Témata
Reklama

Naše zlaté Brno

Po všech "nej", která musí být v Česku vždy náležitě prezentována - a při příležitostech jako je Mezinárodní strojírenský veletrh obzvlášť - přichází období vystřízlivění a lopotné každodenní práce, stejně jako čas pragmatického hodnocení přínosů a vynaložených nákladů na "přehlídku toho nejlepšího", co lze ve střední a východní Evropě v oblasti strojírenství spatřit.

Ondřej Svoboda

Jednatel a spolumajitel společnosti Misan. Vystudoval čtyřleté gymnázium. Z mimoškolních aktivit se věnoval prakticky denně sportu. Po ukončení doktorského studia na ČVUT a nástupu do zaměstnání si dálkovou formou doplnil vzdělání v elektrotechnice (výuční list) z důvodu získání oprávnění pracovat samostatně na zařízeních pod napětím (vyhláška 50). Jeho volba padla na Strojní fakultu ČVUT, specializaci „výrobní stroje a zařízení“. Po ukončení doktorského studia spojeného se zaměstnaneckým poměrem ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT na Fakultě strojní ČVUT v Praze pracoval po dobu jednoho roku ve výrobním závodě jednoho z japonských výrobců obráběcích strojů v Anglii. Poté přišel do rodinné firmy Misan, kterou jeho otec spoluzakládal. Věří, že směřování jeho firmy najde pozitivní odezvu v českém průmyslu, jehož budoucnost vidí právě v zaměření na složité a přesné výrobky vyráběné s nejvyšší produktivitou. 

Reálnější pohled na expozice by možná odhalil nárůst podílu malých prezentačních stánků bez exponátů nebo expozic nabízejících spíše gastronomické zázemí a velikášské výtvarné ztvárnění než technické novinky a průmyslové trendy (nakolik tato situace odráží současný stav hospodářství České republiky, ponecháváme na zvážení čtenáře). V „nejkrásnějším městě střední Evropy“ – řečeno tradičními slovy brněnského primátora – se tak při příležitosti mezinárodního strojírenského veletrhu setkává pár posledních českých mohykánů s převahou prodejců zahraničních výrobců se sortimentem, který zahrnuje (jak naši dědové říkali) „rakve, biče, olejovky“ u jediného prodejce, aby ten vůbec něco prodal. Dovolte mi v následujících řádcích subjektivně představit letošní expozici firmy Misan, která si naopak kladla za cíl představit rozličné stroje a technologie, jež snad snesou přívlastek inspirativní.

Reklama
Reklama
Část expozice Misanu na MSV2013

Technologie obrábění v praxi

Misan vystavil sedm obráběcích strojů tří výrobců – Okuma, Brother a Okamoto –, všechny při obrábění komplikovaných součástí. První zmínku věnujme technologii přenesení černobílé fotografie do hloubkového spektra obrábění a vytvoření plastického obrázku. Poptávka po vyfrézování vlastního portrétu byla veliká. Uspokojit se podařilo během pěti veletržních dnů necelou stovku šťastlivců. Dalším hojně navštěvovaným objektem byla robotizovaná buňka sestávající ze soustružnického centra s Y osou Okuma LB3000EXII MY, vysokorychlostního frézovacího centra Brother TC-R2B a třísouřadnicového měřicího stroje Zeiss DuraMax umožňujícího plné nasazení v podmínkách výrobního prostředí. Univerzálnost tohoto uspořádání automatizované výrobní buňky demonstroval finální výrobek v podobě stojánku s integrovaným zvukovým zesilovačem pro chytré telefony. Ani krátký výrobní takt této buňky nemohl pokrýt zájem návštěvníků o atraktivní výrobek, který bez jakéhokoliv zásahu dozorujícího personálu „padal“ do výstupního zásobníku pracoviště. Další zajímavou technologií bylo obrábění rotovaného komolého jehlanu na pětiosém centru s plastickým znakem na zborcených plochách. I kompletní obrábění rotační součásti na dvouvřetenovém čelním soustruhu s automatickým podáváním a ukládáním obrobků do velkokapacitních zásobníků nebylo návštěvníky stánku přehlíženo. Profilová bruska na plocho s interaktivním grafickým programováním pak doplňovala obrábění o složité dokončovací operace.

Exponát Concept Laser M2 oceněný Zlatou medailí

Laserové spékání práškových kovů

Lákadlem stánku Misan se však stala technologie vrstveného vytváření – namísto odebírání třísek – stroj pro laserové spékání práškových kovů firmy Concept Laser z německého Lichtenfelsu. Zhotovování součástí laserovým spékáním vrstev z práškových materiálů se stalo atrakcí, o kterou se zajímala téměř tisícovka návštěvníků. Není divu, vždyť vystavený stroj typu M2 byl jediným exponátem na celém veletrhu, který umožňuje vytvářet reálné strojírenské výrobky přímo z finálních materiálů – ocelí, slitin hliníku, slitin titanu, drahých kovů a dalších materiálů. V duchu tradice a filozofie stánků Misan při všech předešlých ročnících MSV v Brně byl i tento exponát plně v chodu a zájemci tak mohli, často poprvé v životě, nahlédnout pod pokličku této technologie budoucnosti. Technologii Concept laser s označením Laser Cusing se dostalo i ocenění jednou z pěti Zlatých medailí udělených v rámci MSV v Brně.

Souvislé pětiosé frézování na stroji Okuma MU-500VA

Robotické zakládání polotovarů do soustružnického stroje Okuma

Zaměření na předvedení technologií a aktivní vtažení zájemců o ně do hlubšího obeznámení se s vystavovanými stroji se osvědčilo a dokázalo přesvědčit o schopnosti týmu Misan nejprve řešit technologický problém zákazníka, následně předvést navrhované zařízení při zhotovení vzorků a nakonec úspěšně asistovat při zavedení technologie do plného provozu.

Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.

Misan
o.svoboda@misan.cz
www.misan.cz

Reklama
Související články
Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Kontinuální omílací systém do stávající periferie

Pokud jde o sériovou výrobu složitých tlakových odlitků z hliníkových slitin, je Kovolis Hedvikov preferovaným partnerem automobilových výrobců a dodavatelů. S cílem rozšířit kapacitu i možnosti zpracování investovala společnost do nového omílacího systému, přizpůsobeného široké škále dílů a místním podmínkám.

Související články
Z EMO rovnou na MSV

Přípravy letošního strojírenského veletrhu v Brně konaného 9.–13. října 2017 vrcholí a budou opět charakterizovány nervozitou při transportu exponátů z EMO Hannover, který končí 14 dní předtím.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Neobráběj jako šnek

Nadpis článku byl převzat z názvu jednoho ze seminářů, které pravidelně pořádá společnost Misan ve svém školicím a předváděcím centru v Lysé nad Labem. Tento poslední se konal koncem května a partnerskými společnostmi semináře byly firmy Hofmeister a t-support.

Vrtáky QTD s tvrdokovovými destičkami vyrobené aditivní technologií

Dny, kdy přesné nástroje a aditivní výrobní strategie spolu neměly nic společného, jsou minulostí. Vrták Mapal řady QTD s tvrdokovovým hrotem, nástroj vyrobený pomocí aditivní výroby s LaserCUSING systémem od Concept Laseru, to prokázal. Je to poprvé, kdy specialisté na přesné nástroje z Aalenu vyrábějí vrtáky aditivně a s velmi dobrými výsledky. Dr. Dirk Sellmer, vedoucí výzkumu a vývoje v Mapalu, vysvětlil důvody, které vedly k novému vývojovému úkolu a využití nové geometrické volnosti v konstrukci složitých dílů.

Přehlídka obráběcích strojů na MSV

Výběr strojů pro brněnský strojírenský veletrh odráží každoročně situaci v oboru – letos se nese ve znamení využití příležitosti (pokud jsou objednávky od kompletátora a trvají dotace z EU). Vývoj českých výrobků postupuje pomalým tempem a výrobou dílů nás objednatelé drží v předem plánované oblasti. Tomuto zarámování odpovídá i výběr strojů pro expozice na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Zdvojnásobení produktivity při výrobě grafitových elektrod

Frézka Penta P 432 HSC představuje novou ekonomickou řadu HSC vertikálních frézovacích center určených především pro obrábění elektrod. Je technicky a ekonomicky smysluplným doplněním pracovišť pro výrobu forem s vynikajícím poměrem cena/výkon.

Bezdotykové orovnávání brousicích kotoučů

Exaktní orovnávání diamantových brousicích kotoučů musí zajistit jak vytvoření požadovaného tvaru, tak i optimální topografii povrchu. U mechanických technologií vznikají vždy síly mezi nástrojem a kotoučem. Bezkontaktní strategie nyní používá pro orovnávání kotoučů technologii elektroerozivního řezání drátovou elektrodou.

EMO Hannover 2013: část 8 - upínání obrobků

V tomto vydání se již naposledy v ucelené monotematické retrospektivě poohlédneme po loňském veletrhu obráběcí techniky EMO Hannover. Autor tohoto příspěvku se zaměřil na problematiku upínání obrobků. A co nového v této oblasti firmy nabízejí? Čtěte dále.

Soustružení abrazivním kapalinovým paprskem zvyšuje trvanlivost

Soustružení abrazivním vodním paprskem je technologie, která spojuje kinematiku konvenčního soustružení s abrazivním vodním paprskem jako nástrojem. Toto spojení je výhodné zejména při obrábění těžkoobrobitelných materiálů, např. titanových slitin, kde nahrazuje hrubování konvenčním soustružením řezným nástrojem.

Statika a dynamika obráběcích strojů

V současné době je u obráběcích strojů hodnoceno především dobré statické a dynamické chování. Lepších statických a dynamických vlastností mohou výrobci obráběcích strojů dosáhnout plným vyu-žitím potenciálu konstrukce stroje.

Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Stroj na středění klikových hřídelí

Je všeobecně známo, že kliková hřídel je jednou z nejkritičtějších součástek motoru s vnitřním spalováním a jedním z nejsložitějších a nejkomplexnějších dílů z hlediska obrábění. Potřeba přesného vyvážení klikové hřídele, která je rozhodujícím faktorem pro celkovou účinnost motoru, se stala ještě důležitější, jelikož výrobci automobilů usilují o snižování emisí CO2 prostřednictvím lepšího výkonu motoru a strategií spočívajících v odlehčování. Díky různým vylepšením, kterých se v průběhu let dosáhlo v procesech kování a odlévání, už mají neopracované komponenty klikové hřídele téměř požadovaný tvar s mnohem menším množstvím přebývajícího materiálu. To znamená, že na konečné klikové hřídeli je třeba obrábět méně částí. Přináší to s sebou také zvýšenou potřebu přesného vyvážení se zmenšenou velikostí protizávaží, které se při vytváření těžiště často provádí.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit