Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Inženýrská akademie ČR - Informační technologie ve službách asistivních technologií a „chytré“ péče
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Inženýrská akademie ČR - Informační technologie ve službách asistivních technologií a „chytré“ péče

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Problematika chronických nemocí, stárnutí a možnosti udržení dobré zdravotní kondice a soběstačnosti co nejdéle je v centru pozornosti výzkumu nejen v Evropské unii. Jedním z hlavních témat je oblast asistivních technologií (AT), jejichž úkolem je posílit, udržet nebo zlepšit funkční schopnosti jedinců se speciálními potřebami, jako jsou senioři, zdravotně postižení a chronicky nemocní lidé.

V souvislosti se zvyšujícím se procentem lidí nad 75 let je dnes věnována velká pozornost rozvoji technologické podpory domácí péče, např. pro chronické pacienty, prostřednictvím dálkového monitorování stavu pacienta. Technologické řešení by mohlo nejen pomoci řešit vznikající nedostatek odborného personálu, ale dokonce i přispět k zefektivnění péče.

Telemedicínská řešení, která umožňují v případě potřeby rychle propojit pacienta se zdravotníky, jsou velmi užitečná a stanou se v budoucnosti součástí běžné péče. Nepochybně budeme i svědky sbližování telemedicíny a AT, neboť efektivní řešení bude vždy navrhováno podle potřeb konkrétního pacienta, který v mnoha případech bude potřebovat oba typy služeb.


Lenka Lhotská
(Zdroj: FBMI, ČVUT)

Na uspokojivé vyřešení čekají problémy legislativní a finanční, a také udržitelnost takových služeb. Vzhledem k tomu, že se složení populace mění směrem k vyššímu věku, lze předpokládat, že bude narůstat poptávka po telemedicínských službách a službách domácí péče s využitím AT.


Monitorováním stavu pacienta je jedna z výzkumných činností např. i na FBMI, ČVUT. (Zdroj: www.fbmi.cvut.cz)

V rámci výzkumných projektů hledáme řešení pro bezdrátové monitorování fyziologických parametrů (srdeční aktivita, tělesná teplota, hodnoty cukru v krvi) a monitorování a vyhodnocování složitějších činností (vzorce chování v daném prostředí, detekce pádů). Značná část výzkumu se zaměřuje na stárnoucí populaci a sledování aktuálního zdravotního stavu, a zejména trendů a změn, které mohou predikovat nástup neurodegenerativních onemocnění (např. Alzheimerova nemoc). Právě pomocí kombinace telemedicínských aplikací a AT lze získat podstatně přesnější obraz o celkovém stavu jedince.

Lenka.Lhotska@cvut.cz

FBMI & CIIRC ČVUT

Doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. 

Další články

Inovace
Strojírenství v lékařství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: