Témata
Reklama

Jaderná energetika: Liga přestárlých

Kam nemůže slunce, tam musí lékař, praví staré přísloví. I ten si ovšem může na ledacos v těle posvítit – třeba pomocí radionuklidů v injekční stříkačce. Výroba nejpoužívanějších radiofarmak na bázi metastabilního izotopu technecia 99mTc, s nímž se provádí více než tři čtvrtiny vyšetření, je přitom závislá na několika dosluhujících reaktorech. A přestože v Česku podobné radionuklidy umíme vyrobit také, zatím stále marně čekáme, zda se na trhu naskytne další šance. V našem seriále o využití štěpení jádra pro civilní účely se tentokráte vypravíme do prostředí, které je nám všem blízké – lékařství a medicíny.

Jestliže celá Evropa mluví v případě energetiky o diverzifikaci zdrojů, pak je v případě energie jaderného štěpení, která se využívá v medicíně, zcela odkázána na několik přestárlých reaktorů. Šedesát procent spotřeby lékařského izotopu molybdenu 99, z něhož se získává radionuklid technecia, se vyrábí v nizozemském výzkumném centru v Pettenu, kde od roku 1961 pracuje reaktor HFR (High Flux Reactor). Tomu v Evropské unii sekunduje ještě francouzský reaktor Osiris v Saclay a zařízení BR-2 umístěné v belgickém Fleurusu. Dominantní postavení na americkém trhu má pak kanadský reaktor NRU v Chalk River, který obstarává 60 procent celosvětové produkce lékařských radionuklidů.

Je to ovšem jen část byznysu. Technecium 99mTc je totiž velmi nestabilní a má poločas rozpadu pouhých šest hodin – jinak by v těle pacienta pracovalo příliš dlouho. Před použitím se tedy musí v nemocnici vyrobit čerstvé. Nejčastěji tak, že se molybden (dodaný právě například z Pettenu) „převaří“ na technecium na soupravě velké asi jako obyčejný kávovar a následně se injekčně podává. Kity pro přípravu technecia jsou doménou Velké Británie a Německa, zdatně se však také prosazuje třeba Ústav jaderného výzkumu v Řeži (ÚJV), který má na techneciové generátory licenci.

Reklama
Reklama
Lékařský molybden vzniklý ostřelováním vysokoobohaceného uranu proudem neutronů dokážou vyrobit i v Řeži u Prahy ve výzkumném reaktoru LVR-15.

Téměř dokonalému oligopolu v oblasti radiofarmak ale hrozí brzký konec. Licence stařičkému reaktoru HFR vyprší napřesrok. A přestárlé jsou i další výrobní kapacity – Osiris a BR-2. I když nizozemská vláda už dostala od Evropské komise výjimku z unijních pravidel na finanční podporu nového centra ve výši 80 milionů eur, nástupce HFR, označovaný jako Pallas, nezačne fungovat dříve než v roce 2023. Do té doby budou muset Nizozemci pro přestárlý HFR žádat o výjimky.

Záskok z Řeže

A to přesto, že lékařský molybden, který vzniká ostřelováním vysoce obohaceného uranu proudem neutronů, umějí vyrobit i jinde. Například také ve výzkumném reaktoru LVR-15 v Řeži. Čeští experti byli ovšem do byznysu s techneciem připuštěni naposledy v roce 2010 – jako záskok za delší odstávku závodu v Pettenu. Ve stejné době stál také kanadský reaktor. I když se Řež jako dodavatel meziproduktu, který se dále zpracovával v Belgii, osvědčila, po opravě HFR se vše vrátilo do starých kolejí.

Teoreticky by dokonce bylo možné obejít celý cyklus, protože v Řeži dokážou vyrobit rovnou finální produkt v podobě radionuklidu technecia. Vzhledem k tomu, že se musí aplikovat do pěti hodin od výroby, by si ale ÚJV musel založit vlastní expresní zásilkovou službu, která by jezdila nejlépe s modrým majáčkem. Pro nemocnice to ovšem není příliš komfortní řešení. Jednání společnosti Lacomed, dceřiné firmy ÚJV, tak prozatím uvázla na mrtvém bodě. A to přesto, že cena zmíněných „kávovarů“ na přípravu technecia s velmi omezenou životností setrvale stoupá.

Zdroj: Agentura pro jadernou energii OECD(rok 2010 = 100)Pokrývat spotřebu nejpoužívanějšího radiofarmaka z domácích zdrojů by si ale vyžádalo velké investice. A na to je český trh příliš malý. Ročně zdravotní pojišťovny za radiofarmaka proplatí půl miliardy korun, z toho polovinu za preparáty na bázi 99mTc. A to není částka, kvůli níž by stálo za to nabourat dosavadní dodavatelský řetězec a začít vyrábět třeba molybden 99 pro domácí trh.

Čistěji a levněji

Nejschůdnější cesta, jak se prodrat na trh s radiofarmaky, je tak subdodavatelská spolupráce se zavedenými výrobci. Tu zkoušejí třeba Rusové, kteří jinak svůj trh pokrývají sami prostřednictvím reaktoru VVR-T v moskevském Karpopově ústavu fyzikální chemie. Vědecké centrum NIIAR v Dimitrovgradu před čtyřmi lety uzavřelo dohodu s kanadským Nordionem na dodávky molybdenu 99. Podobnou rámcovou smlouvu s Kanaďany má také Kurčatovův ústav, který disponuje minireaktorem Argus. Jde o takzvaný homogenní reaktor, jenž umožňuje dodávat izotopy v maximální čistotě. A především za pomoci nízkoobohaceného uranu, což je jedna z cest, jak náklady snížit. Stejně jako návrat k technologiím, které technecium před osmdesáti lety objevily – k urychlovačům.

Jisté je to, že trh s radiofarmaky čeká v nejbližších letech velká proměna, protože celosvětová poptávka bude stoupat, zatímco nové výrobní kapacity chybí. Bez velkých investic a podpory státu se to neobejde. A to platí i pro Česko.

-mm-

roman.dvorak@mmspektrum.com

info@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 140506
Datum: 13. 05. 2014
Rubrika: Servis / Zajímavosti
Autor:
Firmy
Související články
S uranem v podpalubí

V březnovém vydání MM Průmyslového spektra jsme publikovali článek pod názvem Jaderné ledoborce pro Severní cestu. Jelikož tento text vzbudil zájem řady čtenářů, rozhodli jsme se na toto téma připravit další podrobnější příspěvek.

Jaderná energetika: Reaktor do každé kapsy

Postavit velkou jadernou elektrárnu je projekt na celé desetiletí, ve kterém se investice počítají na miliardy dolarů a délka použitých trubek a kabelů na tisíce kilometrů. Náklady i rozměrné technologie lze přitom už dnes srazit do téměř "kapesních" formátů, aniž by konstruktéři museli ustoupit od výroby energie postavené na jaderném štěpení.

Atraktivní projekty: Energie jako politikum

Nejnovější krize na Ukrajině není jen politická, ale i ekonomická. Jednou z jejích hlavních charakteristik je dimenze vědeckotechnická, potažmo energetická.

Související články
Jaderná energetika: Indové chtějí zlevnit jádro

K nejvíce ekologickému způsobu výroby elektrické energie bezesporu patří jaderná energetika. Podle statistik světové nukleární asociace WNA bylo v loňském roce ve třiceti zemích světa v provozu přes 430 jaderných reaktorů s celkovou instalovanou kapacitou cca 372 tisíc MW, což představuje produkci 13 % celosvětové elektřiny. Nyní se staví 68 reaktorů v plánu je výstavba dalších 162.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Atraktivní projekty: Chytře na energetiku

Stále častěji se hovoří o chytrých sítích v energetice (smart grids), ale cesta k nim je ještě daleká. Zatím je nutné se držet spíš při zemi a myslet na inteligentní energetické řešení budov. Těch nových, ale i těch stávajících.

Atraktivní projekty: Sluneční ostrovy plné krás…

Snad jen o letní dovolené na mořské pláži mohou napadnout architekty a konstruktéry myšlenky na plující ostrovy poháněné sluneční energií.

Atraktivní projekty: Vídeň jedničkou mezi Smart Cities

První celosvětové porovnání měst z hlediska inovace, technologií a kvality života, tzv. Smart Cities, označuje Vídeň jako číslo 1. Tento seznam zahrnující světová velkoměsta sestavil americký klimatolog Boyd Cohen a publikoval jej v on-line magazínu Co.Exist.

Atraktivní projekty: Jak vykořisťovat poušť

Strach o dostatek energie je silným hnacím motorem, který žene techniky i investory do hledání dalších možností jak vykořisťovat pouště. Zvláště ty na západě Spojených států.

Názorové fórum odborníků

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra. V dubnovém vydání jsme zástupcům vysokých škol a firem položili následující otázku:

Hannover Messe 2012

Světová událost technologií se uskuteční v Hannoveru 23. - 27. dubna 2012. Veletrh Hannover Messe 2012 je spojením osmi předních odborných veletrhů na jednom místě: Industrial Automation, Energy, MobiliTec, Digital Factory, Industrial Supply, CoilTechnica, IndustrialGreenTec a Research & Technology.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Šedesát měsíců pro energetickou efektivitu

V roce 2009 byly výrobní stroje zahrnuty do pracovního plánu evropské směrnice pro výrobky spojené se spotřebou energie 2009/125/EC, obsahující odpovídající metodologii (MEErP), a s tím související povinnost výrobců splňovat požadavky na snižování energetické náročnosti svých výrobků. Rámec těchto požadavků a termín jejich implementace je stále předmětem intenzivních jednání mezi Evropskou komisí a evropským svazem obráběcích strojů Cecimo. Současný vývoj situace se pokusí objasnit Ing. Jiří Vrhel ze Svazu strojírenské technologie, který zastupuje Českou republiku při jednáních v Bruselu.

Energetický management v průmyslové praxi

Téma hospodaření s energií je pro představitele průmyslových podniků zajímavé v každé době. O to více v současnosti, kdy cestou k úspěchu na trhu je hledání úspor ve vlastních provozech. Jednou z možností, jak dosáhnout nejen jednorázových, ale zejména dlouhodobých a trvalých cílů v oblasti snižování spotřeby energií, je energetický management.

Obrábět stejně za méně - Energetická efektivita obráběcích strojů

Energetická efektivita výrobních strojů - ekodesign, má čím dál větší význam. Na světových výstavách v čele s EMO Hannover 2013 byla patrná snaha výrobců nabídnout zákazníkovi nejen stroj s potřebnými užitnými vlastnostmi, ale i stroj pracující energeticky úsporně. Je také patrná vyšší informovanost zákazníků a do obecného povědomí se dostává čím dál více informací o řešeních, která zajišťují stejné užitné vlastnosti při snížené spotřebě energie.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit