Témata
Reklama

Snižování nákladů neplánovaných absencí

V současnosti, kdy je na trhu práce dostatečná nabídka, mají pracovníci tendenci fluktuovat. Podniky to často řeší zaměstnáváním agenturních pracovníků, a tak se stává, že proti plánu je na směně přítomno méně pracovníků, nebo jsou přítomni pracovníci s nedostatečnou kvalifikací. Společnost PPROI připravila softwarovou aplikaci, která výše uvedeným rizikům předchází a eliminuje jejich dopady.

Prvním problémem, který před začátkem směny může nastat, je nedostatečný počet pracovníků na lince. To zapříčiní stav, že linku nelze spustit do té doby, než jsou vyhledáni náhradníci. To následně znamená nesplnění výrobního plánu, a v krajním případě ztrátu zákazníka.

Druhý problém může nastat v nevědomém zařazení neproškoleného personálu na výrobní linku. To s sebou přináší celou řadu rizik, jako je nárůst zmetkovitosti, porušení bezpečnosti práce, nebezpečí poškození výrobní linky a obslužných komponent, a v neposlední řadě nepřizpůsobení se dotyčné osoby taktu linky.

Reklama
Reklama

Softwarový nástroj

Společnost PPROI, která se věnuje vývoji informačního systému pro zhodnocování investovaného kapitálu ve firmách, vyvinula v kontextu výše uvedeného aplikaci DCM – Dynamic Competence Management, jejímiž primárními cíli jsou eliminace možných rizik díky včasnému spuštění linky dle plánu a zařazení operátora na linku s potřebnou kvalifikací a dovednostmi.

Jak vše funguje? Supervizor vidí na počítači nebo mobilním zařízení aktuální stav pracovníků přítomných na lince, resp. pracovišti. Aplikace DCM nabídne za absentující pracovníky náhradníky s odpovídajícím dovednostmi. Supervizor je pak v aplikaci alokuje na neobsazená místa „přetažením“ na pracovní místo v lince. Zároveň si může zkontrolovat, zdali mají nejen potřebné dovednosti, ale i nutná školení, odborné zkoušky nebo splňují zdravotní či jiné, např. legislativní, požadavky. Veškerá data o pracovnících, jejich dovednostech, zařazení na linku, zdravotních omezeních, absolvovaných školeních atd. jsou udržována v databázi, kterou lze napojit na firemní HR systém.

Softwarová rozhraní aplikace DCM – aktuální stav na začátku směny – vyřešení případných problémů

Příklad z praxe

V podniku, kde je 150 operátorů na linkách, plánují směny čtyři supervizoři třikrát denně. Poprvé ráno v sedm hodin s příchodem kmenových zaměstnanců, podruhé po osmé hodině pro agenturní pracovníky a brigádníky, a odpoledne ještě jednou ve 13 hodin, protože někteří operátoři pracují na půl úvazku. Jestliže každý z nich věnuje plánovacímu procesu v průměru půl hodiny, tak celkově touto činností stráví šest hodin denně, které by mohli věnovat denní operativě. DCM tento proces zkracuje na 1,5 hodiny.

Realita běženého dne ve výrobním závodě a eliminace možných rizik.

Aplikace DCM se zaměřuje na řízení aktuálního stavu obsazenosti linek, resp. pracovišť, na základě dovedností a skutečného stavu přítomných pracovníků. Je přístupná online z jakéhokoli zařízení v reálném čase, čímž se maximalizuje uživatelský komfort a zrychluje využití. Jejím uživatelem může být např. vedoucí směny, leader týmu, supervizor, případně HR manažer.

PPROI

matejka3@pproi.com

Reklama
Vydání #7,8
Firmy
Související články
Moderní vědecké řízení podniku, 5. díl: Desatero šesté až deváté

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme šestou až devátou tezi.

Ne solidarita. Trendem je relokalizovaná síť

V posledních letech došlo k výjimečnému povědomí a upřednostňování kultury na pracovišti ze strany zaměstnavatelů i zaměstnanců. Kultura je „osobností“ společnosti, včetně očekávání, chování, praktik a dalších norem, které ovlivňují interní interakce lidí i jejich jménem. Ignorovat tento fakt je možné jen na vlastní nebezpečí. Nedávný výzkum společnosti Hired totiž zjistil, že firemní kultura je druhým nejdůležitějším faktorem, který uchazeči zvažují, zda vůbec pracovat pro společnost.

Moderní vědecké řízení podniku, část 4. Desatero 4 a 5

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme čtvrtou a pátou tezi.

Související články
V čele high-tech továrny

Ivan Slimák je vedoucím závodu Škoda Auto ve Vrchlabí. člověk, který místo já většinou říká my je ve vedení závodu od roku 2011 a dá se říci, že mu dal novou tvář. Do té doby se zde montovaly Škodovky, známé jsou 1203, 105, 120, Favorit, Octavia, Roomster a další. Rozhodnutím koncernu Volkswagen se zde od roku 2011 nastartoval nový projekt a v roce 2012 sériová výroba automatických převodovek DSG (Direct Shift Gearbox).

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Kontakt s regionálními firmami je pro mě obrovskou inspirací

V cyklu podnikatelských příběhů jsme tentokrát měli možnost vyzpovídat Ing. Jiřího Holoubka, jehož profesní kariéra byla spojena především se společnosti ELCOM. V současné době se Jiří Holoubek vrcholově věnuje problematice Průmyslu 4.0.

Montovna dlouhodobou prosperitu nezajistí - část 4.

Pokračujeme v našem seriálu o transformačním procesu montovny, tj. podniku, který nemá vlastní produkt či službu, nemá značku a nemá ani přístup ke koncovému zákazníkovi. V minulém vydání jsme se zabývali instinktem lovce a schopnostmi rychlé akce, dnes se zaměříme na eliminaci TAGA a inovační myšlení.

Montovna dlouhodobou prosperitu nezajistí, Část 2.

V minulém vydání jsme si vysvětlili pojem montovny, tj. podniku, který nemá vlastní produkt či službu, nemá značku, a nemá ani přístup ke koncovému zákazníkovi. Výroba je de facto poskytovanou službou zvanou „outsourcing“ pro globální a nadnárodní společnosti s nízkým podílem vlastního výzkumu a vývoje. Prvním důležitým krokem je přiznat si submisivní pozici v globálním dodavatelském řetězci a sebrat odvahu ke změně. Odvážní čeští manažeři to dokázali prosadit i v rámci nadnárodních koncernů.

Mně se tady v Čechách líbí…

…byla jedna ze sympatických odpovědí Josefa Průši, majitele společnosti Prusa Research, která vyrábí 3D tiskárny Original Prusa i3. Ke konstruování 3D tiskáren ho dovedla snaha stále něco tvořit, takže dal přednost návrhům tiskáren před hudbou a školou.

Je třeba udělat seriózní diagnózu českého průmyslu

Český průmysl je nemocný subdodavatelstvím a pouhým montováním. Jsme nad únosnou míru pouhým subdodavatelem Evropské unie, především Německa, mnohokrát subdodavatelem subdodavatelů. Z řemeslníka kdysi světové úrovně jsme se stali nádeníkem. Je třeba to změnit, přestat být závislý na odběratelích, kteří diktují, za kolik jim můžete jejich součástku nebo jejich díl vyrobit. Chopte se příležitosti a vytvořte svůj vlastní finální výrobek s vyšší mírou lidského umu, který můžete prodat komukoliv na světovém trhu, abyste se stali nezávislými!

Inovace jako klíčová hodnota

Všichni jsme součástí ekonomiky, protože každý z nás je několikrát denně v roli zákazníka nebo uživatele služeb. V každém takovém případě hodnotíme, posuzujeme a porovnáváme. Špatná zkušenost znamená „nikdy více“, kdežto ta dobrá je většinou příslibem pro daného dodavatele, že nakoupíme znovu. Jaký produkt nebo službu považujeme za výbornou, a tedy hodnou opakovaného nákupu? Samozřejmě tu, jejíž vysoká kvalita se nemění, ale zároveň tu, kde dostáváme stále něco nového a kde vývoj neustrnul.

Tvorba a generování konkurenční výhody

Schopnost rychle reagovat na potřeby zákazníka, efektivní řízení organizace s nízkou vázaností kapitálu, kreativní inovace, spolehlivost dodávek, systém a potenciál organizačního vzdělávání, tempo růstu a rozvoje klíčových specializací a intelektuálního kapitálu, schopnost budování týmů a mezioborové spolupráce, počet experimentů, jež lze vměstnat do čtyřiadvaceti hodin, míra fluktuace zákaznické loajality, rychlost uvádění nových výrobků na trh, spokojenost zákazníků, míra digitalizace, automatizace a robotizace, úspěchy a problémy v boji proti chudobě a znečisťování životního prostředí – to všechno patří mezi strategické faktory, jež se v běžných ukazatelích podniků stále odrážejí jen velmi málo nebo vůbec. Přitom jde o dynamická a perspektivní měřítka nejen pro adaptivní organizaci: objevování, sledování a využívání klíčových faktorů budoucího vývoje podniku, ne pozorování situace ve zpětném zrcátku s přesnosti na šest desetinných míst.

Řízení podniku podle ROI, Část 8. závěrečná - Znalostní výzva

Seriál článků v tomto časopise, který jsme v loňském roce věnovali řízení podniku podle ROI, vyvolal mnoho ohlasů z různých podniků a několik i z akademické sféry. Nejvíc reakcí z praxe se týkalo tristní situace v plánování výroby podle ERP systémů. Na články reagovali i pracovníci finančních útvarů.

Řízení podniku podle ROI, 7. část - architektura informačního systému PPROI

Švýcar Le Corbusier, považovaný za největšího architekta 20. století, charakterizoval architekturu jako „umění a praxi budování struktur“. To je aktuální i pro architekturu podnikových informačních systémů, kterou určují záměry jejích tvůrců a schopnosti je prakticky ztvárnit. Limitováni existující architekturou tvůrci IS nejsou – mohou „stavět na zelené louce“. Struktury architektury ERP systémů, vztahující se k výrobním procesům, zčásti 50 let, zčásti 100 let staré, jsou velkou brzdou rozvoje podniků. Pro podstatné zkvalitnění řízení a zvýšení výkonnosti podniků nestačí ani nadstavby nad touto základnou. Nutná je architektura s novými základními struktruami, do nichže se promítají treny vědy třetího milénia.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit