Témata
Zdroj: 201 consulting

Přemýšleli jste o finančních prostředcích z EU prostřednictvím dotací, ale dosud jste neměli možnost je využít? Rádi byste snížili náklady na provoz vašeho podniku, potřebujete digitalizovat vnitřní procesy nebo financovat výzkum a vývoj? Na možnosti využití dotačních programů jsme se zeptali Pavlíny Torhanové z úspěšné poradenské společnosti 201 consulting. Ta je se svým projektovým týmem připravena pro své klienty zjistit, zda jejich aktuální investiční záměr je možné z dotací podpořit.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: Jaké služby vaše společnost nabízí?

P. Torhanová: Jsme poradenská společnost, která zajišťuje zpracování veškeré potřebné dokumentace spojené s podáním žádosti o dotaci, včetně výběrového řízení a následného monitoringu projektu. V rámci počátečních jednání nabízíme klientům výběr vhodných dotačních programů na jejich investiční záměr, bezplatné předběžné posouzení projektu a případnou optimalizaci projektového záměru. Zpracováváme pouze ty projekty, u kterých jsme si předem jistí, že splňují veškeré podmínky a pravidla daného dotačního programu. Naším cílem není pouze klientům zprostředkovat nárok na dotaci, ale být jim nápomocni po celou dobu realizace projektu a dovést je k samotné výplatě dotace na účet.

MM: Které zajímavé dotační programy mohou podniky očekávat ještě v letošním roce?

P. Torhanová: Na firmy napříč všemi obory podnikání myslí v letošním roce zejména Národní plán obnovy, který má za svůj hlavní cíl podpořit podnikatelský sektor poškozený pandemií. V tuto chvíli se však již rozbíhá i nový operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

Naším cílem není pouze klientům zprostředkovat nárok na dotaci, ale být jim nápomocni po celou dobu realizace projektu a dovést je k samotné výplatě dotace na účet,“ říká Pavlína Torhanová. (Zdroj: 201 consulting)

Potřeba digitalizace a sblížení podniků s nosnými myšlenkami Průmyslu 4.0 je v posledních letech ze strany EU velmi podporována. V souvislosti s touto oblastí byl vyhlášen program na Digitální transformace firem, jehož cílem je pomoci společnostem se digitalizovat prostřednictvím pořízení nových informačních systémů a s výdaji spojenými s jejich instalací a implementací. Příkladem jsou systémy zaměřené na sledování většiny podnikových činností, především pak plánování a řízení výroby či obchodu, skladování, účetnictví, personalistiku, IT bezpečnost apod. V tomto programu je možné financovat i náklady na cloudová řešení, která nebyla nikdy předtím podporována.

V průběhu příštího roku pak budeme moci počítat i s dotačním programem Technologie – Průmysl 4.0, jehož cílem je napomoci malým a středním podnikům zvýšit úroveň digitalizace a automatizace výroby prostřednictvím pořízení nových strojů a technologií, které budou propojeny se stávajícím nebo nově pořizovaným informačním systémem.

Nejen Průmysl 4.0, ale i problematika úspory primárních zdrojů energie spojená s omezením CO2 patří ke klíčovým tématům Evropské unie, obzvlášť v současnosti, kdy Evropu zasáhla energetická krize. Do této oblasti proto směřují nemalé finanční prostředky napříč všemi podporovanými oblastmi. Mezi nimi je i dotační program Úspory energie.

Podstatou programu je účinné nakládání s energiemi, rozvoj energetické infrastruktury, využití obnovitelných zdrojů energie a celkové zvýšení energetické účinnosti podnikatelského sektoru. Podporováno je například zateplení budov, výměna oken, modernizace osvětlení, kotlů, využití odpadní energie ve výrobních procesech, instalace tepelných čerpadel a fotovoltaických elektráren či výměna starých technologií za nové.

Potřeba trvale udržitelného rozvoje se odráží i v programu Cirkulární ekonomika, který zaměřuje svou podporu na přechod k oběhovému hospodářství. V rámci programu je možné pořídit technologie na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin, zlepšení materiálové recyklace odpadu a zavádění materiálového ekodesignu výrobků.

V neposlední řadě pak byly vyhlášeny i dotační programy na financování vývojových aktivit a podporu zavádění inovovaných produktů na trh. Program Aplikace nabízí dotaci na financování výzkumu a vývoje nových produktů, materiálů, technologií a služeb, například na mzdy odborných specialistů a materiál potřebný pro vývoj.

Program Inovace je vhodný pro žadatele, kteří právě ukončili vývoj inovovaného výrobku a plánují pořídit nové vybavení nutné pro jeho uvedení na trh. Podporované výdaje jsou například výrobní technologie, SW, HW, stavební úpravy či licence a patenty.

Reklama

MM: Jak vypadá proces vyřízení dotace v praxi? Co obnáší komplexní dotační poradenství?

P. Torhanová: Naše poradenské služby lze rozdělit do několika fází. Jakmile vybereme vhodný dotační titul na investiční záměr klienta, provádíme tzv. předběžné posouzení projektového záměru, v rámci kterého ověřujeme přijatelnost žadatele a jeho projektu v souladu s podmínkami vybraného dotačního programu. Dalším krokem je sestavení orientačního rozpočtu projektu a vyhotovení nabídky na naše komplexní poradenské služby. Po jejím odsouhlasení zahajujeme přípravné práce na projektu, zpracováváme samotnou žádost, včetně všech nezbytných příloh. Naším cílem je provést klienta celým procesem tak, aby pro něj byla administrativní zátěž co nejmenší.

Pavlína Torhanová
Jednatelka společnosti 201 consulting. Vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze. První pracovní zkušenosti nabyla ve společnosti Johnson & Johnson v oddělení marketingu. Pětiletou praxi v mezinárodním obchodu získala ve společnosti 201. Zahraniční pracovní zkušenosti má z oblasti řízení výroby ve společnosti MOST-1, která je významným ruským výrobcem flexibilních obalových materiálů, a dále ze společnosti Home Credit v divizi Rozvoje bankovní sítě. Po návratu do České republiky se začala věnovat strukturálním fondům EU.
Od roku 2012 úspěšně vede firmu 201 consulting. V roce 2017 byla zařazena mezi finalistky 10. ročníku soutěže Ocenění českých podnikatelek pořádané agenturou Helas.

Po schválení žádosti o dotaci zajišťujeme také monitoring projektu, a to včetně případných žádostí o změnu, zpracování a vyhodnocení výběrového řízení, zpracování žádosti o platbu a zpráv o zajištění udržitelnosti projektu po ukončení realizace projektu. Zároveň poskytujeme součinnost u případné kontroly ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu.


Umístění expozice firmy 201 consulting na MSV 2022: 
pavilon P, stánek 48

Související články
V on-line byznysu chybí lidská chemie

Online platforma se i díky pandemii koronaviru stala hitem posledních tří měsíců. Někteří podnikatelé dokonce tvrdí, že se velká část byznysu a obchodování přesune do online prostředí. Bude tento fenomén přetrvávat, změní se konečně české montovny na podniky s přidanou hodnotou, a proč by Čechům mohla i krize prospět? Na to jsme se zeptali ekonoma a člena Národní ekonomické rady vlády Lukáše Kovandy.

Výzkum rozděluji pouze na dobrý a špatný, říká Libor Kraus

Prezident Asociace výzkumných organizací Libor Kraus se pohybuje v oblasti výzkumu a vývoje 30 let. Jaká vidí pozitiva, úskalí a rezervy v této důležité součásti našeho ekonomického růstu? Na to jsme se ho zeptali v rozhoru, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra.

„Kdo neumí řídit sám sebe, neumí obvykle řídit ani druhé,“ říká prezident České manažerské asociace Pavel Kafka

Pavel Kafka je jedním z nejzkušenějších českých manažerů, který mimo jiné v 90. letech vybudoval skupinu Siemens v ČR. O své znalosti z oblasti řízení, kompetenci českých manažerů a připravenosti české ekonomiky měřit se s konkurencí v zahraničí, jsme si povídali v redakci MM Průmyslového spektra.

Související články
O budoucnost českého průmyslu strach nemám říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák

Při příležitosti konání MSV v Brně oslovila redakce MM Průmyslového spektra výraznou osobnost českého byznysu – prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka.Povídali jsme si s ním o tom, žese našemu průmyslu mimořádně daří, jaká jsou největší rizika pro další růst tuzemské ekonomiky, jak vnímá státní podporu v oblasti podnikání a proč fandí Evropské unii, přestože si myslí, že je to byrokratický moloch.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Budoucnost české výroby

Česká výroba prochází složitým obdobím. Naši výrobci musí každý den řešit složité úkoly a problémy, za které si z části ani nemohou. Doba už je taková, je potřeba se jí ale postavit čelem.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Je třeba udělat seriózní diagnózu českého průmyslu

Český průmysl je nemocný subdodavatelstvím a pouhým montováním. Jsme nad únosnou míru pouhým subdodavatelem Evropské unie, především Německa, mnohokrát subdodavatelem subdodavatelů. Z řemeslníka kdysi světové úrovně jsme se stali nádeníkem. Je třeba to změnit, přestat být závislý na odběratelích, kteří diktují, za kolik jim můžete jejich součástku nebo jejich díl vyrobit. Chopte se příležitosti a vytvořte svůj vlastní finální výrobek s vyšší mírou lidského umu, který můžete prodat komukoliv na světovém trhu, abyste se stali nezávislými!

Nové dotační tituly

Pandemie koronaviru zvýšila tlak na zavádění automatizace výroby a digitalizaci výrobních a pracovních postupů ve firmách. Rutinní činnosti, které byly dosud odváděny manuálně, začínají být čím dál častěji nahrazovány počítači a roboty. Modernizace výrobních procesů v duchu Průmyslu 4.0 je však pro firmy mnohdy nákladnou záležitostí, proto na ni soustředí pozornost i Evropská unie, respektive dotace z EU. Na to, jaké programy je možné využít a kdy je můžeme očekávat, jsme se zeptali paní Ing. Pavlíny Torhanové, jednatelky společnosti 201 consulting.

Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Žijeme na dluh dalších generací

Petr Novák od loňského roku zastává pozici Director of Automotive Operations ve společnosti JTEKT European Operations. Je zodpovědný za devět výrobních závodů ve Francii, Belgii, ČR, Anglii a Maroku. Obrat této divize čítající 4 000 zaměstnanců představuje 1, 2 miliardy eur.

Byznys je o přidané hodnotě

Česká ekonomika dlouhodobě vykazuje nerovnovážný stav. Budoucnost montoven, a to i úspěšných, nemá z dlouhodobého hlediska perspektivu. Pokud nezvýšíme konkurenceschopnost našich produktů, více se nezačleníme do ekonomiky eurozóny a pokud bude ČNB dále diktovat českému trhu, problémy budou podle kybernetika, podnikatele a manažera Libora Witasska přetrvávat.

Reformy nestačí. Je nutná transformace

Je současná ekonomická krize příležitostí k progresu národního hospodářství? Bude avizovaná 7% inflace v tomto roce velkou hrozbou? Proč by se čísla měření životní úrovně ČR neměla srovnávat s některými státy EU? Je iniciativa českých podnikatelů k druhé transformaci české ekonomiky oprávněným voláním po změnách? Na tyto a další otázky odpovídala v rozhovoru pro MM Průmyslové spektrum hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit