Témata
Zdroj: 201 consulting

Pomalu nastupující povinnost ESG reportingu čím dál více nutí podnikatele zaměřit pozornost na oblast energetických úspor a digitální transformaci jejich firem. Klíčovými oblastmi jsou enviromentální, sociální a správní faktory. Vylepšení skóringu v těchto jednotlivých sférách je podporováno i strukturálními fondy EU. Zeptali jsme se Ing. Pavlíny Torhanové, jednatelky společnosti 201 consulting, které konkrétní dotační programy můžeme letos využít, abychom vylepšili svůj ESG skóring.

Reklama

MM: Můžete uvést, které dotační programy nabízí firmám ještě letos Ministerstvo průmyslu a obchodu na podporu digitalizace?

P. Torhanová: Digitální transformace je nezbytným krokem pro firmy, které chtějí být konkurenceschopné, více prosperovat a expandovat jak na tuzemský trh, tak na zahraniční. Této oblasti je věnována ze strany poskytovatele dotace velká pozornost a v nabídce jsou rovnou tři programy.

V současné době je až do 2. listopadu otevřený program Virtuální podnik, který je určen malým a středním podnikům. Zaměřený je na podporu investic do informačních systémů, logistických a skladových technologií. Dále pak na kybernetickou bezpečnost, vnitropodnikovou konektivitu, jako jsou prvky pro zajištění distančního přístupu zaměstnanců. Příspěvek je možné obdržet rovněž na pořízení chytrých senzorů pro monitoring provozních parametrů či na školení v oblasti IT a ekologické udržitelnosti budov.

Naší prioritou je poskytnout komplexní poradenské služby, abychom snížili administrativní zátěž a náročnost celé akce na straně klienta, a získali tak pro majitele firem více času, který pak mohou využít na rozvoj svých dalších podnikatelských aktivit,“ říká Pavlína Torhanová. (Zdroj: 201 consulting)

Na tento dotační titul naváže ke konci roku program Digitální podnik, který bude zaměřený na podporu stejných investičních výdajů jako předchozí program. Dotaci bude možno získat především na software a hardware související se zásadní změnou technologických postupů nebo s rozšířením kapacity stávající výroby či rozšířením sortimentu o nové výrobky.

V říjnu letošního roku se má vyhlásit dlouho očekávaný program Technologie 4.0. V minulém dotačním období byl tento titul velmi populární ze strany žadatelů. Program je určen podnikům, které chtějí digitalizovat vnitřní procesy od účetnictví a docházky až po plánování výroby a skladování. Zároveň však potřebují investovat i do samotné automatizace a robotizace, a pořídit tak odpovídající moderní technologie.

MM: Digitalizace však není jedinou oblastí, kde začínají být firmy nuceny udělat určitou změnu a posun. Další oblastí je zlepšení energetického hospodářství. Které programy je možné v této oblasti úspor energie využít?

P. Torhanová: Jedním z hlavních pilířů dotační podpory na snížení energetické náročnosti v podnicích je program Úspory energie. Podporuje například zateplení obvodového pláště, výměnu oken, modernizaci soustav osvětlení, kotlů, rozvodů energií, využití odpadní energie ve výrobních procesech, instalace tepelných čerpadel a fotovoltaických elektráren na střechy objektů do max. výkonu 1 MWp atd. V rámci programu je rovněž možné pořídit nové technologické vybavení výměnou za stávající energeticky náročné.

Reklama
Reklama
Reklama

V současné době je program pozastaven z důvodu aktualizace jeho podmínek. Jeho opětovné spuštění se očekává na přelomu roku. Program disponuje alokací až 10 mld. Kč, prostředků je tedy dostatek.

Výhledově se také ještě během letošního podzimu počítá s vyhlášením dotačního programu s názvem Fotovoltaické systémy, který mohly využít podniky i v loňském roce v rámci Národního plánu obnovy.

MM: V čem spočívají hlavní benefity využití odborného poradenství, jaké nabízí například i vaše společnost?

P. Torhanová: Naší prioritou je poskytnout komplexní poradenské služby, abychom snížili administrativní zátěž a náročnost celé akce na straně klienta, a získali tak pro majitele firem více času, který pak mohou využít na rozvoj svých dalších podnikatelských aktivit.

Další naší přidanou hodnotou je, že při přípravě dotačního projektu nastavujeme tzv. optimalizace záměru. Jedná se o navržení určitých změn v projektu tak, aby při hodnocení dosáhla žádost co nejvyššího bodového zisku. Tento krok je u nás bezplatnou službou a našimi klienty je velmi pozitivně hodnocen.

Při zajišťování našich služeb spolupracujeme s prvotřídními odborníky, kteří mají bohaté zkušenosti v daném odvětví. Rovněž pravidelně monitorujeme aktuální dění týkající se strukturálních fondů všeobecně, abychom mohli včas reagovat na nadcházející úpravy a změny v legislativě.

MM: Dlouhodobě se účastníte Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Plánujete svou účast i v letošním roce?

P. Torhanová: Určitě ano. MSV v Brně pro nás představuje atraktivní místo jak pro setkání se stávajícími zákazníky, tak i pro navázání nových spoluprací. I pro nás je důležité se nadále odborně vzdělávat, proto bereme účast na veletrhu i jako příležitost, jak se informovat o nejmodernějších technologiích a novinkách, které mohou firmy využít pro svůj rozvoj. V neposlední řadě zde máme možnost se setkat se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a prodiskutovat s nimi novinky v dotačních programech. Rádi přivítáme zájemce o konzultace u nás v pavilonu P, na stánku 83, a najdeme s nimi vhodnou dotační příležitost.

Ing. Pavlína Torhanová
Jednatelka společnosti 201 consulting. Vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze. První pracovní zkušenosti nabyla ve společnosti Johnson & Johnson v oddělení marketingu. Pětiletou praxi v mezinárodním obchodu získala ve společnosti 201. Zahraniční pracovní zkušenosti má z oblasti řízení výroby ve společnosti MOST-1, která je významným ruským výrobcem flexibilních obalových materiálů, a dále ze společnosti Home Credit v divizi Rozvoje bankovní sítě. Po návratu do České republiky se začala věnovat strukturálním fondům EU.
Od roku 2012 úspěšně vede firmu 201 consulting. V roce 2017 byla zařazena mezi finalistky 10. ročníku soutěže Ocenění českých podnikatelek pořádané agenturou Helas.


Umístění expozice firmy 201 consulting na MSV 2023:
pavilon P, stánek 083

Související články
Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Reformy nestačí. Je nutná transformace

Je současná ekonomická krize příležitostí k progresu národního hospodářství? Bude avizovaná 7% inflace v tomto roce velkou hrozbou? Proč by se čísla měření životní úrovně ČR neměla srovnávat s některými státy EU? Je iniciativa českých podnikatelů k druhé transformaci české ekonomiky oprávněným voláním po změnách? Na tyto a další otázky odpovídala v rozhovoru pro MM Průmyslové spektrum hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

O stavu ekonomiky a roli vůdců

V povídání s Janem Urbanem, vysokoškolským pedagogem, podnikovým poradcem, publicistou a autorem řady knih a článků, se prolíná řada myšlenek nedávno zesnulého profesora Milana Zeleného, i když se osobně nikdy nepotkali. Několik top manažerů a emeritních CEO, kterým jsme tento rozhovor poskytli před zveřejněním, doporučilo slova Jana Urbana tesat do kamene. V intencích uvažování excelentních ekonomů Zeleného i Urbana lze říci, že dosud panuje rozpor, který nastiňuje tento rozhovor: trend zaměňování popisu akce za akci samotnou se spíše prohlubuje místo toho, aby v praxi ustupoval – v politice, podnikání i ve vzdělávání.

Související články
Současné ceny energií jsou pro firmy likvidační

Pavel Janeček působí v energetice celý svůj profesní život. S redakcí MM Průmyslového spektra se podělil o své dlouholeté zkušenosti z plynárenského byznysu a o názory na řešení energetické krize v České republice. Navrhuje konkrétní východiska a apeluje na rychlé jednání české vlády.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Blýská se na lepší časy?

Přestože koronavirová pandemie svými nepředvídatelnými nástupy otřásla světovou a unijní ekonomikou, David Marek, hlavní ekonom Deloitte ČR, nevnímá ekonomické dopady pandemie až tak negativně. Oceňuje překvapivou odolnost zpracovatelského průmyslu a nastávající rok 2021 vidí jako výzvu k rychlému hospodářskému růstu.

Role technické univerzity v udržitelné společnosti, Prof. David Tuček, UTB Zlín

Smyslem nové série podcastů je představit současnou roli univerzity a hledat její skutečné postavení a poslání ve vztahu k vývoji konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky a společnosti jako takové. Hovoříme s rektory a děkany technických univerzit a fakult o jejich denní operativě, o realizaci dlouhodobé strategie, jejich pohledu na ukotvení vzdělávací instituce ve společnosti a dalších tématech. Tentokráte jsme o rozhovor požádali profesora Davida Tučka, děkana Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Výzkum rozděluji pouze na dobrý a špatný, říká Libor Kraus

Prezident Asociace výzkumných organizací Libor Kraus se pohybuje v oblasti výzkumu a vývoje 30 let. Jaká vidí pozitiva, úskalí a rezervy v této důležité součásti našeho ekonomického růstu? Na to jsme se ho zeptali v rozhoru, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra.

Stroje rostou se zákazníkem, říká pamětník českého obrábění Miroslav Otépka

Česká republika si v letošním roce připomíná 100 let od svého vzniku. Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu v Brně je 60 let. Redakce MM Průmyslového spektra se rozhodla také zavzpomínat a k rozhovoru pozvala Miroslava Otépku, který stál u zrodu konstrukce a výroby českých obráběcích strojů. Miroslav Otépka se z profese dělníka vypracoval na respektovaného majitele jedné z největších českých strojírenských firem. Aktivita, optimismus a dobrá nálada ho neopouštějí ani ve věku, kdy se jiní věnují odpočinku. Možná je to jeho filozofií a jak sám říká: „Práce mi nikdy nic nevzala, vše, co jsem dělal, dělal jsem rád.“

O budoucnost českého průmyslu strach nemám říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák

Při příležitosti konání MSV v Brně oslovila redakce MM Průmyslového spektra výraznou osobnost českého byznysu – prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka.Povídali jsme si s ním o tom, žese našemu průmyslu mimořádně daří, jaká jsou největší rizika pro další růst tuzemské ekonomiky, jak vnímá státní podporu v oblasti podnikání a proč fandí Evropské unii, přestože si myslí, že je to byrokratický moloch.

Český podnikatel pod tíhou bruselské legislativy

Podporuje Evropská unie svoji evropskou ekonomiku, potažmo národní ekonomiky jednotlivých zemí, nebo je to moloch, který je brzdou dalšího rozvoje? Jaký je aktuální stav a co můžeme ještě od bruselské legislativy očekávat? Na názor jsme se zeptali prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR RNDr. Jiřího Hynka.

MM Podcast: Glosa - Dědici evropské historie

Evropa se během relativně krátké doby proměnila z technologicky, ekonomicky i vojensky nejrozvinutějšího regionu planety v turistický skanzen s otevřeným zbytnělým sociálním systémem, na který se snaží napojit vlny přicházejících z celého světa.

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 3: Inteligentní technologie

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a  napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Smyslem předkládané trilogie článků není rozklíčovat současný stav a doporučit řešení, ale z pohledu konstrukce a provozu výrobních zařízení představit řešení firem, které primárně nehledí na byznys, ale na budoucnost naší planety.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit