Témata
Reklama

Holandská inspirace

Od vzniku Nizozemsko-české obchodní komory v roce 1993 se toho hodně změnilo. Dnes již společnosti nehledají jen praktickou pomoc v začátcích podnikání, ale stojí spíše o inspiraci, smysluplné kontakty a řešení nejrůznějších výzev a problémů.

V dnešní přelomové době, kdy exponenciálně roste téměř vše – populace, počet motorových vozidel, koncentrace CO2, úbytek ozonové vrstvy, spotřeba papíru i hnojiv, množství vyhynulých druhů – už není možné chápat obchod v tradičním pojetí. Nyní více než kdy jindy je třeba vytvářet společná řešení, abychom drželi na uzdě pokles genetické biodiverzity, biochemické toky, změny klimatu, změny v krajinotvorbě, okyselování oceánů a další čtyři planetární meze.

Nizozemci jsou tradičně vnímaní jako dobří obchodníci. Říká se o nich, že jsou přímočaří (což může někdy hraničit až s neomaleností) a snadno se s nimi navazuje obchodní spolupráce. Současně je Nizozemsko světovým lídrem v inovacích, například v cirkulární ekonomice.

V roce 2018 Nizozemsko předběhlo Švédsko a v současnosti obsadilo druhou příčku podle Global Innovation Index.

S aktivní podporou holandské vlády vedou Nizozemci v zavádění koncepce cirkulární ekonomiky do různých sektorů, a to prostřednictvím intervencí v oblasti spolupráce, znalostí a inovací, pobídek pro inteligentní trh, legislativy a regulace, či financování.

Reklama
Reklama
Nizozemsko-česká obchodní komora si klade za cíl vytvořit udržitelný pozitivní dopad na prosperitu a blahobyt díky využití holandské kreativity (holandský design je světoznámý) a inovací. Za tím účelem propojujeme podniky se zkušenostmi, poznatky a vlivnými osobnostmi (influencery) a nabízíme jim konzultace, koučink a další služby.


Jsme tu, abychom poznali obchodní potřeby svých členů. Chceme do hloubky rozumět tomu, co dělají, čeho chtějí dosáhnout. Chceme znát jejich problémy a výzvy, protože jen tak jim můžeme pomoci najít řešení, které možná poskytuje jiný člen nebo výzkumné ústavy a univerzity, se kterými jsme v kontaktu.

Pokud nenalezneme řešení na první dobrou, je naším úkolem vytvořit takové podmínky, které to umožní v dalším kroku. Ať už vytvářením smysluplných kontaktů mezi členy a vzdělávacími ústavy, ale také influencery v podobě neziskových organizací, vládních institucí a celebrit, které nějakým způsobem podporují prosperitu a blahobyt.

Společně se svými členy, jako jsou ING Bank, Albert, NN, Shell, Business Lease, Philips, TMF Group, Athos Group a mnoho dalších, pořádáme akce, které vytvářejí prostor pro to, co je vždy klíčové: navazování smysluplných vztahů.

Hana Janišová

office@nlchamber.cz

Reklama
Vydání #7,8
Firmy
Související články
CzechTrade pomáhá strojařům – Švédsko

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na švédský trh.

CzechTrade pomáhá strojařům, Německo

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na náš klíčový exportní trh.

Související články
CzechTrade pomáhá strojařům, Turecko

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na turecký trh.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Komory pro spolupráci - Rozvíjet vztahy mezi Českem a Kanadou

Pro většinu Čechů je Kanada spojena s hokejem a přírodními krásami. Ve druhé největší zemi na světě žije necelých 38 mil. obyvatel, což s průměrem 3,5 obyvatele na km2 řadí Kanadu na 230. místo na světě.

CzechTrade pomáhá strojařům: Velká Británie a Irsko

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na jihoamerický trh, konkrétně do Spojeného království Velké Británie a Irska.

CzechTrade pomáhá strojařům, Kolumbie

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na jihoamerický trh, konkrétně do Kolumbie.

CzechTrade pomáhá strojařům, Bulharsko

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na bulharský trh.

Komory pro spolupráci - Inspirace izraelskými inovacemi

Mezi velikostí státu a objemem obchodu není přímá úměra. Důkazem je náš obchod se Státem Izrael. Obě země mají přibližně stejný počet obyvatel, ale vzájemný obchod, zejména náš vývoz, je mnohem větší, než je tomu mezi námi a násobně většími státy.

CzechTrade pomáhá strojařům, Francie

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na francouzský trh.

CzechTrade pomáhá strojařům

Během loňského roku jsme na stránkách MM Průmyslového spektra ve spolupráci s agenturou CzechTrade publikovali edukační seriál určený začínajícím exportérům, jehož smyslem bylo provést je úskalími, které pronikání na zahraniční trhy přináší. Letos v publikační osvětě pokračujeme a postupně představujeme zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce.

Desatero pro export: Státní podpora exportu

V České republice je státní podpora exportu zajišťována několika spolupracujícími institucemi. Jsou to agentura CzechTrade, Česká exportní banka a vývozní pojišťovna Egap, zastupitelské úřady (spadající pod Ministerstvo zahraničních věcí), Ministerstvo průmyslu a obchodu, oborové organizace, svazy a komory. Další organizace se pak problematiky exportu mohou dotýkat i přesto, že se nejedná o jejich primární agendu (CzechInvest, Ministerstvo zemědělství, TA ČR atp.). V následujícím oddíle si velmi stručně vysvětlíme, co která instituce dělá a s čím se na ně mohou podnikatelé obracet. Článek rozdělíme nikoli podle institucí, ale podle témat, která příslušné organizace zpracovávají.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit