Témata
Zdroj: Balák stroje Tišnov

Robotické odjehlování hran

Přes výrobu obráběcích strojů se firma Balák stroje Tišnov dostala k robotickým aplikacím, kterých stále přibývá. Z jednoduchých manipulačních pracovišť, kde robot pouze přemisťuje obrobek, se stávají pracoviště stále sofistikovanější. Probíhá na nich odebírání pomocí 3D skenerů, přesná optická měření nebo právě robotické odjehlování hran.

Marie Baláková

Absolventka VUT v Brně, obor Výrobní stroje, systémy a roboty. Pracuje jako konstruktérka jednoúčelových strojů a programátorka robotů ve firmě Balák stroje Tišnov.

Reklama

Až doposud bylo odjehlování hran ve firmě zákazníka vykonáváno lidmi. Ti byli v neustálém kontaktu s odlétávající třískou. Úkolem tišnovské firmy Balák stroje bylo vytvořit odjehlovací pracoviště v rámci nově vznikající linky.

Základem navrženého pracoviště je dvojice stabilních robotů. (Zdroj: Balák stroje Tišnov)

Základem jsou stabilní roboty

Nejprve bylo potřeba vybrat dva dostatečně tuhé roboty, každý pro odjehlení jedné strany dílu. Samotné obrábění se provádí na čtyřech staticky uložených vřetenících s technickými frézami. Opracovávaný díl byl tvarově složitý a rozměrově nestálý, protože se jednalo o částečně obrobený výkovek. Z tohoto důvodu byly na roboty, které drží obrobky, umístěny silové snímače pro kompenzaci těchto odchylek. Silový snímač funguje jako náhrada lidské ruky, jelikož umožňuje regulovat přítlak během procesu odjehlování.

Reklama
Reklama

Volba nástrojů a potřebné výpočty

Dalším úkolem bylo zvolit vhodné nástroje tak, aby byla jakost obrobeného povrchu co nejlepší a úběr materiálu dostatečný. Důležité bylo také zajistit dlouhou životnost nástroje plynulým nájezdem do řezu.

Rovněž se vyplatilo přistupovat k pracovišti jako k obráběcímu stroji. Tento přístup zahrnuje provedení všech výpočtů, které zajistily dostatečnou tuhost výrobního procesu, bez nechtěných vibrací.

Reklama

Výsledek

Výsledné pracoviště funguje tak, že první robot uchopí ze zásobníku neopracovaný díl a svými pohyby okolo dvou vřeten odjehlí jeho první stranu. Poté obrobek předá druhému robotu, který odjehlí zbývající stranu, obrobek odveze do ofukování, kde ho zbaví špon a hotový kus odloží.

Kýženým výsledkem je kvalitně opracovaný obrobek bez ostrých hran. (Zdroj: Balák stroje Tišnov)

Vytvořit a zprovoznit takovéto pracoviště byl velký kus práce, nejsložitějším úkolem bylo naprogramovat celý proces odjehlování, aby byl stabilní a všechny hrany správně odjehlené.

Výsledkem je kvalitně opracovaný obrobek bez ostrých hran.

Související články
Výměnný systém pro automatizaci obrábění

Hlavice Robot point je novinkou české strojírenské firmy v-tech a je dalším produktem, který jde cestou filozofie Průmysl 4.0.

Zerobot - efektivní způsob automatizace

V minulém příspěvku (www.mmspektrum.com/180112) jsme popsali tzv. nulový bod upínání (Zero point systém). Ukazuje se, že při dnešních trendech, kdy automatizace a zejména pak robotizace opět zažívají velkou renesanci, je výhodné spojit Zero point systém a robot. O trendech takového spojení pojednává tento příspěvek.

Spolehlivá zpětná vazba z přední linie

Při řešení monitoringu pro manipulaci, montáž a robotiku došlo v uplynulých letech ke sku-tečným vývojovým skokům. Komponenty jsou stále výkonnější, kompaktnější a univerzálněj-ší, čím dál častěji jsou součástí aktorů a lze je velmi snadno programovat. Tento článek nabízí vhled do programu standardizovaných snímačů pro upínací techniku a uchopovací systémy.

Související články
Automatizace ve světě obrábění

Poslední dobou se čím dál častěji setkáváme s výrobci, kteří mají dostatek práce i dostatek prostředků na nákup nových strojů, ale nemají dostatek pracovníků na rozšíření výroby o další stroje nebo jen o další směnu. Je to jednoznačný důsledek dlouhodobého ekonomického růstu, kdy je velice důležité zaměřit se na efektivní využívání strojů i pracovníků. V Kovosvitu MAS jsme tento požadavek trhu analyzovali a založili novou divizi MAS Automation, která se cíleně orientuje právě na automatizaci a robotizaci pro obráběcí stroje.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Zvyšování výkonů motoru tvorbou povlaku žárovým nástřikem

Snížení hmotnosti vozidla a ztrát třením v pohonném agregátu může pomoci při zlepšování celkové účinnosti vozidla, což je jeden z důvodů, proč mnoho výrobců přešlo na bloky motoru z hliníkové slitiny namísto tradiční litiny. Primární výhodou hliníku je nižší hmotnost. Typické hliníkové slitiny nemají sice obdobné vlastnosti z hlediska opotřebení jako litina, přesto mnoho automobilek věnovalo spoustu času hledání konstrukčních řešení pro odstranění tribologických nedostatků, které se dostavily s hliníkovými bloky válců.

Šetřete svoje síly!

Jednou ze zásadních myšlenek vedoucích k pokroku a zvyšování produktivity je dělba práce. Specializace na různé technologie umožňuje posouvat jejich hranice.

Logistický průmysl investuje do technologií počítačového vidění

V několika posledních měsících obdržela společnost Cognex Corporation objednávky v celkové výši přes pět milionů dolarů od zákazníků z logistického sektoru. Prvním je velká zásilková společnost a druhým globální maloobchodní společnost.

Komplexní řešení pro vysledovatelnost: Plně automatizované značení za rozumnou cenu od Brady

Přesvědčte se, jak praktická může být integrace automatizované identifikace PCB. Podívejte se na přehlednou infografiku od společnosti Brady!

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu automatizace obslužných procesů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.

Tlak na zvyšování produktivity a další faktory související s cenou práce či nedostatkem pracovní síly přiměly mnoho výrobců automatizovat své výrobní procesy. Většina obslužných procesů, jako je upínání, paletizace, kontrola kvality a další úkony (třídění, odvoz, balení), probíhá ve vedlejších časech.


I tyto procesy lze optimalizovat, zefektivnit anebo částečně automatizovat. Jaké produkty, systémy či služby zvyšující efektivitu obslužných výrobních procesů nabízí vaše společnost?

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Inženýrská akademie ČR - Stroje pro chytrý textil

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem - podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit