Témata
Zdroj: www.pilz.com

Systém pro monitoring strojů a robotů

Společnost Pilz Czech je odborníkům v oboru automatizace dobře známa jako firma s velkými kompetencemi především v oblasti bezpečnosti strojních zařízení. Na základě dlouholetých zkušeností z automatizace se firma Pilz Czech rozhodla vyvinout systém pro monitoring strojních zařízení a technologií, který nazvala PDS – Pilz Data System. Poprvé ho představila na podzim minulého roku.

Aleš Malý

Pracuje ve firmě Pilz Czech jako Innovation manager. Je jedním z autorů systému PDS – Pilz Data System pro monitoring strojů a technologií. Zabývá se technickým i obchodním rozvojem systému PDS a motion technologií.

Reklama

PDS je monitorovací systém vhodný pro jakékoli stroje a technologie, a to bez ohledu na jejich stáří a na způsob řízení. Zejména je vhodný jak pro jednoúčelové stroje, CNC stroje, tak i třeba pro robotická pracoviště.

Diagram schematicky znázorňuje hlavní součásti monitorovacího systému PDS. (Zdroj: Pilz Czech)

Možnosti monitorovacího systému PDS

Díky monitoringu má uživatel přehled o tom, v jaké kondici se stroj nachází a kdo stroj obsluhuje, o výrobním taktu, prostojích a servisních zásazích. Tím to ale nekončí, další možností je kondiční monitoring, který může sledovat například spotřebu energií a vibrace a jehož údaje lze využít při prediktivní údržbě na daném stroji. Díky vibračním čidlům je možné odhalit i nežádoucí kolize, počátek poškození klíčových komponentů, jako jsou převodovky nebo špatné nastavení stroje, které vede ke zvýšené spotřebě nástrojů. Další možností je zobrazení ekonomických ukazatelů efektivity, jako je například OEE. S daty lze dále pracovat a exportovat je do dalších formátů, například pro ERP systémy, a tato data se mohou stát významným přínosem při rozhodování o dalším směrování a rozvoji firmy. Je čistě na uživateli, jaký formát dat si zvolí a jak je využije.

Reklama
Reklama

Tři hlavní součásti systému

Celý systém se po technické stránce skládá ze tří základních stavebních kamenů. První stavební kámen je nainstalován na stroji a monitoruje data, tato část se dokáže ke stroji připojit pomocí standardní komunikace OPC-UA, případně prostřednictvím běžných průmyslových sběrnic. Další možností je osadit stroj senzorikou, což je výhodné v případě starších strojů se staršími řídicími systémy.

Monitorovaná data jsou ze stroje pravidelně zasílána do Pilz cloudu, který lze označit jako druhý stavební kámen – zde jsou data ukládána pro další zpracování. Tady je na místě podotknout, že vše je navrženo tak, aby bylo možné vytvořit i cloud přímo u zákazníka (tzv. on-premise). To je žádoucí v případě, kdy zákazník chce mít data pouze pod svou kontrolou a chce si být jist, že data neopustí „brány“ jeho firmy.

Posledním, třetím stavebním kamenem je webová aplikace, která umožňuje administraci a zobrazení dat monitorovaného stroje ve formě grafů a číselných hodnot. I tato část systému je velice variabilní a připravená na konfiguraci podle přesného přání uživatele.

Tyto obrázky popisují nejdůležitější funkce systému PDS a jejich přínos pro firmu v oblasti kvality, produktivity, financí a organizace. (Zdroj: Pilz Czech)

Využití systému v praxi

Uživatel primárně pracuje s webovou aplikací, která je navržena tak, aby zobrazovala potřebné grafy a veškerá data. Jak již bylo zmíněno, uživatel má možnost vidět a analyzovat všechno, co je monitorováno, a může data exportovat do dalších systémů. Ve webové aplikaci lze také nastavovat alarmy a notifikace: V případě překročení, nebo naopak poklesu monitorované hodnoty systém rozešle e-maily nebo SMS na předem zadané kontakty. Všechny odpovědné osoby se tak neprodleně dozvědí o možných problémech na stroji a mohou problém odstranit v co nejkratším čase.

Toto schéma shrnuje možnosti využití systému PDS ve firmě. (Zdroj: Pilz Czech)

Systém PDS firmy Pilz Czech se při správném nasazení a využití stává velkým pomocníkem firem, které používají jednoúčelové stroje, CNC stroje a robotická pracoviště. Firmy tak získávají informace využitelné pro optimalizaci výroby, skladů a údržby. PDS je systém, který pomůže v dalším rozhodování o efektivitě, profitabilitě a budoucnosti firmy.

Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit