Témata
Reklama

Na cestě k digitalizované výrobě

Siemens na letošním hannoverském veletrhu, který se koná od 1. do 5. dubna, představí chytrá řešení pro aplikaci Průmyslu 4.0 v různých odvětvích průmyslové sféry. Jak naznačuje letošní veletržní slogan "Digital Enterprise - Thinking industry further!", hlavní pozornost bude věnována digitalizaci.

Pavel Marek

Patří mezi klíčové osobnosti časopisu MM Průmyslové spektrum, kde řadu let zastával pozici odborného redaktora. Je absolventem strojní fakulty ČVUT v Praze. Po ukončení studia pracoval v Poldi SONP Kladno v závodě Doprava, poté jako konstruktér a projektant ve společnosti ČKD Lokomotivka. Pro MM Průmyslové spektrum pracoval od roku 1999 do roku 2021.

Podle vyjádření zástupců společnosti na tiskové konferenci v Herzogenaurachu (nedaleko Erlangenu) Siemens v Hannoveru představí nové součásti svých řešení pro digitalizaci výrobních firem i procesního průmyslu. Ty zahrnují i využití technologií umělé inteligence a edge computingu a směřují k automatizačním řešením budoucnosti.

Robotická obsluha automatické testovací stanice

Novinky pro Hannover

Siemens bude své vize implementace digitálního podniku (Digital Factory) a aplikací technologií budoucnosti ilustrovat na řadě exponátů včetně dvou názorných příkladů. První je z oblasti chemického průmyslu a představí plně virtuální reprezentaci zelené továrny spolu s laboratoří, automatizací a řídicími technologiemi umožňujícími udržitelnou a environmentálně odpovědnou výrobu polyamidu z biomasy. Druhý příklad z automobilového průmyslu bude demonstrovat použití digitálních dvojčat, aditivní výroby, inovativní robotiky a automaticky řízených vozidel v rámci flexibilní a efektivní výroby baterií pro elektromobily.

Digitalizace je hlavním předpokladem pro zvýšení produktivity výroby ve všech průmyslových odvětvích. Siemens proto představí řadu nových softwarových řešení pro cloud a edge computing, která umožní analýzy dat a strojové učení a zvýší využití obráběcích strojů. Na veletrhu bude představeno integrované využití softwaru a řídicích technologií pro aditivní výrobu v kombinaci s obráběcími stroji a moderními roboty. Digitalizace hraje hlavní roli i v technologii pohonů. V rámci své digitální platformy Sidrive IQ pro internet věcí představí Siemens aplikace a služby pro optimalizaci pohonů založené na operačním systému MindSphere.

Představena bude také nejnovější verzi softwaru NX, který byl doplněn o schopnosti strojového učení a umělé inteligence. Tyto nové vlastnosti mohou predikovat další kroky uživatele a aktualizovat uživatelské rozhraní tak, aby napomáhalo k efektivnějšímu využití softwaru a vyšší produktivitě.

Reklama
Reklama

Digitalizace v Erlangenu

Softwarové a hardwarové produkty pro digitalizaci výroby nemá Siemens jen ve svém produktovém portfoliu, ale sám je ve výrobě také aktivně využívá. Příkladem může být závod Gerätewerk Erlangen, jehož návštěva byla rovněž součástí programu tiskové konference. Přednosti digitalizace a flexibilní automatizace byly demonstrovány na příkladu linky na výrobu řídicích systémů Sinamics S120 v provedení C nebo D. V rámci stávajícího konceptu štíhlé výroby je nyní zaváděna digitalizace, jejímž cílem je tzv. štíhlá digitální výroba (lean digital factory). Tohoto cíle by mělo být dosaženo v roce 2020.

Ještě než se nový produkt do výroby dostane, je vytvořeno jeho digitální dvojče. To je prověřeno i na pracovišti virtuální reality, kde se mj. zkoušejí navržené montážní postupy včetně použití vhodných nástrojů. Své digitální dvojče mají však i výrobní linky. Ty je tak možné optimalizovat a odladit ještě před jejich fyzickou realizací, čímž se zkracuje doba jejich uvedení do provozu. Důležitá přitom je zpětná vazba – díky sběru a vyhodnocování dat lze digitální model upravovat a výrobek i výrobní proces dále optimalizovat. Digitální dvojče se vytváří rovněž pro provozní nasazení výrobku. Data z provozu se pak mohou využít k další optimalizaci nebo k plánování prediktivní údržby.


Robotizované začišťování dílů vyrobených aditivní technologií

Ve výrobní hale mě zaujaly desítky kolaborativních robotů, které obsluhují automatické stroje a montážní linky. Použitím „lehké“ robotizace odpadají nákladná bezpečnostní opatření nutná v případě tradičních robotů. Kolaborativní roboty lze také snadno přeprogramovat na nový výrobek, což zapadá do konceptu pružné automatizace. Tento koncept podporují i nejmodernější automatické montážní linky, které umožňují současnou výrobu různých provedení řídicích systémů a jejich modifikací tak, jak je zákazníci objednávají. Halou se přitom bezpečně proplétají malé automaticky řízené vozíky (AGV), které na linky dopravují palety s montážním materiálem.

Dalším trendem je aplikace dílů vyrobených aditivními technologiemi, které kromě jiného přinášejí i nové konstrukční možnosti. Důležitým předpokladem pro uplatnění v běžné praxi je tzv. industrializace aditivní výroby, jejímž hlavním cílem je zvýšení efektivity. To je jedním z úkolů Additive Manufacturing Experience Center, které se zabývá vývojem výrobků a jejich výrobou technologiemi 3D tisku. Slabým místem zpravidla bývá postprocesing, dosud v mnoha případech odkázaný na ruční práci. To by měla napravit nově vyvinutá technologie robotického začišťování vytištěných dílů.

Pavel Marek, Erlangen.

pavel.marek@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Digitální transformace právě teď

V posledním dubnovém týdnu se v německém Hannoveru uskutečnil další ročník světově významného průmyslového veletrhu Hannover Messe 2018. Motto letošního ročníku „Integrated Industry – Connect & Collaborate“ skrývá témata jako strojové učení, umělá inteligence, průmyslové IT platformy nebo např. používání robotů a autonomních systémů ve výrobě. Také společnost Siemens na svém stánku představovala řešení pro výše popsaná témata pod sloganem „Digital Enterprise – Implement now!“.

Řešení pro digitální budoucnost

Siemens na hannoverském veletrhu pod sloganem Digital Enterprise - Thinking industry further představil řadu digitálních řešení a služeb pro výrobní a zpracovatelský průmysl. Hlavní role v budoucím digitálním průmyslu budou hrát technologie jako umělá inteligence, edge computing nebo aditivní výroba.

Podzimní pecky v oblasti digitalizace

Blíží se čas velkých podzimních veletrhů. Strojírenské firmy, a vlastně všichni, kdo mají se strojírenstvím něco společného, se na veletrhy chystají – ať už jako vystavovatelé, připravující to nejlepší ze své produkce, nebo jako návštěvníci, lační převratných novinek. K těm, kdo připravují skutečné „pecky“ v oboru, patří již tradičně společnost Siemens.

Související články
Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Digitální řešení pro přesná broušení

Je Průmysl 4.0 pouhá vize? Touto otázkou zahájil generální ředitel společností Studer, Schaudt a Mikrosa Jens Bleher letošní výroční tiskovou konferenci v sídle společnosti Fritz Studer ve švýcarském Thunu. Odpověď přišla záhy – ne pro skupinu United Grinding.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Ve znamení Průmyslu 4.0 a umělé inteligence

Letošní ročník veletrhu Hannover Messe se uskuteční od 1. do 5. dubna 2019. Jeho hlavní téma "Integrated Industry - Industrial Intelligence" představuje dopodrobna digitalizaci výroby a energetických systémů. Vedle šestice veletrhů IAMD/Integrated Automation, Motion & Drives, Digital Factory, Energy, Industrial Supply, ComVac a Research & Technology zahrnuje rovněž témata start-upů a profesní kariéry. Program veletrhu doplňuje více než 90 konferencí a fór. Partnerskou zemí veletrhu Hannover Messe 2019 je Švédsko.

Oboroví vystavovatelé MSV v Brně

V minianketě k tématu vydání oslovujeme ve spolupráci s Veletrhy Brno zástupce klíčových oborových vystavovatelů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (MSV). Na otázky odpovídají ředitel divize Manurhin Tajmac-ZPS Ing. Tomáš Dederle a manažer marketingu Kovosvit MAS Jan Hruška.

Hannoverský veletrh v časech transformace průmyslu

Letošní ročník se bude konat v německém Hannoveru v novém termínu 13. až 17. července 2020 a zúčastní se ho okolo 6 000 vystavovatelů. Letošní ročník reaguje na řadu současných technologických proměn a ekonomicko-politických výzev. Nové hlavní téma Industrial Transformation odkryje šance, které plynou z nových technologií, změny chování na straně poptávky a rostoucího povědomí o nutnosti ochrany klimatu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit