Témata
Reklama

Systémové stavebnice pro stavbu nízkonapěťových rozváděčů

S příchodem souboru nových norem ČSN EN 61439 se řada výrobních firem zabývá otázkou, zda a jak se musí změnit metodika zkoušení reprezentativních představitelů nn rozváděčů nebo individuálně navrhovaných rozváděčů. Některé z firem jistě uvítají komplexní systémové - stavebnicové řešení, které nabízí společnost Rittal svým zákazníkům po celém světě.

Stavebnicový systém kompletně testovaný podle normy ČSN EN 61439 má jasná konstrukční pravidla. Standardizované produkty usnadňují systematickou montáž rozváděčů a díky ní i systematické provádění ověřování, což přináší značné úspory ve srovnání s individuálně navrhovanými rozváděči, jejichž ověřování zkratové odolnosti a oteplení je jak časově, tak také finančně velmi náročné.

Reklama
Reklama
Reklama

Stavebnicový systém

Stavebnicový systém Ri4Power umožňuje stavbu výkonových rozváděčů nn se jmenovitým proudem 600 až 5 000 A. Jedná se o stavebnici, kterou lze sestavit podle montážního návodu a díky níž výrobci rozváděčů postaví velmi rychle a flexibilně bezpečný nízkonapěťový rozváděč pro rozvod energie podle přání koncového zákazníka.

Výrobce má jistotu, že při dodržení montážního postupu a doporučení původního výrobce neudělá zásadnější chybu, jako např. nedodržení přeskokových vzdáleností, poddimenzování zkratové odolnosti, překročení akceptovatelného oteplení. Výhodou je také rychlost, s jakou je možné tyto systémy stavět. Protože se všechny komponenty dodávají předpřipravené, např. propojení hl. jističe s hlavním páteřním přípojnicovým rozvodem, odpadá často zdlouhavé a komplikované odměřování vzdáleností a výroba ohýbaných měděných plochých přípojnic, při jejichž výrobě vzniká také odpad a někdy i zmetek, nemluvě o kvalitě provedení a vzhledu. To vše řeší propojovací sady Ri4Power vyrobené na kvalitních ohýbačkách a rozměrově přizpůsobené každému typu jističe.

Rozváděčová skříň TS 8

Základem stavebnice Ri4Power je osvědčená rozváděčová skříň TS 8. Její promyšlená stabilní rámová svařovaná konstrukce umožňuje použití nepřeberného množství příslušenství, např. se systémovým šasi je možné nezávisle na montážní desce vytvořit další upevňovací roviny. Krytí skříně IP55 a vynikající povrchová úprava s použitím nanotechnologie umožňují nasazení těchto skříní do průmyslového prostředí. Všechny ploché díly (bočnice, zadní stěna, střešní plech, podlahové plechy) jsou opatřeny upevněním, které automaticky vyrovnává potenciál, a proto za určitých podmínek není nutný další ochranný vodič. Součástí skříně je hloubkově přestavitelná montážní deska s nosností až 600 kg. Skříň je také vhodná do seizmicky aktivních oblastí. Skříně TS 8 byly podrobeny řadě kvalitativních testů, což potvrzují příslušné certifikáty a aprobace, díky nimž se tyto rozváděčové skříně používají ve všech možných odvětvích na celém světě.

Systém řadových skříní TS 8

Přípojnicové systémy

Dalším důležitým prvkem systému Ri4Power jsou přípojnicové systémy – tedy držáky přípojnic, samotné měděné přípojnice a další příslušenství, jako různé adaptéry a kryty. V systému Ri4Power se používá hned několik typů přípojnicových systémů. Patrně nejpoužívanějším přípojnicovým systémem je RiLine 60. Systém umožňuje vybudovat silnoproudý rozvod jak plochými přípojnicemi, tak i profilovými přípojnicemi Rittal PLS 800 A a 1600 A. Přípojnice Rittal PLS je díky své konstrukci upevněna držákem pouze ve své zadní části. To umožňuje přípojnici osadit adaptéry v kterémkoliv místě její délky – držák nezabírá žádné místo.

Držáky plochých přípojnic jsou konstruovány tak, aby byly univerzální pro různé průřezy plochých přípojnic. Celkem lze jedním držákem upevnit až devět různých průřezů přípojnic. V tomto systému nabízí Rittal největší výběr komponent, které se dají přímo na přípojnice upevnit. Přípojnicový systém je k dispozici také ve 4pólovém provedení a v provedení pro DC aplikace. Zákazníci orientovaní na americký trh jistě ocení, že většina komponent je opatřena značkou „UL listed“.

Přípojnicový systém RiLine 60

Pro větší výkony využívá systém Ri4Power přípojnic MAXI PLS 1600-4000 A – jde o profilové měděné přípojnice, držáky přípojnic, propojovací sady (předpřipravená ohýbaná měď) a další komponenty. Profilová měděná přípojnice na všech čtyřech stranách s T drážkou umožňuje velmi komfortní připojení velkého množství kabelů či lamelových přípojnic. Do T drážky se pak zasouvá libovolný počet drážkových vložek, tzv. kamenů se závitovým svorníkem, popř. připojovacích svorek. Odpadá složité odměřování, vrtání a další mechanické upravování.

Zařízení o větších výkonech lze také realizovat s přípojnicovým systémem FLAT PLS, a to až do 5 000 A. V tomto případě se nepoužívá profilová měď, ale ploché přípojnice. Stejně jako u předchozího systému jsou součástí také držáky přípojnic, propojovací sady (předpřipravená ohýbaná měď) a další komponenty. Zajímavým řešením jsou spojky přípojnic, které spojují přípojnice mezi jednotlivými poli bez vrtání a přeplátování.

Stále častěji se v České republice díky zahraniční poptávce objevují požadavky na výkonové rozváděče (PSC) s vnitřním oddělením viz ČSN EN 60439-1 odst. 7.7 nebo ČSN EN 61439 -2 ed.2 odst. 8.101. I toto řešení nabízí systém Ri4Power forma 2–4 (pevné připojení). Jedná se o modulární nízkonapěťové zařízení umožňující vnitřní oddělování/rozčleňování jednotlivých částí nízkonapěťových rozváděčů. Na základě způsobů oddělování vnitřních částí (přípojnice, aktivní prvky, připojovací svorky atd.) se systém dělí do tzv. způsobů oddělování nebo forem 1 až 4.

Nízkonapěťový systém s ověřením návrhu do 4 000 A se používá jak v rozvodech energie, tak u řídicích systémů. Důvodem pro použití takovýchto systémů jsou požadavky na větší bezpečnost, ochranu zdraví a života.

Výstupní protokoly ze softwaru Power Engineering

Software Power Engineering

Stavebnice Rittal Ri4Power se dá navrhovat pomocí softwaru Power Engineering. Výstupem je výkres ve formátu DWG, kusovník jednotlivých komponent, cena a také konkrétní montážní návod pro dané zařízení. Tento software umožňuje také vygenerovat dokument „ověření návrhu“ se všemi potřebnými údaji a s upozorněním na případnou potřebu dodatečné zkoušky-ověření v případě zásadnějších, nestandardních úprav ve stavebnicovém řešení Ri4Power.

Pavel Škoch
Rittal
chromec.m@rittal.cz

Reklama
Související články
Modulární stavebnice NN pro rozvod proudu

Co to je Rittal VX25 Ri4Power? Jde o komponenty firmy Rittal, díky nimž je zákazník schopen vytvořit páteřní rozvod proudu NN rozváděčů, a to jak rozváděčů distribučních, tak i řídicích. O jaké konkrétní komponenty jde? Skříň řady VX25, systémová šasi, nosné lišty, různé druhy měděných přípojnic, ohýbané měděné připojení hlavních jističů, různé druhy pojistkových odpínačů.

Automat pro zpracování vodičů

Zpracování vodičů je jednou z nejnáročnějších výrobních fází při stavbě rozváděčů. Pro podporu automatizace této činnosti nabízí společnost Rittal automat pro zpracování vodičů - Wire Terminal WT. Jedná se o kompaktní automat pro konfekcionování vodičů, který byl poprvé představen v listopadu 2018 na veletrhu SPS IPC Drives v Norimberku.

Zvyšování efektivity při výrobě řídicích a distribučních rozváděčů

Rittal začíná být vnímán jako dodavatel kompletního řešení pro firmy zabývající se výrobou silových a řídících rozváděčů. Spojením produktů, dále automatizačních strojů / poloautomatů firmy Rittal a softwaru/aplikací firmy EPLAN vzniká ideální prostředí pro realizaci výroby rozváděčů v duchu Průmyslu 4.0.

Související články
Výroba rozváděčů podle konceptu Průmysl 4.0

Praktické výhody a příležitosti digitalizace v rámci procesu výroby řídicích a distribučních rozváděčů, to je téma, kterému se během veletrhu Amper 2017 budou věnovat společnosti Eplan a Rittal. Obě firmy společně představí, co projektanti a výrobci rozváděčů potřebují vědět pro co největší využití síťových inženýrských řešení a digitálních dat. Důraz bude především kladen na přímý a dlouhodobý přínos řešení. Na společném stánku bude představena možnost vývoje rozváděčů od návrhu až po výrobu podle konceptu Průmysl 4.0. Veletržní expozice bude rovněž doplněna řadou produktů a softwarových nástrojů, jako je například chladicí jednotka Blue e+, nabídka Rittal Automation Systems, Eplan Smart Wiring, Eplan Data Portal a nového řešení chlazení pro malé a střední průmyslové IT aplikace.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Kompletní řešení pro výrobu rozváděčů

Společnost Rittal je dodavatelem kompletního řešení pro firmy zabývající se výrobou řídicích a distribučních rozváděčů. Spojením produktů, automatizačních strojů, poloautomatů a softwaru její sesterské společnosti EPLAN vzniká ideální prostředí pro realizaci výroby rozváděčů v duchu konceptu Průmysl 4.0.

Požadavky pro chlazení elektrických rozváděčů

V elektrickém rozváděči jsou umístěny elektrické prvky, při jejichž činnosti se část elektrické energie přemění ve ztrátové teplo. Množství ztrátového tepla závisí především na typu elektrického zařízení a jeho velikosti. Představíme-li si elektrický rozváděč jako uzavřený prostor s vnitřními zdroji tepla, umístěný v prostředí o určité teplotě, je nutné se ptát, při jakém teplotním rozdílu mezi vnitřní a vnější teplotou bude skříň rozváděče schopna odvádět veškeré teplo z rozváděče do okolí pouze volným prostupem tepla přes stěnu rozváděče bez dalších technických opatření. V tomto článku se seznámíme s okolnostmi, které významně ovlivňují návrh chlazení elektrických rozváděčů a následný výběr systému chlazení.

Strojové učení pro senzory

Dnes je možné nalézt mikrokontroléry (jednočipové počítače) v prakticky jakémkoli technickém zařízení počínaje pračkami až k měřičům tlaku a nositelné elektronice. Výzkumní pracovníci Fraunhoferova institutu mikroelektronických obvodů a integrovaných systémů řízení (IMS, ISŘ) vyvinuli AIfES, koncept umělé inteligence (AI) pro mikrokontroléry a senzory, který obsahuje plně nastavitelnou umělou neuronovou síť. AIfES je na platformě nezávislá knihovna pro strojové učení, kterou lze využít k realizaci samostudijní mikroelektroniky, která nevyžaduje spojení s cloudem nebo vysoce výkonným počítačem. Systém umělé inteligence určený pro senzory je schopen rozeznat rukopis a gesto, což umožňuje například zadávání vstupních dat gestem, běží-li knihovna na nositelné elektronice.

Solární článek Amorton na Amperu

Kromě nových technologií v oblasti automatizační techniky, elektromechanických i polovodičových relé bude společnost Panasonic na Amperu 2019 představovat amorfní křemíkový solární článek - Amorton. Tento unikátní zdroj energie s dostatečným výkonem pro napájení elektroniky nezatěžuje životní prostředí žádnými CO2 či jinými skleníkovými plyny a je tak ideální ekologickou alternativou standardních baterií.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Velmi rychlá dvojčata

SolidCAM a InventorCAM jsou jeden a tentýž CAM program integrovaný v různých CADech (SolidWorks a Autodesk Inventor), proto má smysl mluvit o obou najednou. Neliší se funkčně totiž opravdu vůbec, pouze je uživatel ovládá ve svém oblíbeném CADu.

Pro ergonomickou obsluhu strojů

Optimální ergonomie je na pracovišti nezbytná. Stroje nejenže musejí splňovat bezpečnostní požadavky, ale musejí také být navrženy tak, aby jejich obsluha byla co nejsnadnější a bez námahy. Ovládací panely na strojích proto musejí být flexibilní a snadno polohovatelné prostřednictvím systémů nosných ramen.

Když jde o prostor…

Současné trendy směřují k mnohem větší míře využití elektroniky než doposud. To je hlavní, nikoliv však jediný důvod, proč se množí automatizace výroby menších zařízení, jakými jsou například mobilní telefony, tablety i ostatní elektronika. Ale nejde jen o ni, ale i o laboratoře, farmacii apod.

Inovace senzorů na veletrhu Amper 2015

Na brněnském výstavišti proběhne ve dnech 24. až 27. března 2015 mezinárodni veletrh elektroniky Amper, na kterém představí novinky v sortimentu senzorů také společnost Micro-Epsilon.

Nové komponenty pro stavbu strojů

Tým fluidní techniky divize Lin-Tech společnosti Hennlich i v letošním roce představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně řadu novinek.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit