Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Spojování plechů protlačováním spojů
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Spojování plechů protlačováním spojů

Německá firma TOX Pressotechnik GmbH představuje na 43. MSV v Brně dva systémy pro spojování plechových součástí. Obě metody spojují plechy protlačováním spojů a jsou inovační alternativou k bodovému svařování.

Spoje se spojovacími body TOX jsou určeny pro přesně danou kombinaci plechů a jsou optimalizovány na maximální pevnost. Spoje Bret Technology nacházejí široké použití pro různé druhy plechů a pro běžné konstrukční pevnosti. Firmu TOX Pressotechnik v České republice zastupuje společnost OK Servis.

Princip spojů TOX a Bret

Oba systémy pracují na stejném principu: jednoduchý razník zalisovává - protlačuje - spojované plechy do speciální matrice. S rostoucím tlakem je materiál nucen vyplňovat kruhové vybrání ve dnu matrice, a tím současně zatéká do stran. Výsledkem je kruhový protlačený nerozebíratelný spoj bez hran a bez otřepů. Při spojení nedošlo k porušení povrchových vrstev, materiál v místě spoje je navíc zhutněn, zpevněn.
 
Na první pohled je zřejmé, že tento typ spoje ve tvaru jakéhosi "patentku" přináší ekonomické a ekologické výhody oproti bodovému svařování, což je dáno nižší energetickou náročností a vyloučením spotřeby elektrod. Navíc umožňuje bezproblémové spojování plechů různých tloušťek a z různých materiálů, provedení vícevrstvých spojů a spojování plechů s povrchovou úpravou - například pokovených, lakovaných nebo opatřených ochrannou fólií.

Pevnost spojů a odolnost proti korozi

Statická pevnost spoje TOX je srovnatelná s pevností bodového svaru, dynamická pevnost spojů TOX i Bret je větší než u bodového svaru. Spoje TOX a Bret mají delší životnost. Větší dynamická pevnost spojů TOX a Bret vyplývá z nezměněné struktury materiálu a z vyloučení mechanických trhlin.
 
Jelikož během operace TOX nebo Bret nedojde k poškození ochranné vrstvy, zůstávají antikorozní vlastnosti spojů téměř stejné jako u výchozí povrchové úpravy samotných plechů. Při tváření TOX nebo Bret teče povrchová vrstva spolu s materiálem plechu a v žádném místě nedojde k prostřižení nebo jinému porušení ochranného povlaku.

Úspora energie, ekologie

Oproti bodovému svařování jsou spojovací technologie TOX nebo Bret ekonomicky výhodnější již při spojování ocelových plechů. Uvážíme-li energetickou spotřebu na odsávání zplodin při svařování například pozinkovaných plechů, jsou metody TOX a Bret podstatně výhodnější. Při spojování hliníkových plechů jsou pak úspory ještě výraznější.
 
K ekologii při srovnání se svařováním snad ani není co dodávat. Pomyslete jen na svařování hliníku, pozinkovaného nebo lakovaného plechu.

Oblasti využití spojů TOX

Spoje TOX již mají svůj nezastupitelný význam v automobilovém průmyslu. S ohledem na trend snižování hmotnosti automobilů se mnoho plechových dílů vyrábí z kombinací materiálů Fe a Al nebo jejich slitin. Prakticky jedinou spojovací technologií pro tyto účely jsou spoje TOX, eventuálně ještě ve spojení TOX + lepení. Jako příklady lze uvést části karoserií, jako jsou přední a zadní víka, dveře a stahovací střechy, nebo díly z vnitřní zástavby, jako sedačky, konstrukce stahování oken, různé držáky armatur apod.
 
Další významnou oblastí je výroba tzv. bílého elektra. Příkladem jsou např. skříně praček a lednic a různých kuchyňských a domácích spotřebičů. V obou těchto odvětvích se uplatňují spoje TOX jednak pro svou bezkonkurenční odolnost proti korozi a jednak s ohledem na výborné pevnosti spojů při střídavém namáhání způsobeném různým chvěním a otřesy.

Bret Technology

Tato technologie byla speciálně vyvinuta pro výrobu vzduchotechnických dílů. Stejnými nástroji lze spojovat různé tloušťky plechů, a to i ve více vrstvách. Pro spojování vzduchotechnických dílů je určena souprava, která obsahuje pneumohydraulický agregát, speciální ručně vedené kleště s výklopným nástrojem, tj. matricí Bret, a s balancerem pro ulehčení práce.
 
Kromě výroby vzduchotechnických dílů je technologie Bret použitelná všude tam, kde se vyskytuje potřeba spojování různých plechů s běžnou konstrukční pevností. Pro tyto účely jsou nabízeny různé druhy pneumohydraulických kleští, například pro spoje v lemech, ohybech a rozích. Dále jsou nabízeny kleště Bret v provedení jako ruční akumulátorové nářadí.

Od 1. 2. 2015 změna přímého zastoupení společnosti TOX® PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG pro Českou republiku a Slovenskou republiku.

Kontakty na www.tox-cz.com.

Další články

Technologie spojování/ dělení materiálů
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: