Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Cestou k efektivitě průmyslu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Cestou k efektivitě průmyslu

Výraz Průmysl 4.0 či Industry 4.0 se v poslední době vyskytuje v mnoha periodikách a je diskutován na nejrůznějších konferencích. Objevuje se jak v roli nadějné cesty k efektivnějšímu průmyslu, po které se také již nemálo firem vydalo, tak v roli strašáka ve smyslu: bojte se o práci.

Pod toto sousloví jsou zahrnovány nejrůznější definice a vlastnosti. Zavádění inovací ve smyslu Průmyslu 4.0 je v podstatě příchodem 4. průmyslové revoluce. Jenže co to znamená v praxi? V podstatě se jedná o zavádění inteligentního počítačového řízení do průmyslu, samozřejmě v přímé vazbě na mechanické prvky a další elektroniku. Inteligentní řízení může být nejen částečně, ale dokonce i zcela bezobslužné – potom hovoříme o umělé inteligenci.

Lze namítnout, že Průmysl 4.0 není nic nového. V podnicích především výrobního charakteru je tento trend rozvíjen již delší dobu. Je to pravda, jednotlivá lokální řešení již dávno existují a vytvářejí vysokou přidanou hodnotu. Nicméně nynějším cílem je tato lokální řešení spojit v plnohodnotné celky s propojeným vzájemně interagujícím řízením. Kde je přesně hranice, je těžko stanovitelné. Důležité je, že se nejedná o převratnou novinku pro budoucnost, ale o průběžný proces, ve kterém se již nacházíme a který se bude pouze zrychlovat.

Začíná se do praxe zavádět samoučící se inteligence, která nachází uplatnění především v kontrolních rolích.

Úspory, kvalita i rizika

Základním přínosem je zavedení bezobslužných procesů ve výrobě. Procesů, které dokáží reagovat na vnější podněty, vyhodnocovat situace a přizpůsobovat se jim. Když pomineme, že stroj, na rozdíl od obsluhy, nepotřebuje přestávky na odpočinek (pouze na údržbu), je hlavním přínosem jednak spolehlivost, jednak stabilní produktivita. V okamžiku, kdy inteligentní řízení dokáže „přemýšlet“, je také menší potřeba kontrolních a servisních pracovníků, kteří bdí nad jeho chodem.

Hodně diskutovaná je otázka, zda inteligentní továrny dokáží skutečně produkovat výrobky ve větší kvalitě i bez lidské kontroly. Odpověď je jednoduchá „ano, ale…“. Je totiž třeba mít procesy výroby nastaveny kvalitně. Celkový model musí předpokládat i různé nestandardní události a musí být schopen autokorekčních mechanismů. Do praxe se začíná zavádět samoučící se inteligence, která nachází uplatnění především v kontrolních rolích

Je však třeba říci i to, že každý pokrok má i své záporné stránky. Předchozí „průmyslové revoluce“ přinesly s sebou i změnu sociálně ekonomickou. Jedním z asi nejbolestnějších důsledků je riziko ztráty pracovních míst v určitém segmentu trhu. Jistě že ne všichni dělníci přijdou o práci, jak straší některé články, odborní pracovníci budou vždy zapotřebí, nicméně změna se může, a již dnes to pracovníci některých podniků pociťují, dotknout pomocného, manipulačního a neodborného personálu. Toto riziko však můžeme řešit s předstihem, například změnou vzdělávání dětí a mládeže.

Konkrétní řešení

Producenti jednotlivých segmentů, jejichž výsledkem pak bude komplexní Průmysl 4.0, již několik posledních let připravují konkrétní řešení podporující nástup této dnešní revoluce do výrobních podniků.

Jedním z nejdůležitějších prvků je sběr dat z výroby. Umožňuje provádět monitorování a vyhodnocení výrobních a technologických dat. Výhodou je možnost sběru libovolných technologických informací. Řešení může pracovat zcela nezávisle na ERP, nicméně nejvyšší přidané hodnoty dosahuje při plné integraci s tímto systémem.

Dalším důležitým dílem této skládačky je řízení skladů bez člověka. Najdeme je například v portfoliu produktů společnosti Gatema. Její WMS (Warehouse Management System) je on-line systém pro řízení skladů a evidenci skladových pohybů pomocí mobilních terminálů. Další důležitou složkou je evidence výrobních operací a kooperací pomocí mobilních terminálů. Společně umožňují plnou traceabilitu – zpětnou dohledatelnost materiálů použitých pro výrobu konkrétní výrobní dávky, šarže či výrobního čísla výrobku.


Aby bylo možné hovořit o Průmyslu 4.0, nesmí v podniku chybět nový přístup k informacím.

Bezdokladová výroba i údržba

Aby bylo možné skutečně hovořit o fenoménu Průmyslu 4.0, nesmí v podniku chybět nový přístup k informacím. Tzv. „bezdokladová výroba“ je založena na interaktivním sdílení informací v rámci podniku (a mnohdy i za jeho hranice). Netisknou se průvodky, výkresy, výdejky, pracovní lístky – všechny informace jsou okamžitě dostupné přes informační technologie a páteří řešení je kvalitní ERP systém. Lidé na jednotlivých pracovištích mají do tohoto systému plný přístup nebo možnost zjednodušených náhledů na úrovni elektronických kiosků, případně mobilní přístup prostřednictvím např. tabletů.

Aby však Průmysl 4.0 bylo možné úspěšně implementovat, je nutné, aby se spolu se změnou podnikových procesů směrem k inteligentní automatizaci, změnilo myšlení pracovníků. Jedině tak lze zajistit skutečně efektivní využití všech řešení.

Asseco Solutions

Ing. Lukáš Ontl

lukas.ontl@assecosol.com

Další články

Průmysl 4.0
Management a řízení

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: