Témata
Reklama

Podnikatelé všech oborů, spojte se…

V České republice a na Slovensku existuje celá řada úspěšných firem, které svým produktem překonaly hranice svých zemí jak z pohledu teritoriálního, tak i myšlenkového. Přicházejí s novými produkty, které iniciují vznik nových trhů a přitahují nové zákazníky. Jejich byznys modely jsou originální, často nemají ve světě srovnání.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Pokud tyto firmy navštívíte a s klíčovými osobami hovoříte o jejich cestě, která jejich myšlenku utvářela a vedla dopředu, zpravidla všichni uvádějí jedno jméno – Jána Košturiaka, mentora a konzultanta, který jim pomáhal v inovačním procesu, sdílel s nimi své zkušenosti a spojoval je s ostatními podnikateli, kteří se vydali podobnou cestou.

S Jánem Košturiakem hovoříme o aspektech současného podnikání a podnikatelství, o vzájemném sdílení zkušeností napříč obory, o lidské stránce v byznysu a o celé řadě dalších momentů, které podnikatelský život přináší.

Reklama
Reklama
Reklama
„Prichádza nový, veľmi rýchly svet, v ktorom sa žije online. Mnohé technológie zmenia náš život aj podnikanie, ale myslím si, že dôležitejšie ako sledovať všetky technologické zmeny je uvedomovať si, čo je nemenné a stále – princípy, hodnoty, ľudskosť. Nebolo by dobré, aby sme sa my ľudia podobali na stroje, stratili sme empatiu a lásku. Podnikateľov čaká to, čo si zaslúžia svojou schopnosťou premieňať nápady a akcie, učiť sa a húževnato pracovať. Rád lozím na kopce v Malej Fatre a s podnikaním je to podobné: dosiahneme také ciele, aké sme si vytýčili, pôjdeme po takých chodníkoch, na aké sme vykročili, zažijeme to, čo sme si zaslúžili.” Prof. Ján Košturiak.

MM: Jáno, proč by se podnikatelé měli potkávat, diskutovat spolu, vzájemně se inspirovat a vzdělávat se? Jsou přeci zavaleni operativou, nemají na to čas a potřebné vzdělání jim už poskytla absolvovaná škola a kurz MBA…

Ján Košturiak: K tvojmu úvodu poviem jednu poznámku. Je pravda, že som spolupracoval s mnohými firmami, ale je to podobné ako lekár, ktorý pomáha deťom na svet. Pomôže pri pôrode a potom už dieťa žije svojim vlastným životom. Bol som teda pri zrode a prvých krokoch niektorých zaujímavých nápadov a projektov, ale o ich úspechu rozhodovali podnikatelia a ľudia vo firme, nie ja.

A teraz k tvojej otázke. Operatívou sú zavalení ľudia, ktorým sa nechce zaoberať sa skutočnými prioritami. Je to teda určitý druh lenivosti, nedisciplíny, paralýzy a nízkej koncentrácie na skutočne dôležité veci. Každý má čas na to, na čo si ho vyčlenil. Kurzy MBA nepoznám, ale poznám známeho podnikateľa, ktorý do svojej firmy neprijíma absolventov týchto školení. Je vyznavačom hľadania vlastnej cesty a zdravého rozumu.

MM: Podle Tomáše Bati si podnikatelé musejí podnikatelsko-manažerské vzdělávání ohlídat sami a nespoléhat v tomto ohledu na stát. Jaký v tomto kontextu vidíš současný stav, platí to i doposud? Veřejné vysoké školy mají přeci své podnikatelské fakulty…

Ján Košturiak: Od štátu neočakávam nič pozitívne. Najlepší je pasívny štát, ktorý aspoň neškodí. Myslím, že aj Tomáš Baťa očakával od štátu hlavne to, aby mu dal pokoj a nechal ho pracovať. A nakoniec štát jeho dielo v Československu zničil. Čo sa týka verejných vysokých škôl, nechcem sa nikoho dotknúť, ale stretávam sa s tým, že „podnikanie“ učia ľudia, ktorí sami nikdy nepodnikali. Podnikateľ sa nestane podnikateľom čítaním kníh o podnikaní. Podnikanie sa nedá podľa mňa učiť ani prednáškami a cvičeniami v škole, ale iba podnikaním. Mnohé vysoké školy sú oddtrhnuté od života – profesori vybavujú „vedecké“ granty, doktorandi zbierajú čiarky za publikácie a študenti kredity. Niekedy mám pocit, že sa tieto tri skupiny ľudí ani vzájomne nepotrebujú. My v Podnikateľskej univerzitě máme kampus v podnikoch, namiesto zápočtov a skúšok riešime výsledky firmy a projektov a profesori sú podnikatelia. Niekedy sa ma pýtajú, či máme akreditáciu. Strasie ma a s úľavou odpoviem, že nie. Je ťažké konzervovať živý organizmus.

MM: Potřebujeme profesionály, kteří umějí potřebné znalosti nejen přijímat, ztotožnit se s nimi a předávat dále, ale především je sami vytvářet a používat je v praxi. Ty spojuješ lidi napříč obory, provozuješ Podnikatelskou univerzitu, kde jsou si podnikatelé a manažeři navzájem pedagogy i žáky. Jaká je přidaná hodnota tohoto konceptu?

Ján Košturiak: Pridanú hodnotu by mali hodnotiť hlavne absolventi Podnikateľskej univerzity. Mám dobrý pocit z toho, že k nám opakovane posielajú ďalších spolupracovníkov a na „nátlak“ bývalých absolventov sme pre nich pripravili nadstavbu. Keď končili posledný modul, tak silou mocou chceli pokračovať ďalej. Myslím si, že pridaná hodnota je v tom, že v škole aktívne inovujeme biznis model každého účastníka, vzájomne sa inšpirujeme a učíme jeden od druhého, navštevujeme zaujímavé firmy a stretávame v nich skúsených podnikateľov. Zároveň vznikajú aj silné vzťahy a sieť vzájomnej spolupráce.

MM: Manažeři velmi často pod tíhou dosahování stanovených cílů neznají kromě profesního života nic jiného. Pachtí se za výsledky, často na úkor rozpadu rodin, nulového osobního života. Kde spatřuješ vlastně lidský smysl současného podnikání?

Ján Košturiak: Mám pocit, že mnohí dnes zisťujú, že podnikaniu obetovali až príliš veľa, že rebrík, po ktorom išli hore, mali opretý o nesprávnu stenu. Podnikanie a práca, ktorú máme radi, sa môže stať tiež závislosťou, tak ako drogy, hazardné hry alebo alkohol. Zmysel podnikania určite nie je mať ešte väčší zisk, firmu alebo slávu. Keď definujeme nový inovačný projekt alebo pripravujeme podnikateľský model, tak sa v ňom snažíme nájsť aj vyšší zmysel – pomoc ľuďom, spoločnosti alebo prírode. Žijeme v dobe, kedy sa na ľudí vytvára tlak, aby robili veľa vecí a stihli, čo sa dá. Mnohí letia životom tak rýchlo, že nevnímajú ani všetku tú krásu okolo seba. Napísal som knihu Pomaly ďalej zájdeš a som presvedčený, že ísť pomaly po správnej ceste je lepšie ako behať hore dole bez jasného smeru. Menej je niekedy viac a zjednodušovanie je cesta k tomu, aby sme si vedeli vychutnať život a dosiahli aj dobré výsledky v práci.

MM: Máme mnoho společných známých interim manažerů, kteří jsou akcionáři najímáni, aby jim vyléčili a zachránili firmy. Diskutujeme společně a řešíme aspekty krizového řízení firem. Kde ty osobně spatřuješ klíčový důvod, který stojí za rozpadem té či oné firmy?

Ján Košturiak: Ja hovorím, že nech si každý zničí svoju firmu sám. A tak to aj niekedy býva, že ten, kto firmu vybudoval, sa v nej postupne stáva úzkym miestom a po jeho odchode sa firma rozkladá. Nezvládnuté odovzdanie štafety vo firme je len jedna príčina. Okrem toho vidím niekedy, že sa firma zaoberá príliš sama sebou, znižovaním nákladov a optimalizáciou procesov, ale nevníma zmeny, príležitosti a ohrozenia vo svojom okolí. V mnohých firmách sú ľudia tak „vyťažení hasením problémov“, že nemajú čas vybudovať fungujúci systém, inovovať a robiť strategické kroky. Niektoré firmy ničia konflikty – medzi majiteľmi alebo spolupracovníkmi. Ak by som mal však definovať iba jednu príčinu vsetkých problémov v podnikaní a v živote, tak by som ju nazval pýchou. Pýcha nám bráni učiť sa nové veci, prijímať názory druhých ľudí, empaticky vnímať skutočné potreby zákazníkov, delegovať a vytvárať siete spolupráce.

MM: Dovol mi na závěr následující. Často si pokládám otázku, proč vlastně toto všechno děláš? Není dne, abys nebyl někde ve firmě, nepřednášel, nevedl workshopy, nepsal knihy, blogy, často pobýváš u Dobrého pastýře... Co tě na tvé práci nejvíce baví, kde sám sebe vidíš za deset až patnáct let?

Ján Košturiak: Ja to „nedelám“, ale žijem. Je to život, ktorý privedie do cesty rôznych ľudí, a potom spolu niekedy prežívame a píšeme príbehy. Sú aj dni, keď jazdím na bicykli po horách, chodíme s manželkou po kopcoch, alebo len tak sedím v záhrade alebo v tichu kláštora. Písanie je určitá forma relaxu a viac menej to, čo niektorí ľudia považujú za prácu, je pre mňa zábava – stretnutia s ľuďmi, riešenie problémov, inovácie. Spomenul si Dobrého pastiera. Neviem, čo bude za desať či pätnásť rokov, ale svoju prácu a budúcnosť spájam s Dobrým pastierom stále viac. Nachádzam tam najväčšiu radosť zo všetkých projektov. Práve keď spolu rozpráváme, nám inštalujú domčeky od Staňa Martinca z firmy Koma Modular. Budú slúžiť rodinám, ktoré stratili strechu nad hlavou. Združenie Dobrý pastier založil kňaz Vlado Maslák a dnes v tejto komunite žije a pracuje okolo 400 ľudí. Väčšina z nich prišla z ulice alebo z väzenia, niektorí sú starí a chorí a vyžadujú opateru. Časť môjho života som pomáhal bohatým luďom, aby svoje firmy riadili tak, že boli ešte bohatší. Postupne som vnímal, že vedľajší efekt zvyšovania produktivity sú aj „nepotrební“ ľudia, ktorých moderná spoločnosť vyčlenila na okraj. Hovoriť o nich, že si za svoj osud môžu sami, im veľmi nepomôže. Mňa fascinuje to, ako sa títo ľudia dokážu zbavovať rôznych zlozvykov z minulého života a stávajú sa z nich podnikatelia. Pomáhajú tri P – prijatie človeka takého, aký je, pokoj, kde nie je pokušenie, a práca, ktorá lieči. Tento rok sa páslo na lúkach vyše 500 oviec, 300 kráv, mám pocit, že okrem žirafy a slona tu chlapci chovajú všetky druhy zvierat. Máme pekáreň, kamenárstvo, výrobu cukríkov, kobercov, syrov a mnohé ďalšie činnosti. Toto spoločenstvo teda vyprodukuje dosť financií na vlastné fungovanie, ale aj na investície do nákupu ďalšich budov a pozemkov. Na budúci rok by sme chceli stavať malú nemocnicu pre dlhodobo chorých ľudí, tak už dojednávam s chlapcami v Linete nejaké postele. Niektorí chlapci takto zarábajú aj na to, aby mohli svojim rodinám znovu posielať alimenty a vymotali sa zo siete dlhov a konkurzov.

MM: Děkuji ti za velmi optimistický závěr našeho povídání a přeji všechno dobré.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Významným problémem pro Evropu se jeví nedostatek vlastního, výrazného přístupu k myšlení, řízení a rozhodování. Zatímco USA, Japonsko a Čína si takové výrazné soustavy vytvořily a mnohé další světové regiony si je vytvářejí, Evropa, obzvláště pod vlivem sjednocení v EU, svoji individuální manažersko-řídící tvář spíše ztrácí.

Prof. Milan Zelený, Nadace ZET

INSPIRACE PRO STROJAŘE: MEZIOBOROVÉ TRANSERY ZNALOSTÍ

Na stránkách MM Průmyslového spektra jste se v předchozích letech setkávali se seriály, které jsme společně s prof. Košturiakem realizovali. Ať to byla roční inovační akademie, ve které jsme provedli fiktivní firmu celým procesem inovace až po úspěšné umístění jejího produktu na trh, či ve spolupráci s prof. Zeleným a Nadací ZET vzniklý rozsáhlý material nazvaný Mysleme globálně, jednejme lokálně, kde jsme se snažili pochopit, co se děje ve společnostii, ekonomice a podnikání a v těchto změnách hledat příležitosti. Tyto materiály si lze vyhledat v archivu na www.mmspektrum.com v sekci Seriály.

Pro rok 2018 připravujeme s prof. Košturiakem a Podnikatelskou univerzitou nový seriál, jehož smyslem je inspirace v jiných oborech. Pro zdravý inovační ekosystém je totiž důležitá podpora vzájemného sdílení poznatků. Odstranění profesní slepoty a pohled na svět uzdravenýma očima s větším úhlem poznání. Náš seriál by rád představil lidi a jejich firmy, které se díky vnímání okolí a realizací výzev posunuli o značný kus dál před svoji konkurenci a jsou ochotni se o své nabyté zkušenosti podělit a navázat nová partnerství.

Roman Dvořák

Reklama
Související články
Moje osobní spotřeba je menší než leckterého mého zaměstnance

Kvido Štěpánek založil před 30 lety prosperující společnost. Dnes je její majetek odhadován na dvě miliardy korun. Za dobu své existence věnoval na dobročinnost více než 100 milionů korun. Tento nenápadný a skromný člověk inspiroval naši redakci, která ho požádala, aby se s ní podělil o své názory na filantropii, životní hodnoty a tradici dobročinnosti v Čechách.

Více propojujme vysoké školy s praxí

Profesor Jaroslav Kopáček patří zcela bez pochyb mezi nestory oboru hydrauliky a pneumatiky v naší zemi ve druhé polovině 20. století, a proto mu byla na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2019 v Brně udělena po zásluze Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a inovační činy. Při příležitosti ocenění práce pana profesora jsme připravili malý medailonek tohoto skromného a entuziastického člověka. Pan profesor nám při této příležitosti sdělil i několik svých zajímavých postřehů.

Z manažera vlastníkem

V době recese koupila Olga Kupec od německého majitele slévárenský provoz a už více než 10 let jede její firma na plné obrátky. Tato přemýšlivá a empatická dáma dokázala svým přístupem ke klientům a kolegům vybudovat v českoněmeckém pohraničí prosperující firmu, která nemá nouzi, ani o zakázky, ani o zaměstnance.

Související články
Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Chceme se přiblížit průmyslové sféře, říká rektor Tomáš Zima

Před rokem založila nejstarší česká univerzita společnost Charles University Innovations Prague, s. r. o. Šlo o první počin, který se uskutečnil na české univerzitní půdě. O zkušenostech a prvním úspěchu z univerzitního podnikání jsme si povídali s rektorem Univerzity Karlovy profesorem Tomášem Zimou.

Výzkum rozděluji pouze na dobrý a špatný, říká Libor Kraus

Prezident Asociace výzkumných organizací Libor Kraus se pohybuje v oblasti výzkumu a vývoje 30 let. Jaká vidí pozitiva, úskalí a rezervy v této důležité součásti našeho ekonomického růstu? Na to jsme se ho zeptali v rozhoru, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra.

Na co aspiruje umělá inteligence?

Profesor Michal Pěchouček patří ke světové špičce ve výzkumu umělé inteligence. Je nejen vynikajícím vědcem, ale byl i úspěšným podnikatelem. Ale jak sám říká, „je ČVÚT srdcařem“. Proto se naplno rozhodl věnovat výzkumu a vývoji umělé inteligence a propojovat tento zajímavý a perspektivní obor s byznysem.

Jak se transferuje know-how

„Pokud někde postavím pět strojů a budou z nich padat šrouby, které budu odesílat do zahraničí, tak to je samozřejmě jiná přidaná hodnota, než když vybuduji vývojové centrum, kde mám devadesát procent vysoce sofistikovaných pozic, spojené s výrobním závodem,“ říká programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra rozhovor.

O budoucnost českého průmyslu strach nemám říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák

Při příležitosti konání MSV v Brně oslovila redakce MM Průmyslového spektra výraznou osobnost českého byznysu – prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka.Povídali jsme si s ním o tom, žese našemu průmyslu mimořádně daří, jaká jsou největší rizika pro další růst tuzemské ekonomiky, jak vnímá státní podporu v oblasti podnikání a proč fandí Evropské unii, přestože si myslí, že je to byrokratický moloch.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Dvacet let ve výrobě ocelových konstrukcí

Moravská firma Motor Lučina je předním exportérem ocelových konstrukcí ve střední Evropě. Svůj úspěch majitelé postavili na zkušenostech z krize. „Rok 2010 byl pro nás nejhorší v historii firmy. V době celosvětové krize, kdy jsme bojovali o zachování firmy, jsme zjistili, že nás okrádá náš vlastní generální ředitel. Ztráty byly ohromné. Dnes, po letech, nám to paradoxně několik desítek milionů zase přineslo, jelikož jsme se poučili. Pro firmu není nic horšího, než když se ji dvacet let daří. Dokud nepoznáte dno, tak se od něho nemůžete odrazit,“ říká jeden z majitelů společnosti Motor Lučina Tomáš Polach, který se s redakcí MM Průmyslového spektra podělil o své zkušenosti s podnikáním.

Zapalovací svíčky z jihu Čech dobývají celý svět

V letošním roce oslaví táborský Brisk osmdesát dva let své existence. Již od svého vzniku měla firma světové ambice. Na veletrhu Automechanika 2016 ve Frankfurtu je opět potvrdila. O zapalovací svíčky z jihočeského Tábora je velký zájem. „Aktuálně vyvážíme do více než 70 zemí a každý rok nám přibývají nová teritoria. Loni to byl například Mauricius, Zimbabwe a Malajsie. Nyní očekáváme první objednávky z Indonésie a Thajska,“ říká majitel společnosti Brisk Ing. Mojmír Čapka.

Energetičtí inovátoři – studenti pracují na originálních projektech

Studium technických oborů má obrovskou perspektivu, přesto nejsou u studentů příliš populární. Bojí se náročného studia i případného neúspěchu. „Kdo má však techniku rád, ten se bát nemusí,“ vysvětluje Dr. Ing. Jaroslav Synáč, vedoucí katedry energetických strojů a zařízení Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni.

Jsme zemí malých firem a živnostníků?

Podařilo se po více než 25 letech v České republice obnovit řemeslnou tradici a drobné podnikání, nebo jsou páteří českého průmyslu pouze velké firmy a nadnárodní společnosti? Jaký je český živnostník, co ho trápí a jaká je v této oblasti aktuální situace?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit