Témata
Reklama

Válcová laboratoř pro měření emisí

Měřením emisí se Škoda Auto zabývá již více než šedesát let. Spolu s vývojem motorů a vozidel a stále se zpřísňující legislativou vznikla potřeba vybudovat Emisní centrum Jih. Základní kámen tohoto centra byl položen v Mladé Boleslavi v létě 2016 a letos v květnu byl otevřen první ze tří měřicích boxů, vybavený nejmodernějšími technologiemi. Celková investice se vyšplhala k 15 milionům eur.

Laboratoř by měla sloužit nejen vývoji, ale také útvaru kvality při předepsaných kontrolách vozů ze sériové výroby. Snaha maximálně vyhovět stále se zpřísňujícím legislativním požadavkům na měření škodlivých látek ve výfukových plynech totiž znamená přísnější, komplikovanější a časově náročnější zkoušky. Nová legislativa vyžaduje měření emisí za různých teplot. Kromě obvyklé teploty +23 °C se bude měřit při teplotách +14 °C a –7 °C. Speciální zkoušky pak budou vyžadovat podstatně větší rozmezí. K tomu budou sloužit budoucí dva boxy jako speciálně izolované klimakomory, ve kterých se teploty budou nastavovat od –40 °C do +65 °C.

Do roku 2020 by tato laboratoř měla poskytnout 24 pracovních míst. Toto číslo je překvapivě malé, je to z důvodu, že jsou zde implementovány nejmodernější technologie a chod celé laboratoře zabezpečí v jedné směně pouhých osm pracovníků. Kapacita laboratoře je nyní zhruba 2 600 měření ročně.

MĚŘENÍ EMISÍ MÁ TRADICI

Na složení a množství emisí má vliv velká škála různých proměnných. V prvé řadě je to spotřeba pohonných hmot. Tu ovlivňují palivo, příprava směsi, objem motoru, výkon a počet válců, rozvody, zapalování, výfuk, chlazení, umístění motoru, přenos výkonu, konstrukce převodovky, hmotnost, pasivní odpor, tvar karoserie, pneumatiky, v neposlední řadě také styl jízdy a mnoho dalšího. Prvními sériovými typy vozů Škoda, u  kterých lze ve zkušebních protokolech dohledat výsledek měření emisí, byly Škoda 100 a 110, vyráběné v letech 1969–1976.

Reklama
Reklama
Reklama
Výstavbou Emisního centra Jih se automobilka Škoda Auto připravuje na očekávané změny pohonů, paliv a technologie měření. (Foto: ČTK)

Vybavení nové laboratoře

V Emisním centru Jih je 25 stanovišť pro temperování vozů a jejich přípravu před měřením. Všechny boxy jsou vybaveny válcovým dynamometrem, který slouží k simulaci valivých odporů pneumatik a aerodynamických odporů vozu podobně jako při skutečné jízdě na silnici. Zkušební stav je vybaven pro měření vozů s pohonem 4x4. Simulaci brzdění zajišťují elektromotory, každý o výkonu 220 kW, příkon jednoho zařízení je 650 kW. Vůz je chlazen vzduchem, jehož proudění lze simulovat proporcionálně až do rychlosti 135 km.h-1. Válcový dynamometr pak umožňuje simulovat jízdu až do rychlosti 250 km.h-1.

Slavnostní otevření válcové laboratoře symbolickým zmáčknutím tlačítka pro otvírání vstupních vrat boxu se zúčastnili Ing. Martin Hrdlička, Ph.D., MBA – vedoucí vývoje podvozku a agregátu a Ing. Bohdan Wojnar – člen představenstva za oblast řízení lidských vztahů Škoda Auto.

Vybavení laboratoře emisí je sofistikované pro měření CO, CO2, HC, NOx, CH4. Během měření se odebírají výfukové plyny do analytického systému, kde se měří celkový objem a koncentrace jednotlivých škodlivých látek.

Nově jsou zde řešeny sklady tzv. kalibračních plynů, jimiž se cejchují analyzátory před každým měřením. Ve zkušebně je umístěno celkem třicet tlakových lahví plynů různých koncentrací. Významnou a složitou součástí každé emisní laboratoře je systém klimatizace a vzduchotechniky. Předepsány jsou i hodnoty vlhkosti vzduchu při měření. Tyto parametry pak musejí být konstantní i při tepelné zátěži v prostoru měření. Výkony motorů měřených vozů dnes dosahují až 300 kW. Většina výkonu se při jízdě na válcovém dynamometru přemění na teplo vyzařované do prostoru měřicího boxu. Výměny vzduchu v boxech proto dosahují až 30 000 m3.h-1.

Hadice pro sběr výfukových plynů do analytického systému je vyhřívaná z důvodu zabránění kondenzace výfukových plynů.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

… z pohledu všech zdrojů CO2 je z oceánů produkováno 41,5 % tohoto plynu, ze země 27 % a vegetace emituje také 27 % CO2? Vliv veškeré lidské činnosti činí 3,5 %. Z toho množství připadá na elektrárny 25 %, na domácnosti 23 %, na průmyslovou výrobu 19 %, na spalování biomasy 15 %, na veškeré dopravní prostředky pak 18 %, z toho na osobní automobily 5,5 %. Převedeno na celkové množství CO2 na Zemi, podíl osobních automobilů na světové produkci činí 0,2 %.

Testovací jízda při RDE (Real Driving Emission) musí zahrnovat tři typy jízdních režimů. Jízdu po městě (do 60 km.h-1), mimo město (60–90 km.h-1) a na dálnici (nad 90 km.h-1). Musí být ujeto min. 16 km a jízda musí trvat 90–120 minut.

Nové metody testování

V poslední době stále častěji zaznívá kritika testovací metodiky založené na jízdním cyklu NEDC (New European Driving Cycle), považovaném za neodpovídající skutečným podmínkám provozu. Evropská komise z toho důvodu připravila dvě nové metodiky měření emisí. Laboratorní měření (WLTP – Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) je určené ke stanovování emisí škodlivých látek a spotřeb vozů. Druhá metodika (RDE – Real Driving Emissions) využívá měření přímo v reálném provozu při jízdě na silnici pomocí mobilních analyzátorů PEMS (Portable Emissions Measurement System) pro ověření množství emitovaných škodlivin NOx a PN (Particle Number – počet pevných částic ve výfukových plynech). Nové laboratoře Emisního centra Jih jsou na obě nové metodiky měření vybaveny a budou je podle platné legislativy také plnit.

Článek byl vypracován využitím materiálů Škoda Auto Emisního centra Jih

Eva Buzková, Mladá Boleslav

eva.buzkova@mmspektrum.cz

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 170631
Datum: 07. 06. 2017
Rubrika: Servis / Reportáž
Autor:
Firmy
Související články
Modernizace laboratoře pro měření emisí

Od listopadu 2011 je v Roztokách u Prahy otevřen objekt VTP Roztoky. Objekt o celkové ploše 4 200 m2 využívá pro k realizaci svých aktivit zejména Centrum vozidel udržitelné mobility (CVUM), založené při ČVUT v Praze, Fakultě strojní. Budova vznikala právě na základě požadavků vědeckých a akademických pracovníků z ČVUT, kteří hledali nové laboratorní a kancelářské prostory se záměrem vytvořit špičkové výzkumné pracoviště a navázat tak na projekty Výzkumných center spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka I, II, úspěšně řešené v  letech 2000 až 2011 pod vedením prof. Jana Macka. Záměr se podařilo realizovat také díky synergii projektů, využitých pro financování výstavby objektu a následně vybavení jednotlivých laboratoří. V loňském roce, sedm let po oficiálním otevření, byla realizována přístavba a obnova emisního vybavení v laboratoři s válcovou brzdou.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

Související články
Výkon bez kompromisů

Mercedes-Benz má dlouhou a úspěšnou historii v oblasti motoristických soutěží. Od šedesátých let minulého stroletí pocházejí přesně seřízené motory vítězných vozů Mercedes od AMG - kdysi nezávislé firmy, kterou založili dva inženýři ze společnosti Mercedes, dnes už vlastní výkonové divize společnosti.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 4. díl: Jaké jsou limity lithiových baterií

Stěžejní součást bateriových elektrických vozidel představuje trakční baterie, soustava navzájem propojených sekundárních (nabíjecích) galvanických článků, které v podobě chemické energie akumulují tu elektrickou, již z baterie získává elektromotor. Protože se jako jedna z nevýhod elektrických vozidel oproti těm konvenčním uvádí poměr uložené energie a hmotnosti akumulátorů, tedy jejich relativně nízká specifická energie, zaměříme se v tomto díle našeho seriálu právě na ni, představíme si některé možnosti jejího navýšení a zmapujeme důsledky, jaké může pro mobilitu mít.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Dny obráběcích strojů, nástrojů, robotů a softwaru

Dny otevřených dveří firmy Grumant se staly tradicí, letos proběhl již 6. ročník. Návštěvníkům byly k dispozici novinky od předních světových výrobců nástrojů a obráběcích strojů. Zajímavá byla také prezentace průmyslového robotu. Zájem zákazníků potvrzuje návštěvnost, která pravidelně stoupá s každým dalším ročníkem, a letos byl zaznamenán její rekordní nárůst.

Modernizace nezávislé emisní laboratoře

Centrum vozidel udržitelné mobility Fakulty strojní ČVUT v Praze ve spolupráci s TÜV Süd Czech dokončilo počátkem letošního roku rozsáhlou modernizaci emisní laboratoře v Roztokách u Prahy. Pracoviště bylo počátkem června v rámci tiskové konference představeno zástupcům odborného tisku.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Soutěž pro středoškoláky

Jubilejní, již pátý ročník soutěže o Putovní pohár partnerských škol Siemens - Sinumerik Cup se letos konal v Mohelnici, v prostorech zdejší Střední školy technické a zemědělské a stejně jako před třemi lety, kdy tato škola byla hostitelem, i letos zdejší ředitel Jiří Ženožička se svým týmem organizaci pojal velmi profesionálně.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit