel reguluje otáčky ventilátoru, a tím optimalizuje (a především minimalizuje) spotřebu elektrické energie. Standardní součástí je také digitální manometr A•Monitor, který jasně a přehledně informuje pomocí barevné signalizace o stavu jednotlivých filtračních stupňů.

Princip činnosti filtrační jednotky

Kontaminovaná vzdušnina je nasávána pomocí EC turbíny s proměnlivým výkonem na první filtrační stupeň, kde jsou zachyceny největší částice olejového aerosolu. Vzduch dále prochází jemným druhým a ještě jemnějším třetím filtračním stupněm, přičemž na výstupu z třetího stupně je již vzduch poměrně dokonale profiltrován – ve vzdušnině zůstává zhruba jedno procento všech původních částic; jedná se již prakticky pouze o submikronové částice kouře. Všechny tři zmiňované filtrační stupně jsou schopny samodrenáže; zachycené médium z nich průběžně stéká do spodní části filtrační jednotky, odkud odchází zpět do stroje odpadním potrubím. Vzduch následně vstupuje do posledního, čtvrtého stupně, kterým je tzv. absolutní filtr – Hepa. Díky navržené filtrační sestavě pracuje jednotka s celkovou účinností 99,97 % (pro částice od 0,3 mikrometru a větší). Výrobce pro drtivou většinu aplikací dokonce garantuje dvanáctiměsíční, zcela bezúdržbový provoz (žádný servis, žádné náhradní díly), lze ale předpokládat, že faktická životnost bude mnohem delší. Je samozřejmé, že při aplikaci odlučovače na lehké či středně těžké vzdušnině bude životnost filtračních elementů několikanásobná.

Filtrace umístěná na stroji přímo ve výrobě

Tato kompaktní filtrační jednotka může znamenat velký průlom v oblasti kompaktních filtračních systémů, mezi nimiž by se dnes jen těžko hledal srovnatelný konkurenční produkt. Uvedení tohoto filtračního systému na trh tak potvrzuje mimořádnou pozici firmy Absolent, která se specializuje právě na odsávání a filtraci velmi obtížných případů.

David Kratochvíl

WEMAC, umístění na MSV: pavilon P, stánek 131

wemac@wemac.cz
www.wemac.cz

Reklama
Související články
Jak odsávat a filtrovat olejové mlhoviny a emulzní aerosoly?

Je bezpochyby chvályhodné, že drtivá většina vedoucích pracovníků strojírenských firem, ve kterých se převážně pracuje s obráběcími stroji, klade v dnešní době velký důraz na kvalitní pracovní prostředí.

Filtrace vzduchu při obrábění

V redakci se objevila informace o zajímavém projektu, který vznikl na základě dlouhodobější spolupráce mezi firmami Toshulin (známý a významný výrobce svislých soustruhů a svislých obráběcích center) a Wemac (úspěšná, ryze česká firma, působící v oblasti průmyslové filtrace vzduchu v kovoobrábění) a protože obě společnosti souhlasily se zveřejněním většiny technických detailů, rádi se s vámi o ně podělíme.

Odsávání a filtrace ve slévárnách tlakového lití

Na problematice odsávání a filtrace vzduchu ve slévárnách tlakového lití si již vylámal zuby nejeden dodavatel filtrační techniky - jedná se totiž o velmi náročné provozy s komplikovanou strukturou odsávané vzdušniny, které obsahuje jak suchý kouř, tak i částice přilnavého oleje a mnoho dalších nečistot.

Související články
Pryč s olejem ve vodě

Málokdo očekával, že novým materiálem, který odstraňuje olej z vody, se stane nitrid bóru, známý spíše jako nástrojový materiál než jako sorbent. S objevem nečekané podivuhodné vlastnosti materiálu, který je modifikací kubického nitridu bóru cBN na vyměnitelné břitové destičky pro obrábění, nyní přišli australští a francouzští vědci.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Ochrana vodicí dráhy

Od června 2013 je firma TAT – pohonová technika, s. r. o., výhradním obchodním zastoupením italské firmy P.E.I., která je výrobcem ochranné vodicí dráhy. Tímto sortimentem se doplňují komponenty pro výrobce strojů – obráběcích, dřevoobráběcích, laserových –, které již firma dodává: ozubené tyče, kuličkové šrouby, přesné převodovky, lineární vedení.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

Nové modely odlučovačů aerosolů

V nedávné době oznámil přední evropský výrobce dynamických odlučovačů olejové mlhoviny a emulzních aerosolů, firma Filtermist International. z Velké Británie, poměrně velkou inovaci ve svém portfoliu výrobků - na trh přichází řada odlučovačů serie S.

Ochrana pracovníků při třískovém obrábění

V provozech strojírenských firem, kde probíhá obrábění kovů, se pro chlazení řezných nástrojů používá chladicí kapalina, která je čistým řezným olejem nebo jeho vodní emulzí. Na trhu je celá řada dodavatelských firem, které poskytují svoje produkty pro oba typy chlazení a v závislosti na vybavení obráběcího stroje často i služby spojené s jejich výměnou v rámci tzv. fluid managementu.

Možnosti využití vizualizace v ekodesignu

Stále rostoucí požadavky na snižování emisí skleníkových plynů, zejména emisí oxidu uhličitého (CO2), vyvolávají potřebu integrace principu udržitelného rozvoje i do již pevně zaběhnutých vývojových postupů u různých typů produktů. Z pohledu chystaných legislativních požadavků může být u nových výrobků významné prokázat, že při jejich vývoji byla zvolena strategie, která v rámci jejich celého životního cyklu nejméně zatěžuje životní prostředí.

Kompenzace teplotních úhlových chyb strojů

Teplotní chování obráběcích strojů je jen jedním z mnoha faktorů, ovlivňující celkovou výrobní přesnost stroje. Ta je navíc dána také statickým a dynamickým chování stroje, geometrickou přesností, řídicím systémem stroje, odměřováním, zvoleným výrobním postupem atd. Nicméně právě teplotní chyby (resp. teplotní deformace na špičce nástroje) způsobují v dnešní době převážnou část výrobních odchylek a jejich dopad na výrobní přesnost strojů v posledních letech neustále vzrůstá.

Úspora času a nákladů s technologií MQL

Myšlenka snížit spotřebu chladicího maziva při obrábění není nová. Naopak - technologie minimálního množství maziva (MQL) byla popsána a zavedena již před 20 lety. Stejně jako v mnoha jiných případech, technologie musela projít dlouhou cestou vývoje.

Obrábět stejně za méně - Energetická efektivita obráběcích strojů

Energetická efektivita výrobních strojů - ekodesign, má čím dál větší význam. Na světových výstavách v čele s EMO Hannover 2013 byla patrná snaha výrobců nabídnout zákazníkovi nejen stroj s potřebnými užitnými vlastnostmi, ale i stroj pracující energeticky úsporně. Je také patrná vyšší informovanost zákazníků a do obecného povědomí se dostává čím dál více informací o řešeních, která zajišťují stejné užitné vlastnosti při snížené spotřebě energie.

Šedesát měsíců pro energetickou efektivitu

V roce 2009 byly výrobní stroje zahrnuty do pracovního plánu evropské směrnice pro výrobky spojené se spotřebou energie 2009/125/EC, obsahující odpovídající metodologii (MEErP), a s tím související povinnost výrobců splňovat požadavky na snižování energetické náročnosti svých výrobků. Rámec těchto požadavků a termín jejich implementace je stále předmětem intenzivních jednání mezi Evropskou komisí a evropským svazem obráběcích strojů Cecimo. Současný vývoj situace se pokusí objasnit Ing. Jiří Vrhel ze Svazu strojírenské technologie, který zastupuje Českou republiku při jednáních v Bruselu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit