Témata
Reklama

Plasty, pryže a kompozity v Brně

V sudých letech se na brněnském výstavišti společně s MSV koná specializovaný veletrh plastů, pryže a kompozitů Plastex. Letošní rok je sice rokem lichým, přesto ani letos nebudou firmy z tohoto oboru chybět.

„Již nyní je jasné, že pavilon G1 bude zaplněný do posledního místa,“ říká Michalis Busios, ředitel MSV. „Inovativní výrobní technologie se na Mezinárodním strojírenském veletrhu budou prezentovat zejména 3D tiskem. Během veletrhu se bude konat i největší tuzemská konference o tomto tématu, kterou pořádá Vydavatelství Nová média, a vystavovatelé jsou zastoupeni stále ve větší míře,“ dodává.

Jedním z vystavovatelů právě z oboru plastů je společnost Jan Svoboda s.r.o. Její jednatel, Ing. Jan Svoboda (a pravděpodobně nejen on), je přesvědčen, že česká plastařina je podstatně ovlivněna sestupným cyklem automobilového sektoru. Jedním ze současných trendů v oboru je podle něj také výrazná opatrnost v oblasti investic.

„Právě pohled na financování a pořizování moderních technologií je a bude výrazným dělitelem firem,“ říká. „Mnoho firem totiž neinvestovalo v době, kdy průmysl stoupal. A teď, když práce pomaličku začíná ubývat, se investovat bojí. Technologická ztráta pro tyto firmy, které technicky neinovovaly, tedy výrazně narůstá a zákaz investovat logicky tyto problémy ještě prohlubuje.“

Reklama
Reklama
Reklama

„Extrémně důležité je pro firmu zálohování znalostí techniků,“ říká Jan Svoboda.

O procesech a lidech

Podle jeho slov však naopak firmy, které se nebály udělat technické, technologické a personální změny v dobách hojnosti, stále jedou a ztrátu práce nepociťují. Například investice do patentovaného gravimetrického dávkování Liad šetří okolo 80–90 tis. Kč ročně, a je tedy citelnou finanční výhodou. Dále firmy, které investovaly do digitalizace procesů, například pomocí systému MachineLOG IT, jsou výrazně lépe připraveny na turbulence na trhu.

„Extrémně důležité je dnes pro firmu zálohování znalostí techniků,“ hodnotí prostředí svého oboru Jan Svoboda. „Tak, jak se firmy začínají dělit z hlediska investic a moderních technologií, ještě výraznější diferenciace nastává právě u znalostí. Firmy, které cíleně dbají na vzdělávání technického personálu, mají obrovský náskok. Mnohdy totiž technici kladou zarytý odpor vůči čemukoliv novému, ať již v oblasti techniky, nebo vzdělávání. Mnozí zaměstnanci jsou totiž přesvědčeni, že jsou osobním převtělením děda Vševěda, kombinovaného s MacGyverem, a přitom neznají základy procesů.“

Největší rozdíl je podle něj stále v lidech, a to přes všechnu elektronizaci, digitalizaci, robotizaci a automatizaci.

„Firmy, které mají osvícené vedení – což se pozná například podle investicí do chytrých a kvalitních věcí během růstu, osvícené techniky a zaměstnanců, kteří se doslova pídí po tom, jak využít na maximum potenciál nově koupených strojů a přístrojů – mají potenciál růstu i v blízké budoucnosti, která bude z hlediska výroby v lepším případě stagnující,“ uzavírá Svoboda.

Pro nízkonákladovou výrobu

Dalším z vystavovatelů, tentokrát z oblasti výpočetní techniky, kancelářského vybavení a nekonvenčních technologií, je společnost Elvira. Jan Šmejcký, jednatel společnosti hodnotí trendy na trhu slovy: „Konstruktéři a výrobci na českém a slovenském trhu vnímají 3D aditivní, skenovací a SW technologie jako nutnou součást rozvoje, produktivity, úspory nákladů a času k dosažení dříve téměř nemožných geometricky složitých prototypů, vzorů a výrobků. Od počátku 2018 registrujeme zvýšený zájem aplikace všech 3D technologií napříč školskými, průmyslovými, výrobními a vývojovými odvětvími.

„Konstruktéři a výrobci na českém a slovenském trhu vnímají 3D aditivní, skenovací a SW technologie jako nutnou součást rozvoje,“ říká Jan Šmejcký.

Podle něj bývá velkou příležitostí využít MSV Brno k představení novinek. Aditivní a 3D technologie obecně si zde získávají rok od roku větší pozornost. Jako zástupce největšího světového výrobce 3D Systems a  vynálezce 3D tisku hodlá Elvira letos návštěvníkům naživo předvádět inovace, které změní mnohé po desetiletí zavedené postupy v konstrukci, prototypování, průmyslové a nízkonákladové výrobě.

„Představíme například dvojici zařízení 3D tiskáren MJP2500W a  MJP2500IC z dílny výrobce 3D Systems. ‚W‘ je určena pro vysoce detailní a  přesný 3D tisk pro šperkařské a modelářské obory s přesností do 16µ. ‚IC‘ (Industry Casting) usnadní a zrychlí přípravu geometricky složitých modelů pro odlití bez nutných komponentů jader. Obě tiskárny MJP2500W/IC tisknou přesné master modely z voskového materiálu, jenž má standardní vypalovací postupy. Výtisky z MJP2500W/IC tak mohou být součástí standardního procesu společně s běžnými voskovými modely. Netřeba mimořádných postupů. Náš vosk – váš vosk!“
upřesňuje Jan Šmejcký.

3D tiskárna MJP2500IC z dílny výrobce 3D Systems

Bezpečně a ve zdraví

Dalším tématem letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu je bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci. Tyto oblasti byly dlouhá léta náplní samostatného veletrhu Interprotec, nicméně již od roku 2017 je tato nomenklatura součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu. A je to logické – vystavovatelé z tohoto oboru chtějí být blízko svým odběratelům ze světa průmyslu.
Hana Janišová

hana.janisova@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Nové technologie jako motor inovací

Více než 3 000 společností z oboru plastů a kaučuku představí letos v říjnu produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek v rámci veletrhu K Düsseldorf.

Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

V centru evropské formařiny

Ve dnech 30. května až 2. června 2017 se na novém výstavišti ve Stuttgartu uskuteční specializovaný veletrh Moulding Expo, zaměřený na konstrukci nástrojů, texturování a výrobu forem.

Související články
Ohlédnutí za MSV 2018

Jubilejní strojírenský veletrh v Brně se i letos nesl ve znamení inovací, technických i technologických novinek (často také světových premiér), ale hlavně v duchu oslav stého výročí založení Československé republiky, takže se také vzpomínalo na historické úspěchy v technice v expozici 100RIES. A není tedy divu, že partnerskou zemí bylo letos Slovensko. Na následujících řádcích přinášíme malé ohlédnutí za veletrhem, kde připomeneme některé exponáty, které v očích naší redakce za zmínku a vzpomínku stojí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nové technologie jako motor inovací - 2. část

Více než 3 000 společností z oboru plastů a kaučuku představí letos v říjnu produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek v rámci veletrhu K Düsseldorf.

Düsseldorf se chystá na Káčko

K Düsseldorf - tento název je již 67 let symbolem největšího světového setkání v oblasti průmyslu plastů a kaučuku. Každé tři roky se v Düsseldorfu scházejí vystavovatelé a návštěvníci ze všech kontinentů, aby se seznámili s nejnovějšími výsledky vývoje v tomto dynamickém a inovativním průmyslovém odvětví.

Plastikářský veletrh K 2016

K trendům, které spoluurčují vývoj severoamerického plastikářského průmyslu, patří intenzivní používání moderního softwaru pro digitální konstruování a vyrábění spolu s narůstající automatizací výroby. Aktuální výsledky vývoje otevírají podnikům podél celého výrobního řetězce nové možnosti pro optimalizaci výrobních postupů, zkrácení doby pro uvedení na trh a zvýšení konkurenceschopnosti.

MSV: V hlavní roli recyklace

Recyklace. To je dnes jeden z trendů, které průmyslovým firmám pomáhají jak s ekologičností jejich výroby, tak také s její ekonomikou. Jednou z firem, které mají recyklaci jako cíl své činnosti je Boco Pardubice, jejíž expozici naše redakce navštívila v rámci letošního MSV.

Letošní veletrh Formnext slibuje hojnou účast

Formnext, přední světový veletrh aditivní výroby a průmyslové produkce nové generace, slaví úspěšný start do nového veletržního roku – navzdory poněkud utlumené ekonomické situaci v Německu a globálním politickým výzvám se do konce února přihlásilo již přibližně 574 společností z 35 různých zemí.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Jak vytvořit draka

Už několikrát jsme v našem časopise představili formule, které jsou dílem studentů českých technických univerzit. Mezi nimi rozhodně nesmí chybět ta, která spatřila světlo světa na VUT v Brně – dravý i elegantní Dragon 9.

Finance pro podnikání - Zaostřeno na úspory energie

„Je lepší dobrý úvěr a podpora úvěru než dotace. Jen tak se prokáže životaschopnost projektu.“ To jsou slova Ing. Vladimíra Fabera, zakladatele a dnes předsedy dozorčí rady české strojírenské společnosti FMP.

Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit