Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Inženýrská akademie ČR - Rozvoj srdce Evropy
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Inženýrská akademie ČR - Rozvoj srdce Evropy

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Praha je nejen hlavním městem naší vlasti, ale i srdcem Evropy, bohužel už jen geograficky. Představy o jejím dalším rozvoji se poslední roky velmi různí. Jedni Prahu vnímají jako město evropské úrovně, které má nárok na další růst i na srovnání s ostatními evropskými metropolemi. Je však i druhá skupina milovníků Prahy, kterým stačí žít z podstaty kulturních hodnot vytvořených našimi předky a jakýkoliv rozvoj města vnímají negativně. Nabízí se otázka: jak vlastně ten zdravý, udržitelný rozvoj, o který se opírá řada argumentů pro i proti, vypadá?

Je to rozhodně důsledné zachování všech architektonicko-urbanistických a kulturních hodnot, které dělají Prahu výjimečnou. Tyto hodnoty však musí být přesvědčivě popsané a zdůvodněné. V tomto kontextu je samozřejmé zajištění péče o památkově chráněné stavby, soubory staveb, ale i plochy zeleně či jednotlivé stromy. Nezbytné je i zachování urbanisticky cenných území.

Nároky doby však rostou a Praha nemůže zůstat jen milovaným a obdivovaným historickým reliktem, musí také plnit roli hlavního města republiky a evropské metropole se vším, co k těmto posláním patří. Dávno se již nemůžeme při posuzování (a častém odmítání) nových projektů odvolávat na 90. léta, kdy se pod rouškou „nastartování ekonomiky“ mohlo stavět cokoli a kdekoli. Tuto extrémní uvolněnost v rozvoji dnes bohužel nahradila stejně nebezpečná extrémní upjatost, a tak je nezbytné podívat se po srovnatelných, historicky cenných metropolích, jako je Vídeň či Paříž, jak se v nich udržitelný rozvoj praktikuje a propisuje do soudobého urbanismu i architektury.

K rozvoji města neodmyslitelně patří i výstavba a dostavba dopravních systémů, které jsou samou podstatou fungující metropole a bez jejichž existence nelze uspokojovat potřeby obyvatel a všech funkčních složek a vrstev sídla. A s infrastrukturou přímo souvisí i potřeba zásadní regenerace veřejného prostoru města, příkladem budiž současné velké investice a aktivity všech evropských metropolí, především v souvislosti s klimatickými změnami.

Pokud se Praha neprobudí, začnou postupně základní funkce nutné pro chod metropole přebírat okolní města, jejichž prestiž i finanční úroveň poroste. Naopak Praha bude ztrácet obyvatele, investory, významné architekty, instituce i finance. A tím nakonec i onu kulturní hodnotu, kterou se tak úzkostlivě snaží chránit.

Úřad městské části Praha 6

Ing. arch. Eva Smutná, FEng.

esmutna@praha6.cz

Další články

Inovace
Legislativa, nařízení
Ekologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: