Témata
Reklama

Pozitivní směr vývoje

Když firma WNT uvedla na trh první řadu indexovatelných vložek HCN 2125 pro soustružení nerezové oceli, vedlo to díky jejich novému karbidovému substrátu a povlaku Dragonskin PVD k výraznému prodloužení životnosti nástrojů a zkrácení doby cyklů. Původní řada vložek s negativní geometrií se nyní rozšiřuje o geometrie pozitivní, které otevírají ještě větší potenciál pro zvýšení produktivity.

Nová řada pozitivních destiček přichází s výběrem dvou geometrií. Pro jemné dokončování se nabízí geometrie -PF23, která dosahuje optimální kvality a přesnosti v oblasti posuvu od 0,06 do 0,28 mm.ot-1 a hloubky úběru v rozmezí od 0,2 do 3,4 mm. Jsou-li požadovány vyšší posuvové rychlosti a větší úběry materiálu, lze zvolit univerzální geometrii -PF26, která generuje nízké řezné síly a je schopna obrábět i lehčí přerušované řezy. Optimální oblast použití leží mezi 0,4 - 4,8 mm pro hloubku řezu a 0,06 - 0,35 mm.ot-1 pro rychlost posuvu.

Reklama
Reklama

Dvojnásobné prodloužení životnosti

Při správném používání těchto nových břitových destiček lze dosáhnout prodloužení životnosti nástrojů až o sto procent při současném zvýšení řezných parametrů. To ukazují i následující naměřené hodnoty pro obrábění součásti z nerezové oceli 1.4301 (X5CrNi18-10/AISI 304/ČSN 17 240), kde se kombinovalo čelní a podélné soustružení. Břitové destičky v sortě HCN 2125 s pozitivní geometrií -PF23 byly nasazeny při těchto řezných parametrech: Řezná rychlost vc = 150 m.min-1, hloubka řezu ap = 0,20 mm a posuv f = 0,18 mm.ot-1 . V porovnání s testovanou renomovanou konkurenční destičkou byla řezná rychlost vyšší o 50 % a hodnota posuvu o 20 %. Díky vyšším řezným parametrům bylo dosáhnuto s nástrojem WNT snížení výrobního času a k překvapení všech i ke zvýšení životnosti nástroje až o sto procent. Výsledky testů poukazují na excelentně odvedenou práci všech zainteresovaných. Nyní mají zákazníci WNT k dispozici dobře fungující nástroj pro obrábění nerezavějících ocelí, jako jsou oceli austenitické, feritické, martenzitické nebo duplexní. Kombinace nových substrátů ze slinutého karbidu třídy HCN 2125 a nového PVD povlaku Dragonskin dodává břitovým destičkám výjimečnou odolnost proti opotřebení při možnosti zvolení vyšších řezných parametrů.

Výhody v oblasti produktivity

„Původní řada negativních břitových destiček v sortě HCN 2125 přinesla zákazníkům podstatné výhody zejména v oblasti produktivity, zatímco rozšíření nabídky o nové břitové destičky s pozitivní geometrií umožňují profitovat z vyšších řezných parametrů, delší životnosti nástrojů, vyšší kvality opracovaných povrchů, nižších řezných sil a celkově efektivnějšího pokrytí a využití strojů, které tyto nové břitové destičky garantují,“ říká Jiří Kellner, technický poradce společnosti WNT CZ.

Nabídka břitových destiček s pozitivní geometrií v jakosti HCN 2125 od WNT otevírá mnoho dalších aplikačních oblastí pro obrábění nerezavějících ocelí.

Nová „tvář“ webových stránek

Společnost WNT vytvořila na svých webových stránkách hned několik velkých změn, které zjednodušují uživatelské rozhraní a celkový přehled ke snazší orientaci. Nyní je možné sledovat online veškeré uživatelské pohyby s detailními informacemi.

Nová webová stránka je nyní plně optimalizovaná pro používání na dotykových zařízeních. Dodatečná aplikace, která vypočítává řezné hodnoty, jako jsou posuvy, rychlosti, optimální hloubky řezu apod., je v současné době k dispozici ve zkušební beta verzi a v brzké době bude uvolněna pro zákazníky WNT. Klíčovým novým atributem inovované webové stránky je dostupnost nástrojových listů a modelů ke všem 45 000 skladovým položkám WNT ve formě 2D a 3D CAD pro použití CAM programování.

Nové webové stránky WNT jsou nyní optimalizované i pro interaktivní dotyková zařízení.

„Webové stránky WNT se stávají čím dál více populárnější u zákazníků, kteří mohou profitovat z dodatečných slev, 24 hodinové online dostupnosti ke zjišťování aktuálních cen a skladové dostupnosti. Dále mají uživatelé možnost online zasílat dotazy ke speciálním nástrojům, sledovat stávající i minulé objednávky a rychle doobjednávat potřebné nástroje. Webová stránka představuje nonstop „bránu“ k celému sortimentu WNT, který obsahuje výhradně nástroje pro třískové obrábění. Veškeré informace, doporučení a uživatelské potřeby, které jsou vždy po ruce, ocení především zákazníci, kteří pracují mimo provozní dobu společnosti WNT,“ říká Jan Úlovec, manažer obchodního rozvoje společnosti WNT CZ.

Ing. Jan Gryč

WNT Česká republika

jan.gryc@wnt.com
www.wnt.com

Reklama
Související články
Efektivní vrtání

Široká nabídka produktů řady WTX-Change společnosti WNT s vyměnitelnými TK vrtacími hlavami se nyní ještě rozšiřuje o dvě nové geometrie. Výhody z toho plynoucí mohou nyní využívat především firmy specializující se na obrábění ocelí s vyšší pevností a na obrábění šedých litin. Další již známou přidanou hodnotu představuje možnost výměn TK vrtacích hlav na ocelovém nosiči.

Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Automatizace výroby s minimálními personálními nároky

Ať už s možností frézování, nebo soustružení, 4osého, nebo 5osého obrábění, s výměnou palety, či bez ní, s kruhovým zásobníkem palet, věžovými upínacími přípravky pro vícenásobné upínání obrobků, automatizací a progresivním ovládacím panelem, univerzální 5osá obráběcí centra lze flexibilně přizpůsobit a rozšířit pro každou aplikaci.

Související články
Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Aditivní výroba unikátních řezných nástrojů

Aditivní technologie jsou jedním z nosných pilířů Průmyslu 4.0. Od roku 2014, kdy v ČR 3D tisk kovů odstartoval „ve velkém“, byla o této problematice napsána celá řada publikací, díky nimž je tato technologie považována za poměrně známou. Jedním z průkopníků 3D tisku v ČR je firma Innomia, která přinášela informace o technologii DMLS do povědomí českého průmyslu již několik let před tímto zmiňovaných boomem.

Budoucnost nástrojových materiálů bez kritických kovů

V současné době jsou nejrozšířenějšími nástrojovými materiály slinuté karbidy a nástrojové oceli. Slinuté karbidy, tedy cermety tvořené vysokým podílem karbidů, převážně karbidu wolframu, a dále TiC, TaC a NbC, a kobaltem jako pojivem jsou využívány především pro výrobu výměnných břitových destiček pro strojní obrábění, případně vrtáků do zdiva a betonu. Díky výborné otěruvzdornosti a velmi dobré lomové houževnatosti jsou v poslední době tyto materiály využívány pro různé aplikace, jako je obrábění ocelí, litin i neželezných kovů.

Nástroje pro přesné a výkonné obrábění

Společnost WNT v nedávné době uvedla na trh celou řadu novinek v oblasti technologie obrábění, které mají pro své uživatele řešení pro svoji univerzálnost v použití, stabilitu procesu obrábění, ekonomičnost provozu a v neposlední řadě procesní spolehlivost.

Nový utvařeč třísek

Neustále probíhající vývoj nové technologie povlakování, známé pod obchodním označením Dragonskin, pokračuje ve společnosti WNT vytvořením nové řady vyměnitelných břitových destiček pro soustružení s inovativní geometrií utvařeče třísky -XU. Zaměřením na tvarové a všeobecné soustružení řeší tento utvařeč mnoho problémů zejména v operacích, kde je vyžadováno dokonalé utváření třísky.

Patrick De Vos

Patrick De Vos se narodil v roce 1959 v Belgii. Už při studiu se věnoval oboru výrobní technologie. Po jeho skončení na škole zůstal ještě dva roky jako učitel a vědecký pracovník a věnoval se optimalizaci obráběcího procesu a výrobních technologií. Od roku 1983 pracuje pro Seco, kde vystřídal několik různých pozic. Od roku 2006 zastává svoji současnou funkci manažera výuky, kde je zodpovědný za vzdělávání zaměstnanců i zákazníků.

Cesty k vyšší energetické účinnosti v třískovém obrábění

Energie je stále dražší. Z analýzy spotřeby energie u obráběcích strojů a z návazného procesu obrábění je možné odvodit konkrétní závěry pro zvýšení energetické účinnosti a stanovit, co je základem pro optimalizaci nástrojů a procesu obrábění.

Nesousledné frézování

K výrobě zákaznických nástrojů neodmyslitelně patří rozvaha o životnosti a údržbě navrhovaných nástrojů. Její součástí je doporučení strategie obrábění včetně jeho smyslu. A to je zase přizpůsobeno konstrukčním možnostem obráběcího stroje. Konvenční stroje, které zajišťují posuv pomocí prosté soustavy šroub-matice, umožňují pouze nesousledný způsob frézování. Důvodem je obtížně odstranitelná vůle mezi šroubem a maticí. Ta by při volbě sousledného obrábění vedla v mezích této vůle ke vtažení obrobku pod frézovací nástroj a jeho jistou destrukci.

Vyvrtávací tyče s tlumením zvyšují kvalitu obrábění

Pro některé operace obrábění jsou potřebné dlouhé vyvrtávací tyče a upínače. Ty jsou však náchylné k vibracím, což snižuje výkon obrábění a přesnost výroby. Vyvrtávací tyče s tlumením zlepšují značně kvalitu obrábění.

PKD a CBN nástroje

Nástroje s řeznými hranami z PKD (polykrystalického diamantu) a CBN (kubického nitridu boru) jsou obzvlášť vhodné pro opracování hůře obrobitelných a vysoce abrazivních materiálů. V těchto případech dosahují vysokých kvalitativních parametrů zároveň při velké efektivnosti, tj. enormních trvanlivostí spolu s vynikající kvalitou obrobených povrchů při extrémní procesní spolehlivosti.

Sputtering v oblasti moderního PVD povlakování

V současné době jsou vysoce výkonné povlaky vyráběny celou škálou metod. Proces magnetronového naprašování (sputtering) umožňuje kombinovat různé povlakovací materiály a přitom poskytuje optimální pružnost a tvrdost povlaku. Ukázal se tak velmi efektivním pro mnoho aplikací.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit