Témata
Reklama

Často se v podnikatelském životě stává, že produkt, který je zkonstruovaný a následně ve své výrobě používaný jako podpůrný k výrobě hlavního produktu, se následně stane nosným portfoliem a ten původní z různých důvodů následně zaniká. Vzpomeňme například japonské výrobce obráběcích strojů. Mori Seiki a jejich textilní stroje, tkalcovské stavy firmy Mazak či potravinářské stroje od Okumy - ty všechny neměly dlouhého trvání v jejich sortimentu. Až na jeden případ - firmu Brother. Ta své šicí stroje a kancelářské přístroje vyrábí dodnes. Vedle nich pak i špičkové obráběcí centra, jenž prý patří k jedněm z nejrychlejších na světě. A kde se takové stroje rodí? Naše redakce MM Průmyslového spektra měla možnost navštívit výrobní závod Brother Industries nacházející se v městečku Mizuho-ku asi půldruhé hodiny cesty z Nagoji.

Koncern společnosti Brother se skládá z pěti samostatných výrobních a obchodních divizí. První z nich, v současné době nazvaná Personal & Home patří k nejstarším a je právě důkazem úvodního vstupního tvrzení o zachování „startovacího“ produktu až po současnost. Je jím šicí stroj, jenž poprvé spatřil světlo světa v roce 1928 a znamenal první kroky v historii této firmy. Následné produkty v segmentu domácího a průmyslového využití se staly pojmem v této oblasti. Po čtvrtstoletí sbírané zkušenosti jsou následně promítnuty do pletacích strojů, které se vyrábějí dlouhých čtyřicet let až do roku 1995. Šedesátá léta minulého století jsou předzvěstí vývoje produktů, jež jsou plně až po současnost spjaty s názvem Brother. Kancelářské přístroje, zpočátku elektrické psací stroje, kalkulačky, telefonní a faxové přístroje, tiskárny, multifunkce a celá řada přístrojů běžné spotřeby – to vše v komoditě nazvané Printing & Solution. Několik posledních let se tato komodita rozrůstá a vyčleňuje do samostatné divize příznačně nazvané New Business, která představuje moderní komunikační systémy podporující konferenční videohovory, různá vizualizační zařízení či (což není bez zajímavosti) vývoj softwaru pro karaoke systém her Nintento.

Reklama
Reklama

Brother Group: Data a fakta

Společnost Brother celosvětově zaměstnává na 32 tisíc lidí. V posledním fiskálním roce 2012/2013 docílila obratu 5,2 mld. jenů s ideálně diverzifikovaným exportním trhem: 23 % Japonsko, 31 % Amerika, 26 % Evropa a 20 % Asie. Výrobní závody se nacházejí celkem na dvanácti místech, především v Asii, ale zmiňme i slovenskou lokaci Krupina u Zvolena, kde se vyrábějí kancelářské přístroje a zařízení. Produkce obráběcích strojů je pouze na jednom místě. Z japonské Nagoji od roku 1985 po současnost opustilo brány závodu na 90 tisíc strojů.

Motocykly a obráběčky

Stávající divize Brother Industrie má své kořeny v roce 1956. Tehdy nagojští inženýři zkonstruovali první motocykl a nazvali jej příznačně Darling. Tento „miláček“ byl vítaným společníkem japonských motocyklistů dopravujících se nejen k rýžovým polím. Po pěti letech, v roce 1961, byla jeho výroba ukončena a nahrazena obráběcími stroji. Konkrétně se jednalo o malý soustruh pro školní využití, neměl však dlouhého trvání. Vyráběl se pouhý rok a následně byl nahrazen technologickým typem strojů, které se vyrábějí dodnes. Závitovací stroje. První konvenční se vyráběl dlouhých 23 let až do roku 1985, kdy začaly být CNC řízeny, což strojům tohoto typu přineslo obrovský posun. Od té doby až po současnost vyrobili v jednom japonském závodě v divizi Brother Industry a do celého světa vyvezli na 90 tisíc těchto strojů nesoucích označení TP. Ty se staly doslova legendou a získaly velkou oblíbenost v nasazení do sériových výrob. Stroje si drží celou řadu prvenství. Uveďme například typ Brother TC-20A, jehož světový rekord v řezání závitu M20x2,5 rychlostí 377 metrů za minutu při otáčkách vřetena 10 000 nebyl doposud pokořen.

Nejpopulárnějším vysokorychlostním frézovacím strojem ze současné produkce firmy Brother je typ Speedio S700X1.

Zúročené zkušenosti

Vysokorychlostní obráběcí centra Brother jsou obecně charakterizována svými krátkými rozběhy i brzdicími časy a vysokou produktivitou, čehož je docíleno aplikací mechanismů s nízkým setrvačným momentem a nasazením vlastní originální řídicí jednotky. Původní osvědčené modely řady TC jsou nyní rozšiřovány o novinky řady S (Speedio) a řady M (Multitasking). První z uvedených se vyrábí ve třech velikostních řadách s pojezdem v ose X 300, 500 nebo 700 milimetrů. Druhou novinkou je historicky první multifunkční obráběcí centrum M 140 X1 vhodné do hromadné výroby přinášející integraci soustružnického a obráběcího centra v jeden stroj s ušetřením vedlejších manipulačních časů s obrobkem. Dřívější zaměření na osové operace (vrtání, závitování) je tak ve vývoji nových strojů doplněno požadavkem na plnohodnotné schopnosti při frézovacích operacích a v případě řady M i v menší míře pro soustružnické operace.

Stroje Speedio řady S a M jsou posledními novinkami v produkci firmy Brother. Ukázky jejich obrábění jsou realizovány v předváděcím showroomu na konstrukčně rozmanitých dílech a nutno podotknout, že nejsou nijak šetřeny. (Foto: autor)

Pohled do montáže

Kázeň, řád a čistota jsou základními předpoklady současné moderní výroby, o montáži přesných obráběcích strojů japonské provenience nemluvě. Montážní hala je umístěna uprostřed výrobních hal, aby dodávka dílů byla co nejkratší a plynulá. Na třech stranách montážní haly se nacházejí měřicí pracoviště pro kontrolu všech dílů vstupujících z výroby do montáže. Metodika kontroly je nastavena tak, že pokud je díl nevyhovující, není možné na kontrolním pracovišti pokračovat, pokud nejsou SW potvrzeny žádoucí kroky vedené k nápravě daného vadného dílu, a zároveň i tento díl nemůže být vložen mezi ostatní vyhovující. Montáž klíčových komponent – vřeten – probíhá v samostatné izolované místnosti stálé vlhkosti a teploty, v tzv. clean room za nejpřísnějších podmínek.

Stroje Brother jsou sestavovány v jedné velké hale celkem ve čtyřech buňkách, shodnými postupy jako u většiny výrobců strojů této menší a střední velikosti. V prvních dvou stanovištích je stroj sestaven a proměřen v základní podobě. Poté je přemístěn, v tomto případě díky svým velikostem na paletovém vysokozdvižném vozíku postupně na další montážní pracoviště, kde jsou montovány menší komponenty stroje a elektronické díly. Po následném proměření dochází k nepřetržitému 24hodinovému zkušebnímu běhu stroje. Pokud vše vyhovuje, je stroj přepraven na expedici. Společně s každým strojem je po celý montážní proces přemísťován i přidružený vozík, na který jsou průběžně ukládány potřebné díly pro dané stanoviště. Veškeré montované pohony jsou značky Yaskawa, pro menší stroje pak Sanyo, řídicí systémy jsou vlastní výroby.

Celá montážní linka má nastaven svůj takt a dochází-li někde k hrozbě zdržení, je nutné okamžitě daný problém vyřešit. Dílčí časové úseky montáže jsou symbolizovány barevným signalizačním zařízením, a pokud je překračován vyhrazený čas, rozsvítí se červená barva. Následuje okamžitý zásah asistenta nebo odstavení stroje a realizaci nápravy separátně, aby nedošlo k prodlevě. Doba montáže jednoho stroje je závislá na jeho složitosti, průměrně činí přibližně 15 hodin.

Nejrychlejší soustružnicko-frézovací centrum na světě Brother M 140 X1 Speedio. Firma Misan zorganizovala na konci února odborný seminář v prostorách společnosti Strojírna Oslavany.

Brother na českém a slovenském trhu

Od poloviny roku 2010, co je Brother u nás zastupován firmou Misan, si jejich stroje našly uplatnění u řady zákazníků v různých odvětvích průmyslové výroby. Co tomu předcházelo? V roce 2010 byla firma Misan oslovena zástupci společnosti Brother s nabídkou dlouhodobé spolupráce v servisu a prodeji strojů na českém a slovenském trhu. Vzhledem k tomu, že již spolupracovala řadu let s dalšími japonskými výrobci – Mazak a Okamoto –, nebyla to pro ni cesta neznámá. A především – sortiment Brotheru představuje takřka dokonalý doplněk z hlediska malých frézovacích strojů k sortimentu hlavních světových výrobců číslicově řízených obráběcích strojů, kteří se vývoji, výrobě a prodeji takovýchto strojů až na výjimky nevěnují. „V dlouhodobé spolupráci jsme od začátku viděli perspektivu, neboť stroje Brother představují špičkový produkt, který má velice dobré uplatnění u výrobců a dodavatelů pro automobilový průmysl – a těch je u nás velmi mnoho,“ argumentuje jednatel společnosti Misan Ondřej Svoboda.

Pohled na moderní showroom firmy Misan v Lysé nad Labem na jeden z odborných seminářů, které se zde pravidelně konají. (Foto: autor)

Jak již bylo v úvodu řečeno, firma Misan má bohaté zkušenosti s výrobci strojů japonské provenience. Lze tuto synergii využít z obchodního hlediska? Podle ředitele Svobody ano, ale pouze v určitém rozsahu. Jde-li o hromadnou výrobu, musí podle něho být respektována strategie výroby zpracovaná především u japonských firem do nejmenších detailů. Je obvyklé, že životnost těchto strojů se pak vyčerpá na jednom výrobku s několika menšími změnami. „Rozhoduje rychlost a dlouhodobá spolehlivost. Takový přístup vyžaduje dlouhodobé vztahy a to bývá pro české subdodavatele jen obtížně realizovatelný sen,“ konstatuje doktor Svoboda.

Vlastní řídicí systém

Japonští výrobci, jako Mori Seiki, Mazak či Okuma, jsou specifičtí v tom, že osazují stroje svými řídicími systémy. Bezesporu v této skutečnosti nacházíme převážně pozitiva s ohledem na stroj jako takový. Jaký je však pohled zákazníka na tento fakt, kdy má ve výrobě stroje se systémem Siemens či Heidenhain a k tomu se obsluha musí učit další systém uplatnitelný pouze u stroje konkrétní značky – v tomto případě Brother? V době širokého uplatnění CAD /CAM systémů i u menších firem v tom ředitel Svoboda nevidí žádný problém. Podle něho se princip vlastního ovládání u všech výrobců blíží k intuitivně nejpřijatelnějšímu systému. „Dnes se již nikdo nepozastavuje nad tím, jaký systém ovládání má nová pračka nebo televize, o tabletech nebo přenosných počítačích nemluvě. Stačí se chvilku věnovat návodu a pak si chvíli pohrát a problém je vyřešen,“ podává logické vysvětlení doktor Svoboda. Otázkou však zůstává integrace strojů s vlastním řídicím systémem do vícestrojové obsluhy, kdy operátor například při noční směně musí v hlavě „přepínat“ ze systému do systému.

Konstrukční trend

Vývoj u Brotheru postupuje již několik desítek let ke zvyšování rychlosti strojů. Zrychlení v osách 2,2násobek tíhového zrychlení nebo čas výměny nástroje 0,8 vteřiny (nástroj-nástroj) u současných modelů představují absolutní světovou špičku. V posledních letech se vývoj zaměřil také na rozšiřování aplikací strojů Brother. První směr sleduje zvyšování strukturální tuhosti rámu strojů a zvyšování krouticího momentu vřetena, druhý potom sleduje rozšiřování technologických schopností – tedy například přidáním možnosti soustružení.

Pojďme nyní nahlédnout pod krytování strojů a zjistit konstrukční důvody, které zákazníky ovlivňují při volbě optimálního řešení pro výrobu. V Evropě nemají vysokorychlostní stroje s menšími upínacími kužely vřeten velkou tradici. Spíše se preferovaly stroje robustní konstrukce, i když to daná aplikace zrovna nevyžadovala. Honba za minimalizací vedlejších časů – především zrychlování pohybů strojů a obslužných funkcí, jako je výměna nástroje, nebyla tolik zdůrazňována, neboť ztráty ve špatné organizaci práce představovaly mnohem zásadnější problém. Podle ředitele Svobody však čím dál více techniků a vedoucích pracovníků u nás nyní vnímá kombinaci rychlosti a spolehlivosti strojů Brother jako optimální předpoklad pro získání konkurenční výhody při prosazování se na globalizovaném trhu. Nezanedbatelným aspektem je také velmi dobrá integrovatelnost strojů Brother do výrobních buněk s různým stupněm automatizace. Zkouška obrábění konkrétního dílce je nejlepším reálným důkazem, jak přesvědčit zákazníka. Schopnosti strojů Brother se u vhodné aplikace musí projevit splněním předepsaných tolerancí a jakostí povrchů obrobku při kratším výrobním čase. Pochopitelně stále platí, že stroje Brother jsou určeny pro středně a velkosériové výroby menších součástí.

Zkušenosti napříč divizemi

Přestože se se stroji Brother díky jejich úzkému segmentu využití nesetkáváme ve výrobě na každém kroku, jejich inovační potenciál je hodný srovnání světových leaderů. Synergie napříč všemi divizemi jejich holdingu, od kancelářských přístrojů přes šicí stroje až po obráběcí stroje přináší do každé komodity vzájemně sdílené cenné poznatky. Profesní a oborová slepota bývá u úzce profilovaných výrobců často inovačně nebezpečná, o čemž se řada z nich častokrát ve své historii přesvědčila. Zde jsme svědky úplného opaku.

Roman Dvořák
Nagoja, Japonsko

roman.dvorak@mmspektrum.com

Ukázku obrábění hliníkového komponentu alternátoru na novince – multiprofesním obráběcím centru Brother M 140 X1 Speedio si můžete prohlédnout zde.

Reklama
Související články
Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

Výrobce & zákazník = spolupráce2

Více než tři roky uplynuly od naší poslední návštěvy strojírenské firmy STT Servis v Dlouhé Loučce u Uničova. V rodinném podniku vedeném sourozenci Šárkou a Tomášem Ticháčkovými, jehož specializací je zakázkové CNC obrábění, se čas rozhodně nezastavil a my jsme s překvapením stanuli před výrobními prostorami, které za uplynulá léta prošly velkou změnou.

Made in Asia

Třináctý ročník výstavy China International Machine Tool Show se opět nesl v duchu změn, které v Číně delší dobu probíhají. Čeští škarohlídi se ve zprávách „radují“, že růst Číny v minulém kvartále zpomalil. A hned udávají čísla ze 7,4 na 7 procent. Zajisté katastrofální – sarkasmus. V tomto textu se dostaneme k některým aspektům i konkrétním objektům vystavované výrobní techniky, kterých si letos stálo za to všimnout.

Související články
Z Aše do celého světa

Podkrušnohorský výběžek má nejen své kouzlo turisticko-lázeňského charakteru, ale i z historického hlediska, kdy se zde nacházela celá řada výrobních firem, odkud do světa putovalo zboží rozmanitého charakteru. Bohužel odsunem sudetských němců se tradice textilní, porcelánové a sklářské výroby zásadně přerušila a následný komunistický režim krizi nadále prohluboval. Nyní se zde však nachází několik zdravých prosperujících firem, které vám čas od času na stránkách MM Průmyslového spektra představujeme. Nyní jsme se vydali až na nejzápadnější cíp naší země, do ašské společnosti ASTOS Machinery.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Slovanská vzájemnost

Šumperský výrobce řezných nástrojů Pramet Tools dalším krokem potvrzuje své zahraniční aktivity když na sklonku loňského roku slavnostně otevírá školicí centrum v Moskvě. Proč právě v Ruské federaci? Odpověď je nasnadě. Po domácím trhu se jedná o druhé největší odbytiště jejich produkce. V současné době je Pramet číslem tři na ruském trhu a plán do roku 2018, kdy chce dosáhnout obratu přes miliardu rublů, je obsadit druhou příčku za Sandvik Coromantem.

České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Fórum výrobních průmyslníků

Máte ve své výrobě stroje integrovány do sítě, monitorujete jejich provoz? Pokud ano, jaká data z jejich provozu získáváte a jaký mají pro vás význam? V opačném případě, je pro vás otázka monitoringu výrobních zařízení (výrobního procesu) v blízkém horizontu důležitá? Co od něj očekáváte?

Stroje rostou se zákazníkem, říká pamětník českého obrábění Miroslav Otépka

Česká republika si v letošním roce připomíná 100 let od svého vzniku. Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu v Brně je 60 let. Redakce MM Průmyslového spektra se rozhodla také zavzpomínat a k rozhovoru pozvala Miroslava Otépku, který stál u zrodu konstrukce a výroby českých obráběcích strojů. Miroslav Otépka se z profese dělníka vypracoval na respektovaného majitele jedné z největších českých strojírenských firem. Aktivita, optimismus a dobrá nálada ho neopouštějí ani ve věku, kdy se jiní věnují odpočinku. Možná je to jeho filozofií a jak sám říká: „Práce mi nikdy nic nevzala, vše, co jsem dělal, dělal jsem rád.“

Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Těžká váha z Plzně v první třetině zápasu

Historie strojírenské výroby na Plzeňsku se datuje do poloviny 18. století, kdy byly položeny základy společnosti Škoda. Výroba prvních unikátních obráběcích strojů pro vlastní potřebu byla zahájena v roce 1911. Po první světové válce se pak začaly obráběcí stroje vyrábět pro tuzemské zákazníky i do zahraničí. V novodobé historii prošla firma celou řadou změn ve vlastnické struktuře, které bezesporu ovlivnily její současnou podobu. Škoda Machine Tool patří k lídrům trhu v oblasti výroby horizontek a horizontálních vyvrtávaček, aktuálně prochází významnými změnami k udržení si této pozice.

Přerod z evropského na globálního hráče

Způsob privatizace v devadesátých letech nebyl bohužel vhodně nastaven. Bezesporu stál za likvidací celé řady velkých firem, v případě cukrovarnického či chemického průmyslu byl viníkem doslova zániku celých oborů, které u nás měly historické kořeny. Toto konstatování, až na kladenskou Poldovku či ČKD, naštěstí neplatí ve strojírenství. Zde se podařilo v celé řadě případech výrobu nejen udržet, ale následně ji dostat na světovou konkurenceschopnou úroveň. Pokud vlastníci firem mají pokračování ve svých rodinných příslušnících, potomcích, jedná se o učebnicový případ úspěšného podnikání.

Novodobí Baťové

Majitel Kovosvitu MAS Ing. Komárek poskytl MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor

Inteligentní výroba obráběcích strojů

Německo-japonská společnost DMG Mori pokračuje v postupném rozvoji svých výrobních závodů po celém světě. Vlastní výroba strojů je též příležitostí, jak prakticky ověřit vlastní řešení pro zajištění potřebné produktivity a přesnosti pomocí inteligentní výroby.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit