Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Obráběčská obec se opět sešla v Plzni
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Obráběčská obec se opět sešla v Plzni

Katedra technologie obrábění Fakulty strojní na ZČU v Plzni slaví letos 50. výročí od založení. K této příležitosti, mimo jiného, s Techmania science center a s partnery pořádala začátkem roku již osmý ročník úspěšné mezinárodní konference Strojírenská technologie - Plzeň 2019. Konference se nesla v duchu témat z oblasti metrologie, zabezpečování jakosti ve strojírenské výrobě, trendů technologie obrábění, nástrojů a řezných materiálů, technologické přípravy výroby a projektování, automatizace a dalších. Doplněna byla o doprovodný program věnující se problematice 3D kovového tisku.

Konferenci zahájil vedoucí Katedry technologie obrábění doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D., a přivítal všechny zúčastněné. „Pořádání konferencí přikládám velký význam, neboť jde o setkání a výměnu informací mezi významnými odborníky, jak z vysokých škol a výzkumných pracovišť, tak z průmyslové praxe,“ dodal. A takové přesně bylo složení přednášejících i účastníků letošní konference. Několik slov úvodem pronesl také děkan Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., a po něm dostal slovo doc. Ing. Jiří Česánek, Ph.D., který u příležitosti 50. výročí Katedry technologie obrábění (KTO) a 70. výročí Fakulty strojní v Plzni věnoval svou přednášku právě historickým milníkům KTO a významným osobnostem ve vedení katedry v průběhu posledních padesáti let. Bohatý program dvoudenní konference byl protkán prezentacemi výsledků univerzitních výzkumů, které byly na straně druhé podpírány prezentacemi inovativních produktů partnerských společností z průmyslu. Spřátelené a dlouhodobě spolupracující strojírenské firmy s KTO využily příležitosti představit své produkty také na živo u svých prezentačních stolků v prostorách vědeckotechnologického centra Techmania.


Nabitý přednáškový program konference

Rozsah přednáškového bloku konference neumožňuje zmínit všechny prezentované příspěvky, dále jsou proto uvedeny pouze některé reprezentativní. Ze společnosti SolidVision přijel Ing. Ivan Cimr prezentovat novou CNC frézku, která je zejména díky svým kompaktním rozměrům vhodná pro školy, modeláře a prototypové dílny. Nižší cena frézky neubírá na jejích kvalitách (výkon 2,1 kW, až 24 000 min-1), ale naopak by měla umožnit vybavit výukové učebny, které nemusejí nutně splňovat parametry strojírenské dílny, i třeba několika kusy těchto strojů. Frézka SLV EDU umožňuje tříosé obrábění, s označením SLV EDU 5x je navíc vybavena naklápěcím stolem (kolébkou) pro pětiosé obrábění. Studentům by měla umožnit osvojit si programovací schopnosti. Když si Ing. Cimr vzal slovo podruhé, představil produkt SolidCAM iMachining, kdy posluchačům prozradil výsledky několika testů tohoto produktu provedených s různými výrobci nástrojů pro třískové obrábění na stejném dílu z různých materiálů. IMachining je inteligentní software, který navrhuje nejoptimálnější dráhy nástrojů při obrábění s cílem snížit výrobní časy a náklady. Zcela otevřeně podotkl, že ne vždy bylo použitím tohoto produktu dosaženo nejlepších výsledků, avšak ve většině případů bylo snížení výrobních časů docíleno. Lepších výsledků bylo např. dosaženo při velkých hloubkách řezu. V případě porovnávání životnosti nástrojů prokázal tento produkt schopnost zvýšit ji téměř o polovinu.


O přestávkách demonstrovala použití a možnosti 3D skenerů Ing. Věra Fišerová, Ph.D., ze společnosti SolidVision.

Dlouholetým partnerem KTO je také společnost Final Tools (dříve HAM-Final), která vyrábí nástroje pro velmi přesné obrábění děr. Protfolio společnosti se skládá téměř výhradně se speciálních nástrojů, které své odbytiště nacházejí nejčastěji v automobilovém průmyslu. Mnohé z nich byly oceněny udělením několika patentů potvrzujících originální řešení nástrojů nové generace. Prezentovaná novinka nese název HAFA a jde o nástrojovou jednotku pro nejmenovaného výrobce hydraulických motorů. Zajímavá je také historie společnosti.

Ze Žilinské univerzity se s posluchači o své poznatky podělil prof. Dr. Ing. Miroslav Neslušan – šlo o výsledky výzkumu vlivu termoplastické deformace vyvolané procesem soustružení na následný proces plazmové nitridace. Výzkum byl založen na nedestruktivních zkouškách prostřednictvím Barkhousenova šumu. Zajímavostí na této přednášce bylo, že v průběhu výzkumu se kromě důležitých závěrů také objevilo slabé místo pece pro plazmovou nitridaci, byť to nebylo předmětem zkoumání.


Doc. Ing. Miroslav Zetek, Ph.D., seznámil účastníky odborného semináře aditivních technologií s dosaženými výsledky z laboratoří RTI v Plzni.

Aditivní technologie s vlastním seminářem

Dalším z důležitých partnerů konference i katedry obrábění je společnost EOS a její zastoupení pro Českou republiku a Slovensko – společnost Innomia, která byla také hlavním partnerem paralelně probíhajícího programu odborného semináře o aditivních technologiích. Právě zařízením pro spékání kovových prášků EOS bylo vybaveno pracoviště Regionálního technologického institutu (RTI) při FS v Plzni. Zde se pomocí tohoto zařízení intenzivně věnují výzkumu aditivních technologií a v rámci doprovodného programu konference byly zveřejněny mnohé poznatky. Zdůrazněn byl obrovský potenciál této technologie, která si pomalu prošlapává cestu do výrobních procesů, avšak vyráběné díly často stále nesplňují nároky na dynamické zatěžování. Zpravidla dosahují o řád nižší hodnoty při dynamickém zatěžování než konvenčně vyráběné díly. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat bezpečnosti práce při manipulaci s kovovými prášky. Velké procento částic kovových prášků nepřesahuje velikost 10 mikrometrů, proto by nikdy neměly přijít do styku s pokožkou či očima. Závěrem své přednášky doc. Ing. Miroslav Zetek, Ph.D., uvedl, že i nadále budou zkoumat různé materiály pro tuto technologii, vytvářet IRA a ARA diagramy a databáze vlastností nových materiálů a pokoušet se zlepšovat zejména dynamické vlastnosti vyráběných dílů. Předpokládají, že některé defekty bude možné odstranit tepelným zpracováním. O narůstající důležitosti této technologie svědčí velký počet účastníků semináře.


Partnerské společnosti konference využily příležitosti představit své produkty také na živo u svých prezentačních stánků.

 

Letošní ročník byl účastníky hodnocen velmi pozitivně a MM Průmyslové spektrum se k tomuto tvrzení jako hrdý partner konference přidává.

Eva Buzková, Plzeň

Eva.buzkova@mmspektrum.com
 

Další články

3D technologie
CAD/CAM/CAE/CIM
Metrologie/ kontrola jakosti
Nástroje pro obrábění / řezné materiály
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: