Témata
Zdroj: v-tech

Redukce vedlejších časů

Redakce MM Průmyslového spektra poprvé navštívila společnost v-tech v Přerově nad Labem již v roce 2017. V té době prvně prezentovala monitorovací systém CNC sensor a o rok později vlastní rychlovýměnný upínací systém. Tyto produkty byly vyvinuty z vlastní potřeby a v reálném provozu také odzkoušeny a dále vylepšovány. Nepřetržité inovace podle slov jednatele Ing. Michala Vašáta společnost stále pohánějí vpřed. V následujícím rozhovoru nám prozradil, kam se společnost a její produkty posunuly a řeč byla také o spolupráci s firmou TGS.

Eva Zajícová

Vystudovala Fakultu strojní na ČVUT v Praze, obor Výrobní inženýrství na Ústavu strojírenské technologie.
Od roku 2014 pracuje v MM Průmyslovém spektru nejprve na pozici editorky, poté odborné redaktorky a od roku 2019 na pozici vedoucí redakce. Technika je její prací i zálibou.

Reklama

Společnost v-tech se zaměřuje na projekci a zakázkovou strojírenskou výrobu mechanických dílců metodou třískového obrábění. Výrobní možnosti společnosti jsou podpořeny vlastní projekcí, která rozšiřuje dané služby. Vyvíjí vlastní upínací systémy pro redukci neproduktivních výrobních časů. A od roku 2017 neustále vylepšuje vlastní monitorovací software CNC sensor, který slouží ke zlepšení produktivity práce i jako podklad k plánování výroby. „Na strojařinu jsme mistři. Je to naše práce a zároveň zábava, o kterou se chceme podělit. Nepřetržité inovace procesů nás stále posouvají vpřed,“ říká Ing. Michal Vašát, jednatel společnosti v-tech.

„CNC sensor jeaplikace, kterou dělají „strojaři pro strojaře“. To znamená, že jde o jednoduché řešení poskytující rychle právě ty sety informací, které nám z naší vlastní zkušenosti z výroby dávají smysl,“ říká jednatel společnosti v-tech Ing. Michal Vašát. (Zdroj: v-tech)

MM: Již více než deset let se společnost v-tech věnuje výrobě mechanických složitých dílů a komponentů výrobních strojů. Jde především o kusovou a malosériovou výrobu, kterou provádí metodou třískového obrábění. Mnoho produktů, jež nyní nabízí, vzniklo z vlastní potřeby. Jedním z nich je také robotický upínač Robot Point (článek MM 3/2020). Jaké další upínače pro automatizovanou výrobu lze nalézt v produktovém portfoliu společnosti v-tech?

Ing. Vašát: Robot Point je pouze jeden z produktů. Celkově nabízíme výrobky pro redukci a analýzu neproduktivních výrobních časů ve strojírenských provozech. Základním stavebním prvkem je rychlovýměnný pneumatický systém ZEPO-v v různých konfiguracích a jeho varianta pro automatizovaný provoz ze strany CNC obráběcího stroje i ze strany robota v podobě rychlovýměnné hlavice pro změnu pracovního nástroje nebo robotické hlavice.

Reklama
Reklama

MM: Systém ZEPO-v je tedy univerzální rozhraní mezi výměnným adaptérem a robotem, použitelné na široké spektrum aplikací. Zejména v malosériové výrobě je ale každá aplikace trochu jiná. Jak jste dosáhli takové univerzálnosti?

Ing. Vašát: V podstatě se jedná o podobný princip jako u obráběcích strojů, ale aplikovaný na průmyslového robota. Dnešní automatizační úlohy (projekty) nejsou jen jednostranné nebo jednoúčelové, ale je zde kladen důraz na pružnou a rychlou změnu charakteru výroby. Snažíme seo to, aby bylo možné automatizační linku celkem rychle a bez nějakých speciálních úkonů přestavět na jiný typ výrobku nebo výroby. Podobné požadavky jsou kladeny také na náročnost projektu, kdy např. jeden robot zvládá více úkonů najednou (manipulace, broušení, odjehlování a další technologické úkony).

MM: Jaké další zákaznické trendy v posledních letech pozorujete v oblasti upínání v souvislosti s robotizací? Zaznamenali jste zvýšenou poptávku po robotických aplikacích v posledních letech, ať už v reakci na stálý nedostatek odborné pracovní síly, loňskou krizi, či obecně přesun k automatizované výrobě ve jménu hesla „nechme stroje, ať pracují, a lidi, ať tvoří = věnují se kreativním činnostem“?

Ing. Vašát: Tak toto je asi takový směr předpovídaný a popsaný v často zmiňované vizi Průmysl 4.0. Ale všechno v dohledné době podle mého názoru automatizovat nepůjde. Nedostatek odborné pracovní síly je určitě důvodem zvýšené poptávky po těchto řešeních, větší vliv však mají hlavně vzrůstající mzdové náklady. To je důvod, proč se výrobní firmy i menšího charakteru začínají zajímat o zproduktivnění výroby formou různých změn výrobních postupů a optimalizací. Lze to nazvat obecným stupněm automatizace procesu.

Rychlovýměnný upínací pneumatický systém ZEPO-v vyrábí společnost v-tech v různých konfiguracích. Jako variantu pro automatizovaný provoz ze strany CNC obráběcího stroje i ze strany robota v podobě rychlovýměnné hlavice pro změnu pracovního nástroje nebo robotické hlavice. (Zdroj: v-tech)

MM: Řešíte více zakázek na míru, či jde spíše o standardizované/modulové aplikace? Jak spolupráce se zákazníkem probíhá? Přeci jen nejde o zanedbatelnou investici, pokud se bavíme o automatizaci, eventuálně robotizaci. Mají zákazníci možnost ověřit si nebo vyzkoušet vhodnost vašeho řešení?

Ing. Vašát: Naší silnou stránkou jsou právě návrh a výroba specializovaného řešení podle specifických požadavků zákazníka. Většinou se jedná o součást širšího řešení, které vzniká v režii našeho technologicko-obchodního partnera – firmy TGS. V rámci ladění návrhu technologického celku se téměř vždy řeší optimální způsob upínání a výměny.

Pochopitelně výše investice u takto přesných dílů je relativně velká. U standardních modelů zvažujeme možnost pronájmu, aby si zákazník mohl přínos ověřit přímo ve svých podmínkách. U větších celků je to záležitost vyladění v přípravné fázi.

Reklama

MM: Druhým velmi významným trendem posledních let je digitalizace výrobních i nevýrobních procesů. Stále více uživatelů monitoruje výrobní procesy a využívá nasbíraná data k jejich optimalizaci. Společnost v-tech na trh již od roku 2017 dodává CNC sensor (článek 10/2017). Prošel od té doby tento softwarový produkt (aplikace) nějakým vylepšením? Jaký je o produkt nyní zájem?

Ing. Vašát: Tady bych se asi nebál pochválit, neboť od první verze CNC sensor prošel velkým vylepšením a modifikací. Stále na něm pracujeme a chceme ho posouvat dále. Zároveň stále také platí, že se jedná o aplikaci, kterou dělají „strojaři pro strojaře“. To znamená, že máme jednoduché řešení poskytující rychle právě ty sety informací, které nám z naší vlastní zkušenosti z výroby dávají smysl. Kromě běžných, řekněme „provozních“ uživatelů jsme zaznamenali také zvýšený zájem v souvislosti s dotačními tituly na pořízení strojního vybavení.

Od první verze prošel CNC sensor velkým vylepšením a modifikací. Kromě běžných uživatelů je o něj zvýšený zájem v souvislosti s dotačními tituly na pořízení strojního vybavení. (Zdroj: v-tech)

MM: Jaké hodnoty CNC sensor konkrétně na strojích sleduje? Lze jej nainstalovat na jakýkoliv, i například starší stroj? Je potřeba nějaká speciální instalace?

Ing. Vašát: Základem aplikace je automatizovaný sběr dat z řídicích systémů CNC strojů bez přímého zásahu obsluhy stroje. Data v přehledných reportech nabízejí vyhodnocení proběhlé výroby, a v online zobrazení pak monitoring aktuálních stavů a případných alarmů. Jako možná opce existuje i možnost načítat různé další veličiny, jako je příkon stroje, logování pracovníků atd.

Všechny řídicí systémy zapojit nelze. Záleží na konkrétním stroji a verzi systému. Problém je hlavně u systémů starších než 12 let.

MM: Již jste zmínil vašeho technologicko-obchodního partnera – společnost TGS. V čem je vaše spolupráce výhodná a proč právě společnost TGS? Jak dosavadní spolupráci hodnotíte?

Ing. Vašát: Věřím, že se jedná o oboustranně prospěšný svazek. My nabízíme know-how a zaběhnutou profesionální konstrukci a domácí výrobu, TGS díky svému zaměření zase obchodní pokrytí týmem zkušených konzultantů. Navíc nám poskytují zpětnou vazbu o trendech v obrábění. Nemalou roli hraje také to, že TGS aktivně využívá naše upínače ve svém vlastním výrobním provozu, který v tomto případě slouží jako showroom a laboratoř zároveň. Vyhovuje nám také to, že TGS není jen obchodní partner, ale jejich konstrukce dokáže řešit i to, co na naše upínače navazuje – svěráky, přípravky, upínací věže atd.

MM: Děkuji vám za rozhovor.

Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Upínače jsou stejně důležité jako stroj nebo nástroj

Výrobní zařízení pro třískové obrábění s nástupem CNC řízení a víceosých technologií významně změnily požadavky na složitost obrobků, řezné nástroje a v konečném důsledku také na automatizaci a robotizaci. Čemu se však často nevěnuje tolik pozornosti, jsou upínací technologie i přesto, že mohou mít zásadní vliv na výslednou kvalitu obráběného dílu, ale i na náklady.

Související články
Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Automatizace od kusu po velké série

Ve společnosti Misan v Lysé nad Labem se pravidelně konají odborné semináře, které již po léta mají ustálený a účastníky kvitovaný scénář. Jedná se vždy o tematicky zaměřenou, třídenní akci - dva dny pro odbornou veřejnost, třetí den pak pro školy. Důležitým faktem z hlediska návštěvnického poznání a edukace je skutečnost, že se na obsahové náplni společně s firmou Misan podílí vždy jeden z jejich spolupracujících partnerů, především z řad výrobců a dodavatelů řezných nástrojů. Dopoledne přednášky, odpoledne ukázky na strojích. Nejinak tomu bylo i poslední květnový týden.

Vítejte v továrně budoucnosti

Závod na výrobu nástrojů, který provozuje společnost Sandvik Coromant ve švédském městě Gimo, byl Světovým ekonomickým fórem zařazen mezi vyspělá zařízení Průmyslu 4.0.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Příležitost pro české firmy v Lipsku

Již na začátku února 2019 mají české firmy opět možnost účastnit se za velmi výhodných podmínek na strojírenských veletrzích Intec a Z2019 v Lipsku, které se budou příští rok konat v termínu o měsíc dříve, než bývalo zvykem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit