Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Digitalizace ve vlastní výrobě i u zákazníků
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Digitalizace ve vlastní výrobě i u zákazníků

Termín digitalizace v současné době vzbuzuje zájem jak na straně výrobců, tak se pravidelně objevuje také v médiích. Firma SKF klade důraz na včasné kroky směrem k digitalizaci nejen v rámci řešení orientovaných na zákazníka, ale také ve vlastní výrobě.

Při vstupu do budovy byste ani netipovali, že se nacházíte ve výrobní továrně. Není slyšet žádný velký hluk, neprocházejí kolem vás desítky zaměstnanců. Člověk snadno nabyde dojmu, že se vydal na výlet do budoucnosti. Vše je světlé a zářivé, ABB roboty monotónně manipulují s výtahy a sestavami. Občas kolem vás projede samořídicí vysokozdvižný vozík, který zastaví a zdvořile zapípá, když mu budete stát v cestě. Tak vypadá továrna D společnosti SKF v Gothenburgu. Z kabiny roboty pozorují dva pracovníci, kteří však do procesu vstupují, pouze pokud dojde k nějaké neobvyklosti, například když robot přestane pracovat a naruší tím celý, do nejmenšího detailu naplánovaný proces. To se však stává jen zřídka – práce zde funguje jako na drátkách. Ani další továrny nezůstávají pozadu a vyrážejí do světa pokročilejších digitálních technologií a robotů.


Pochůzkový monitoring s přístrojem QuickCollect

České kroky směrem k digitalizaci ve výrobě SKF

V České republice digitalizace probíhá na úrovni prediktivní údržby na základě monitorování stavu strojů. V chodovském závodě vyrábějícím centrální mazací systémy jsou klasické mechanické poloautomatické a automatické stroje nahrazovány nejmodernějšími japonskými CNC obráběcími stroji a roboty. Aby jejich životnost byla prodloužena na maximum, je nutné monitorovat jejich stav, díky čemuž lze závady objevit ještě předtím, než se plně projeví ve funkčnosti stroje. K tomu údržbářům pomáhají dva přístroje – QuickCollect a IMx-8. První je pro pochůzkový monitoring, pro dlouhodobý horizont je důležitější přístroj IMx-8, který je trvale připojen ke strojům a data odesílá do centra vzdálené diagnostiky v Ostravě. Odtud management v Chodově pravidelně dostává diagnostické reporty. Díky včasnému objevení zárodků závad je možné operativně připravit opravu tak, aby nenarušila naplánovanou výrobu.

Nové technologie v procesu výroby jsou výhodné i z pohledu lidských zdrojů. Zaměstnanci si zároveň postupně zvykají na práci s digitálními technologiemi, což je pro ně novou motivací v rámci zaběhlého pracovního cyklu. Edukace zaměstnanců je v rámci Průmyslu 4.0 zásadní, jelikož ujišťuje pracovníky, že mají své místo i v digitalizovaném světě a jsou schopni se novým požadavkům přizpůsobit.


Plně automatizovaná výroba v závodě společnosti SKF

Trendem je platba za výkon

S procesem digitalizace pomáhá SKF také svým zákazníkům, o čemž svědčí nový obchodní model, který se zaměřuje na zajištění výkonnosti rotačních strojů (Rotation Equipment Performance). Například program Rotation for Life obsahuje balíček služeb, který je poskytován za sjednaný pevný nebo flexibilní měsíční poplatek a zaměřuje se na smluvně stanovené výkonnostní cíle, přičemž jeho součástí je dodávka ložisek a jiných komponentů. Možností je také posouzení strategie řízení náhradních dílů, posouzení vybraných klíčových rotačních strojů z hlediska spolehlivosti inženýrství nebo jiných služeb asset managementu.

SKF pomohlo spalovně zamezit neplánovaným odstávkám

Prostřednictvím programů lze vyřešit například přílišné množství neplánovaných odstávek. Právě tuto potíž pomohlo SKF odstranit spalovně, pro kterou se ztráta za jeden den odstávky mohla vyšplhat až na 100 000 eur. Když se odstávky nasčítaly, ztrácela spalovna přibližně 1 000 výrobních hodin ročně. Základem řešení se stal program Proaktivní spolehlivostní údržby SKF (Proactive Reliability Maintenance – PRM), který zajistil výrazné vylepšení provozní stability rotačních zařízení. V rámci smlouvy o proaktivní spolehlivostní údržbě PRM pomáhá SKF závodu navyšovat provozní efektivitu pomocí měření, servisních aktivit a analýz ložisek a maziv. Z pěti neplánovaných odstávek ročně tak zůstaly pouze dvě, a to plánované.

SKF CZ

michaela.fikejzova@skf.com

www.skf.com/cz

Další články

Průmysl 4.0
Průmyslové kapaliny
Převody/pohony/ložiska/spojky
Renovace a údržba

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky


Sledujte nás na sociálních sítích: