Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Hnací síla pro hygienický řez
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Hnací síla pro hygienický řez

Bez rohů nebo skrytých hran - to jsou jen některé z požadavků na komponenty, které se používají v potravinářských strojích. Firma Der Span takové komponenty vyrábí a spoléhá se při tom na obráběcí centra od společnosti Hermle. Díky automatizaci HS flex se část těchto strojů používá nepřetržitě a vytváří perfektní povrchy i přes noc.

 
Stroj C 42 U MT je dimenzován pro kombinované frézování/soustružení – velmi dynamicky a simultánně až v pěti osách. (Zdroj: Hermle)

Hipsterské brýle, kšiltovka a seprané džíny – když uvidíte Matthiase Reha, na první pohled netušíte, že sedíte před úspěšným zakladatelem společnosti. Jako 32letý začal svou kariéru u přední mezinárodní technologické společnosti. Zde dokončil své učňovské vzdělání jako průmyslový mechanik a pracoval ve výrobě nástrojů. V roce 2013 se Reh rozhodl podniknout krok k samostatné výdělečné činnosti. Nakoupil malý strojový park pro třískové obrábění kovů a přestěhoval se do prázdné průmyslové haly ve Waltenhofenu u Kemptenu. Úplně nezkušený nebyl. „Můj otec provozoval dlouhou dobu vlastní výrobu speciálních strojů – od malička jsem věděl, jaký je život samostatně výdělečného člověka,“ vysvětluje Reh. Kromě jeho otce mu dnes pomáhají tři zaměstnanci. Na otázku, jak přišel na název firmy Der Span, ukazuje na velkou fotografii jedné třísky. „Během vymýšlení názvu jsem si vzpomněl, že jsem tento obrázek viděl na firemní výstavě Open House Hermle a došel jsem k názoru, že je velmi vhodný,“ usmívá se mladý podnikatel.


Ergonomická práce na C 400 U: Výšku ovládacího pultu a sklon monitoru lze optimálně přizpůsobit obsluze. Navíc lze pult snadno natáčet z místa nakládání nástrojů k pracovnímu prostoru. (Zdroj: Hermle)

 
„Velmi důležité je správné upnutí dílů, jinak při soustružení vznikají nebezpečné nevyváženosti,“ vysvětluje Matthias Reh. (Zdroj: Hermle)

Zpočátku mu pomohly kontakty s jeho bývalým zaměstnavatelem. Pro něj vyráběl jednoduché obrobky, například úhelníky. „Díly 08/15,“ jak je Matthias Reh označuje. „Měli jsme jen starší stroje, s nimiž jsme stále byli daleko od vysoce přesného obrábění.“ To se změnilo v roce 2015, když se Reh rozhodl vysloužilý stroj C 1200 U nahradit novým strojem C 42 U od společnosti Maschinenfabrik Berthold Hermle.


Manipulační systém HS flex se dvěma moduly zásobníku zvyšuje kapacitu a flexibilitu.

Přesvědčivé argumenty

„Samozřejmě jsme se nejprve rozhlíželi po různých výrobcích strojů. Co však jednoznačně mluvilo pro Hermle, byly moje zkušenosti a servis,“ vypráví Reh. Již během své učňovské přípravy pracoval na obráběcích centrech výrobce strojů z Gosheimu a k pořízenému stroji C 1200 U musel stále častěji volat servisního technika. „Nasazení servisu i dostupnost náhradních dílů byly vždy skvělé, i když náš stroj byl starý již téměř 20 let. To nám rozhodování usnadnilo.“ Už ne tak snadné bylo jednání s bankou: „Pro tak malou společnost je to velmi velká investice. Větší opatrnost ze strany banky pramenila z toho, že jsme byli na trhu pouze dva roky,“ dodává Reh. Tato jednání už v budoucnu vést nemusel. Dokonce ani zakladatel firmy nečekal, jaký obrat přinese nové pětiosé obráběcí centrum. Možnost frézovat různé materiály do složitých tvarů změnila jak spektrum dílů, tak i zákaznickou základnu. „Stroj přišel v listopadu 2015 a přes Vánoce jsme již vyráběli první komplexní nosiče nástrojů pro potravinářský průmysl,“ vzpomíná Reh, „takže jsem se dostal do špičkového sektoru.“


Část pouzdra z ušlechtilé oceli pro lékařskou techniku. (Zdroj: Hermle)

Požadavky na díly jsou podstatně odlišné, než tomu bylo u jednoduchých dílů v mých začátcích: Aby mohly být stroje použity pro zpracování potravin, musejí splňovat nejvyšší hygienické standardy. Jednotlivé komponenty proto nesmějí mít po obrobení žádné drážky, ostré rohy ani skryté hrany. Obvykle se vyrábějí z austenitické nerezové oceli třídy 1.4301. Tento materiál, také nazývaný VA ocel, se snadno čistí, ale klade vysoké nároky na frézování. „Je mimořádně tuhý a velmi rychle se deformuje kvůli napětí v surovém materiálu,“ vysvětluje Matthias Reh. „Pokud je například potřeba z jedné strany odstranit hodně materiálu, tak se jen s odpovídajícím know-how podaří působit proti deformaci způsobené napětím a nakonec získat rovnou část.“


Přesvědčivý strojový park: Matthias Reh úspěšně investoval do tří obráběcích center Hermle. (Zdroj: Hermle)

V následujících dvou letech se firma Der Span stala pravidelným dodavatelem strojních součástí od velikosti šarže 1 pro potravinářský průmysl a rychle dosáhla svých kapacitních limitů. 


Výzva je v materiálu: Ušlechtilá ocel 1.4301 je velmi tuhá a vykazuje napětí. „S odpovídajícím know-how se nám podařilo působit proti deformaci způsobené napětím a nakonec získat rovnou část,“ vysvětluje Matthias Reh. (Zdroj: Hermle)

Vstup do automatizace

V dubnu 2017 rozšířil Matthias Reh svůj strojový park o stroj C 400 U se systémem HS flex. „Cíleně jsme hledali zařízení s automatizací, protože jsme museli vyrábět obrobky s velmi dlouhými dobami chodu.“ Manipulační systém od Hermle přesvědčil svým intuitivním použitím a logikou. Dva moduly zásobníků s místem pro šest palet o velikosti 500 x 400 milimetrů a devět palet o velikosti 400 x 400 milimetrů poskytují dostatečnou rezervu a umožňují osazování paralelně s hlavním časem.
Co řekla banka o nové investici po pouhých dvou letech? „Díky stroji C 42 U se naše tržby zvýšily natolik, že banka již neměla žádné námitky proti stroji C 400 U,“ říká Reh s úsměvem. Mezitím je obráběcí centrum zakoupené v roce 2017 vytížené na sto procent: Hrubování probíhá během směny s obsluhou, protože by se mělo provádět pouze pod dohledem. Dokončování se pak provádí přes noc a o víkendu. „Samotné jemné obrábění jednoho obrobku trvá 10 až 14 hodin. Proto jsme cíleně hledali spolehlivé řešení automatizace,“ vysvětluje Matthias Reh. Tato očekávání byla plně splněna, potvrzuje Reh a označuje pětiosý stroj jako hnací sílu společnosti.
Centrální monitorovací nástroj HIMS mu dává jistotu, že proces poběží hladce. Kromě živého stavu a podrobného vyhodnocení historie stavu jej software upozorní e-mailem, pokud dojde k chybě nebo neočekávané události. „Stroj je produktivní a já mám volný víkend,“ říká šéf společnosti. 


Kontrolní zařízení z hliníku, vyrobené na C 42 U. (Zdroj: Hermle)

Koncepce pouhého soustružení dosloužila

Doposud pozoruhodný vývoj, který ovšem automatizačním řešením zdaleka neskončil. Když chtěl Matthias Reh nahradit starý soustruh z doby založení své firmy, obrátil se přímo na Hermle. „Naše soustružené části musely často ještě do frézovacích strojů, protože chybělo minimálně jedno vrtání nebo drážka. Bylo nám jasné, že potřebujeme stroj, který dokáže obojí,“ vypráví. Soustředil se tedy na obráběcí centra řady High-Performance-Line s funkcí Mill-Turn (MT). Od prvního kontaktu do kupní smlouvy neuplynulo mnoho času: Začátkem roku 2019 dostal nabídku na předváděcí stroj C 42 U MT, který byl k dispozici po výstavě Open House konané o dva týdny později. „Vyjasnili jsme financování s bankou, na výstavě Open House v Gosheimu jsme si ještě důkladně prohlédli toto frézovací centrum a podepsali jsme smlouvu. Bylo to tak rychlé, že jsme ani nepomysleli na možné alternativy,“ vzpomíná Matthias Reh. Nelitoval toho.


Perfektní výsledky navzdory těžko obrobitelné ušlechtilé oceli: „Pro tyto materiály potřebujete prvotřídní stroje a kompetentní zaměstnance,“ zdůrazňuje Matthias Reh. (Zdroj: Hermle)

S novými možnostmi výroby přišli i noví zákazníci z oborů zdravotnické techniky a energetiky. Výzvou je přitom rozmanitost materiálů. Reh a jeho tým obrábějí na C 42 U MT jak ocelovou litinu, tak i titan. Například tvary ventilů jsou často podobné nebo dokonce identické. Pouze materiál je přizpůsoben účelu použití. Geometrie jsou méně problematické: „Na stroji Hermle vlastně není nic složitého, pokud znáte správnou strategii obrábění,“ říká průmyslový mechanik.

Úplně tak jednoduché to však není. „Ze začátku jsem technologii podcenil. Velmi důležité je například to, jak je díl upnutý. Jinak během procesu soustružení vzniknou nebezpečné nevyváženosti.“ Doba zaučení proto trvala o dva až tři týdny déle než u čistě frézovacích center. „Nyní již stroj běží stejně spolehlivě a stabilně jako ostatní.“

I když se frézovací a soustružnické centrum používá u firmy Der Span teprve od září 2019, investice se mladé společnosti již vyplatila. „Díky skutečnosti, že vyrábíme na strojích Hermle, je často zbytečná otázka, zda danou zakázku z kvalitativního hlediska zvládneme,“ říká Reh a vypadá téměř překvapeně, že Hermle je unikátním prodejním argumentem.

Matthias Reh, majitel firmy Der Span, a jeho zaměstnanci. Zleva: Christian Kößler – programátor a frézař, Pia Wachter – frézařka, Matthias Reh, Guido Dornach – frézař. (Zdroj: Hermle)

Všechny tři stroje z Gosheimu jsou plně vytíženy. Samozřejmě se zvýšila produktivita, přičemž je třeba vzít do úvahy i jiná hlediska. „Začínali jsme s prastarými zařízeními,“ relativizuje Reh a vyvozuje zcela pozitivní závěr: „Nikdy jsem nelitoval nákupu strojů Hermle. Kromě kvality a přesnosti nás už na samém začátku přesvědčil servis, který měl vždy řešení pro každý problém.“ Uběhly méně než dva roky – co bude dál? „Samozřejmě usilujeme o další růst. Zatím není jasné, kdy přijde další investice. Avšak není pochyb o tom, že přijde,“ slibuje Matthias Reh.

Barbara Hermann

www.hermle.de

Další články

Automatizace, regulace
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: