Témata
Zdroj: Matics

Digitální pomocník pro řízení výroby

Výrobní podniky čelí stále větší konkurenci na trhu. Tlak na snižování nákladů a zvyšování produktivity je jejím přirozeným důsledkem. Digitální transformace a Průmysl 4.0 umožňují měnit způsob fungování výrobních organizací jako takových. To a mnoho dalšího o digitalizaci ve světě výroby nám řekl Michal Koščo, manažer pro střední a východní Evropu ve společnosti Matics, jejíž produkt k úrovni digitalizace výrobních firem významně přispívá.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: V posledních několika letech patří digitalizace k hlavním trendům v oblasti výroby, a to prakticky napříč jejími obory. Jaké jsou podle vás důvody tohoto jevu?

M. Koščo: Digitalizace dnes ovlivňuje výrobu, procesy, pracovní postupy a kulturu, které jsou součástí této změny. Klíčem k tomuto procesu jsou samozřejmě přesná data. Pokročilé digitální technologie, jako je Real-time Operational Inteligence (RtOI), umožňují vyhrávat a zlepšovat každou jednotlivou směnu, a tím dosáhnout maximální celkové efektivity firemních aktiv, kterými jsou stroje, lidé a čas.

Michal Koščo

„Digitalizace dnes ovlivňuje výrobu, procesy, pracovní postupy a kulturu, které jsou součástí této změny. Klíčem k tomuto procesu jsou samozřejmě přesná data.“ (Zdroj: Matics)

MM: Co je podstatou digitální podpory výroby? Na čem je založena?

M. Koščo: Princip podpory digitální výroby je vcelku jednoduchý. Umožňuje vám být dynamičtější a proaktivnější na základě rychlejších a optimalizovaných rozhodnutí založených na datech v reálném čase, což vede ke konkurenční výhodě, zvýšení hrubého a provozního zisku a zajištění provozní flexibility. Vytváří tak profil učící se a agilní společnosti, která je schopna se neustále přizpůsobovat měnícím se podmínkám a zároveň vytěžit více z vašich současných strojů a lidí.

Reklama
Reklama

Digitální transformace a technologie RtOI jsou založeny na přeměně obrovského množství provozních dat na využitelné znalosti, které jsou dostupné okamžitě po jejich vzniku kdekoli a kdykoli. Aby to bylo možné, je zapotřebí umožnit sběr provozních dat v kontextu výroby v reálném čase, provádět jejich okamžitou kontinuální analýzu a vyzvat pracovníky k provedení zásahů do výroby, pokud systém vyhodnotí anomálie, a automatizovat postupy a úkoly na základě know-how a best practice.

MM: V čem podle vás spočívá největší přínos digitalizace výroby pro současné výrobní firmy?

M. Koščo: Jednoznačně ve zlepšení efektivity výroby. Posiluje postavení různých osob ve výrobním procesu tím, že jim umožňuje zaměřit se na jejich klíčové ukazatele výkonnosti a cíle v rámci jednotlivé směny. Sjednocuje celý tým a umožňuje lepší spolupráci, řízení a sledování práce, a to vše v rámci výroby. To zlepšuje agilitu společností tím, že pomáhá výrobním podnikům výrazně zkrátit dobu mezi výskytem anomálií ve výrobě, které snižují efektivitu, jejich vyhodnocením a zavedením kroků k nápravě. V konečném důsledku to znamená nižší náklady na vyrobenou jednotku v kratší a lépe predikovatelné době realizace.

Cloudová platforma Matics RtOI je ultra rychle nasazeným holistickým řešením, které spojuje umělou inteligenci, strojové učení, big data a odborné znalosti z oblasti výroby. (Zdroj: Matics)

MM: Je podle vás nějaký rozdíl mezi tím, jak by měly k digitalizaci přistupovat firmy s přihlédnutím k oblasti výroby nebo velikosti?

M. Koščo: Obecně, každý malý i velký výrobce, který chce vyrábět udržitelně, by se měl zapojit do procesu digitální transformace a začít zlepšovat efektivitu pomocí rozhodnutí založených na datech v každodenních provozních procesech. Nově implementované systémy by měly být založeny především na nejnovějších technologiích, jako je cloud, pokročilý průmyslový internet věcí (IIoT) a další.

Přesto je třeba přizpůsobit různé přístupy a řešení podle typu a velikosti výroby podniku. Manuální výroba (např. montáž) by měla začít s určitou automatizací, aby byla méně závislá na člověku a mohla získávat přesná průběžná základní data. Sériová výroba by měla přijmout ucelený systém založený na RtOI technologiích. Kusová výroba s velmi dlouhou dobou cyklu by měla adaptovat procesně orientovaný systém atd. Zvolené řešení by mělo společnosti hlavně pomoci dosáhnout nové úrovně výroby.

Při výběru je důležité zvážit návratnost investice (ROI) do konkrétního řešení a jeho přizpůsobení vašim možnostem (např. počáteční investice, kapacita vašeho IT...).

MM: Existuje podle vás výrobní odvětví, které by se dnes dokázalo bez digitální podpory obejít? A naopak, pro která odvětví či typy firem je tato podpora nejdůležitější?

M. Koščo: Myslím, že takové odvětví se v rámci průmyslové výroby hledá již těžko. Většina odvětví potřebuje určitou míru digitální transformace, aby byla konkurenceschopná v přeplněném tržním prostředí.

Nezbytná je třeba pro společnosti zabývající se hromadnou výrobou. Například pro výrobce automobilových dílů a potravin, pro které je význam digitálních technologií v reálném čase velký, protože zde je enormní tlak trhu na lepší cenu a kratší dobu dodání.

Operátor po přihlášení do systému vidí přiřazené zakázky, které má zpracovat. (Zdroj: Matics)

MM: Co v rámci digitalizace výroby nabízí konkrétně vaše společnost?

M. Koščo: Společnost Matics poskytuje klientům nástroj pro optimalizaci řízení výroby založený na datech. Díky široké škále možností připojení jak nových, tak i starých zařízení mapuje komplexní výrobní procesy a vytváří tzv. digitální dvojče, které je neustále pod drobnohledem.

Naše platforma propojuje velké množství dat, které v době jejich vzniku okamžitě a kontinuálně analyzujeme. Kombinujeme informace z výrobních zařízení, různých senzorů a od uživatelů s daty z informačních systémů a přetváříme je do poznatků, které se dají využít.

Cloudová platforma Matics RtOI je ultra rychle nasazeným holistickým řešením, které spojuje umělou inteligenci, strojové učení, big data a odborné znalosti z oblasti výroby a umožňuje klientům a partnerům předat informaci o stavu výroby v reálném čase, zlepšit KPI, zefektivnit komunikaci a řízení událostí.

Na kterémkoliv inteligentním zařízení si můžete odkudkoli prohlížet údaje o výrobě, rozpracovanosti výroby, cílech, aktuálně řešených i plánovaných úkolech, spotřebě materiálu a energie a reagovat dle potřeby.

Reklama

MM: Když řekneme Matics, co konkrétně si pod tím můžeme představit?

M. Koščo: Představte si nástroje, které zjednodušují a zkvalitňují váš každodenní život, pro zjednodušení uveďme příklady digitálního kalendáře, ukazatelů fyzického výkonu a další. Stejně tak funguje Matics ve výrobních závodech.

Každý jedinec ve výrobě má svoje úkoly/procesy, které mu pomáháme řešit a automatizovat pomocí jeho digitálních asistentů. Asistence mu poskytne správné informace ve správný čas a zaměří se na jeho KPI a cíle během směny. Ty mu pak pomáhá plnit. Máme digitální asistenty pro manažery, operátory, techniky údržby, plánovače a kontrolory kvality.

Pomocí našich nástrojů vytváříme novou korporátní kulturu prostřednictvím komunikační platformy a komunikačních toků, které pomáhají stmelovat tým, zvyšovat výkon a zjednodušují plnění cílů.

MM: Jak je řešení Matics navázáno na další softwarové produkty, které obvykle výrobní firmy využívají, a co tím jeho uživatelé získávají?

M. Koščo: Konektory Matics Unified Interface nabízejí automatickou integraci informačních systémů třetích stran, zejména platforem ERP, PLM a MRP. To umožňuje plně digitální, automatizované a bezpapírové procesy od ERP až po výrobu. Agregace a zpracování dat z více zdrojů ve vysokém rozlišení poskytuje přehlednou celkovou vizualizaci v libovolném časovém okamžiku, jakou mohou poskytnout pouze kombinované informace. Pomocí integrace také s průběžnou analýzou a predikcí v reálném čase Matics zajišťuje proaktivní řízení a okamžitá upozornění na anomálie.

Manažerovi aplikace poskytuje vhled do aktuálního dění a umožňuje mu operativně a strategicky řídit veškeré provozní dění na základě dat. (Zdroj: Matics)

MM: Ze kterých oblastí výroby jsou vaši klienti? A v kolika státech světa působíte?

M. Koščo: Řešení Matics jsou zaměřena především na sériovou diskrétní výrobu. Na vertikály, jako je například tváření plastů, obrábění kovů, výroba obalů, potravinářská produkce a další. Matics působí celosvětově na všech kontinentech kromě Antarktidy.

Pro některé zákazníky jsme strategickými partnery a naše řešení využívají nejenom pro porovnání zakázek, směn v rámci jedné pobočky, ale v rámci celé sítě. Optimalizace a sdílení best practice tak funguje napříč světem.

MM: Existují rozdíly ve využití a v přínosech Matics mezi těmito oblastmi, nebo je využití v podstatě ve všech případech stejné?

M. Koščo: Dá se říci, že největší uplatnění nacházíme v provozech, kde záleží na každém zdržení výrobních procesů, a je v podstatě jedno, v jaké oblasti výroby se nacházejí. Naše řešení je tzv. out-of-the-box, tedy přednastavené, ale zároveň je možné ho jednoduše přizpůsobit pro různé vertikály a velikosti továren.

MM: Co například mohou pomocí Matics řešit?

M. Koščo: Matics umožňuje kolaborativní řízení výrobní haly v reálném čase. Každý pracovník řeší agendu, která je podstatná pro jeho profesi, a zároveň spolupracuje s ostatními.

Pár příkladů z výrobní haly:

• operátor po přihlášení do systému vidí přiřazené zakázky, které má zpracovat. Pro jejich vyhotovení má všechny informace digitálně v aplikaci, včetně postupů, norem… Při samotném vyhodnocení reportuje zmetkovitost, prostoje a v případě anomálií ve stroji zadává pokyny údržbě. Po splnění úkolu zakázku uzavírá;

• technik údržby pomocí své aplikace spravuje své servisní „zakázky“, jak reaktivní, tak plánované, akceptuje nebo zamítá servis, informuje o startu zásahu, jeho ukončení, zpracovává zprávu…;

• plánovač zadává zakázky, sleduje dynamicky se měnící plán podle skutečného stavu plnění a v případě potřeby si může simulovat a provádět změny v plánu;

• kontrolor kvality definuje, zachycuje a analyzuje výsledky testů pomocí statistické analýzy procesů, zadává úkoly a komunikuje s operátory;

• manažer, kterému aplikace poskytuje vhled do aktuálního dění, automatizovaně zpracovává například týdenní přehled pro poradu vedení, umožňuje operativně a strategicky řídit veškeré provozní dění na základě dat … a čekat, až mu na dopravníku vyjedou „švestičky“ (smích).

Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Na cestě ke zrození stroje, část 3:
Cenová nabídka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Související články
Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Deset zastavení s JK: Síťování

Série 10 rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem je retrospektivou dílčích milníků, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Nahlížejme postupně do minulosti a hledejme společně okamžiky, které vytvářely Jánovu budoucnost a umožňovaly mu vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním.

Byznys je o přidané hodnotě

Česká ekonomika dlouhodobě vykazuje nerovnovážný stav. Budoucnost montoven, a to i úspěšných, nemá z dlouhodobého hlediska perspektivu. Pokud nezvýšíme konkurenceschopnost našich produktů, více se nezačleníme do ekonomiky eurozóny a pokud bude ČNB dále diktovat českému trhu, problémy budou podle kybernetika, podnikatele a manažera Libora Witasska přetrvávat.

Role technické univerzity
v udržitelné společnosti:
Prof. Ľubomír Šooš, STU v Bratislavě

Smyslem série této řady podcastů je představit současnou roli univerzity a hledat její skutečné postavení a poslání ve vztahu k vývoji konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky a společnosti jako takové. Hovoříme s rektory a děkany technických univerzit a fakult, kteří dávají nahlédnout do své denní operativy, o dílčí realizaci dlouhodobé strategie a jejich pohledu na ukotvení vzdělávací instituce ve společnosti. V tomto díle je naším hostem profesor Ľubomír Šooš, děkan Strojnické fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

Role technické univerzity v udržitelné společnosti, Doc. Milan Edl, ZČU v Plzni

Smyslem této série podcastů je představit současnou roli univerzity a hledat její skutečné postavení a poslání ve vztahu k vývoji konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky a společnosti jako takové. Hovoříme s rektory a děkany technických univerzit a fakult o jejich denní operativě, o realizaci dlouhodobé strategie, jejich pohledu na ukotvení vzdělávací instituce ve společnosti a dalších tématech. Tentokráte jsme o rozhovor požádali docenta Milana Edla, děkana Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni.

Inovace podnikatelského modelu, Část 1. Role inovací v podnikatelském prostředí

Současná doba paralyzující naše osobní a profesní konání nám jasně ukázala realitu, se kterou se budeme setkávat stále častěji. Nastavila zrcadlo důsledků našeho, často konzervativního, přístupu k otázce dlouhodobé inovační strategie, a to jak z pohledu diverzifikace produktového portfolia, tak i marketingové a obchodní podpory zaváděných inovací. V tomto novém světě se musíme naučit žít a odolávat jeho často nepředvídatelným nástrahám.

Ujíždí nám vlak digitalizace?

Rozhovor s Martinem Peňázem ze společnosti Autodesk, nám dává možnost nahlédnout na současnou digitální transformaci optikou, jejichž rámec a obzory se vytvářely dalece před tím, než nás doba covidová naučila přemýšlet a konat jinak a pružněji, než bylo standardem.

Pozitivní myšlení

Pozitivní nálada je nejvýznamnějším předpokladem pro zvládání náročných životních situací. Je možné si pozitivní přístup trvale udržet, pokud je náš osobní i pracovní život dlouhodobě v ohrožení? Existuje recept, jak si životní optimismus naordinovat?

E-commerce posouvá logistiku do vyšší dimenze

S rozvojem elektronického obchodování zaznamenala logistika velké změny. Dalším zlomovým okamžikem byl příchod pandemie na začátku tohoto roku, kdy e-shopy a logistické společnosti poskytující služby pro e-commerce musely prakticky den ze dne změnit své obchodní jednání, včetně logistiky. Proč se to jako jednomu z mála segmentů ekonomiky úspěšně podařilo a dále daří, jaké jsou nové trendy a jaký potenciál má umělá inteligence a další moderní technologie v logistickém byznysu? MM Průmyslové spektrum nad těmito tématy diskutovalo se zakladatelkou Zásilkovny a výraznou osobností české e- commerce Simonou Kijonkovou.

V on-line byznysu chybí lidská chemie

Online platforma se i díky pandemii koronaviru stala hitem posledních tří měsíců. Někteří podnikatelé dokonce tvrdí, že se velká část byznysu a obchodování přesune do online prostředí. Bude tento fenomén přetrvávat, změní se konečně české montovny na podniky s přidanou hodnotou, a proč by Čechům mohla i krize prospět? Na to jsme se zeptali ekonoma a člena Národní ekonomické rady vlády Lukáše Kovandy.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit