Témata
Reklama

Repasování ložisek a vřeten

Vřetena obráběcích strojů v současné době vyžadují velmi specifický přístup. Ideální cesta pro repasi vřeten spočívá v použití těch nejmodernějších technologií v kvalitním a odborném zázemí.

Velmi důležité jsou tyto moderní technologie už při demontáži, měření a diagnostice či při zjišťování příčin havárie vřeten. Pouze s odborným a kvalitním přístupem je možné předcházet dalším haváriím či poškození.

Reklama
Reklama

Repasování vřeten

Společnost SKF pro repase a opravy řemen na svých zkušebních testovacích stanicích používá celou řadu specializovaných nástrojů včetně nejmodernější technologie pro vibrodiagnostiku, například SKF IMx-8. Díky tomu je možné zajistit splnění nejvyšších nároků na přesnost a kvalitu. Repase vřeten je vhodným řešením i kvůli tomu, že až 65 procent oprav vřeten je neefektivních. Příčinou většiny závad na vřetenu je nedostatek nebo úplná absence pravidelné údržby a prohlídek nebo jejich zanedbávání.

Všechny vřetenové jednotky musejí procházet komplexními pravidelnými prohlídkami. Taková kontrola se skládá z kontroly stavu ložisek, vibrací, vyvážení, chlazení nástrojů, těsnosti převodníků médií, upínacích systémů a mnoha dalšího. SKF spolu s komplexní repasí vřeten nabízí pravidelné prohlídky a servis vřeten s možností tzv. trendování – sledování stavu opotřebení ložisek a celkového stavu vřetenové jednotky. Díky tomu lze plánovat včasné opravy, které nenaruší provoz a nedochází tak k finančním ztrátám. Stejně tak lze díky repasi vřeten, která již výrobní provoz vlastní, uspořit značné finanční náklady, jelikož repasovaná vřetena jsou podstatně výhodnější než nákup vřeten nových. V případě dlouhodobé spolupráce obdrží zákazník slevu na opravy podle jejich objemu. Zákazníci mají také možnost navštívit výrobní závod SKF.

Repasování ložisek

Repasování nabízí významné výhody mnoha odvětvím těžkého průmyslu, v nichž jsou používána středně velká a velká ložiska. K těmto výhodám patří například nižší náklady na životní cyklus a menší počet nežádoucích odstávek. Repasování navíc podporuje úsilí podniků v oblasti udržitelnosti, jejíž význam neustále roste.
V mnoha aplikacích může být provozní životnost ložisek kratší, než je výpočtová trvanlivost. Důvodem je poškození ložisek způsobené například částicemi nečistot a rovněž ojedinělým stykem kov na kov v místě valivého styku. Znalost jak výrobního procesu ložisek, tak i specifik aplikací, ve kterých jsou ložiska provozována, je pro volbu správného postupu repase ložisek zásadní. Tak je možné zajistit, aby ložisko bylo repasováno způsobem odpovídajícím požadavkům aplikace.

Poškození ložisek je pečlivě analyzováno a na základě analýzy je zpracována kalkulace repasování. Analýza obvykle zahrnuje vizuální prohlídku, která určí druh a hloubku poškození ložiska. Její standardní součástí je také měření vůle, ovality a kolísání tloušťky stěny kroužku. V závislosti na požadavcích zákazníků nebo specifikaci ložisek mohou být rovněž provedeny nedestruktivní zkoušky.

Repasování ložisek představuje důležitou službu pro řadu odvětví těžkého průmyslu. (Zdroj: SKF)

Při repasování jsou opraveny příslušné funkční plochy a podle potřeby jsou vyměněny díly ložiska. Díky tomu je možné prodloužit potenciální provozní životnost ložiska. V závislosti na stavu ložiska může repasování trvat několik hodin, ale i několik dnů. V závislosti na rozsahu prováděných prací je při repasování spotřeba energie až o 90 % nižší v porovnání s výrobou nového ložiska. S ohledem na velikost ložiska, složitost, stav a cenu lze repasováním dosáhnout podstatných úspor nákladů.

Předcházení budoucímu poškození

Firmy, které si nechají repasovat ložisko, mohou navíc využít odborné znalosti SKF v oblasti prediktivní údržby, aby předešly opakovanému poškození, které by si vyžádalo opravu ložiska. Prediktivní údržba poskytuje informace o stavu zařízení ve výrobním závodu prostřednictvím různých monitorovacích služeb. Existuje také možnost analýzy prvotní příčiny selhání. Analýza určí příčiny a následky, které mají vliv na poškození ložiska. Jejím výsledkem je komplexní plán nápravných opatření, který umožní takovým problémům v budoucnosti předejít.

V mnoha průmyslových aplikacích má selhání ložiska závažné dopady na provozní náklady. Z toho důvodu SKF vyvinula řešení, která umožňují snížit celkové náklady na vlastnictví točivých strojů. K takovým řešením patří program SKF Rotation for Life. Jedná se o dlouhodobou smlouvu založenou na dosažených výkonech. Tento program zahrnuje ložiskovou techniku, zjišťování závad, spolehlivost a služby repase.

Stav ložisek před a po repasi. Výsledkem repasování ložisek je výrazné snížení provozních nákladů a úspora energie, jakož i snížení celkových výdajů v průběhu životního cyklu díky delší provozní životnosti ložiska a době použitelného stavu stroje. (Zdroj: SKF) Na základě skutečných provozních podmínek kritických zařízení SKF definuje klíčové indikátory výkonu. Tyto ukazatele pomáhají snižovat celkové náklady na vlastnictví provozních zařízení podniku díky nabídce součástí, odborných znalosti a služeb od jediného dodavatele. Úspory jsou zčásti dosahovány vyšší dostupností stroje a dále snížením investičních nákladů díky optimalizaci skladových zásob náhradních dílů a snížením odpadu na nejnižší možnou úroveň.
Reklama
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Renovace ložisek repasováním

Repasování nabízí významné výhody mnoha odvětvím těžkého průmyslu, v nichž jsou používána středně velká a velká ložiska. K těmto výhodám patří například nižší náklady na životní cyklus a menší počet nežádoucích odstávek. Repasování navíc podporuje úsilí podniků v oblasti udržitelnosti, jejíž význam neustále narůstá.

Související články
Kompenzace teplotních úhlových chyb strojů

Teplotní chování obráběcích strojů je jen jedním z mnoha faktorů, ovlivňující celkovou výrobní přesnost stroje. Ta je navíc dána také statickým a dynamickým chování stroje, geometrickou přesností, řídicím systémem stroje, odměřováním, zvoleným výrobním postupem atd. Nicméně právě teplotní chyby (resp. teplotní deformace na špičce nástroje) způsobují v dnešní době převážnou část výrobních odchylek a jejich dopad na výrobní přesnost strojů v posledních letech neustále vzrůstá.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Zvedací řetězy v kvalitě G12

S nosností větší o 50 % v porovnání se standardem G8 a s nižší hmotností řetězů, která přináší mnoho dalších výhod při rutinních zvedacích operacích, se řetězy třídy G12 hlásí o své místo na výsluní v oblasti zvedacích a vázacích řetězových systémů.

Procesní analýza snižuje náklady

Technologie broušení hrají v moderním obrábění významnou roli. Jsou využívány při výrobě přesných nástrojů nebo lékařské techniky, v energetice, při výrobě ozubení nebo v leteckém a kosmickém průmyslu. I když může být podíl nákladů na povrchové čištění nízký, technická čistota většinou rozhoduje o možnosti dodat výrobky. V souvislosti s kvalitou povrchů zhotovených obrobků však o nákladech na čištění rozhoduje dimenzování celého výrobního procesu.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Na cestě k nulové chybě upínání

I ta nejmenší cizí tělíska (prach, třísky apod.) mezi dutinou vřetena a stopkou nástroje mohou zapříčinit nepřesnost upnutí vrtáku nebo frézy, což má za následek výrobu zmetků nebo poškození nástroje a tím přerušení výroby. Toto mohou odstranit měřicí systémy se senzory.

Mostový skladovací systém

Pro skladování materiálu s průměrnou vlastní hmotností jedné součásti 400 kg potřebovala společnost SZST Salzgitter Service und Technik vhodný sklad pro těžké náklady. Cenově výhodným a prostorově úsporným řešením byl mostový skladovací systém Remmert se 183 kazetami pro celkem 915 t materiálu na ploše pouhých 250 m². Kromě omezení skladovací plochy dosáhla SZST vyšší výměny zboží, lepší přehlednosti a vyšší bezpečnosti práce.

Šetřete svoje síly!

Jednou ze zásadních myšlenek vedoucích k pokroku a zvyšování produktivity je dělba práce. Specializace na různé technologie umožňuje posouvat jejich hranice.

EMO Hannover 2013: část 7 - Technologie, které mnohdy nejsou vidět

Význam a odborný dopad hannoverského veletrhu EMO je tak zásadní v oboru technologie obrábění, že se mu věnujeme na stránkách MM Průmyslového spektra i čtvrtý měsíc po zavření bran výstaviště. Tentokrát přinášíme ucelený pohled na materiály použité ve stavbě strojů.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Prediktivní diagnostika přesnosti CNC strojů

Jak přesný je náš stroj? Můžeme jeho parametry nějak zlepšit? Je stále ještě ve stavu, který předpokládáme? Často je obráběcí stroj pro uživatele černou skříňkou, která v optimálním případě produkuje shodné výrobky. Nemusí to tak zůstat a stav strojů lze i cíleně zlepšovat.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit