Témata
Reklama

Modulární koncepce dávkovacích ventilů

Společnost Nordson EFD představila ventil PICO xMOD, nový výměnný modulární koncept bezkontaktního a bezjehlového dávkování montážních kapalin.

Technologie ventilových systémů PICO xMOD společnosti Nordson EFD používá technicky vyspělou, robustní a trvanlivou techniku piezoelektrické aktivace pro nepřetržitý provoz při rychlostech do 500 cyklů za sekundu. Ventil PICO xMOD je schopen ukládat velmi malé dávky již od objemu 0,5 nanolitru při velkých produkčních rychlostech, a to s výjimečnou přesností dávkování a výbornou kontrolou nad procesem. Tento bezkontaktní vstřikovací ventil umožňuje aplikaci kapaliny do těžko přístupných míst nebo na nerovné či choulostivé podložky používané v elektronice, automobilovém průmyslu, přírodních vědách, solárních zařízeních a řadě jiných průmyslových aplikací dávkování.

Reklama
Reklama

Pohodlná vyměnitelnost dílů

Ventil PICO xMOD umožňuje uvolňování a instalaci ventilového sedla bez jakéhokoli nářadí. Smáčené díly lze pohodlně a rychle vyměňovat a podrobovat servisu. Pokud některý díl přestane fungovat, stačí vyměnit opotřebenou část, což eliminuje výdaje za celou novou ventilovou sestavu. Všech pět hlavních komponent ventilu xMOD – piezoelektrický akční člen (PA), ventilové sedlo (VS), kapalinové těleso (FB), sestava ventilové kuličky v kazetě a dříku (CR) a sada topného tělesa (HS) – je zcela vzájemně vyměnitelných, snadno instalovatelných pro každou specifickou aplikaci a rychle demontovatelných pro snadné čištění, opravy nebo údržbu. Každý díl lze vyjmout a vyměnit během několika sekund, což zkracuje prostoje a významně zvyšuje produktivitu. Schopnost vzájemně vyměňovat jednotlivé komponenty ventilu xMOD umožňuje výrobci přecházet mezi různými aplikacemi a kapalinami, nabízí flexibilitu, značně zkracuje ztrátové časy ve výrobě a šetří čas i náklady.

Dávkovací ventilový systém PICO xMOD

Každou komponentu ventilu EFD PICO xMOD lze individuálně volit podle konkrétních kapalin a aplikací. Všechny komponenty jsou zkonstruovány tak, aby fungovaly dohromady jako kompletní integrovaný systém, který výjimečně rychle a přesně dávkuje na podložky široké spektrum kapalin.

Příklady aplikací

Bezdrátová a zobrazovací technika:
• lepidla ke spojování vytvrzovaná UV zářením (moduly fotoaparátů a kamer, klávesnice, mikroreproduktory, dotykové plošky a těsnění na okrajích displejů);
• hydrofobní kapaliny pro ochranné aplikace;
• COG (čip na skle) a těsnění TAB.
Elektronika:
• UV lepidla na membránách reproduktorů pro mobily;
• pájecí pasty a pouzdření máčením.
Přírodní vědy, zdravotnicví:
• lepidla ke spojování jehel s hrdly;
• spojování komponent zdravotnických zařízení na jedno použití.
Automobilový průmysl:
• dávkování oleje a mazacího tuku na elektrické konektory, ozubená kola a jiné sestavy drobných součástí;
• značení a barevné kódování součástí tekutou barvou;
• UV lepidla ke spojování elektronických komponent automobilů.

Ventily PICO xMOD od společnosti Nordson EFD používají shodné vysoce přesné a kvalitní součásti jako všechny ventily PICO od téže společnosti, což umožňuje zachovat stejně vysokou úroveň opakovatelnosti a přesnosti dávkování, přičemž navíc přinášejí výhody modulární zaměnitelnosti.

Clara Couty

Nordson EFD
cz@nordsonefd.com
www.nordsonefd.com/cz

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 140103
Datum: 12. 02. 2014
Rubrika: Výroba / Průmyslové kapaliny
Autor:
Firmy
Související články
Mycí stůl pro biologické čištění součástí

Pro ekologické čištění strojních dílů jsou nabízeny mycí stoly, které čistí na biologické bázi. V jakých případech jsou tyto stoly na mytí součástek vhodné? Co dokážou? A co nedokážou?

Kompaktní trubkový výměník tepla s lamelami

Trubkový výměník s lamelami na straně oleje je optimální pro chlazení oleje v mazacích nebo hydraulických agregátech. Je velmi kompaktní, vysoce účinný, spolehlivý a s výborným poměrem výkonu a ceny.

Elektroizolační oleje

Elektroizolační oleje nebo též transformátorové oleje se používají do výkonných transformátorů, kde plní chladicí a izolační funkci. Můžeme se tedy setkat s transformátory, které jsou chlazeny vzduchem (malé transformátory), s velkými transformátory chlazenými olejem nebo s transformátory bez olejové náplně (vinutí je zalito v izolační pryskyřici).

Související články
Modulární dávkovací ventil

Společnost Nordson EFD představuje nový výměnný a modulární koncept bezkontaktního a bezjehlového dávkování montážních kapalin - ventil PICO xMOD.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Potřebujete namazat ložisko, převodovku či jiný strojní díl?

Maziva snižují tření a opotřebení strojních součástí, zvyšují spolehlivost strojů a snižují náklady na údržbu, chrání zařízení vystavená velmi vysokým či naopak nízkým teplotám a zařízení předurčená odolávat vysokým tlakům, vibracím či agresivnímu prostředí. Společnost Klüber Lubrication se již léta zabývá vývojem a nabídkou vhodných maziv pro každé průmyslové odvětví a každý strojní díl. Stručně vám zde představíme pár vývojových novinek a zmíníme některé léty osvědčené produkty – maziva přispívající k zajištění bezproblémového provozu a to často tak, aniž by kdokoli věděl, že tam jsou používána.

Filtrace louhu v automatických myčkách lahví

Německý výrobce průmyslové filtrační techniky Boll & Kirch nabízí pro oblast nápojového průmyslu své speciální automatické filtry pro filtraci louhu v automatických myčkách lahví.

Radiální rozprašovací ventily

Nordson EFD, dceřiná pobočka Nordson Corporation, vyvíjí a vyrábí přesné dávkovací systémy pro nanášení kontrolovaných množství lepidel, těsnících látek, maziv a dalších materiálů používaných při výrobních procesech. Jedním z nich je radiální rozprašovací ventil 782RA pro nanášení maziv, nátěrů či jiných kapalin dovnitř válců.

Optimalizace energetické účinnosti při mazání ložisek

Účinnost valivých ložisek v posledních letech výrazně vzrostla. Vedle konstrukce ložisek hrají nezanedbatelnou roli také používaná maziva. Pro zkoušení těchto maziv bylo vyvinuto zkušební zařízení, na kterém byly získány nové poznatky týkající se vlivu maziv na účinnost ložisek a které jsou následně využívány v poradenství.

Chlazení a mazání kompresorů

V kompresorech se běžně používají chladiva spolu s mazivy. Aby kombinace těchto dvou složek dobře fungovala, je potřeba zvolit vhodné mazivo. Výrobci maziv reagují na změny v legislativě EU o využívání freonů jako chladiva v kompresorech.

Seminář průmyslového čištění

Odborné semináře průmyslového čištění poskytují odborníkům, provozním specialistům, technikům i řídicím pracovníkům českých a slovenských strojírenských firem prostor k seznámení s aktuálními světovými trendy.

Maziva pro potravinářský průmysl

Společnost Fuchs vyrábí oleje a maziva už více než 85 let – pro téměř všechny aplikace a odvětví. S více než sto tisíci zákazníky a padesáti společnostmi po celém světě je Fuchs předním světovým nezávislým výrobcem olejů a maziv.

Nanoaditivace lubrikantů

Využití nanomaziv v moderních technologiích zaznamenává výrazný pokrok. Nanomazivo je nový prostředek skládající se z částic o velikosti nanometrů rozptýlených v základním mazivu. Použití nanoaditiv ve formě nanočástic má vysokou účinnost z důvodu jejich vysoké chemické a biologické aktivity. Aditivace maziv nanočásticemi je jednou z možných cest k řešení problémů s likvidací bakterií a tím zlepšení biologické, chemické a technologické stability procesních kapalin. V článku je sledován vliv aditivace lubrikantů nanočásticemi oxidu křemičitého (SiO2) na součinitel tření a opotřebení.

Výzvy při lisování hliníku

Vzhledem k neustále se zvyšujícím požadavkům na snižování spotřeby paliv automobilovém průmyslu, musí výrobci hledat cesty ke snižování hmotnosti automobilů všech produktových řad. Vedle používání ocelí AHSS a UHSS jsou hliníkové slitiny velmi atraktivní a životaschopnou možností pro výrobce. Novější typy oceli mohou být zpracovány podobným způsobem původně používaným po generace. Hliníkové materiály mají mnoho výhod i nevýhod oproti oceli, které musí být pečlivě zváženy.

Vlastnosti moderních plastických maziv

Průmyslová odvětví neustále vyhledávají plastická maziva, jež nabízejí nejkvalitnější technické parametry mazání – lepší mechanickou stabilitu, zvýšenou odolnost vůči smyku a vodě, účinnější ochranu proti korozi a stálý výkon jak při vysokých, tak nízkých teplotách.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit