Témata
Foto: Roman Dvořák

Průmysl 4.0 v technologiích obrábění

Školící a tréninkové technické centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí netřeba našim čtenářům blíže představovat. Celou řadou publikovaných článků jsme reflektovali odborné akce zde pořádané. Vedle úzce technologicky zaměřených seminářů se na podzim loňského roku započala, doufáme že tradice, konferencí zaměřených na aspekty zavádění prvků inteligentní výroby do praktických aplikací. Druhý ročník akce Průmysl 4.0, tentokráte s podtitulkem Restart průmyslu se konal za spoluúčasti partnerů začátkem května.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama

Do postupné digitální transformace firem promlouvají zásadní celosvětové události, které její predikovaný průběh a očekávané výsledky značně destabilizují. Máme na mysli pandemii covidu-19, energetické a surovinové krize, a bohužel událost nejzásadnějšího charakteru – válečné napadení Ukrajiny. Toto vše zásadně ovlivňuje fungování firem, jejich ekonomickou prosperitu, výrobní stabilitu a investice do nových technických řešení. K tomu všemu se přidávají kostlivci ve skříních, které se České republice vinou často chaotické průmyslové a energetické koncepce podařilo za léta nastřádat. Proto je třeba pro zajištění stability naší proexportně zaměřené země začít realizovat kroky k transformaci české ekonomiky. Tyto aspekty vedly pořadatele k podtitulku letošního ročníku a Roman Dvořák z MM Průmyslového spektra, mediálního partnera akce, je představil v úvodním vystoupení, kterým navázal na zahajovací zdravici Antonína Holuba, jednatele společnosti Ceratizit. Jeho kolega, Jan Úlovec, obchodní ředitel, přítomným v kostce představil tuto společnost jako moderní firmu s miliardovým obratem a 7 000 zaměstnanci, která sdílí své zkušenosti v rámci skupiny Plansee. Ta za posledních 12 let zaznamenala značný růst, mimo jiné i akvizicemi dalších firem do svého portfolia.

Jan Gryč, technický ředitel Ceratizit: „Letos se již ve zdejším Technickém centru konaly plánované dva semináře věnované technologiím frézování, a jelikož zájem překonal očekávání, přidali jsme i třetí termín. Poté jsme připravili seminář věnovaný trendům v technologii výroby děr – od vrtání až po vyvrtávání, během něhož byly účastníkům prezentovány a při praktických ukázkách pak předvedeny nové nástroje pro vrtání, vystružování a vyvrtávání. Aktuální konference věnovaná Průmyslu 4.0 je vyvrcholením naší jarní sezony.“

Na jeho vystoupení navázal docent Michal Holub z Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky VUT v Brně, který přítomným představil zkušenosti, které jeho pracoviště má především ve spolupráci s průmyslovou praxí. Hovořil o virtuálním zprovoznění – nástroji ke zkrácení doby vývoje strojů. Dále na konkrétních ukázkách demonstroval vytvořené digitální stíny a digitální dvojčata strojů, a to jak již provozovovaných, tak pro ty ve fázi vývoje.

Demonstrace dálkového připojení k multifunkční hrotové brusce BUD 100 multi, umístěné v provozu závodu TOS Čelákovice. Pracovníci VUT v Brně vytvořili její digitální stín. Vývoj digitálního stínu stroje BUD 100 Multi byl spolufinancován z projektů s veřejnou podporou TA ČR.
Reklama
Reklama

Po vystoupení hostů z VUT v Brně následovaly přednášky partnerů Technického centra společnosti Ceratizit. Martin Hlavoň ze společnosti SolidVision hovořil o aspektech plně automatizovaného měření a podrobněji představil různá řešení robotického inspekčního pracoviště 3D SCAN. Jakub Poukar ze softwarové společnosti DTS-Praha, zakládajícího partnera Technického centra Ceratizit, své vystoupení zaměřil na problematiku digitálního toku dat ve výrobě, neboť právě data hrají v konceptu Průmyslu 4.0 klíčovou roli. Následující vystoupení byla v režii „domácích“. Petr Čáp, kterého technická veřejnost zná z jeho vedení české pobočky Komet, jež se před několika lety stala součástí skupiny Ceratizit, hovořil o modulárním digitálním systému ToolScope, který je určený pro monitorování a optimalizaci obráběcích procesů. Na něj navázali organizátor této akce Jan Gryč ze společnosti Ceratizit a Andrej Babka z českého zastoupení společnosti Blum Novotest, a hovořili o technologii přesného vyvrtávání KOMflex s automatickou korekcí průměrů v uzavřené regulační smyčce bez asistence operátora.

Systémová kombinace vyvrtávací hlavy Ceratizit se snímacím dotekem Blum. Malý náhled na to, kde se nástroj KOMflex používá a jaké jsou jeho výhody.
Ukázka procesu automatizace vrtání a frézování při použití modulárního digitálního systému ToolScope.

Po polední přestávce se přítomní přesunuli na první praktickou ukázku, která se týkala využití systému Tool Management v propojení TMS Zoller, SolidCAM a Tool-O-Mat společnosti Ceratizit. O výklad s ukázkami se postarali Karel Suchna ze společnosti Zoller, Petr Stibor z DTS Praha a obchodní ředitel společnosti Ceratizit Jan Úlovec.

Druhého ročníku konference zaměřené na praktické zkušenosti se zaváděním prvků Průmyslu 4.0 se stejně jako vloni na podzim zúčastnilo přes 50 techniků a opět si, jak organizátoři s partnerskými společnostmi doufají, odvezli stejně jako jejich „podzimní“ kolegové nejen mnoho technických poznání, ale i zážitků ze společných setkání. Technické centrum Ceratizit, v symbióze odborného konceptu zasazeného do velmi moderních prostor s přátelským přístupem všech přítomných, vytváří prostor, kam se čeští strojaři rádi vracejí. (Foto: Roman Dvořák)

Na závěrečnou část konference se přítomní opět přesunuli do sálu, tematicky patřila obráběcím strojům. Milan Křiva z partnerské společnosti Vason hovořil o pohledu tchajwanské společnosti YCM na koncept chytré továrny a Pavel Němeček ze společnosti Hermle si pro přítomné připravil vystoupení, ve kterém se zabýval aspekty automatizace technologie obrábění. Jeho vystoupení tak ukončilo druhý ročník konference věnované aspektům zavádění Průmyslu 4.0 do praxe.

Vydání #6
Kód článku: 220614
Datum: 01. 06. 2022
Rubrika: Redakce / Reportáž
Firmy
Ceratizit Česká republika

Skupina Ceratizit je kompletním poskytovatelem nástrojů a služeb pro všechna odvětví obrábění. Díky našim zkušenostem s výrobou a komplexním produktovým portfoliem jsme ideálním prvním kontaktním místem v odvětví obrábění.
Ucelené portfolio nástrojů a služeb Teamu Cutting Tools plně využívá zkušeností našich kompetenčních značek Cutting Solutions by Ceratizit, Komet, WNT a Klenk. Je tak ideálně nakombinovaná ucelená produktová řada sladěná s konceptem služeb a nejnovějšími logistickými procesy, což znamená, že můžeme dodat nejrůznější inovativní produkty v co nejkratším čase.

Číst dál
Hermle Česká republika

Oficiálním názvem Maschinenfabrik Berthold Hermle je německý výrobce přesných, výkonných pětiosých obráběcích center. Více než 70 let sází Hermle na vynikající výsledky ve frézování. Těchto výsledků dosahují: vlastní architekturou, vlastní strukturou, vlastní prací, vlastním myšlením, vlastním vývojem, vlastní konstrukcí, vlastní montáží, vlastním servisem... Každé zlepšení, změna či optimalizace přináší lepší výsledek, který je přesnější a rychleji k dispozici.

Číst dál
Zoller Czech

Firma Zoller je dodavatelem správy nástrojů a řešení pro digitální tok nástrojových dat napříč celou výrobou. Je výrobcem měřicích a seřizovacích přístrojů, přístrojů pro měření a kontrolu geometrie řezných nástrojů, výrobcem automatizace pro automatické měření a manipulaci s nástroji a výrobcem skladových skříní a automatů pro skladové hospodářství s nástroji, držáky a příslušenstvím. Firma sídlí v Brně na adrese Dominikánské náměstí 656/2.

Číst dál
VUT v Brně, FSI, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

Ústav zajišťuje výuku problematiky konstrukce, projektování, stavby, řízení, provozu a diagnostiky obráběcích a tvářecích strojů, průmyslových robotů a manipulátorů a výrobních systémů z nich vytvářených. Rovněž zajišťuje výuku elektrotechnických předmětů pro bakalářské, magisterské a doktorské studium všech oborů a specializací na FSI. Nedílnou součástí činnosti ústavu je i vědecko – výzkumná, projekční a konstrukční činnost. 

Číst dál
Související články
Nový tým potvrzuje pozici technologického lídra

Skupina Ceratizit Group se rozrostla o další členy a s nimi rozšířila portfolio nabízených nástrojů i technologické know-how. Spojením mezinárodních značek Ceratizit, WNT, Komet a Klenk je nyní silným dodavatelem kompletního sortimentu řezných nástrojů a příslušenství pod společným názvem Team Cutting Tools. Nahlédnutím do tří výrobních závodů a jednoho logistického centra potvrdila padesátce zúčastněných novinářů v průběhu dnů otevřených dveří svou vedoucí pozici v oblasti výroby nástrojů. Dvoudenní program zahrnoval prezentace využívání progresivních technologií, návštěvu vysoce automatizovaného logistického centra či ukázky velmi produktivních výrobních technologií.

Automatizace od kusu po velké série

Ve společnosti Misan v Lysé nad Labem se pravidelně konají odborné semináře, které již po léta mají ustálený a účastníky kvitovaný scénář. Jedná se vždy o tematicky zaměřenou, třídenní akci - dva dny pro odbornou veřejnost, třetí den pak pro školy. Důležitým faktem z hlediska návštěvnického poznání a edukace je skutečnost, že se na obsahové náplni společně s firmou Misan podílí vždy jeden z jejich spolupracujících partnerů, především z řad výrobců a dodavatelů řezných nástrojů. Dopoledne přednášky, odpoledne ukázky na strojích. Nejinak tomu bylo i poslední květnový týden.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

Související články
Úspěšné dny otevřených dveří

Ve druhý dubnový týden 2019 pozvala společnost Grob-Werke hosty na letošní první firemní výstavu do svého sídla v Mindelheimu. Přibližně 400 pozvaných zákazníků a hostů kvitovalo inovativní produkty, praktické ukázky, odborné přednášky a zajímavé komentované prohlídky firmy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Obráběcí centra pro rotační obrobky na EMO 2017

V našem poohlédnutí za přelomovým okamžikem letošní veletržní sezony v oblasti výrobních strojů se zaměříme na zajímavé exponáty z oblasti technologie obrábění rotačních dílů. Obráběcí centra pro tyto obrobky byla umístěna hlavně v hale 13, dále pak 12, 14, 26, 27 a 27. Ve východních halách 4 až 7 byly k nalezení firmy, které tyto stroje svými produkty nějakým způsobem více či méně doplňují.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit