Témata
Reklama

Lisovací systémy od Viega lze použít i v jaderných elektrárnách

Po rozsáhlém testování a schvalovacím procesu byly instalační komponenty systému Viega Megapress schváleny i pro použití v jaderných elektrárnách. Díky rychlému, bezpečnému a nákladově efektivnímu procesu instalace může provozovatel PreussenElektra šetřit náklady i čas při vyřazování svých elektráren Unterweser a Isar 1 z provozu.

Komerční článek

V TZB existují oblasti, které bezpochyby představují zlatý hřeb v instalační technice. Důvodem může být například skutečnost, že jejich provozní podmínky nebo požadavky na kvalitu daleko přesahují běžný způsob použití potrubních systémů a souvisejících instalačních komponent. Příkladem jsou jaderné elektrárny Isar 1 a Unterweser, které provozoval dodavatel energie PreussenElektra. I v případě odpojení elektráren od sítě jsou požadavky na kvalitu a bezpečnost enormní. Uzavření potrubních systémů (v tomto případě ze silnostěnné feritické nebo austenitické oceli), které byly dříve používány k dopravě například radioaktivní vody, odpadní vody kontaminované různými chemickými látkami nebo plně odsolené vody – vyžaduje pro zbývající a poslední provozní fáze před konečným vyřazením potrubních systémů z provozu téměř stejné specifikace jako pro elektrárny, které jsou stále v provozu na plný výkon. Je to logické, protože vyřazování z provozu probíhá po etapách a všechny zbývající úseky rozsáhlých potrubních systémů během tohoto procesu nadále fungují.

Nová víčka Megapress Stainless 316 z nerezové austenitické oceli 1.4404 jsou k dispozici v rozměrech ½ až 4 palce. (Foto: Viega)

Arno Hentschel, svářečský inženýr s dlouholetou praxí u výrobců, kontrolorů a nyní i u provozovatele PreussenElektra, vysvětluje, proč i relativně jednoduché víčko musí být špičkovým a moderním výrobkem: „Pro instalace potrubí v německých jaderných elektrárnách existuje pět definovaných tříd trubek s osvědčenými jadernými specifikacemi. V závislosti na třídě tyto specifikace například stanovují, že každé jednotlivě svařované víčko potrubí musí být po výrobě podrobeno testování odolnosti materiálu, například pomocí radiografie, certifikovanou zkušebnou. Zmírnění požadavků snížením podílu součástí podléhajících nedestruktivnímu zkoušení materiálu – jako je tomu v případě sériové výroby trubkových svárů pro výstavbu jaderných elektráren – zde neplatí. Jedná se tak o komplikovaný a časově náročný proces, protože při demontáži hovoříme o velmi velkém počtu spojovacích a uzavíracích bodů.“ Mnoho víček potrubí se navíc nachází ve výšce několika metrů, pouhých 15 cm pod stropem, přičemž některé z nich jsou přístupné pouze z lešení. Vzhledem k extrémním podmínkám by zde mohli svařovat pouze velmi kvalifikovaní svářeči. Svářečské práce navíc vyžadují neúměrně velké množství času a organizace. Potrubí z nerezové austenitické oceli by muselo být před svařováním zcela naplněno velkým množstvím drahého formovacího plynu kvůli riziku oxidace svarového spoje. V mnoha případech je to prakticky nemožné, protože systém má mnoho větví. Kromě toho je nezbytné, aby byl prostor kolem svarů chráněn proti vzniku požáru. Závěrem lze říci, že takové svářečské práce jsou časově velmi náročné, a tudíž i velmi nákladné.

Pohled na elektrárnu Isar, jejíž první blok je v současné době demontován. (Foto: PreussenElektra)

S ochrannými víčky potrubních systémů Megapress a Megapress S pro silnostěnné ocelové trubky a následně vyvinutou verzí z nerezové austenitické oceli Megapress Stainless 316 nabízí nyní Dipl. Ing. Arno Hentschel společně s dodavatelem spojovacího systému Viega alternativní proces v dimenzích DN 15 až DN 100, který splňuje vysoké požadavky na kvalitu společnosti PreussenElektra a jehož instalace je cenově výhodná.

Demontáž světového šampiona. Až do svého odstavení v březnu 2011 držela jaderná elektrárna Unterweser světový rekord v množství vyrobené energie s 305 miliardami kWh elektřiny. (Foto: PreussenElektra GmbH)

Ocenění pro společnost Viega

Po zavedených systémech lisovaných spojů pro měď (Profipress) a ušlechtilou ocel (Sanpress a Sanpress Inox) byla Viega před několika lety prvním výrobcem, který uvedl inovativní technologii lisovaných spojů pro silnostěnné ocelové trubky s názvem Megapress. To představovalo obrovský skok dopředu, zejména při renovacích nebo rozšiřování stávajících systémů. Instalace lze totiž provádět i za provozu nebo ve stísněných prostorách, a především je může provádět každý vyškolený montér namísto certifikovaného svářeče.

Demontáž elektráren probíhá v několika fázích. Zde se pomocí pásové pily demontuje spodní rošt nosné konstrukce jádra. (Foto: PreussenElektra)

Než však bylo možné systémová víčka Viega zahrnout do specifikací pro použití ve výše zmíněném prostředí jaderné elektrárny, bylo potřeba nejedno schválení. Po provedení řady zkoušek byla zavedena kvalifikace podle VdTÜV, která umožnila použití instalačních komponent v příslušných elektrárnách, a ochranná víčka s těsnicími prvky EPDM nebo FKM (v závislosti na médiu) byla poprvé instalována.

Instalace ochranných krytů při vyřazování z provozu je náročná. Zde se v rámci demontáže oddělí systémová komponenta od zbývajícího provozního systému a poté se jednoduše, rychle a bezpečně znovu utěsní pomocí víček Viega Megapress. (Foto: PreussenElektra)

„Investovaný čas a úsilí se nyní společnosti PreussenElektra vyplatí, protože úspory plynoucí z rychlejší instalace v kombinaci s výrazně nižšími náklady budou v průběhu demontáže všech zařízení PreussenElektra značné,“ vysvětluje Dipl. Ing. Hentschel. Zároveň je zachována naprosto stejná úroveň bezpečnosti při současně výrazném snížení množství záření, kterému jsou montéři vystaveni. Pro společnost Viega jako výrobce je nezávislé hodnocení jejích výrobních procesů v rámci schvalovacího procesu, které prováděly společnosti PreussenElektra a VdTÜV, potvrzením vysoké kvality výroby spojovacího systému Megapress.

Spojovací systém Megapress

Spojovací systém Megapress lze použít pro silnostěnné ocelové trubky o rozměrech od ⅜ do 2 palců. Ve velkých průmyslových instalacích se používá systém Megapress S XL v rozměrech 2½, 3 a 4 palce, typicky ve velkých chladicích, topných, sprinklerových systémech nebo systémech stlačeného vzduchu.

Díky ochranným víčkům Megapress se práce spojená s instalací i v nepříznivých podmínkách elektrárny snižuje na zlomek úsilí, oproti svařování. (Foto: PreussenElektra)

Technika lisovaných spojů je až o 80 % rychlejší než běžné svařování, závitování nebo drážkování a lze ji použít i pro pozinkované nebo průmyslově lakované ocelové trubky. Na rozdíl od svařování lze touto technologií opravovat potrubí i v případě, že v něm ještě stále zůstává zbytková voda.

S víčky Megapress Stainless 316 se společnosti Viega poprvé v Evropě podařilo přenést tyto výhody na silnostěnné trubky z nerezové oceli v souladu s požadavky norem DIN EN 10216-5 a 10217-7.

Mistři světa ve výrobě energie

Jaderné elektrárny Unterweser a Isar 1, které jsou v současné době demontovány, tvořily po dlouhá desetiletí páteř německého zásobování energií. Elektrárna Unterweser v Dolním Sasku, uvedená do provozu v roce 1978, držela v letech 1980, 1981 a 1993 prvenství v množství vyrobené elektřiny za rok. Až do svého odstavení v březnu 2011 byla také rekordmanem v množství vyrobené elektřiny. Žádná jiná elektrárna na světě s jedním blokem do té doby nevyrobila 305 miliard kWh elektřiny. Elektrárna Isar v dolnobavorském okrese Landshut byla uvedena do provozu ve dvou etapách. První blok v roce 1979 a druhý blok o necelých deset let později v roce 1988. První blok, který vyrobil celkem více než 215 miliard kWh elektřiny, byl rovněž v březnu 2011 odstaven. Isar 2 i nadále vyrábí přibližně 11 miliard kWh elektřiny ročně, což představuje přibližně 12 % celkové výroby elektřiny v Bavorsku a vystačí na zásobování přibližně 3,5 milionu domácností po dobu jednoho roku. I této jaderné elektrárně bude na konci roku 2022 odebráno povolení k výrobě elektřiny.

Další informace naleznete na adresách:

www.viega.cz/prumysl

www.preussenelektra.de

Související články
Světelné technologie - budoucnost společnosti

Předposlední červnový týden byl v německém Mnichově věnován světelným technologiím. Mnichovské veletrhy hostí tento největší evropský veletrh Laser World of Photonics každé dva roky již od roku 1973 a tato akce se těší stále většímu úspěchu i návštěvnosti – letos se přišlo podívat více než 30 000 lidí. Narůstající počet vystavovatelů – letos jich bylo 1 227 – vedl k rozšíření veletrhu o pátou vystavovací halu. Současně s největší evropskou výstavou laserové a fotonické techniky probíhal také mezinárodní kongres World of Photonics Congress 2015 s osmi vědeckými konferencemi, s více než 2 700 přednášejícími a s přibližně 3 500 zúčastněnými.

Silnostěnné ocelového potrubí v solárně termickém systému sušení čistírenských kalů

V západoněmeckém Bottropu se v současné době staví solárně termický systém pro sušení čistírenských kalů, který patří mezi největší na světě. Takto náročný projekt vyžaduje nejenom důsledný inženýring potřebný k jeho realizaci, ale také detailní plánování všech stavebních prací po celou dobu výstavby.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Související články
Komplexní řešení pro vysledovatelnost: Plně automatizované značení za rozumnou cenu od Brady

Přesvědčte se, jak praktická může být integrace automatizované identifikace PCB. Podívejte se na přehlednou infografiku od společnosti Brady!

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Průvodce světem technologických inovací

Nejen vynikající příležitostí pro navazování nových či utužování stávajících obchodních vztahů, ale i příhodnou záminkou důležitých společenských setkání. Tím vším je, velmi stručně řečeno, Amper 2020 – největší středoevropská veletržní akce v oborech elektrotechnika, energetika, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení. Proběhne ve dnech 17.–20. března 2020 na brněnském výstavišti.

Digitalizace správy a servisu strojů

Novinky v oblasti správy a servisu strojů pro zpracování plechů a profilů představila společnost Trumpf na pravidelných dnech otevřených dveří koncem roku 2019. V následující reportáži představíme hlavní novinky pro uživatelé digitálního prostředí TruServices.

Úspory naruby - Lži o úsporách v domácnostech

Poté, co již máme jasno, jak je to s úsporou v případě úsporných světelných zdrojů. Víme čím, jak a kde svítit, přinášíme další díl seriálu Úspory naruby. Tentokrát se podíváme na zoubek spotřebičům v domácnosti.

Úspory naruby - Zákaz výroby a dovozu halogenových žárovek

Pod tímto nadpisem redakce připravila sérii zásadních článků o odvrácených stranách tzv. úspor, jejichž skutečné výsledky jsou často přinejmenším sporné.

Solární článek Amorton na Amperu

Kromě nových technologií v oblasti automatizační techniky, elektromechanických i polovodičových relé bude společnost Panasonic na Amperu 2019 představovat amorfní křemíkový solární článek - Amorton. Tento unikátní zdroj energie s dostatečným výkonem pro napájení elektroniky nezatěžuje životní prostředí žádnými CO2 či jinými skleníkovými plyny a je tak ideální ekologickou alternativou standardních baterií.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

O laserové technologie stále roste zájem

Jsme svědkem doby, kdy se laserové technologie již běžně využívají v průmyslu v nejrůznější podobě, důležitou roli hrají zejména ve strojírenství. Důvodem je rychlý rozvoj těchto technologií a s ním přicházející zlevňovaní. To logicky přivádí také větší zájem uživatelů. Rostoucí poptávku si uvědomuje společnost Lascam systems, která se zaměřuje na běžné i speciální aplikace laserů v průmyslu jako je značení, řezání, svařování, ale také přesné laserové obrábění a dodává kompletní automatizované celky s integrací a robotické buňky.

S MES systémy k vyšší efektivitě

Další konference z produkce společnosti Controller Institut, která se věnuje vzdělávání v oblasti controllingu a podnikových financí, s názvem Výroba v detailu se konala v Plzni a účastníkům vedle hodnotného programu v přednáškové sekci byl umožněn také vstup do výrobních prostor společnosti Doosan Škoda Power. Konference je primárně určena výrobním ředitelům a manažerům, technickým ředitelům či mistrům výroby, kterým představuje řešení pro efektivní řízení výroby ale také např. zaměstnanců.

Optimalizace péče o ložiska zabraňuje odstávkám výroby

Ložiska jsou vysoce namáhanými součástmi pohonů, které v průběhu času podléhají opotřebení. S ohledem na to je zvláště důležité zahrnout je do plánů údržby, protože tato strategie pomáhá prodloužit životnost strojů nebo zařízení.

Možnosti spolupráce na jaderných projektech - Atomex Europe 2017

Ve druhé polovině listopadu 2017 bylo v Budapešti zahájeno dvoudenní evropské fórum dodavatelů jaderného průmyslu Atomex Europe 2017. V maďarské metropoli se konalo fórum již podruhé a letos se jej zúčastnilo na sto padesát maďarských a dalších evropských podniků. Cílem fóra je posílení a rozšíření spolupráce podniků Rosatomu a evropských společností, hledání nových dodavatelů a zvýšení informovanosti o možnostech účasti evropských společností v tendrech v rámci projektů podniků ruského jaderného průmyslu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit