Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Živé údaje pro transparentnost výroby
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Živé údaje pro transparentnost výroby

Interní cloudové úložiště nazvané SW Cloud Platform vyvinula společnost Schwäbische Werkzeugmaschinen (SW). Cílem bylo učinit strojní údaje zákazníků transparentnějšími, přístupnějšími a uživatelsky příjemnými. Tedy vytvořit pro zákazníky optimální podmínky pro sledování provozu a preventivní údržbu jejich strojního vybavení. Do roku 2020 budou všechny funkce z dosavadního cloudového úložiště převedeny do nového systému.

SW svým zákazníkům vždy nabízela přístup k strojním údajům, od roku 2004 přes portál. Tím hrála v průmyslu vždy roli průkopníka. Aby bylo možné informace poskytovat ještě jasněji a stručněji a v moderním formátu, vyvinula své vlastní cloudové úložiště na bázi platformy Predix IIoT od GE.

„Pomocí exitujícího cloudového úložiště SW déle než 15 let se souhlasem svých zákazníků vyhodnocovala strojní údaje. Běžně je při tom zapojeno 2 000 strojů a staženo 700 datových uzlů a 25 milionů strojních událostí. Nové cloudové úložiště SW Cloud Platform je výsledkem moderního vývoje a nabízí průběžné sledování výroby, což znamená větší transparentnost celého výrobního procesu. U každého stroje se ukládá jeho profil, který je globálně propojen, a činí tak veškeré informace o stroji a výrobních údajích přístupné přímo z panelu stroje. Mapa světa a přehled výrobních linek podává základní přehled o místech umístění strojů a států,“ vysvětluje Jochen Heinz, ředitel služeb průmyslových údajů u SW.

Schwäbische Werkzeugmaschinen vyvinula interní cloudové úložiště nazvané SW Cloud Platform s cílem učinit strojní údaje zákazníků ještě transparentnější, přístupnější a uživatelsky příjemné.

Ucelená koncepce služeb

„Navíc je model uživatelského rozhraní, včetně grafiky a statistik, uspořádán přehledně a přístupně, což umožňuje uživateli zjistit nesrovnalosti a potíže ve výrobním procesu mnohem snadněji. Péče byla rovněž věnována zajištění intuitivnímu řízení provozu, což umožňuje snadné zjištění chyb,“ dodává.
Této problematice je u SW dávána vysoká priorita. „Protože v systému SW Cloud Platform je uloženo velké množství údajů, tomuto aspektu jsme věnovali mimořádnou pozornost,“ vysvětluje Heinz.


„Významným činitelem pro udržení systému dostupnosti obráběcích center SW na maximální úrovni po celou dobu jejich provozního cyklu je provádění preventivní a povinné údržby. On-line služba, jakou je SW Cloud Platform, je toho významnou součástí,“ vysvětluje Jochen Heinz.

Řešení pomocí cloudového úložiště je částí „života”. Je to kompletní ucelená koncepce služeb jako část modulu „životní údaje”. Rozšiřuje portfolio služeb s údaji, což zahrnuje kromě on-line služeb digitalizaci komponentů, konzultace, tovární simulace a datovou analytiku. Tyto moduly budou v budoucnosti dále rozšiřovány, aby mohly dynamicky plnit veškeré výzvy Průmyslu 4.0.

Schwäbische Werkzeugmaschinen

info@abopr.de

Další články

Informační technologie/E-business

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: