Témata
Reklama

Kouzelný svět metrologie

16. 06. 2004

Metrologie je obor, který nalézá své uplatnění téměř ve všech oblastech lidské činnosti. Většinu věcí, se kterými zacházíme nebo je chceme vyrobit, musíme rovněž i nějak "změřit". Už naši předkové si byli dobře vědomi toho, že dobrá míra šetří peníze i čas. Se vzrůstajícími nároky dnešní doby na přesnost a úspornost pochopitelně vzrůstají i nároky na měřicí metody a přístroje.

Ani tomuto oboru se tedy nevyhýbá tvrdý konkurenční boj, ve kterém uspějí jen ti nejlepší. Mezi takové nepochybně patří i firma Renishaw, která již řadu let působí rovněž v České republice.
V úvodním odstavci programového prohlášení firmy Renishaw se říká: "Firma Renishaw bude vyvíjet, vyrábět a dodávat metrologické systémy nejvyšší kvality a spolehlivosti, aby umožnila zákazníkům po celém světě provádět měření geometrických rozměrů dle navázaných standardů." O tom, že se jí to skutečně daří, není pochyb. Renishaw patří ve svém oboru ke světovým špičkám udávajícím tempo i směr, a proto jsme do tohoto čísla, zabývajícího se metrologií, požádali o rozhovor ředitele české divize společnosti ing. Josefa Slámu.

MM: V loňském roce oslavila firma Renishaw 30 let od svého vzniku (viz MM Průmyslové spektrum 10/2003). Za tuto dobu urazila dlouhou cestu na poli výzkumu a vývoje, ale i výroby a s ní souvisejícího prodeje. Mohl byste našim čtenářům připomenout nejvýznamnější okamžiky z historie společnosti?

J. S.: Když v roce 1973 firma Rolls Royce pracovala na vývoji motorů pro letoun Concorde, vyvstal problém měření tvaru složitě prohýbaných trubek palivového systému. David McMurtry vyvinul během několika dní koncept měřicí sondy, který tvoří základ měřicích sond dodnes. Tak vznikl prvotní impulz vedoucí k založení firmy Renishaw.
Dalším klíčovým momentem byl rozvoj výpočetní techniky a zejména CNC řídicích systémů pro obráběcí stroje koncem 70. let. Tehdy se začaly měřicí sondy dostávat do skutečně širokého povědomí technické veřejnosti.
Další vývoj sofistikovaných řídicích systémů vedl k rozvoji metod pro měření a kompenzaci parametrů obráběcích strojů, který se odrazil ve dvou výrobcích - laserovém interferometru ML10 a unikátním seřizovacím přístroji Ballbar QC10 v polovině 80. let.
Devadesátá léta přinesla rozvoj optických odměřovacích systémů polohy a technologický skok v konstrukci snímacích sond - technologii strain gauge, která umožnila skokově zvýšit přesnost měřicích sond. V devadesátých letech se firma Renishaw také stala dodavatelem řešení pro bezkontaktní analýzu materiálových struktur díky vlastní konstrukci laserového Ramanova spektroskopu.
Počátek třetího tisíciletí pak firmu zastihl ve fázi bouřlivého rozvoje, otevírání nových poboček v zemích východní Evropy a uvedení na trh unikátního univerzálního řídicího systému UCC1 pro souřadnicové měřicí stroje.

MM: Jeden ze zakladatelů firmy sir David McMurtry říká na vašich internetových stránkách, že srdcem obchodní strategie společnosti jsou průkopnická a netradiční řešení ("apply innovation"). Co si máme pod tím představit?

J. S.: Skutečný význam slov "apply innovation" lze nejlépe pochopit při návštěvě výrobního závodu v Anglii. Vždyť sir David získal svůj šlechtický titul od královny Alžběty právě za technologický pokrok. Firma Renishaw využívá vlastní produkty - sondy, lasery, odměřovací mechanismy - všude, kde to je jen trochu představitelné. Nepřetržitý provoz ve výrobních dílnách, čtyřstrojová obsluha, automatizovaný výrobní systém Ramtic, který umožňuje vyrábět až 48 hodin bez zásahu obsluhy - to všechno dohromady se podílí na filozofii "apply innovation".

MM: Renishaw je považována za jednu z předních světových firem zaměřených na vývoj, výrobu a prodej metrologických systémů. Dokázal byste zhodnotit, jaký je její vliv na výrobu a vývoj v celosvětovém měřítku?

J. S.: Metrologie jako zcela exaktní věda může nezasvěcenému připadat jako suchopárná záležitost čísel a rozměrů. Teprve při bližším ohledání lze zjistit, jak kouzelný může být svět metrologie a kolika různých podob nabývá. Jsem velmi rád, že mám možnost pracovat pro firmu, která je uznávanou vedoucí společností v oboru.
Snímací sonda TP2 se stala průmyslovým standardem. Většina souřadnicových měřicích strojů je výrobcem vybavena sondami Renishaw. Výrobci obráběcích strojů nabízejí sondy Renishaw stále častěji ve standardní výbavě a laserový interferometr Renishaw ML10 Gold Standard s rozlišením 0,7 ppm je v současnosti nejpřesnějším zařízením svého druhu na světě.

MM: Firma Renishaw je známa svými vysokými investicemi do výzkumu. Již při založení firmy byla stanovena jejich výše na cca 14 % ročního obratu. Na které segmenty výrobků se v současnosti zaměřujete nejvíce?

J. S.:Firma Renishaw investovala v loňském finančním roce v přepočtu více než 800 milionů Kč do výzkumu a vývoje nových systémů a technologií. Laserové technologie zůstávají i nadále klíčovým prvkem produktových inovací. Budoucnost snímacích systémů spatřujeme ve vysokorychlostním skenování. Současné technologie však již narážejí na fyzikální zákonitosti deformací struktur stroje při velkých změnách rychlosti. Technologie Renishaw Renscan DC umožňuje překonání těchto bariér a skenování dílců při dříve nemyslitelných rychlostech.
V několika posledních letech se firma Renishaw etablovala v nových oborech - v medicíně, zubařství, výrobě polovodičů a v biotechnologii.

MM: 1. května se stala Česká republika právoplatným členem EU. Mnoho zahraničních firem si od tohoto kroku slibovalo výraznou změnu k lepšímu především kvůli sjednocení a zlepšení legislativy. Pociťujete i vy zlepšení situace, nebo naopak vám 1. květen přinesl nové starosti?

J. S.:Samozřejmě že vládní tanečky kolem zákona o DPH nám situaci nijak neusnadnily. Kromě toho přibyly některé nové agendy. Ovšem tato "příkoří" jsou vyrovnána mnohými zjednodušeními - v celních procedurách, v mezinárodní přepravě, při přechodech hranic, při služebních cestách atd.

MM: Oblast působnosti firmy Renishaw je velmi široká. Uveďme například kalibrační produkty, laserové odměřování, produkty pro CMM a nově i výrobu mikroskopu pro ramanovskou spektroskopii a příslušenství pro 2D spektrální materiálovou analýzu. Došlo v některé z těchto oblastí v posledních letech k výrazným změnám z hlediska prodejnosti a pochopitelně i konkurence?

J. S.: Příchod zahraničních investorů v posledních letech způsobil zvýšený zájem o technologie, které umožňují zvýšení produktivity práce. Měřicí sondy jsou typickým produktem, který zvyšuje produktivitu, snižuje zmetkovitost, eliminuje vlivy lidského faktoru na kvalitu produkce. Zvýšený zájem pozorujeme u sond pro obráběcí stroje určených pro měření obrobku i pro seřízení nástrojů. Současně se zvyšuje počet souřadnicových měřicích strojů instalovaných u českých i slovenských uživatelů.
Rozšiřující se počet specializovaných servisních firem, které nabízejí údržbu obráběcích strojů na klíč, se projevuje v nárůstu prodeje kalibračních produktů Renishaw.

MM: Kdybychom chtěli vyjmenovat všechny skupiny uživatelů výrobků se značkou Renishaw, byl by to dlouhý seznam. Jejich procentuální zastoupení se bude pravděpodobně v jednotlivých zemích lišit. O co je největší zájem v České republice?

J. S.: Jednou z nejznámějších firem, které spolupracují s firmou Renishaw, je tým F1 Mercedes Ilmor. Tyto dvě společnosti uzavřely loni na příští tři roky smlouvu o spolupráci při sledování kvality ve výrobním závodě Mercedes-Ilmor's v anglickém Brixworthu.
V ČR jsou našimi největšími zákazníky výrobci a dovozci obráběcích strojů a také výrobci automobilní techniky a jejich přímí dodavatelé.
Ovšem výrobkem, který budí největší zájem, je jednoznačně unikátní seřizovací přístroj Ballbar QC10. Otestování stavu stroje během pouhých deseti minut a komplexní analýza stavu stroje pomocí nového výkonného softwaru činí Ballbar atraktivním nejen pro servisní firmy, ale i pro majitele obráběcích strojů. Plánovaná prediktivní údržba se stává jedním z důležitých kroků v cestě za zvyšováním produktivity.

MM: V loňském roce představila Renishaw na výstavě EMO Milán rádiovou snímací technologii FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). V této oblasti drží dokonce světový primát. Jakým směrem se bude podle vás měřicí technika dále vyvíjet?

J. S.: Použití technologie FHSS u měřicích sond je další z mnoha inovací ve výrobním sortimentu firmy Renishaw. Vývoj v nejbližším období povede zcela jistě ke zjednodušení ovládání měřicích systémů.
Prvním signálem je zcela nová spolupráce firem Renishaw a Gibbs. CAM systém Gibbs nyní svým uživatelům nabízí možnost včlenění měřicí sondy do technologického programu stejně snadno, jako kterýkoliv jiný nástroj.
Dalším krokem je nový univerzální řídicí systém UCC1, který je určen pro souřadnicové měřicí stroje. Certifikované servisní firmy tak mohou dovybavit měřicí stroj uživatele vždy tak, aby odpovídal aktuálním požadavkům na měřicí úlohu.
Pokud jde o vývoj do budoucna, bez ohledu na aktuální vývoj techniky se zdá, že i nadále bude platit "dvakrát měř, jednou řež".

MM: Děkuji za rozhovor a na závěr si ještě dovolím citovat z posledního odstavce programového prohlášení firmy Renishaw: "K dosažení našich cílů chceme jít cestou poctivosti, otevřenosti a srdečnosti." Nezbývá než si přát, aby si tato slova vzalo k srdci co nejvíce firem.

Reklama
Reklama
Reklama
Vydání #6
Kód článku: 40636
Datum: 16. 06. 2004
Rubrika: Trendy / Rozhovor
Autor:
Firmy
Související články
Ovlivní státní dluh růst české ekonomiky?

Národní rozpočtová rada jako nezávislý odborný orgán vyhodnocuje, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem. Český státní dluh zaznamenal razantní propad a letos dosáhl více než 400 miliard korun. Zda se deficit bude prohlubovat, nebo konsolidovat, a jaké dopady to může mít na českou ekonomiku, jsme diskutovali s předsedkyní Národní rozpočtové rady Evou Zamrazilovou.

„Škola je nejlepší investicí, kterou jsem v životě udělal,“ říká Jan Rýdl.

V 90. letech jsme zrušili duální systém výuky učňovského školství a zatím ho nezavedli zpět. Po 30letech se tak nejen české strojírenství potýká s nedostatkem kvalitních řemeslníků a odborníků. Jeden z nejstarších českých strojírenských podniků však našel řešení. Rozhovor s Janem Rýdlem mapuje zkušenosti na jeho cestě k vybudování firemní odborné školy a realitu, kterou její provoz představuje.

Včera, dnes a zítra – IT společnosti

Průmysl České republiky se v důsledku anticovidových opatření nachází v přelomové době. V našem seriálu postupně hovoříme s představiteli stěžejních průmyslových oborů, abychom se dozvěděli, jak vidí současnost a jak budoucnost. Dalším, na koho jsme se obrátili, je prof. Vladimír Smejkal, z Fakulty podnikatelské VUT v Brně, odborník v oblasti práva a bezpečnosti informačních systémů a kyberkriminality.

Související články
Podíl architektury na konkurenceschopnosti firmy

Česká architektura zažívá po letech stagnace svůj restart. Poptávka po kvalitním designu a funkčnosti staveb je na vzestupu. Jak si stojí česká komerční a průmyslová architektura, jak ovlivňuje image firmy, její kulturu, včetně mediálního obrazu, na to se naše redakce zeptala Ing. arch. Jiřího Opočenského.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Blýská se na lepší časy?

Přestože koronavirová pandemie svými nepředvídatelnými nástupy otřásla světovou a unijní ekonomikou, David Marek, hlavní ekonom Deloitte ČR, nevnímá ekonomické dopady pandemie až tak negativně. Oceňuje překvapivou odolnost zpracovatelského průmyslu a nastávající rok 2021 vidí jako výzvu k rychlému hospodářskému růstu.

Inovace podnikatelského modelu, Část 1. Role inovací v podnikatelském prostředí

Současná doba paralyzující naše osobní a profesní konání nám jasně ukázala realitu, se kterou se budeme setkávat stále častěji. Nastavila zrcadlo důsledků našeho, často konzervativního, přístupu k otázce dlouhodobé inovační strategie, a to jak z pohledu diverzifikace produktového portfolia, tak i marketingové a obchodní podpory zaváděných inovací. V tomto novém světě se musíme naučit žít a odolávat jeho často nepředvídatelným nástrahám.

Pozitivní myšlení

Pozitivní nálada je nejvýznamnějším předpokladem pro zvládání náročných životních situací. Je možné si pozitivní přístup trvale udržet, pokud je náš osobní i pracovní život dlouhodobě v ohrožení? Existuje recept, jak si životní optimismus naordinovat?

Krize není kataklyzma: posilte resilienci své firmy

Pandemie onemocnění covid-19 přinesla tolik obávané neznámo a nejistotu. Zahýbala s exportem, finanční bilancí a také investicemi. V případě České republiky jako exportně orientované ekonomiky budou podle Ing. Jiřího Jemelky, interim manažera a jednatele společnosti J.I.P. pro firmy, důsledky mnohem závažnější. Přesto jim lze čelit.

Ujíždí nám vlak digitalizace?

Rozhovor s Martinem Peňázem ze společnosti Autodesk, nám dává možnost nahlédnout na současnou digitální transformaci optikou, jejichž rámec a obzory se vytvářely dalece před tím, než nás doba covidová naučila přemýšlet a konat jinak a pružněji, než bylo standardem.

Synergie: klíč úspěchu

Na to, jak je mladý už toho ve své profesi dokázal vskutku hodně. Už na začátku vysokoškolského studia začal podnikat v oblasti jachtingu, do čehož spadá například distribuce materiálů pro povrchové úpravy a poradenství. Dnes je Ing. Viktor Brejcha nejen spojován se společností Sea-Line, ale především je specialistou pro kompozitní materiály ve společnosti Siemens Mobility.

Způsob myšlení definuje naši úspěšnost

Ekonomické změny způsobené pandemií vyžadují nové přístupy v oblasti lidských zdrojů a leadershipu. O své zkušenosti a náměty, jak v tomto turbulentním čase efektivně využít lidský potenciál, včetně svého, se s námi podělila Lucie Teisler, vedoucí partnerka poradenské společnosti Anderson Willinger.

Pracovat pro lidi a s lidmi

Globální hráč v oblasti digitální transformace, automatizace a řízení energií. Tak lze stručně charakterizovat společnost Schneider Electric, která poskytuje řešení pro domácnosti, budovy, datová centra, infrastrukturu i průmysl. Využili jsme příležitosti vyzpovídat jejího senior vice prezidenta pro oblast lidských zdrojů, pana Manuela Angel Sanchez Vivase, který v rámci evropského trhu zodpovídá za řízení více než 38 tisíc zaměstnanců ve 36 zemích a  v září zavítal do Prahy. V rámci evropského trhu zodpovídá za řízení více než 38 tisíc zaměstnanců ve 36 zemích.

E-commerce posouvá logistiku do vyšší dimenze

S rozvojem elektronického obchodování zaznamenala logistika velké změny. Dalším zlomovým okamžikem byl příchod pandemie na začátku tohoto roku, kdy e-shopy a logistické společnosti poskytující služby pro e-commerce musely prakticky den ze dne změnit své obchodní jednání, včetně logistiky. Proč se to jako jednomu z mála segmentů ekonomiky úspěšně podařilo a dále daří, jaké jsou nové trendy a jaký potenciál má umělá inteligence a další moderní technologie v logistickém byznysu? MM Průmyslové spektrum nad těmito tématy diskutovalo se zakladatelkou Zásilkovny a výraznou osobností české e- commerce Simonou Kijonkovou.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit