Témata

Vidieť neviditeľné

Stretol som človeka, ktorý videl neviditeľné. Prišiel pred takmer 20 rokmi na moju konferenciu do Žiliny a rozprával o inováciách. Poznal som publikácie profesora Milana Zeleného a prekvapila ma pokora, s ktorou prijal moje pozvanie. Odvtedy sme toho zažili dosť veľa – spoločné projekty, semináre, knihy, konferencie, cesty autom a lietadlom, vzácne diskusie na rôzne témy.

Prof. Ján Košturiak

Vystudoval strojírenství a průmyslové inženýrství, dlouhoudobě spolupracoval s největší evropskou společností pro aplikovaný výzkum Fraunhofer, spolupracoval na vývoji systému Simple++ (dnes PlantSimulation) a na desítkách inovací s nadnárodními i domácími firmami – např. VW, Mercedes, Siemens. Je spoluzakladatel společnosti IPA Slovakia, zemědelského družstva Agrokruh, spolupracuje na vývoji customizovatelného eBiku a jeho aditivní výrobě, buduje vlastní Podnikatelskú univerzitu (www.podnikatelskauniverzita.sk) ve které propojuje inovátory a podnikatele, pracuje v komunitě Dobrý pastier (ozdobrypastier.eu), ve které se nachází 350 lidí z okraje společnosti návrat do života s pomocí podnikatelských aktivit. Inicioval založení partnerské sítě Inovato, jejíž je prezidentem. Žije mezi Varínem na Slovensku a Měrůtkami na Moravě s manželkou Milenou a dětmi Jánem, Lucii a Zuzanou. Věnuje se jízdě na horském kole, turistice a psaní knih.

Reklama

Všimol som si, že Milan Zelený sa na svet pozerá inak ako je bežné. Vždy mi pripadal ako renesančný človek, ktorý prepája rôzne vedecké disciplíny a svety. Rozprával mi o svojom detstve. U jednej babičky na Vysočine sa učil poznávať prácu na gazdovstve, s druhou babičkou pretancoval noci v známom kúpeľnom meste. Jeho otec bol úspešný podnikateľ a s nástupom komunizmu postupne prišiel o všetko. Milan ho naposledy stretol na letisku, keď odchádzal do Ameriky. Milan Zelený prežil v Amerike viac života ako v Československu, precestoval celý svet a niekto ho nazval globálnym profesorom. Rozprával mi o tom ako prednášal v Číne, v Juhoafrickej republike, v Brazílii, v Peru, v Dánsku a v mnohých ďalších krajinách. V Luxembursku a vo Vietname sme prednášali spolu. 

(Zdroj: archiv redakce)

Milan po nehode v Českej republike predal svoje veľké americké auto a tak sme pre neho do Kocelovic posielali šoféra s autom. Keď to bolo možné išiel som sám. Bola to vždy krásna cesta naplnená rozhovormi, ktoré si dodnes prehrávam v mysli. Podobne ako naše rozhovory na jeho farme s Ivanom Baťkom, Olgou Girstlovou, Petrom Krištofovičom alebo Marekom Kutzbelom. Milan upiekol páva a holuby, otvoril dobré víno a mali sme najlepšie lekcie v našom živote. Niekedy sme nerozumeli, čo hovorí a pochopili sme až po čase. Milan spájal svoje svetobežníctvo a globálny pohľad na svet so svojimi českými koreňmi. Veľmi dobre prepájal ekonomické vzdelanie s matematikou, živými organizmami a podnikovými sústavami riadenia. Rozbíjal nám náš lineárny a fragmentovaný pohľad na svet (šípky a procesy) a vťahoval nás do sveta cirkulárnych, živých a adaptabilných systémov. Ukazoval nám, ako prekonať svet kompromisov, nepresne definovaných pojmov a poloprávd. Pri Milanovi som pochopil, čo je to kvalita, znalosť, Baťova sústava riadenia alebo podnik ako živý organizmus.

(Zdroj: archiv redakce)

Kedysi mi nadšene rozprával o zmenách a transformačných trendoch okolo nás. Videl veci, ktoré iní nevideli. Vtedy mi smutne povedal, že mu je ľúto, že je starý a nedožije sa niektorých zmien v budúcnosti. Vtedy som mu povedal: "Milan, ty si predsa uvidel budúcnosť dávno pre nami. Ty si nám ju ukázal, keď ju ešte väčšina z nás nedokázala pochopiť a uvidieť."

Milan bol pri zrode našej Podnikateľskej univerzity, z ktorej vznikla silná sieť úspešných podnikateľov a firiem, ktoré dnes spolupracujú v sieti Inovato a menia Slovensko. Občas si s Milanom spojíme. Žiaľ, pandémia ho od nás oddelila a už dva roky je doma v New Jersey. 

Naposledy sme sa bavili o víruse a Milan mi povedal: „Covid -19 je virus, který rychle a důrazně odhalil zastaralost, neefektivnost a nespolehlivost uměle konzervovaných lidských, zdravotních, ekonomických, politických, vzdělávacích, společenských a podnikatelských systémů. Neracionální lpění na již neudržitelném stavu nám zabraňuje včasné pochopení, a tak i pozitivní zvládnutí, tolik potřebné transformace. Ještě nikdy se lidstvu nepodařilo zastavit, nebo dokonce zvrátit evoluci. Budoucnost ještě můžeme ovlivnit, minulost už ne; tu lze jen riskantně opakovat. Virálně se nešíří jen viry, ale i myšlenky, nápady a návyky (obzvláště ty špatné). Virálně se šíří i zastaralé, dnešním výzvám již neodpovídající vzdělávání, politické intervence v ekonomice, rezistence vůči novým technologiím, kopírování a plagiarismus, atp. Největší kalamitou je však sílící tendence k monokultuře – v zemědělství, průmyslu, vzdělávání – o politice ani nemluvě. Příroda nesnáší monokulturu, usychá a hyne. I lidé potřebují spíše pestrost, rozdílnost, a doplňování se ve spolupráci, ne „mono“. Nelze přece postavit úspěšný fotbalový tým ze samých pravých křídel."

(Zdroj: archiv redakce)

Nelze tedy stále učit nové generace – všechno stejně a všechny totéž. Nelze je učit myslet CO, ale hlavně JAK myslet. Jak hledat svoji vlastní cestu, jak prosekávat nové cesty – ne se jen vracet k těm starým, prošlapaným až do nikam. Kdo nachází cesty nové, obohacuje svět, přidává nové příležitosti. Kdo však jen kopíruje cesty již prošlé, oslabuje svět a zužuje možnosti pro mladé generace. Máme-li na všechno, všichni, stejný (stranický) názor, kde a jak budeme nalézat postoje a řešení k problémům nikdy předtím nepoznaným?

Ďakujem Ti Milan, za diskusie o podnikaní, inováciách, za otváranie očí a pochopenie súvislostí. Niekedy si ma provokoval svojimi otázkami, ale pochopil som, že chceš aby so premýšľal a išiel viac do hĺbky. Nehádali sme sa, ale často sme sa dostávali do myšlienkovej konfrontácie. Najradšej si mal vždy problémy, ktoré nemali riešenie.  Srdcom si zostal Čech a Baťovec. Nedávno si napísal:

(Zdroj: archiv redakce)

„I v tak malé zemi jako ČR, jsou hlavní aktivity soustředěny ve 2-3 městech (Praha, Brno, atp.), zatímco většina lokalit je závislá na rostoucím objemu cestování za prací a vzděláním, ztrátou potravinové soběstačnosti, pracovních příležitostí, a hlavně nezávislosti a rovnováhy v komunitě své i svých dětí. Namísto toho, více než 250 registrovaných stran a hnutí i nadále prohlubují nerovnováhu, fragmentaci a konfliktnost. Města sama trpí předraženým bydlením, dopravními blokacemi, uměle koncentrovanou konkurencí, ztrátou spolupráce a identity – bez výhledu na spolehlivá řešení v budoucnosti.

Přesto vše, jsme jediná země na světě, která může čerpat přímo z odkazu našich geniálních podnikatelů, Tomáše a Jana Bati. Jejich odkaz bychom si už neměli nechat vzít, nebo zlehčovat, zprofanovat, či zneuctívat triviálním výkladem některých povrchně myslících politických simpletonů.

Představte si ale opravdový zázrak: z ospalé ševcovské vesničky Zlín, vytvořili oba Baťové nejen evropskou, ale i světovou metropoli. Za pouhých 20 až 30 let! Oni to nepovažovali za zázrak, ale za prostý následek přesvědčení, práce, spolupráce a nezávislosti. Dodnes lze ve Zlíně obdivovat baťovské monumenty dávno zašlé místní slávy.

Ale, především: Baťové nebyli „globalisté“, jak se někdy tvrdí, ale přesvědčení a zapálení mistři lokální ekonomiky. Nevyváželi boty, ale celá „Průmyslová města“, která vyráběla boty, a vše potřebné – lokálně; tedy co nejblíže ke konečnému spotřebiteli. Takových měst (dnes Integrovaná Produktivní Prostředí, IPP) vyvezli Baťové přes 70 – během největší světové hospodářské krize 30. let! Je tedy Česko schopno využít potenciálu lokální ekonomiky? Odpovězte si sami: Kdo jiný?

Hledání rovnováhy však vyžaduje mnoho specifických změn, které bychom snad měli mít uchované v národní genetice DNA. Např. omezení úzké specializace a prosazování vícerozměrnosti ve vzdělání – již proto, že vše souvisí se vším. Pochopení vzájemnosti přírody a lidmi vytvářených konglomerací. Návrat k nezávislosti a spolupráci. Odmítnutí všeho, co nás uměle, i cíleně, rozděluje; prosazování všeho, co nás přirozeně spojuje. Přestat unikat do minulosti nebo konzervovat přítomnost, ale přijmout výzvy preferované budoucnosti. Učit se rovnováze v osobním, místním, i regionálním životě. Studovat intenzivně základy a praxi logického myšlení (když už nechceme biflovat matematické vzorečky). A znovu se ponořit, obzvláště ve školách, do „zázračného“ odkazu obou našich Baťů.

A tak si představme nový „zázrak“: tvorbou nových, regionálních malých „Zlínů“, vytvoříme v ČR desítky kondenzačních jader pro přirozený rozvoj regionálních a lokálních ekonomik. Mluvíme o skutečné rovnováze: vyváženosti, nezávislosti, soběstačnosti, a spolupráci místních iniciativ – tvorbou sítí spolupráce, co nejblíže konečnému zákazníkovi – po celém světě.

Mladí inovátoři a podnikatelé, bez ohledu na to, kde se narodili a kde žijí, budou tak moci plně uplatnit své sny v rozvoji rovnovážných regionálních ekonomik – a dobývat světa podle příkladu Tomáše a Jana. Každý hospodářský pohyb přece vždy a všude začíná lokálně – nikdy ne na ministerstvu! Potřebujeme jeden druhého – a v té potřebě je naděje. Bez účasti ochablých, upovídaných (nebo náhle němých) politiků, ale s plným nasazením mladé, podnikatelské profese, špičkových technologií, baťovské spolupráce, a hrdosti v hledání vlastní, tj. České cesty k rovnováze a úspěchu – Uděláme si to sami! To nejlepší na světě je pro nás přece docela dobré!"

(Zdroj: archiv redakce)

Milan nás učil, pochopiť budúcnosti a hovoril: „Jediné co nás všechny vždy čeká je budoucnost. Ne minulost, ani přítomnost, ale jen a jen budoucnost. Proto je tak důležité budoucností žít, budoucnosti se učit, budoucnost neustále studovat – od narození až do smrti."

Svoj pohľad na tvorivého človeka popísal takto:

„Začalo to vše velmi nevinnou pasáží z knihy Roberta A. Heinleina. Četl jsem ji jako ve snách, změnila můj život: „Lidská bytost by měla být schopná vyměnit plenku, naplánovat invazi, zabít vepře, zajmout loď, navrhnut budovu, psát sonety, vyrovnat účty, postavit zeď, srovnat zlomenou kost, utěšit umírajícího, vykonat rozkaz, dát rozkaz, spolupracovat, jednat sám, řešit rovnice, analyzovat nový problém, kydat hnůj, naprogramovat počítač, uvařit chutné jídlo, bít se zdatně, zemřít chrabře. Specializace patří hmyzu.

Nechtěl jsem uvěřit. Po tom všem specialistickém modlářství specializace, komunistické „rozvinuté“ dělby práce a nesmyslech o devateru řemesel a držení se kopyta – ejhle, lidská bytost! Člověk, který odmítá žít příkladem hmyzu. Pochopil jsem, že lidská bytost, aby byla lidskou, musí umět, musí znát, musí vědět, musí se učit, stále se musí učit. Všechno. Nebo, při nejmenším, jak jen nejvíc zmůže. Lidská bytost musí být ucelená a komplexní, ne částečná, atomizovaná, rozškatulkovaná – jinak by žila životem hmyzu. Brr, jaká to představa! Zatoužil jsem stát se lidskou bytostí."

(Foto: Jadran Šetlík)

Inovato je dielo profesora Milana Zeleného. Naučil nás, že myšlienky treba premeniť na akcie. Keď som mu pred pár rokmi hovoril, aby dopísal svoju rozrobenú knihu o podniku ako živom organizme, povedal mi, že nie je čas na písanie. Treba veci robiť a nie ich popisovať a o nich rozprávať. Presne viem, čo mi chcel povedať. Cítim to dnes presne tak. nepotrebujeme popisovať najlepšie praktiky, potrebujeme ich realizovať - originálne a inovatívne zmeny, tu a teraz, s využitím toho najlepšieho, čo existuje vo svete.

Podnikatelia sa spájajú, zdieľajú svoje znalosti a infraštruktúru. Vznikajú regionálne projekty a lokálny pohyb. Urobíme si to sami! 

Milan, prajem Ti všetko najlepšie k Tvojim osemdesiatym narodeninám. Ďakujem za všetko, čo si urobil pre mňa, pre nás, Tvojich žiakov, pre Českú republiku aj Slovensko. Zažil si po návrate do svojej domoviny veľa závisti, nepochopenia aj nevďačnosti. Prepáč. Ty vieš, že hovoriť pravdu, pochopiť budúcnosť a meniť svet k lepšiemu sú dôležitejšie veci ako svetská sláva a ľudská vďačnosť. Teším sa na ďalšie stretnutia s Tebou. (Zdroj: Archiv J. Košturiaka)
Reklama
Reklama
Reklama
Firmy
Související články
Profesor Milan Zelený 80

Při příležitosti významného životního jubilea našeho milého kolegy, přítele a učitele profesora Milana Zeleného jsme oslovili lidi z jeho blízkého okolí a požádali je o zamyšlení co v jejich profesním a osobním životě znamenal a stále znamená.

Jak vést firmu k prosperitě ve složité době,
Část 3. Od inovací k produktu

Pro letošní rok jsme společně s Českou asociací interim managementu připravili sérii 10 podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek zve své hosty. V minulém dílu k diskuzi s ním usedl Jiří Vaněk, bývalý kolega z Karosy Vysoké Mýto a v současné době zastávající post technického ředitele společnosti Ammann Czech Republic, a Petr Novague, průmyslový designer světového renomé.

Jak vést firmu k prosperitě ve složité době,
Část 1. Úvod do problematiky

Pro letošní rok jsme společně s Českou asociací interim managementu připravili sérii deseti podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek zve své hosty a diskutuje s nimi o aspektech aktuálních problémů v podnikání, se kterými se firmy potýkají v současné nepředvídatelné době. Podcasty přinášejí reference celé řady konkrétních praktických zkušeností, kterých Petr Karásek se svými týmem nebo jeho hosté nabyli při restrukturalizaci společností, především průmyslových firem. Následující tiskový výstup přináší pouze stručný přepis rozhovoru, komplexní pohled získáte poslechem aktuálního dílu podcastu.

Související články
Ovlivní státní dluh růst české ekonomiky?

Národní rozpočtová rada jako nezávislý odborný orgán vyhodnocuje, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem. Český státní dluh zaznamenal razantní propad a letos dosáhl více než 400 miliard korun. Zda se deficit bude prohlubovat, nebo konsolidovat, a jaké dopady to může mít na českou ekonomiku, jsme diskutovali s předsedkyní Národní rozpočtové rady Evou Zamrazilovou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Jak zásadně ovlivňuje vaši výrobu totální nedostatek materiálových vstupů a jak tomu čelíte? Jste nuceni kvůli tomu omezovat výrobu? Promítáte skokové navýšení cen surovin do výsledných cen vašich produktů a jak na to reagují odběratelé?

„Škola je nejlepší investicí, kterou jsem v životě udělal,“ říká Jan Rýdl.

V 90. letech jsme zrušili duální systém výuky učňovského školství a zatím ho nezavedli zpět. Po 30letech se tak nejen české strojírenství potýká s nedostatkem kvalitních řemeslníků a odborníků. Jeden z nejstarších českých strojírenských podniků však našel řešení. Rozhovor s Janem Rýdlem mapuje zkušenosti na jeho cestě k vybudování firemní odborné školy a realitu, kterou její provoz představuje.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží na chodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak i každodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Fórum výrobních průmyslníků

Vrátíme se po odeznění hygienických opatření v souvislosti s covid-19 do „normálního stavu“, jaký byl před krizí, nebo se firemní procesy a postupy trvale změní? Pokud ano, jaké změny očekáváte?

Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

V koronavirové krizi je dialog sociálních partnerů stěžejní

Kvalitní podnikatelské prostředí je základem pro růst české ekonomiky. Proto je důležitý dialog mezi zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců, který se odehrává v tripartitě. Její význam ještě více vzrostl v aktuální koronavirové krizi. Zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelé v čele se Svazem průmyslu a dopravy ČR řeší s vládou například nastavení klíčových programů pomoci pro postižené obory.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit