Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Pět nejčastějších příčin selhání ložisek v elektromotorech
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Pět nejčastějších příčin selhání ložisek v elektromotorech

Valivá ložiska patří k nejdůležitějším součástem většiny strojů. Z tohoto důvodu jsou na jejich parametry (únosnost, přesnost chodu, hlučnost, tření, třecí teplo, trvanlivost a spolehlivost) kladeny vysoké nároky. Valivá ložiska se tedy zcela přirozeně stala velmi důležitou součástí strojů a postupem času také předmětem rozsáhlých výzkumů a neustálého zdokonalování.

Technika valivých ložisek se vyvinula v samostatný vědní obor. SKF stojí v čele tohoto vývoje od samotného počátku a zaujímá jedno z předních míst v tomto odvětví. Výsledky výzkumu umožňují vyrábět ložiska v nejvyšší kvalitě a vypočítat trvanlivost ložisek s vysokou přesností. Dále poskytují i hluboké znalosti problematiky uložení. Díky tomu je možné dosáhnout nejdelší možné provozní trvanlivosti ložisek použitých v příslušném stroji.

Předčasná selhání ložisek a jak jim zabránit

Přestože konstrukce a výroba ložisek splňují nejvyšší nároky a ložiska jsou testována přímo v uložení, v některých případech nedosáhnou požadované provozní trvanlivosti. Jejich selhání je příčinou ekonomických ztrát, které zahrnují výrobní ztráty, následné poškození souvisejících dílů a náklady na opravy.
Předčasné selhání ložisek může mít nejrůznější příčiny. Každé selhání však zanechává na ložisku typické stopy. Podrobná prohlídka ložiska, které selhalo nebo je poškozené, umožňuje ve většině případů odhalit prvotní příčinu a stanovit nápravná opatření, která zabrání opakovanému selhání. Níže uvádíme pět nejčastějších příčin selhání ložisek v elektromotorech a možnosti, jak jim zabránit.


Nevhodné provozní podmínky mohou být příčinou předčasného selhání ložisek elektromotorů. Existují však řešení, která tomu mohou zabránit.

Elektroeroze

K elektroerozi nebo poškození průchodem elektrického proudu může dojít, když proud prochází z jednoho kroužku na druhý přes valivá tělesa. Rozsah tohoto poškození závisí na množství přenesené energie a délce trvání. Nicméně výsledek je zpravidla stejný: odlupování povrchu valivých těles a oběžných drah, rychlá degradace maziva a předčasné selhání ložiska. Pro zabránění poškození průchodem elektrického proudu se zpravidla používá elektricky izolované ložisko na NDE straně motoru. SKF nabízí dva typy izolovaných ložisek: kuličková ložiska Insocoat a válečková ložiska Insocoat.

Nedostatečné mazání a znečištění

Pokud je mazivový film mezi valivými tělesy a oběžnými dráhami příliš tenký kvůli nedostatečné viskozitě nebo znečištění, dojde ke styku kov na kov. Nejprve je nutno zkontrolovat, zda je používáno vhodné mazivo a že domazávací intervaly a množství maziva jsou pro danou aplikaci správné. Pokud mazivo obsahuje nečistoty, zkontroluje se, zda není nutné vyměnit nebo vylepšit těsnění. V některých případech, v závislosti na aplikaci, může být potřeba mazivo o vyšší viskozitě, aby došlo ke zvýšení tloušťky mazivového filmu.

Poškození vibracemi

Motory mohou být při přepravě vystaveny vibracím. Pokud není zajištěn rotor elektromotoru, mohou tyto vibrace vést díky vůli v ložiskách k jejich poškození. Podobně, pokud je motor v klidu a je vystaven působení vibrací (například od okolních zařízení), mohou být ložiska rovněž poškozena. Ložiska během přepravy je proto třeba zajistit následujícím způsobem: na straně pohonu motoru (NDE straně) se uzamkne hřídel v axiálním směru pomocí přípravku ve tvaru písmene U a přitom se opatrně nastaví předpětí kuličkového ložiska. Pak je třeba radiálně zatížit ložisko na straně pohonu (DE straně) pomocí popruhu. V případě již provozovaných zařízení je vhodné při delších odstávkách čas od času pootočit hřídelí.

Poškození způsobené nesprávnou instalací a ustavením

Běžné chyby při instalaci zahrnují například použití kladiva nebo obdobného nástroje k namontování spojky či řemenice na hřídel. Dále je to nesouosost, nevývaha, příliš velké napnutí řemene a nesprávná montáž, které vedou k přetížení ložisek. Použitím přesných přístrojů, jako například zařízení pro ustavení hřídelí SKF, analyzátoru vibrací SKF Microlog a vhodného nářadí a metod při montáži ložisek, lze tomuto zabránit.

Nedostatečné zatížení ložiska

Ložiska musejí být vždy alespoň minimálně zatížena, aby mohla spolehlivě pracovat. Poškození se projeví jako stopy prokluzování na valivých tělesech a oběžných drahách. Aby se tomuto poškození předešlo, je nutné zajistit dostatečně velké zatížení ložisek. Toto je obzvláště důležité při použití válečkových ložisek, která se obvykle používají pro přenos velkých zatížení. Neplatí to však pro předepnutá ložiska, kde je minimálního zatížení dosaženo právě jejich předepnutím.
Více o poškození ložisek a analýze jejich příčin se můžete dozvědět na školeních, která SKF pořádá.

SKF CZ

dominika.hanova@skf.com

www.skf.cz
 

Další články

Převody/pohony/ložiska/spojky
Renovace a údržba

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: