Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Partnerství, které nedrhne
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura: Průmyslové kapaliny

Partnerství, které nedrhne

Každý řidič ví, že do svého automobilu musí pravidelně doplňovat olej. Ze stejného důvodu je potřeba mazat i všechna ostatní zařízení, která se ze své povahy jakýmkoliv způsobem pohybují. Široké portfolio maziv pro nespočet aplikací pro různá průmyslová odvětví, pro různá klimata i různá prostředí nabízí americký výrobce maziv ExxonMobil. V České republice tyto produkty distribuuje společnost Maier & Korduletsch Maziva. S jednatelkou společnosti Janou Sidunovou jsme si povídali o nejvíce používaných, nebo naopak speciálních produktech i aplikacích.

Společnost Maier & Korduletsch Maziva je jediným autorizovaným distributorem produktů světového výrobce olejů a maziv ExxonMobil pro Českou republiku s certifikací, kterou každoročně úspěšně obnovují. Do produktového portfolia spadá zhruba 800 produktů, mezi nimiž jsou oleje nejen pro osobní a nákladní automobily, ale velkou škálou jsou v portfoliu zastoupeny také oleje pro průmysl, ať už hydraulické, či převodové, nebo maziva pro různé speciální aplikace od metalurgie po potravinářství.


Jednatelka společnosti Maier & Korduletsch Maziva Jana Sidunová

MM: Osm set produktů ExxonMobil v portfoliu společnosti Maier & Korduletsch Maziva je opravdu působivé číslo. Ráda bych se věnovala zejména produktům a aplikacím pro průmysl. Kde všude nebo nejvíce můžeme maziva ExxonMobil nacházet?

J. Sidunová: Ve strojírenství mají nejvyšší odbyt hydraulické náplně do výrobních strojů zejména v plastikářském průmyslu, převodové oleje do převodovek a samozřejmě také chladicí kapaliny, kde bych mohla příkladem jmenovat jeden speciální produkt, který má chlazení přímo v názvu – Coolant. A pak je zde zastoupena široká škála řezných olejů a kapalin – emulzí, které dodáváme zákazníkům šité na míru.

MM: Jak se šijí řezné kapaliny na míru?

J. Sidunová: Pro lepší představu uvedu příklad užití naší řezné kapaliny v jedné známé firmě na výrobu nástrojů a nářadí, která se specializuje na broušení dlouhých nástrojů. Vhodně vybraná kapalina jim pomohla zabránit černání broušených nástrojů a zachovat vysokou kvalitu obráběného povrchu.

MM: Kdybychom se podívali na vývoj v oblasti maziv za posledních deset let, k jakým změnám a inovacím v tomto období došlo?

J. Sidunová: U maziv dochází v poslední době k tomu, co známe např. u olejů pro automobily – k prodloužení intervalu výměny oleje, a tedy jeho životnosti. To znamená, že maziva se stala daleko kvalitnějšími, aby vydržela až např. trojnásobek toho, co vydržela dříve. Firmy tak šetří náklady na výměnu oleje, na odstávku stroje apod. Další změnou za poslední léta je posun od minerálních olejů k olejům semisyntetickým. Syntetické oleje zajišťují plynulejší chod zařízení.

MM: Jak si myslíte, že bude vývoj maziv dále pokračovat? Bude vyvinut olej, který se nebude muset vyměnit třeba deset let?

J. Sidunová: Vývoj maziv je dán všeobecně vývojem ve strojírenství a v technice jako takové. Oleje tento vývoj jenom kopírují. Před deseti lety se olej v automobilu musel měnit po 5 000 km, dnes se mění po 30 000 km – a tomu musel být uzpůsoben. Další změnou je snížení viskozit motorových olejů, kdy dřív byly běžné viskozity 10W-40 nebo 5W-30. Dnes se tyto hodnoty pohybují okolo 0W-30, 0W-20. Také u nás, ve středoevropských podmínkách, jsme se posunuli k velmi nízkým viskozitám. To je zase dáno vývojem, který proběhl u motorů. Motory dnes nevyžadují vyšší viskozitu a vyšší promazání, jako tomu bylo dříve. Ale kam bude vývoj olejů pokračovat dalších deset let? Těžko říci. U motorových olejů je momentálně velká obava z nástupu elektromotorů, který bude pravděpodobně doprovázen celkovým úbytkem spotřeby olejů. Elektromotor nepotřebuje klasické objemy olejů, které jsou běžné pro spalovací motory. Na druhou stranu se i elektromotor musí mazat. Nejčastěji se používá plastické mazivo. Z toho je patrné, že nejspíš dojde v budoucnu ke změně kategorií používaných olejů. Ve strojírenských výrobách nepředpokládám žádné zásadní změny. Další, čeho jsme poslední dobou svědky ve výrobních podnicích, je tlak na celkové úspory nákladů spojených s výrobou. Existují oleje, které díky své výkonnosti snižují spotřebu elektrické energie. A to až 2 % roční spotřeby. Firmy disponující padesáti stroji a více to jistě ocení.

Nelze opomenout stále se zvyšující tlak na ochranu životního prostředí, který přináší postupný ústup olejů např. s obsahem zinku. Oleje bez zinku životní prostředí při jejich likvidaci nezatěžují.

MM: Když už se bavíme o likvidaci, lze oleje recyklovat? Nabízíte servis odkupu použitého oleje?

J. Sidunová: Olej určitě není věc, kterou lze recyklovat. Ale lze je použít na výrobu jiného produktu či případně využít jiným způsobem, například na výrobu tepla nebo elektrické energie spalováním.

Servis odkupu nabízíme všem zákazníkům, kteří odebírají velká množství. Od podzimu roku 2016 je legislativně zrušena povinnost dodavatelů odebírat zpět použitý olej. Tomu se věnují specializované firmy v České republice, se kterými spolupracujeme. Společnost Maier & Korduletsch Maziva nedisponuje licencí na zacházení s nebezpečným odpadem, kam použité oleje a maziva spadají.

MM: Kde probíhá hlavní vývoj nových produktů?

J. Sidunová: Hlavní vývoj probíhá v laboratořích výrobce, tedy ExxonMobilu, které jsou po celém světě. Při vývoji maziv se hledí na budoucí použití, ale důležitou roli hraje také lokalita, kde bude mazivo používáno. Jiné oleje se totiž používají v jižní Evropě a jiné v severní, z čehož jasně vyplývá, že maziva jsou ovlivňována okolními i provozními teplotami a pro zachování správné funkce maziva k tomu musejí být přizpůsobená. Ve výrobních podnicích se hledí také na zpracovávaný materiál, který po použití řezné kapaliny nesmí černat ani jinak ovlivňovat výsledný produkt a jeho kvalitu.

MM: Máte jako výhradní distributor pro Českou republiku možnost dávat i např. nějaké podněty výrobci k vývoji či úpravě maziv, které pocházejí např. přímo od uživatelů v ČR?

J. Sidunová: Samozřejmě. Většinou se k těmto věcem přihlíží, když se vyvíjí nový produkt anebo se stávající produkt snaží výrobce zlepšit a hledá, jaké nedostatky u konkrétních aplikací vznikají. Může se stát, že u x zákazníků se chová mazivo zcela běžně, ale u malého procenta uživatelů dochází při použití produktu k problémům. Takové podněty pak řešíme s výrobcem, předáváme mu od našich zákazníků podněty a snažíme se na tomto základě produkty zlepšovat.

MM: Kdybychom pominuli oleje pro motorová vozidla, kdo je vaším největším klientem v České republice?

J. Sidunová: Mezi největší odběratele maziv ExxonMobil patří společnosti ArcelorMittal, Hella Mohelnice, Montix Mohelnice, ITW Velká Bíteš, Megatech Industries v Brně, Jokey Mochov. Je to široké portfolio, ale to jsou naši největší i nejstálejší zákazníci.

MM: Také letos obdržela společnost Maier & Korduletsch Maziva certifikát na výhradní zastoupení ExxonMobilu v České republice. Co získání certifikátu obnáší?

J. Sidunová: Máme s firmou ExxonMobil uzavřenou čtyřletou smlouvu pro území České republiky, ale každoročně musíme splnit parametry, které nám výrobce stanoví. Hlavními kritérii je prodej určitého množství produktů, neustálý růst zakázek a samozřejmě stálé zlepšování nabízených služeb. Od roku 2017 máme např. v našem týmu zaměstnance na pozici lubes engineer (technický poradce pro naše zákazníky), který jim pomáhá s výběrem vhodného produktu či s řešením technických problémů se stávajícími oleji. Měli jsme např. možnost touto cestou pomoci společnosti Mondi Štětí, kde stávající produkt nepřípustně pěnil při kontaktu s chlorem obsaženým v papíru. Náš technik jim dokázal nabídnout produkt, který s chlorem nereaguje, a problém odstranil.

Mezi další povinné aktivity patří i např. zapojování se do různých propagačních akcí pořádaných výrobcem a zvyšování povědomí o značce ExxonMobil v České republice.

MM: Jak velká je konkurence v mazivech na českém trhu?

J. Sidunová: Konkurence na území České republiky je značná, ale nejtěžší je konkurence přímo ve značce, kdy díky velmi rozšířenému internetovému prodeji se dovážejí produkty ExxonMobil firmami, které nemají autorizaci od výrobce. Způsobené je to také tím, že firma ExxonMobil původně v České republice působila přímo. V roce 2007 však činnost ukončila a až do roku 2012, kdy společnost Maier & Korduletsch Maziva získala výhradní zastoupení, zde nikdo značku ExxonMobil oficiálně nezastupoval. V tomto období se velmi rozšířil neautorizovaný prodej těchto produktů.

MM: Jak důležitou jste pobočkou pro společnost ExxonMobil?

J. Sidunová: Nedokážu odhadnout celkovou spotřebu olejů ExxonMobil v Evropě, ale my jsme v roce 2017 prodali necelé čtyři miliony litrů olejů. Když to srovnám s rokem 2012, kdy jsme začínali, tak se prodej znásobil nejméně 4,5krát.

MM: Výroba tedy probíhá v zahraničí. Společnost Maier & Korduletsch Maziva disponuje sklady, odkud produkty distribuuje?

J. Sidunová: Všechny produkty jsou vyráběny přímo výrobcem v jeho rafineriích. Maier & Korduletsch Maziva si pronajímá sklad v Jenči u Prahy, kde využíváme služeb logistického partnera Gebrüder Weiss. Ve skladu dnes máme uskladněno přes 400 tisíc litrů olejů, abychom mohli našim zákazníkům poskytnout takovou službu, že když jeden den do jedné hodiny objednají, pak během druhého dne, pokud je olej skladem, my dodáme. Vzhledem k množství produktů je těžké mít je všechny skladem ve všech dostupných baleních, ale snažíme se, aby vždy byly skladem produkty, které se prodávají nejvíce a nejčastěji. Speciální maziva, která se prodávají zřídka, jsou na objednávku. Dodání do druhého dne je uživateli velmi vítáno, neboť mohou snížit vlastní zásoby olejů a vzniklé prostory využít např. na rozšíření výroby. Se snížením zásob se také vyhýbají náročným požadavkům z životního prostředí. Jelikož jsou oleje nebezpečným materiálem, záleží na skladovaném množství. A samozřejmě další požadavky na skladování pocházejí od orgánů požární ochrany, neboť oleje jsou vysoce hořlavé.

MM: Jaké je např. největší balení?

J. Sidunová: Největší balení je cisterna. Ty sice nemáme na skladě, ale stáčíme je do kontejnerů o obsahu 1 000 litrů. Takových máme skladem zhruba pět a půl tisíce, což jsou asi dvě cisterny. Z baleného zboží je nejmenší kartuše s plastickým mazivem o hmotnosti 390 g. Používá se na mazání posuvů válcovacích linek.

MM: Letos by mělo dojít ve společnosti Maier & Korduletsch Maziva k předávání firmy z otce na syna. Co od toho očekáváte?

J. Sidunová: Společnost Maier & Korduletsch Maziva je v tomto jednou z firem, která by mohla jít jinde příkladem. V Německu bude příští rok slavit stoleté výročí a za tu dobu dochází již ke třetí generační výměně v rámci firmy. Současný majitel Alexandr Maier nyní předává společnost synovi Lorenzovi.

Považuji za výjimečné, když se v rodině tradice udrží a když se děti dokážou identifikovat s tím, co dělají jejich rodiče, a dokonce v tom pokračovat. Navíc v tomto případě pokračovat tak, že má firma opět jasnou strategii a plán růstu. Společnost Maier & Korduletsch Maziva se rozvíjela od roku 1919 z malé firmy prodávající petrolej do velkého holdingu, do něhož dnes spadají nejen firmy, které prodávají oleje a maziva. Členy holdingu jsou také prodejci různých energetických nosičů (pelety, elektřina, plyn, topný olej) nebo společnost, která staví čerpací stanice. Záběr firmy se opravdu rozšířil a stále roste.

Za důležité v rámci předávání společnosti Maier & Korduletsch Maziva považuji zejména to, že má Lorenc Maier vlastní vizi, kterou chce dál ve firmě rozvíjet. Lorenz Maier se zatím ve firmě zaučuje, neboť předtím pracoval v jiném oboru. Předpokládám, že k předání nedojde ze dne na den. Odhaduji, že úplné předání si vyžádá pět šest let.

MM: Plánujete v České republice rozšiřovat pole působnosti o další aktivity či obory, jako je např. prodej energetických nosičů či stavba čerpacích stanic, tak jako obsahuje portfolio Maier & Korduletsch Maziva v Německu?

J. Sidunová: Zatím spíše ne. Dříve jsme uvažovali o prodeji topného oleje, ale z důvodu velké finanční náročnosti jsme se rozhodli to zatím odložit. V oblasti pelet panuje velká konkurence. Těžko bychom s nimi soutěžili. Ale nevylučuji možnost, že v horizontu několika let i toto přibereme do své nabídky.

MM: Jaké novinky tedy nalezneme ve stávajícím portfoliu?

J. Sidunová: Jednou novinkou je hydraulický olej DTE 10 Excel pro plastikářský průmysl, který prokazatelně šetří elektrickou energii. Zákazníkům nabízíme vyčíslení ročních úspor při použití tohoto maziva, poskytnou-li nám základní parametry potřebné k výpočtu. Další novinkou je produkt Gargoil Arctic NH 68 pro chladicí systémy kompresorů. Tento produkt není vyroben na bázi syntetického oleje, ale minerálního, což dělá jeho cenu o mnoho atraktivnější.

MM: Jaký je rozdíl mezi syntetickým a minerálním olejem?

J. Sidunová: Existují tři základní typy. Syntetické, semisyntetické a minerální. Minerální olej je vyráběn na ropné bázi ze základových olejů s přidáním aditiv a dalších přísad pro konkrétní aplikace. Semisyntetické oleje jsou zčásti minerální a zčásti syntetické. A syntetické oleje vznikají krakováním. Tyto oleje jsou velmi stabilní a dokážou působit dlouho při zachování své kvality. U minerálních olejů dochází v různém časovém horizontu k narušení chemické vazby a tím k jeho degradaci (stává se tzv. vyjetým olejem, mění barvu, ale hlavně své schopnosti). Degradace olejů je způsobena zejména snížením obsahu aditiv. Tomu se říká střihová stabilita oleje. Čím je střih delší, tím má olej delší životnost. Tento parametr lze měřit, sledovat a porovnávat. Našim zákazníkům nabízíme službu nezávislé laboratoře, kde si mohou buď přímo u ExxonMobilu nebo u naší partnerské společnosti ALS v Praze nechat své oleje analyzovat. Výsledky analýzy pak určí, zda došlo v oleji ke změně chemických vazeb a je potřeba jej již vyměnit, či nikoliv. Nejvíce tuto službu využívají firmy z plastikářského oboru, anebo např. bioplynové stanice, které spotřebují až tisíc litrů oleje měsíčně. Díky těmto analýzám je možné vedle horizontu výměny určit také např. poruchy zařízení, kdy se v oleji objeví cizí prvky, jako kovové částice apod. Analýza tedy může sloužit i jako prevence poruch strojů a následných odstávek.


Vhodný výběr maziva může zlepšit chod zařízení, snížit spotřebu elektrické energie a zvýšit jeho životnost.

MM: Před rokem jsme v MM Průmyslovém spektru uveřejnili příspěvek doktorky Bakalové z Technické univerzity v Liberci o nanoaditivech lubrikantů snižujících součinitel tření a opotřebení (MM4/2017/170402). Jsou v portfoliu produktů ExxonMobil nějaká maziva s takto speciálními přísadami?

J. Sidunová: ExxonMobil podobné speciality nevyrábí. Oleje jsou vyráběny na ropném základu bez přidání nadstandardních aditiv. Specialitami se zabývají spíše jiné firmy, které nevyrábějí takové objemy jako ExxonMobil. Problémem malosériové výroby olejů je změna produktu na výrobní lince. Oleje jsou obecně špatně mísitelné a je tedy nákladné výrobu často měnit.

Ale už v katalogu produktů společnosti Maier & Korduletsch Maziva je zjevné, že přestože naše maziva neobsahují takto speciální přísady, jako jsou nanoaditiva s těmito účinky, jsou také pro speciální aplikace. Ať už jde např. o použití maziv v širokém rozpětí teplot, biologicky odbouratelná maziva či oleje pro potravinářský průmysl se schválením halal/košer/parve.

Ráda bych zdůraznila, že ať už jde o jakoukoliv aplikaci maziva, vždy se snažíme zákazníkům pomoci s výběrem vhodného produktu, a pokud narazí na problém, hledáme řešení. Naši zákazníci toto oceňují a já věřím, že spokojených zákazníků bude stále přibývat.

MM: To vám upřímně přeji. Děkuji za rozhovor.

Eva Buzková
Eva.buzkova@mmspektrum.com

Další články

Průmyslové kapaliny

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: