Témata

Profesor Milan Zelený 80

Při příležitosti významného životního jubilea našeho milého kolegy, přítele a učitele profesora Milana Zeleného jsme oslovili lidi z jeho blízkého okolí a požádali je o zamyšlení co v jejich profesním a osobním životě znamenal a stále znamená.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama


Profesor Milan Zelený je pro mne renesanční osobnost svými rozsáhlými znalostmi napříč různými obory včetně umění. Osobně mne ovlivnil v získání schopnosti pohledu na svět a jeho problémy a příležitosti z nadhledu a s odstupem.  Naučil mne si vážit svého času jako největšího bohatství co mám a být obklopena lidmi se kterými se můj život obohacuje a neustále rozvíjí.

Společně sdílíme obdiv, úctu a respekt k dílu Tomáše a Jana Antonína Bati, které považujeme za geniální podnikatele, jejichž odkaz dnešnímu světu stále neumíme docenit a inspirovat se jimi právě dnes v době velkých akcelerujících se změn. 

Obdivuji na něm jeho velkou skromnost a pokoru, laskavost a jeho přístup k mladým lidem z dětských domovů jimž se věnuje a učí je podnikavosti a podnikatelství prostřednictvím trvalých hodnot Soustavy řízení Baťa ve své Nadaci ZET.

Dr. Olga GIrstlová

jednatelka Flexibuild Technology, výkonná ředitelka Nadace ZET


Pan profesor Zelený je pro mě osobností s neotřelými názory a pevnými odbornými i lidskými postoji po celou dobu, odkdy jsem měla tu čest se s ním poznat a spolupracovat. Je to vizionář, který ve svých přednáškách, rozhovorech či diskusích svými názory vždy přiměl své posluchače přemýšlet, ne jenom pasivně přijímat informace. Jeho myšlenky mají dobový náskok a jsem mu moc vděčna za předávání znalostí a zkušeností i inspirace k zamýšlení našim studentům na fakultě i lidem z praxe v Baťově manažerské škole, kterou jsme spolu již více než deset let realizovali. A v diskusích neustáváme ani při osobních setkáních, vždyť přátelství a mnoho inspirace pro osobní i odborný život opravdu umí pan profesor rozdávat.

Zvedám skleničku dobrého vína a přeji panu profesorovi do dalšího života hodně zdraví, osobního štěstí a děkuji mu za vše, čím můj život obohatil.

prof. Drahomíra Pavelková

Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, emeritní děkanka
                                                                                   


Přelom století pro mne, mj., znamenal i počátek mimořádného a krásného profesního i lidského přátelství s profesorem Milanem Zeleným, kterého jsem do té doby znala jen z jeho bohaté publikační činnosti. Pan profesor byl pro mne vždy velkou inspirací a vzorem, který jsem na počátku našeho přátelství hledala, a který mi pomohl obohatit a rozvíjet můj další profesní růst. Milane, velké díky za podporu v uplynulých letech a vše dobré, co mi spolupráce s Tebou přinesla a stále přináší do života – každý takový den pro mě měl a stále má velký smysl.

prof. Růžena Petříková

místopředseda Rady kvality ČR


Globálneho prof. Milana Zeleného poznám od chvíle kedy s prof. Košuriakom sme sa stretli na ranči dnes už nebohého Milana Neštického a celé hodiny sme predebatovali o úrovni školstva ako na Slovensku, tak aj v Čechách. V rozprave piatich profesorov, ktorú moderoval Roman Dvořák vznikol rad podnetov na to, ako sa efektívnejšie zapojiť do zložitých procesov doby. Profesor Zelený na webovej stránke aj v rozhovore v rubrike Hosť ŠK sa jasne vyjadroval k tomu, čo urobiť a ako v dobrom úsilí pokračovať na základe veľkej úcty a obdivu. Ocenenie je vysokým uznaním, čo je v origináli späté s úsilím povzbudiť aj slovenské odborné spoločenstvo a v úzkej spolupráci rozvinúť a riešiť akútnu problematiku. Napokon, najlepším vyjadrením sú jeho úprimné slová, ktoré sa sviežo nesú v publikácii Diktát času je nezadržateľný.

Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

 International Center of Education, prezident


Mal som tú česť spoznať učiteľa, ktorý učil aj môjho učiteľa Janka Košturiaka. Prof. Milan Zelený obohatil Podnikateľskú Univerzitu, v ktorej som bol študentom a doteraz si jeho prenášku pamätám. Dodnes ovplyvňuje moje smerovanie. Čo som nenačerpal osobne, to som si rád doplňoval samoštúdiom z videí, blogov, článkov a kníh. Prežíval som príjemné pocity, keď som čítal svojim deťom úžasnú rozprávku z knihy To vám byl divný svět.

Som obdarovaný a poctený, že Vás môžem poznať.

Ľubomír Klieštik

Konateľ spoločnosti Kamenárstvo  Klieštik


Som vďačný za „náhodu“ ktorá v minulosti prepojila naše cesty. Spoločná vášeň pre batizmus nám otvorila dvere ku spolupráci, mentorstvu a priateľstvu. V retrospektíve vidím, koľko zásadných myšlienok som načerpal pre profesný život  a ako v zásadnej miere som čerpal z múdrosti pána profesora. Naše neformálne, priateľské stretnutia mi prinášali „otcovské“ rady a zamyslenia pre môj osobný život. V mojej knihe života má Milan významné kapitoly za čo som nesmierne vďačný.

Všetko najlepšie ku krásnemu životnému jubileu.

Peter Krištofovič

Salve Group, PK Academy, Mentor a kouč


S prof. Milanem Zeleným mně seznámil v roce 2009 prof. Ján Košturiak. Zprvu mi nebylo jasné, proč mně seznamuje zrovna s ekonomem, a co mi tato skutečnost v mé strojírenské profesi přinese. Nicméně později jsem pochopil, že tento člověk mě obohacuje svým nadhledem, který je multioborový, což mi přináší mnoho synergických efektů i v mé vlastní práci. Jeho náhledy na některé pojmy, jako je např. kvalita, informace a znalosti, mi pomohly s jejich aplikací do mé vlastní práce. Pan profesor Milan Zelený je pro mne stále inspirujícím člověkem.

prof. Dr. ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA

profesor VUT v Brně, FSI


Prof. Zelený se svými názory je pro mne především ekonomický vizionář, který dobře odhadl už v dobách velmi pokročilé globalizace, že globalizace není pro lidstvo, země a komunity ten správný směr, a jasně předpověděl, že Naše budoucnost je lokální. Pochopil, že tuto vizi naplňoval svými činy jak Tomáš Baťa, tak potom především J. A. Baťa. Zvedl a posunul „baťovskou“ myšlenku budování měst do dnešní doby. Mě osobně hodně pomohl udržet a postupně realizovat myšlenku vybudování modulárního flexibilního města budoucnosti. Rád bych ho k nám pozval a popřál k narozeninám hodně zdraví.

Stanislav Martinec

CEO Koma Modular


Patřím vlastně k druhému pokolení, protože mě k prof. Milanu Zelenému, jeho přehledu, moudrosti a neotřelému pohledu na svět přivedl můj učitel Ján Košturiak. 
Díky němu jsem měl možnost poznat alespoň část odkazu, ve formě publikací, rozhovorů a diskuzí a také s ním dokonce strávit nějaký čas o samotě vyprávěním na jeho kouzelné zahradě. 
Chtěl bych tímto poděkovat a popřát hlavně pevné zdraví. 

Jan Mašek

Red Button


Profesor Milan Zelený, osobnost a kamarád. Velmi rád jsem s ním spolupracoval v Programech exekutivního vzdělávání při Vysoké škole ekonomické v Praze i ve školení českých manažerů v progresivních světových metodách, organizovaných  pro různé podniky. V živé paměti mám dosud naši první debatu o aplikaci určitého integrálu v měření vázaného kapitálu a ROI v řízení podnikových procesů, která proběhla jeden z večerů na přelomu tisíciletí. Těžko bych tehdy u nás nalezl jiného člověka se srovnatelnými matematickými a informatickými znalostmi. Seznámili jsme se v Americe a zjistili jsme, že naše rodiště jsou od sebe pár kilometrů.“

Prof. Milan Matějka

Partner společností PPROI Development a PPROI Services


Profesor Milan Zelený je pro mě učitelem, mentorem a hlavně přítelem. Vedle něho jsem ještě více poznal  a pochopil Baťovy principy řízení firmy a mohl dále rozvíjet sebe i mé spolupracovníky. Milanovi  vize a jeho pohledy na svět mě neustále pomáhají hledat mé osobní  i profesní budoucí cesty. Setkání s Milanem  pro mě bylo důležitým životním milníkem a věřím, že ještě dlouho dobu bude mým přítelem a mentorem.

K jeho jubileu mu přeji vše nejlepší a hlavně pevné zdraví.

Martin Rada

CEO Agrotec


Pan profesor Zelený je inspirací pro celé generace studentů, ekonomů a podnikatelů a jsem velmi rád, že to platí i nadále, v takto požehnaném věku, ke kterému ze srdce gratuluji a přeji pevné zdraví. 

Osobně si pana profesora cením za to, jak se od mládí prosadil ve světě, a to v situaci, která nebyla jednoduchá. Je příkladem toho, že když se člověk postaví výzvám čelem, dokáže nejen leccos překonat, ale ještě mnohé získat a dalším předat – v jeho případě jde o špičkové vzdělání, nebývalý rozhled a inspirativní myšlenky a ideje.

Velmi oceňuji jeho nadační činnost a podporu odkazu podnikatele Bati, k jehož zásadám a postojům se ve své práci často vyjadřuje; zvláště svobodné podnikání založené na etických hodnotách a využívání lokálních zdrojů je myslím dnes zvláště aktuální a podnětné.

Velmi přínosná je také zdůrazňovaná motivace především mladých lidí k vlastním iniciativám, důrazu na profesionalitu a důslednost, k zodpovědnosti za vlastní osud i za chování k okolí, ale také ke vzdělávání, což jsou základní předpoklady úspěšného rozvoje nejen každého jednotlivce, ale celé společnosti – a za to vše patří panu profesoru Zelenému náš velký dík.

Dr. Ivan Slimák

vedoucí závodu Škoda Vrchlabí


Milan Zelený mě otevřel oči. Ještě před revolucí mě spolupracovníci v Telse Brno dali přezdívku Baťa. Říkali: bacha, Baťa jde…. Bral jsem to jako velkou poctu, i když oni to tak nemysleli. Měl jsem možnost se setkat s lidmi, kteří prošli Baťovou školou práce. Vždy to byli „tak trochu jiní lidé“. Učil jsem se od nich. Se setkání s Milanem Zeleným, z jeho přednášek a knih jsem pochopil co jméno Baťa znamenalo a znamená. Milan Zelený mě ujistil, že se máme v ČR od koho učit, že nepotřebujeme zahraniční manažery a že víme, jak by se to mělo dělat. Jen abychom to tak dělali! Vždy, když jsem se s ním setkal byla vidět obrovská životní zkušenost, globální znalosti ne pouze ekonomický pohled na věc, jeho názory na vzdělání, lokální ekonomiku a efektivitu využívám ve své každodenní praxi.

Pane profesore Zelený, děkuji Vám, že jsem měl to štěstí Vás ve svém profesním životě potkat.

Pavel Sobotka

CEO Frentech Aerospace


Když jsem se s Milanem Zeleným setkal poprvé asi před 15 lety, 3 měsíci a 7 dny, tuším v 9 hodin ráno, nesouhlasil jsem s jeho názory.  Takový vnitřní rozkol jsem prožíval. A občas bojuji s jeho názory dodnes. Tak velkou sílu mají. Jen ten, kdo ho zná a přišel s ním do kontaktu je schopen přehlédnout, co všechno se za těch 30 let od revoluce změnilo a v čem se nemýlil. Sahám si pro jeho myšlenky stále, stejně jako do vinného sklepa pro dobré červené víno, které měl vždy rád. Na zdraví, milý profesore, učiteli podnikatelů. 

Aleš Šlechta

zakladatel společnosti Galvamet


Prof. Zelený pre mňa znamená vizionára v oblasti menenia sa spoločnosti v podnikatelskom prostredí. Menenie sa myslenia, správania a vnímania okolitého prostredia a reakcie účastnych strán, ako sú podnikatelia, zákaznici a zamestnanci, či spolupracovníci. Milan Zelený videl niekolko krokov dopredu , niekolko rokov dopredu, z čoho sa dalo predvídať ako sa bude naše podnikatelské prostredie vyvíjať. 

Želám mu všetko najlepšie do dalších rokov svojho života, hlavne pevné zdravie a spokojnosť.

Ľubomír Švec

CEO Švec Group


Prof. Milan Zelený zcela změnil můj dřívější pohled na podnikání a svět obecně, naučil jsem se od něj dobře pozorovat, klást více otázek a méně vykřičníků. Naučil mě rozeznat zdraví škodlivé manažerské teorie a publikace notorických plánovačů od těch zdravých, které ctí a inspirují se přírodními zákony. Díky jeho radám jsem pochopil, že bez principu samotvorby – autopoiéze mé podnikání v budoucnu nemůže být úspěšné. Těším se opět, až zase vyrazíme spolu na ryby, abychom opět prodiskutovali pohledy na budoucnost naší ekonomiky. Přeji profesorovi k jeho životnímu výročí především pevné zdraví a neutuchající energii do další tvůrčí práce.

Libor Witassek

CEO Strojcar


Reklama
Firmy
Související články
Vidieť neviditeľné

Stretol som človeka, ktorý videl neviditeľné. Prišiel pred takmer 20 rokmi na moju konferenciu do Žiliny a rozprával o inováciách. Poznal som publikácie profesora Milana Zeleného a prekvapila ma pokora, s ktorou prijal moje pozvanie. Odvtedy sme toho zažili dosť veľa – spoločné projekty, semináre, knihy, konferencie, cesty autom a lietadlom, vzácne diskusie na rôzne témy.

Jak vést firmu k prosperitě ve složité době,
Část 3. Od inovací k produktu

Pro letošní rok jsme společně s Českou asociací interim managementu připravili sérii 10 podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek zve své hosty. V minulém dílu k diskuzi s ním usedl Jiří Vaněk, bývalý kolega z Karosy Vysoké Mýto a v současné době zastávající post technického ředitele společnosti Ammann Czech Republic, a Petr Novague, průmyslový designer světového renomé.

Jak vést firmu k prosperitě ve složité době,
Část 1. Úvod do problematiky

Pro letošní rok jsme společně s Českou asociací interim managementu připravili sérii deseti podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek zve své hosty a diskutuje s nimi o aspektech aktuálních problémů v podnikání, se kterými se firmy potýkají v současné nepředvídatelné době. Podcasty přinášejí reference celé řady konkrétních praktických zkušeností, kterých Petr Karásek se svými týmem nebo jeho hosté nabyli při restrukturalizaci společností, především průmyslových firem. Následující tiskový výstup přináší pouze stručný přepis rozhovoru, komplexní pohled získáte poslechem aktuálního dílu podcastu.

Související články
Ovlivní státní dluh růst české ekonomiky?

Národní rozpočtová rada jako nezávislý odborný orgán vyhodnocuje, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem. Český státní dluh zaznamenal razantní propad a letos dosáhl více než 400 miliard korun. Zda se deficit bude prohlubovat, nebo konsolidovat, a jaké dopady to může mít na českou ekonomiku, jsme diskutovali s předsedkyní Národní rozpočtové rady Evou Zamrazilovou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Jak zásadně ovlivňuje vaši výrobu totální nedostatek materiálových vstupů a jak tomu čelíte? Jste nuceni kvůli tomu omezovat výrobu? Promítáte skokové navýšení cen surovin do výsledných cen vašich produktů a jak na to reagují odběratelé?

„Škola je nejlepší investicí, kterou jsem v životě udělal,“ říká Jan Rýdl.

V 90. letech jsme zrušili duální systém výuky učňovského školství a zatím ho nezavedli zpět. Po 30letech se tak nejen české strojírenství potýká s nedostatkem kvalitních řemeslníků a odborníků. Jeden z nejstarších českých strojírenských podniků však našel řešení. Rozhovor s Janem Rýdlem mapuje zkušenosti na jeho cestě k vybudování firemní odborné školy a realitu, kterou její provoz představuje.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží na chodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak i každodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Fórum výrobních průmyslníků

Vrátíme se po odeznění hygienických opatření v souvislosti s covid-19 do „normálního stavu“, jaký byl před krizí, nebo se firemní procesy a postupy trvale změní? Pokud ano, jaké změny očekáváte?

Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

V koronavirové krizi je dialog sociálních partnerů stěžejní

Kvalitní podnikatelské prostředí je základem pro růst české ekonomiky. Proto je důležitý dialog mezi zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců, který se odehrává v tripartitě. Její význam ještě více vzrostl v aktuální koronavirové krizi. Zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelé v čele se Svazem průmyslu a dopravy ČR řeší s vládou například nastavení klíčových programů pomoci pro postižené obory.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit