Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> EdgeCAM - systém s nezávislostí na použitém CAD programu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura: Automatizace, regulace

EdgeCAM - systém s nezávislostí na použitém CAD programu

Efektivní a pružná výroba ve strojírenské firmě dnes stojí na nasazení výkonných CAD/CAM systémů, při jejichž využití nesmí chybět vazba technologie na konstrukci. CAD/CAM systém EdgeCAM vytváří nový standard pro CNC programování na původních objemových (solid) modelech ze všech vedoucích CAD systémů.

Verze 7.0

CAD/CAM systém EdgeCAM patří mezi nejúspěšnější systémy pro tvorbu NC kódu na světě. Přímým distributorem tohoto řešení, které vyvíjí anglická firma Pathtrace Engineering Systems, je v ČR a SR firma Sonetech. Rostoucí zájem o tento systém u nás dokládá i značný nárůst jejího obratu za loňský rok.
Nová verze 7.0 systému EdgeCAM přináší metodu vytváření expertních funkcí zaměřených na programování CNC obráběcích strojů, čímž se přibližuje k cíli, jímž je automatizace NC programování. Mezi další přínosy verze 7.0 patří nové hrubování, cykly pro dokončovací obrábění Z-průřezy na čisto a inteligentní bezpečné nájezdy a výjezdy pro obrábění povrchů. Příjemnou vlastností je přehlednost systému, jakož i jednoduchost ovládání založená na operačním systému MS Windows a zejména přímé garantované načítání původních objemových modelů bez nutnosti převodu dat.
Firmě Pathtrace se podařilo integrovat EdgeCAM s dalšími světovými dodavateli CAD systémů, mezi něž patří SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor a Mechanical Desktop, CATIA, AutoCAD a PTC Granite - Pro/Engineer, bez použití filtrů a překladačů jejich původních souborů. Díky této skutečné integritě dat je možno využít vlastního modelu CAD systému pro generování drah nástroje.

Moduly EdgeCAM

EdgeCAM je integrovaný CAD/CAM systém s možností použití pro všechny standardní NC stroje v profesích frézování, soustružení a drátové řezání. Jedná se o modulární systém, jehož předností je možnost přizpůsobení konfigurace EdgeCAM pro konkrétní podmínky výroby u zákazníka. Sestavy, ve kterých se EdgeCAM dodává, standardně obsahují moduly Design, Obrábění v rovině i prostoru, 3D ověřování procesu obrábění, Konstruktér postprocesorů, NC a textový editor, moduly pro parametrizaci a tvorbu uživatelských maker, Organizátor NC komunikací, databázi nástrojů, materiálů a technologických hodnot, manažera zakázek ke sdílení informací přes WWW prohlížeč v rámci intranetu nebo internetu, přenosy DXF, DWG a IGES a uživatelské rutiny (přepínaní do češtiny, angličtiny, němčiny, případně jiného jazyka).
Řada volitelných modulů, jako např. EdgeCAM objemový modelář, solidní obráběče pro objemové modely, nadstavby pro obrábění obecných ploch a obalové geometrie, moduly pro rotační obrábění, čtyřosé a C/Y soustružení, různé přenosy apod., umožňuje dodat EdgeCAM přesně v takové konfiguraci, jakou zákazník potřebuje, aniž by byl nucen platit za něco, co nevyužije.
Novinkou verze 7.0 v oblasti obrábění ploch je tzv. technologie bezpečného obrábění ploch (SSMT), která nabízí optimalizované cykly, funkcionalitu, NC Spline interpolaci a výjimečnou spolehlivost, která by se dala očekávat pouze u drahých high-end řešení.

Asociativita s původním CAD modelem

EdgeCAM nejenže představuje systém pro obrábění s úplnou nezávislostí na použitém CAD systému, ale je přímo asociativní s původním modelem! Pro vlastní tvorbu geometrie a úpravy CAD modelů, které často technolog potřebuje, je k dispozici široká škála vlastních geometrických funkcí v mnoha variantách, umožňujících tvorbu geometrie od bodů a úseček až po obecné plochy a 3D modely. K dispozici jsou i technologické prvky, jako polotovar nebo upínka, potřebné k ověření výsledků obrábění.

EdgeCAM Konstruktér postprocesorů

Většina firem pracuje s celou řadou obráběcích strojů se specifickými požadavky na NC kód. Konstruktér postprocesorů EdgeCAM nabízí interaktivní srozumitelný postup, který provede uživatele jednotlivými etapami potřebnými k vytvoření příslušného postprocesoru pro daný stroj a jeho řídicí systém. Po ukončení všech etap interakce v Konstruktéru se výsledek zkompiluje a výsledný postprocesor se samočinně zařadí do obrábění v EdgeCAM, kde může být okamžitě použit pro vytvoření NC programu obráběcího stroje.
Konstruktér postprocesorů EdgeCAM je založen na světově proslulých a nejčastěji používaných NC systémech ve světě (Fanuc, Heidenhain, Siemens Sinumerik, Mitsubishi, Okuma apod.). Je neustále průběžně zdokonalován a rozšiřován v souladu se světovými trendy vývoje řízení NC strojů.

EdgeCAM Simulace a ověření obrábění

EdgeCAM graficky simuluje obráběcí postup a díky tomu poskytuje podporu při odstraňování kolizních situací a chyb při obrábění. Zmenšuje se tím nebezpečí zničení stroje, nástroje nebo obráběných součástí.
Díky tomu, že EdgeCAM lze použít při obrábění a ověřování v multiprovozu, lze významně snížit rozsah a dobu činnosti spojenou s testováním obrábění. Tím je možné dříve zahájit výrobu a zvýšit její produktivitu.

EdgeCAM Manažer zakázek a Manažer strategií

Manažer zakázek dovoluje uživateli uchovávat cenné informace, které se vztahují k určitému obrobku, obráběcímu postupu, sadě použitých nástrojů či technologickým a provozním údajům, jako stav pracovního úkolu, popis provádění zakázky nebo údaje o zákazníkovi. Ke každé zakázce lze přitom vytvořit řadu standardních dokumentů také ve formátu HTML tak, aby příslušné informace byly dostupné i přes intranet nebo internet.
Modul EdgeCAM Manažer strategií umožňuje definování cyklů pomocí vývojového diagramu a zahrnuje v sobě již ověřené automatické funkce systému EdgeCAM, které zajistí téměř okamžité generování programu. Manažer strategií umožňuje zavádění standardizace výroby, programování a obrábění díky aplikování vyzkoušených technologií. Dále umožňuje i snadné začlenění zákaznických požadavků.

Nové funkce pro obrábění

Ve systému EdgeCAM 7.0 společnosti Pathtrace je také zakomponován zcela nový cyklus dokončovacího obrábění Z-průřezy na čisto, který dokáže velmi efektivně řešit problém optimalizace času obrábění v závislosti na dodržení drsnosti povrchu. Velmi často je pro dosažení celkových požadavků na drsnost povrchu přidáváno množství dalších záběrů nástroje, které významně prodlouží celkovou délku cyklu. Nová verze systému EdgeCAM umí analyzovat objemový model, najít na něm svislé stěny a ploché oblasti a automaticky aplikuje strategii, která zajistí požadovanou kvalitu povrchu.
Mezi další důležité nejnovější funkce patří Bezpečné nájezdy - výjezdy pro špičkové obrábění povrchů. Tato funkce automaticky odstraní viditelné rýhy u obráběných povrchů, které by jinak vyžadovaly následnou povrchovou úpravu a leštění.

§§§

Mezi největší přednosti systému EdgeCAM patří možnost použití pro všechny profese NC obrábění, kompatibilita s operačním prostředím Windows, české prostředí, CAD nezávislost, snadné intuitivní ovládání, přizpůsobení se jakémukoliv standardu NC stroje a velmi příznivý poměr cena/výkon.

Další články

Automatizace, regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: