Témata

Články od: Eva Klocová

Sinumerik slaví půlstoletí

Teprve 50. narozeniny jsou těmi, které si zaslouží skutečnou oslavu. Rádi bychom touto cestou čtenáře MM Průmyslového spektra informovali o skutečnosti, že zmíněné oslavy právě začínají a jejich vyvrcholení se dočkáme na letošním MSV v Brně. Pojďte spolu s námi nahlédnout do padesátileté historie i neméně zajímavé současnosti řídicího systému Sinumerik.

Zkušenosti made in Siemens v aplikacích firmy TOS Kuřim – OS

Společnost TOS Kuřim - OS, a. s., se od svého založení zabývá výrobou univerzálních strojů, obráběcích center, jednoúčelových strojů a automatických linek pro široké spektrum zákazníků. Základní výrobní strategie společnosti v oblasti univerzálních strojů je založena na nepřetržité inovaci a modernizaci strojů a příslušenství. I o tom jsme si povídali s Ing. Janem Sobolou, technickým ředitelem společnosti a Ing. Pavlem Novotným, vedoucím elektrokonstrukce za asistence Ing. Jiřího Urbana a  Ing. Evy Klocové ze společnosti Siemens.

Technologické a aplikační centrum Siemens na VUT v Brně

Spolupráce společnosti Siemens s Ústavem strojírenské technologie na VUT v Brně není náhodná. Velkou měrou k tomu, že se oba partneři tzv. našli, přispěla bezpochyby lokalizace obou pracovišť. Při dobré kondici je možné vzdálenost mezi Technickou 15, kde je stálá adresa brněnské pobočky společnosti Siemens, a ústavem docenta Píšky na VUT, zvládnout v čase pěti minut.

Zkušenosti Made in Siemens v aplikacích firmy Tajmac-ZPS

V minulém vydání jsme vám v rámci nového seriálu realizovaného ve spolupráci s firmou Siemens Automation & Drives, divizí MC MT, představili výsledky spolupráce jejich techniků při realizaci řídicího systému multifunkčního pětiosého obráběcího stroje Multicut jihočeského výrobce Kovosvit MAS. Dnes vás provedeme po stopách aplikace tohoto systému a dalších jednotek pohonů při konstrukci horizontálního obráběcího stroje H50 z produkce zlínského Tajmac-ZPS.

Partnerství škol a podniku

Úloha středního školství pro další vývoj jedince je velmi důležitá. Jak ve smyslu plnohodnotného začlenění absolventů do následného zaměstnání a vykonávání dané profese, tak i ve druhém případě zvládnutí znalostních nároků navazujícího vysokoškolského studia. Škola musí být schopna poskytnout relevantní penzum znalostí, vědomostí a schopností pro obě varianty, čímž jsou na ni v podstatě kladeny rozdílné nároky – připravit žáka pro praktický život, nebo vysokoškolské studium.

Každý se stává vítězem

Zodpovídají za výchovu technické inteligence pouze školy? Neměly by převzít svůj podíl i firmy? Vezměme si příklad z lékařských fakult, které jsou v blízké vazbě s klinikami, kam mladí medici chodí na praktické zkušenosti. Je to otázka, která se často řeší u různých kulatých stolů. Tam bohužel tyto úvahy ale často i skončí. Společnost Siemens je firmou činu a od záměru má blízko k jeho realizaci. Jednou z mnoha jejích aktivit na poli technického školství je soutěž o Putovní pohár partnerských škol Siemens – Sinumerik Cup, zatím nejmladší platforma podpory technického vzdělávání této společnosti.

Broušení na hranici možností

Stále vyšší požadavky na přesnost, zcela nové produkty a enormní tlak na konečnou cenu výrobku jsou notoricky známé skutečnosti většině strojírenských firem. Zcela logicky, část jejich řešení přenáší zákazníci na výrobce obráběcích strojů a očekávají jejich podporu.

Zkušenosti Made in Siemens při výchově mladých strojařů na FSI VUT v Brně

Vysoké učení technické v Brně je v poslední době symbolem velkých aktivit jak na poli přímého vzdělávání mladých techniků a jejich kvality na výstupu, tak zejména ve spolupráci s průmyslovou praxí, která de facto s prvním tvrzením přímo souvisí. Toto konstatování dokládá celá řada odborných konferencí a workshopů zde konaných, které mají pro zúčastněné nesmírný přínos.

Zkušenosti Made in Siemens v aplikacích firmy Kovosvit MAS

Redakce MM Průmyslového spektra se rozhodla společně s firmou Siemens, konkrétně pak divizí Automation & Drives, postupně čtenářům představovat konkrétní výsledky spolupráce jejich techniků s konstruktéry tuzemských obráběcích strojů.

Zázemí technické vzdělanosti

V Ústavu strojírenské technologie Vysokého učení technického v Brně vzniká společné pracoviště průmyslové a akademické sféry. Toto pracoviště dostalo název Technologické centrum.