Témata
Reklama

Nové stroje se značkou Strojtos Lipník

Akciová společnost Strojtos Lipník je tradičním výrobcem obráběcích strojů. První soustruh byl vyroben v roce 1916 v tehdejší firmě Wawerka.

V 50. letech byl znám především výrobou soustruhů řady SU 50 a SS 50, od druhé poloviny 70. let se specializoval na výrobu frézovacích strojů a komponentů pro stavbu jednoúčelových strojů a automatických linek. Po ukončené privatizaci v roce 1995 přijal obchodní název Strojtos Lipník, a. s., a specializuje se na frézovací stroje.
V roce 2003 společnost zahájila sériovou produkci ložových frézek FGS 80 CNC a FGS 100 CNC. Stroje této řady doplnily stávající výrobní program konzolových frézek směrem k rozměrnějším a hmotnějším obrobkům.
Reklama
Reklama

Charakteristika nového stroje

Ložové frézky řady FGS 80/100 CNC jsou koncepčně řešeny s podélně posuvným litinovým stolem, pohybujícím se na masivním svařeném loži. Svislý pohyb vykonává konzola po svařeném stojanu a příčný pohyb litinový vřeteník. Vodicí plochy jsou kluzné, tvořené ocelovými kalenými lištami a protiplochou obloženou kluznou hmotou. Vysoce vyžebrované svařence dovolují podle požadavku odběratele měnit podélný a svislý zdvih stroje.
Pohon posuvů v podélné a příčné ose je řešen klasicky, což znamená, že servopohon přes řemen nahání jeden kuličkový předepjatý šroub. Svislá osa však má originální řešení. Obsahuje dvojici kuličkových šroubů s předepnutými maticemi, které pohání přes řemeny dvojice servopohonů. Sestava je doplněna dvojicí optických odměřovacích pravítek. Toto řešení ve spojení s řídicím systémem umožňuje výškovou i úhlovou kompenzaci kývání konzoly v kluzném vedení.
Vřeteník je tvořen tuhým rámovým odlitkem ze šedé litiny. Kluzné vodicí plochy jsou v horní části vřeteníku doplněny předepnutým valivým vedením zvyšujícím torzní tuhost a bránícím odlehnutí kluzných vodicích ploch při svislém zatížení. Hlavní motor a dvoustupňová ZF převodovka je zastavena uvnitř tělesa vřeteníku.
Stroj lze vybavit řadou frézovacích hlav, od nejjednodušší, ručně přestavitelné univerzální frézovací hlavy přes automaticky překlopnou vertikálně-horizontální hlavu až po dvoupolohovou automaticky stavitelnou hlavu ve dvou osách po 2,5o. Tato hlava umožňuje natočení vřetene po 2,5o do jakékoliv polohy v předním polokulovém prostoru. Řezná síla působí do dvojice ozubených věnců, čímž je docíleno přenosu plné řezné síly.
Pro zvýšení technologických možností a využitelnosti je ke stroji nabízen velký rozsah normálního i zvláštního příslušenství. K normálnímu příslušenství ložových frézek patří ruční kolečko HR 410, sada nářadí pro údržbu a montáž, materiál pro kotvení, frézovací trn krátký a upínací šrouby. Jako zvláštní příslušenství lze např. zmínit měřicí sondu TS 220, nástrojovou sondu TT 130, prodloužený stůl na 3200 mm, zásobník nástrojů s 28 nebo 56 pozicemi, dopravník třísek, otočný nebo sklopný a otočný numericky řízený stůl, elektrovřeteno či různé frézovací hlavy. Stroj lze vybavit i tlakovým vnitřním chlazením nástrojů..

Důvody vývoje stroje

Impulz k zahájení vývoje tohoto typu stroje byl motivován ze strany zákazníků s ohledem na prodloužení podélného zdvihu a hmotnosti obrobků. Těmto požadavkům v konzolovém provedení nebylo již možno vyhovět, hlavně z důvodů kývání konzoly. Dále zákazníci žádali větší variabilitu pracovního prostoru, především možnost vrtání šikmých děr, frézování šikmých ploch bez nutnosti složitého ručního přestavování frézovací hlavy. Při řešení stroje se konstruktéři snažili o vysokou tuhost strojů včetně dynamické tuhosti, vysoký frézovací výkon, vysokou přesnost, velký a variabilní pracovní prostor, stavebnicovost stroje a o možnost jeho dalšího vývoje.

Oblast použití

Stroj je určen pro opracování i nejsložitějších tvarů a dílů do hmotnosti 6000 kg v kusové a malosériové výrobě. Vysoká tuhost a přesnost umožňuje na stroji opracovávat vysoce složité tvary při vysokých parametrech obrábění a při zachování vysoké věrnosti tvaru. Naproti tomu umožňuje i těžké opracování hmotných dílců, hrubování velkým výkonem, přípravu dílu pro svary apod.
Lze konstatovat, že stroj si za dobu sériové výroby našel uživatele, od např. opracování zvedacích částí vysokozdvižných vozíků z otěruvzdorných ocelí přes klasické opracování forem až po díly ze slitin hliníku v leteckém průmyslu.

Vývojový a konstrukční tým

Vývoj nového typu byl realizován vlastními i externími konstrukčními kapacitami. Na vývoji a konstrukci se podílela skupina pěti interních konstruktérů za vedení ing. Strnada a ing. Studeného. Velkým přínosem byla i spolupráce externích pracovníků ing. Myšky v oblasti vlastního návrhu stroje a pana Bařiny v oblasti krytování stroje. Vlastní konstrukční práce vedoucí ke stavbě prototypu díky využití AutoCAD 2000 byly realizovány za 8 měsíců. Prototyp byl vystaven na IMT 2002 v Brně.

Způsob financování přípravy a realizace nového stroje

Vývoj stroje byl zahájen marketingovou studií. Na základě ní byly vypracovány základní technické a ekonomické požadavky na vyvíjený stroj. Tyto požadavky byly odsouhlaseny vedením firmy a pak na kontrolních dnech dále zpřesňovány a doplňovány. Vývoj tohoto výrobku znamenal pro firmu nemalé náklady, které byly čerpány z vlastních zdrojů. Proto byl v celém průběhu vývojových prací přísně sledován nejvyšším vedením a podrobován neustálé kontrole a případné kritice. Výsledkem je podle prozatímních ohlasů trhu zdařilý výrobek se špičkovými parametry.

Marketing prodeje stroje

Firma je tradičním exportérem strojů do všech zemí světa. V roce 2003 dosáhl export přes 70 % celkové produkce. Ložové frézky jsou nabízeny v rámci stávající prodejní sítě společnosti prostřednictvím vlastních prodejců, obchodních zástupců a afilací. Výsledkem prodejního úsilí v roce 2003 byl prodej referenčních strojů v tuzemsku, Německu, Rakousku a na Ukrajině. Tyto referenční stroje překrývají technologie od silového opracování vysoce legovaných ocelí přes opracování hliníkových slitin až po opracování tvarů složitých forem. Široká škála uživatelů umožňuje zpětné získávání informací o provozních vlastnostech strojů, které je podkladem pro další vývoj a zlepšování výrobku. Základním krédem vývoje strojů je maximální uspokojení potřeb uživatelů jak v oblasti technické, tak i ekonomické. Cílem společnosti není jen prodávat stroje, ale k těmto strojům nabízet celou škálu doprovodných služeb ve formě seřízení stroje či doplnění stroje o nástroje a upínací prvky. Dále nabízet služby v oblasti pomoci při programování řídicích systémů, služby spojené s dopravou, instalací a zprovozněním stroje a služby pozáručního servisu a diagnostiky.
Ing. Jaroslav Šindler
Osobnost technického ředitele

Curriculum vitae
Ing. Jaroslav Šindler

Strojtos Lipník, a. s.

Narodil se v roce 1953 v Lipníku nad Bečvou. Střední průmyslovou školu strojnickou v Přerově absolvoval v roce 1972. Vysokoškolské studium na Vysokém učení technickém v Brně, fakultě strojní, katedře obráběcích a tvářecích strojů ukončil úspěšně titulem inženýr v roce 1977. V tomtéž roce nastoupil do TOS Kuřim, závod Lipník nad Bečvou jako vývojový konstruktér. Zde v roce 1984 začal vykonávat funkci vedoucího vývojové konstrukce a následně technického náměstka. Krátce při zahájení privatizace v roce 1992 vykonával funkci generálního ředitele TOS Lipník, a. s. V letech 1995 až 2003 vykonával funkci obchodního ředitele Strojtos Lipník, a. s., a byl zodpovědný i za vývoj strojů. Od roku 2004 se soustřeďuje opět na funkci technického ředitele.

Jak jste spokojen s úrovni mladých konstruktérů?

Vývoj obráběcích strojů znamená kromě dobrých znalostí oboru také vysoký stupeň invence a představivost. Střední a vysoké školství v posledních letech poskytuje z tohoto pohledu dobře připravené absolventy, včetně jejich připravenosti pracovat s konstrukčními softwary. Co však je důležité při práci s těmito absolventy v závodech, je vybudování pocitu sounáležitosti s firmou, pocitu zodpovědnosti a hrdosti na tradice firmy. Dalším předpokladem je vhodná motivace mladých lidí. Jen tak lze vytvořit výkonný tým vývojových pracovníků.

Kam bude směřovat trend vývoje obráběcích strojů?

Trend vývoje v našem závodě směřuje do oblasti ložových frézek, pokrývající požadavky zákazníků na opracování velkých dílců, a do oblasti vertikálních obráběcích center s variabilním pracovním prostorem, pokrývající požadavky na sériovou výrobu složitějších dílců.
Reklama
Vydání #6
Kód článku: 40625
Datum: 16. 06. 2004
Rubrika: SST představuje / Automatizace
Autor:
Firmy
Související články
Automatizace výroby a kontrola kvality

Stejně jako rostou požadavky na přesnější a efektivnější výrobní procesy, rostou velmi výrazně i požadavky na kvalitu produktu. Kvalita produktu je sledována již od prvopočátku, kdy je za každý vstupní komponent zodpovědný výrobce a dodavatel.

Vzdělávání a rozvoj v provozech s automatizací

Moderní technologie s sebou přinášejí nejen vyšší stupeň automatizace, ale i velkou míru zodpovědnosti v oblasti obsluhy těchto technologií a obecně v oblasti spolupráce mezi lidskou obsluhou a strojem. I když jsou moderní technologie na vysoké automatizované úrovní a např. koboty se dnes vyrábějí s cílem až osmiletého bezúdržbového provozu, je velmi důležité mít na paměti, že i ta nejlepší technologie na světě stále vyžaduje lidský faktor. Další díl seriálu Fenomén automatizace pojednává o přístupu ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců.

Technologie stárnou stejně jako lidé

V minulém díle našeho seriálu Fenomén automatizace jsme uvedli, jak správně vybrat dodavatele automatizace. S úspěšným výběrem dodavatele přichází na řadu výzkum a vývoj technologie, která bude zajišťovat výrobu, montáž a všeobecně zisky. Takové technologie jsou poptávány s úmyslem sloužit celé roky, jen ve výjimečných případech se staví linky pro krátkodobé použití. Automatizace má pomoci s dlouhodobými plány na celé dekády, ovšem mnohdy s sebou nese velké náklady a trvá roky, než si na sebe začne vydělávat. A pak se často začne hlásit ke slovu potřebná modernizace či únava materiálu vyžadující investice a náklady jsou opět velkým strašákem. S výběrem dodavatele jde v ruku v ruce i výběr partnera na dlouhá léta.

Související články
Výběr správného partnera má zásadní význam

Při výběru dodavatele automatizace pro velký závod či malou dílnu je nutné nejprve důsledně definovat požadavky na očekávané aplikace, včetně základních parametrů řízení a případné škálovatelnosti do budoucna. Benefity automatizace jsou již z předchozích dílů seriálu Fenomén automatizace jasné – šetření nákladů, minimalizace lidské chyby, urychlení procesů a zvýšení jejich efektivity. Kolik času však zabere dostat se ke kýžené vizualizaci a implementaci plánu a vize? Úspěch není vždy jen o dodavateli a technologiích, důležité je také připravit klíčové lidi ve firmě na to, co je čeká, a dát jim prostředky pro pochopení představených plánů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Automatizace není odpovědí na všechny otázky

Primárním cílem zavádění automatizace a robotizace je nejen zajistit více času, jak jsme si řekli v minulém díle, ale jejím účelem je také usnadnit lidstvu složité a zdraví škodlivé úkoly. Automatizace se nasazuje v oblastech stereotypní a nebezpečné práce. Motivací firem může být i škálovatelnost, maximalizace zisku a v neposlední řadě nižší počet lidských selhání. Tento díl našeho seriálu Fenomén automatizace se zamýšlí nad tím, proč, kde a jak automatizovat, a dalšími otázkami.

Velké výzvy pro malé společnosti

Automatizace je fenomén, který je výsledkem přirozené lidské touhy posouvat technologický pokrok kupředu ve snaze ulehčit si vlastní život. Byť je automatizace skloňována v mnoha odvětvích, je stále v počátcích svého vývoje. To, co určuje stupeň technologické evoluce, je náročnost člověka jako uživatele a zákazníka. Automatizovat se dá prakticky jakýkoli proces. Například i koupě chytrého telefonu je ve své podstatě automatizace určitého procesu. Chytrý telefon dokáže nahradit běžný telefon, diář, hudební přehrávač a mnoho dalších aplikací. To vše lze nosit v jedné malé krabičce, která se vejde do kapsy.

Automatizace je neskutečný fenomén

Když se na nás František Zimmermann poprvé obrátil jako věrný čtenář, myslela jsem, že jde jen o milou pochvalu a zpětnou vazbu, která vždy potěší a kterých si velmi vážíme. V naší vzájemné komunikaci však byla schovaná také nabídka na pomoc se zpracováním aktuálních témat z naší branže. Poté, co jsem pana Františka vyzpovídala, vyšlo najevo, že má opravdu bohaté zkušenosti nejen v oblasti vývoje, zavádění automatizace a robotizace, ale také s vedením týmů operátorů i vývojových pracovníků. V průběhu roku se s vámi, čtenáři, bude dělit o vlastní zkušenosti formou desetidílného seriálu o různých aspektech zavádění automatizace. Prosím, seznamte se s Františkem Zimmermannem.

Platforma pro edgecomputing a průmyslový internet věcí

Systém FIELD (FANUC Intelligent Edge Link and Drive) je platforma určená pro propojení provozních zařízení, která umožňuje rychlý a spolehlivý přístup k výrobním datům s cílem využít je k naplnění koncepce chytré, propojené výroby. Dovoluje realizovat edge computing, tedy shromažďovat a zpracovávat data přímo v provozu, nikoliv až v cloudu, a umožňuje tak činit rozhodnutí, která se týkají jednotlivých strojů a zařízení, mnohem rychleji než u cloudových aplikací. Přitom zůstává zachována možnost, nikoliv povinnost, předem zpracovaná data přenášet k centralizovanému zpracování v informačním systému podniku nebo v cloudu. Účelem je nejen monitorovat, ale i aktivně zasahovat do výrobního procesu ve smyslu regulační smyčky se zpětnou vazbou.

Využití robotů při úpravě stehenních kostí pro implantáty

Belgický start-up Texere Biotech v nedávné době zahájil v plně automatizovaném závodě výrobu, která je ve světovém měřítku první svého druhu. Firma odebírá femorální hlavice (tj. horní konec lidské stehenní kosti) a zpracovává je do kostkovitých implantátů, tzv. alograftů. Ve sterilních podmínkách zpracovává tento materiál do kostních náhrad šest robotů Stericlean dodávaných firmou Stäubli.

Automatická přeprava hliníkových desek s milimetrovou přesností

Dopravu těžkých hliníkových desek zajišťují ve společnosti Austria Metall AG (AMAG) autonomní transportní platformy a přispívají tak významným způsobem k flexibilitě interní logistiky. Tyto všesměrové plošiny se pohybují zcela autonomně a provádějí tak samostatně poslední výrobní krok.

Školní robot pro výuku automatizace

Vzdělávání žáků pro život v první polovině 21. století, v naší tzv. industriální civilizaci.

Výměnný systém pro automatizaci obrábění

Hlavice Robot point je novinkou české strojírenské firmy v-tech a je dalším produktem, který jde cestou filozofie Průmysl 4.0.

Praktický návod, jak zavést robotizaci

V posledních letech jsou výrobní firmy doslova bombardovány tématy o robotizaci a automatizaci. Z praxe ale víme, že problém nastává v momentě, kdy se firmy rozhoupou udělat první krok. Jednoduše neví, kde začít. A není se čemu divit. Tak výraznou změnou často procházejí vůbec poprvé a nemůžou se opřít o předchozí vlastní zkušenost.

Elektrické polohování? Snadno a pro každého!

S výjimkou specialistů si většina z nás pod pojmem elektrické servo v oboru automatizace představí složitou techniku určenou právě oněm expertům. Pokrok nejen v oboru elektrických pohonů však směřuje k výraznému zjednodušení, nejnovější generaci servomotorů Festo uvede do provozu i laik. Výrazně přitom pomáhá především software Festo Automation Suite, postupně integrující všechny dříve samostatné pomůcky a nástroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit