Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Projekt snů 2
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Projekt snů 2

Významnost roku 2017 pro firmu Okuma – výrobce CNC obráběcích strojů – neznamená pouze oslavy 120. výročí založení společnosti, ale i uvedení do provozu v pořadí druhého nejmodernějšího automatizovaného závodu, firmou označovaného jako Projekt snů (Dream Site 2 – dále PS2) v místě japonské centrály.

Prezident a výkonný ředitel společnosti Okuma pan Yoshimaro Hanaki v exkluzivním interview hovořil o zapojení do stále rostoucí hypermoderní výroby i o základní filozofii firmy, které jsou hybnou silou inovací a rozvoje společnosti po více než století.


Yoshimaro Hanaki, prezident a výkonný ředitel společnosti Okuma, o rostoucím významu moderní automatizované výroby

Okuma uvedla do provozu druhý moderní závod na výrobu obráběcích strojů. Jaký význam mají pro společnost progresivní výrobní technologie?

Y. Hanaki: První náš komplexní Projekt snů PS1 pro výrobu víceúčelových strojů, středně velkých a rozměrných soustruhů zahájil provoz v roce 2013. V tomto závodě jsme dosáhli zkrácení hlavních časů a výrazného zvýšení produktivity především díky integraci obráběcích strojů a robotů s internetem věcí (Internet of Things – IoT).

S projektem PS2 dále zvyšujeme úroveň automatizace a efektivnosti výroby součástí pro malé i středně velké soustruhy a brusky. Manipulace s materiálem a součástmi mezi různými výrobními procesy je plně automatizována. Závod využívá moderní automatické stroje a internet věcí k dosažení efektivnosti úrovně hromadné výroby i u malosériových výrobních linek s mimořádnou rozmanitostí produkce.

Uvedené přednosti jsou důležité nejen pro nás, ale i pro naše zákazníky. Moderní projekty PS1 a PS2 vytvářejí know-how významně přispívající k rozvoji progresivní automatizované výroby. Získané odborné poznatky jsou inspirativní i pro naše zákazníky při rozvíjení jejich výrobních a produkčních systémů.
V současné době je v Japonsku přibližně 50 společností, které využívají naše nové technické poznatky, jež aplikují společně s internetem věcí ke zlepšení efektivnosti a produktivity vlastní výroby.

Mimo to spolupracujeme se společností Hitachi, která vyvíjí a vyrábí elektroniku a strojní zařízení pro rozvoj moderních výrobních řešení ve středních i velkých produkčních společnostech.


První komplexní moderní výrobní závod Okuma, firmou označovaný za Projekt snů 1 (Dream Site 1)

 

Připravuje vaše firma v současné době plány Projektu snů PS3?

Y. Hanaki: Parametry projektu, plány a projekt závodu i další specifikace PS3 jsou ve stadiu úvah. Konkrétní časová rozvaha bude připravena v blízké budoucnosti.
V současné době je pozornost zaměřena na úpravy a rozšíření závodu PS2. Dalším krokem bude vybudování montážních prostor, čímž se PS2 stane soběstačnou integrovanou výrobní jednotkou připravenou provádět celý proces od obrábění součástí až po montáž obráběcích strojů. Plánuje se také reorganizace řídicích středisek v Oguchi a Kani, která by měla zvýšit efektivitu jejich činnosti.

Sloganem letošního veletrhu EMO je „Propojováním systémů zajistit moderní výrobu“, což je dlouhodobě uplatňováno ve vaší firmě. Co Okuma představí na veletrhu?

Y. Hanaki: Naše společnost na EMO představuje dvě základní složky nutné pro budování nejmodernějších výrobních závodů.

První částí prezentace jsou inovativní hybridní stroje. Na veletrhu nabízíme špičku multifunkčních zařízení nové kvalitativní úrovně. Stroje Okuma řady Laser EX kombinují soustružení, frézování, kalení a depozici kovů laserem do jednoho produkčního stroje. Nabídka bude užitečná zejména pro velmi různorodou malosériovou výrobu. Celkově se ukazuje rostoucí zaměření na zvyšování přizpůsobitelnosti jako protikladu k hromadné výrobě.

Dále představíme nové 5osé vertikální obráběcí centrum MU-S600V, které také splňuje všechny současné progresivní požadavky. Kromě vlastního procesu obrábění zajišťuje tento stroj i zcela bezobslužné přesuny součásti ze základní výrobní jednotky na teoreticky neomezený počet připojených dalších jednotek tvořících automatickou výrobní linku. Stroj zajišťuje vysokou úroveň flexibility a umožní časté a rychlé změny objemu a typu výrobního sortimentu.


Projekt snů 1 podstatně zvýšil produktivitu výroby víceúčelových strojů i středních a rozměrných velikostí soustruhů Okuma.

Jaký význam má ve vývoji výrobní techniky software?

Y. Hanaki: Softwarové vybavení strojů představuje druhou základní složku moderní automatické výroby. Naše progresivní technologická řešení by měla zlepšit efektivnost výroby. Řešitelé usilují o významné snížení doby, která uplyne od přípravy výkresu až po skutečné obrobení součásti. Okuma software (3D Virtual Monitor) umožňuje zákazníkům v předstihu plánování a simulaci celého procesu obrábění. To je zejména přínosné pro zvyšování efektivnosti při výrobě menších sérií součástí.

Pro zkrácení času mezi přípravou plánu výroby a expedicí součástí nabízíme progresivní způsob optimalizace toku materiálu podpořený vizualizací. Zkušenosti z dosavadních aplikací dokumentují pokrok ve výrobě i význam jednotlivých strojních operací, důležitost sledování vytížení strojů atd. Všechny získané informace jsou ukládány a zpracovávány v reálném čase a umožní každodenní úpravy procesu výroby.

Využití internetu věcí (IoT) intenzivně podporujeme vlastním rozvojem a inovacemi progresivních technologií zahrnujících kombinace strojů, řídicích systémů (CNC) a informačních technologií v jeden komplexní celek vytvořený jediným výrobcem. Již dříve Okuma představila nový systém řízení „OSP Suite“, který využívá umělou inteligenci. Modernizace výrobních technologií patří každopádně dlouhodobě k výzkumným cílům firmy.


 Projekt snů 2: Výroba byla zahájena v roce 2017, nejmodernější závod využívá plně automatizované stroje a internet věcí s cílem dosáhnout efektivnosti srovnatelné s hromadnou výrobou i při různorodém sortimentu v malosériové výrobě na linkách

Na kterou průmyslovou oblast společnost zaměří svůj další vývoj a výrobní kapacity?

Y. Hanaki: Naše firma dlouhodobě úspěšně reaguje na potřeby a požadavky zákazníků v širokém spektru průmyslových oborů. V současné době představuje velký rozvojový potenciál kosmický a letecký průmysl. Předpokládáme, že právě v této oblasti se zvýší požadavky na 5osá obráběcí centra a víceúčelové stroje. Speciálně v leteckém průmyslu se očekává zvýšený zájem o moderní víceúčelové stroje připravené pro aditivní výrobu i tepelné zpracování. Dříve zmíněné stroje Laser EX splňují tyto požadavky. Pro tato speciální odvětví nabízíme progresivní výrobní řešení připravená v našich Aerospace Centre of Excellence (ACE) v Japonsku, USA a Evropě. Centra slouží jako ověřovací a testovací základny právě pro leteckou výrobu.

V automobilním průmyslu se stále více prosazují požadavky na výrobu širokého různorodého sortimentu součástí v menších sériích. Problémem je v tomto typu výroby udržet stejnou úroveň produktivity jako v hromadné výrobě. Řešením je využití strojů Okuma MU-S600V, které nabízejí reálný přínos, protože mohou vytvářet výrobní linky zajišťující 5osé obrábění bez doplňujícího vybavení a současně s udržením flexibility pro výrobní změny.


Hybridní víceúčelový stroj Multus U4000 Laser EX


Stroje Okuma Laser EX představují současnou nejvyšší technickou úroveň víceúčelových výrobních zařízení.

Jak Okuma reaguje na stále rostoucí konkurenci doprovázenou rychlou obměnou sortimentu výrobků?

Y. Hanaki: Naše společnost je dlouhodobě úspěšným výrobcem s širokým sortimentem produktů a služeb, který je schopen uspokojovat rozšiřující se i měnící se požadavky zákazníků v celém rozsahu. Mimo obráběcí stroje, řídicí a pohonné systémy, software atp. dále rozšiřujeme nabídku od návrhu nových výrobních systémů až po všechny typy servisu a know-how pro budování automatizovaných závodů. Zvláště důsledně sledujeme požadavky a výzvy uživatelů, abychom byli připraveni včas je podpořit ve všech aspektech jejich výroby.


Okuma MU-S600V splňuje požadavky na vysokou přizpůsobitelnost a podporu automatizace různorodého sortimentu součástí vyráběných v malých sériích.

Současný vysoce sofistikovaný výrobce moderních obráběcích strojů Okuma letos slaví 120. výročí existence. Jaké jsou konsistentní dlouhodobé inovační výzvy společnosti?

Y. Hanaki: Základem filozofie naší společnosti od počátku bylo vyvíjet a nabízet výrobky a řešení, které v řadě hledisek přesahují standard na trhu. Tato myšlenka byla důsledně prosazována ve vývoji a přípravě všech produktů a technologií. Tak např. v roce 1963 jsme se stali „jedničkou“ ve vývoji NC řídicích systémů, protože v té době nic takového neexistovalo a firma pochopila, že je to nutný krok dalšího vývoje. Rovněž dnes jsme připraveni vyvíjet řešení, která nemá žádný z našich konkurentů. Základním stavebním kamenem v tomto procesu je vývoj a výroba nejen mechanických částí stroje, ale také jejich řídicích systémů a softwarového vybavení, což plně odpovídá naší filozofii zodpovědnosti za stroj jako celek.

Uvedený názor či přístup „vytvářet to, co není k dispozici“ je také základem firemního obchodního poselství vyjádřeného heslem „otevřené možnosti“, které zůstává i nadále zdrojem inovací společnosti Okuma.

Děkuji za rozhovor.

Misan

Ondřej Svoboda

o.svoboda@misan.cz

www.misan.cz

Další články

Inovace
CAD/CAM/CAE/CIM
Automatizace, regulace
Materiály konstrukční kovové
Nekonvenční technologie
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: