Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Modernizace laboratoře pro měření emisí
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Modernizace laboratoře pro měření emisí

Od listopadu 2011 je v Roztokách u Prahy otevřen objekt VTP Roztoky. Objekt o celkové ploše 4 200 m2 využívá pro k realizaci svých aktivit zejména Centrum vozidel udržitelné mobility (CVUM), založené při ČVUT v Praze, Fakultě strojní. Budova vznikala právě na základě požadavků vědeckých a akademických pracovníků z ČVUT, kteří hledali nové laboratorní a kancelářské prostory se záměrem vytvořit špičkové výzkumné pracoviště a navázat tak na projekty Výzkumných center spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka I, II, úspěšně řešené v letech 2000 až 2011 pod vedením prof. Jana Macka. Záměr se podařilo realizovat také díky synergii projektů, využitých pro financování výstavby objektu a následně vybavení jednotlivých laboratoří. V loňském roce, sedm let po oficiálním otevření, byla realizována přístavba a obnova emisního vybavení v laboratoři s válcovou brzdou.

V objektu VTP Roztoky se nacházejí laboratoře určené k testování spalovacích motorů a jejich příslušenství, převodových ústrojí, elektrických pohonů včetně simulátoru baterií a emisní laboratoř s válcovou brzdou. V současné době je s ohledem na složitost řešených problémových okruhů nutné kombinovat experimentální a simulační metody. Pro tento účel je pracoviště vybaveno výkonnými výpočetními servery. Po několik let tak CVUM podporuje nejenom výzkumné a vývojové aktivity pro automobilový průmysl v ČR i zahraničí, ale také zároveň vychovává novou nastupující generaci odborníků v dané oblasti. Zhruba šedesátičlenný tým specialistů zajišťuje realizaci výzkumných záměrů, grantů a přímou spolupráci s průmyslovými partnery. Na řešení vybraných projektů se rovněž nemalou měrou podílejí také studenti bakalářského a magisterského studia. Velký prostor pro tvůrčí práci je pak dán studentům doktorského studijního programu, kteří mnohdy zodpovídají za určité etapy řešených projektů.

Opora v silném partnerovi

Již od počátku činnosti centra byla klíčovým partnerem společnost TÜV SÜD Czech – přímý následovník bývalého Ústavu pro výzkum motorových vozidel. Spolupráce ČVUT a TÜV SÜD Czech je důležitá mimo jiné z toho důvodu, že TÜV SÜD Czech zaujímá silnou pozici v oblasti certifikace (homologace automobilu). Tento proces je nedílnou součástí při dokončování vývojových aktivit a je nezbytný při uvádění nového výrobku na trh. V oblasti dopravní techniky je v současné době nejdůležitější problematika emisního chování vozidel. Kritické je zejména průběžné snižování hodnot jednotlivých sledovaných složek výfukových plynů osobních automobilů, udávané obvykle v g.km-1. Podle platných norem musí být dnes u automobilu provedeno kromě laboratorního testu také měření emisí za podmínek odpovídajících reálnému provozu. Z pohledu vývojových aktivit to však znamená zvýšené požadavky jak na samotné přístrojové vybavení – např. zařízení PEMS pro měření emisí za provozu, tak také na přesnost měření pro jednotlivé složky spalin. Příkladem může být měření pevných částic, kde se již nepoužívá pouze metoda vážení filtru, který je vystaven proudu ředěných spalin vznikajících při jízdě vozidla v definovaném cyklu. Dnes je třeba použít také čítače částic, což je přístroj, který umožní měřit částice větší než 23 nm a analyzovat jejich počet. Pro zajímavost, CVUM dnes disponuje sedmi přístroji, které dokážou měřit počet částic, případně určit jejich velikostní spektra.


Slavnostní otevření modernizovaných laboratoří s válcovou brzdou je naplánováno na 4. 6. 2019.

 

Vyšší nároky na testy a obnova vybavení

Současnost přináší mnoho zajímavých výzkumných a vývojových aktivit, avšak zároveň zvyšuje požadavky na vybavení a technické zázemí laboratoří. Tak tomu bylo i v případě laboratoří ve VTP Roztoky. V loňském roce, sedm let po oficiálním otevření, byla realizována přístavba a obnova emisního vybavení v laboratoři s válcovou brzdou. Objekt přístavby umožňuje provádět temperace (teplotní stabilizace) až 12 vozidel, což je nutné pro přesné měření těchto vozidel. K dispozici je také prostor pro čištění vozidel, který je propojen s původním objektem. Společně se stavebními úpravami proběhla obnova emisního vybavení na válcové brzdě včetně řediciho tunelu. Stavební práce byly dokončeny na konci roku 2018. Slavnostní otevření je naplánováno na 4. 6. 2019. Díky mnoha úspěšným projektům CVUM a úzké spolupráci s TÜV SÜD Czech se ČVUT v Praze podařilo významným způsobem modernizovat technické zázemí výzkumného a vývojového pracoviště.

ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Vojtěch Klír

Vojtech.Klir@fs.cvut.cz

http://www.vedecke-parky.cz/vedeckotechnicky-park-roztoky/

    

Další články

Automobilový průmysl
Měření ve strojírenství
Výzkum/ vývoj
Ekologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: