Témata
Zdroj: CNC invest

Špičkové obráběcí stroje na veletrhu EMO 2023

Významnou strojírenskou událost, jakou je EMO Hannover, se firma CNC invest letos rozhodla absolvovat i se svými zákazníky. Uspořádala pro ně organizovaný zájezd autobusem s odborným i zábavním programem. Na hannoverském veletrhu tak společně navštívili její obchodní partnery z řad výrobců strojů, jmenovitě společnosti Citizen machinery, Yasda, Hardinge, Romi, SNK a Amada.

Martin Novák

Výkonný ředitel společnosti CNC invest.

Reklama

Firma Citizen machinery na své dominantní výstavní ploše představila koncept Total solution neboli komplexní řešení pro zákazníky, které jim usnadní cestu k automatizaci, zkracování výrobních a seřizovacích časů, úspoře energie a snižování produkce CO2, a tím pádem ke snižování dopadů výroby na životní prostředí. V rámci tohoto konceptu a hesla „Ko No Ryosan“ chce Citizen pokračovat v navrhování revoluční „přidané hodnoty“ pro každého zákazníka, a to prostřednictvím celkových řešení, a dosáhnout tak individuality a efektivity hromadné výroby. Firma Citizen pro konkrétní produkty a zákazníky navrhuje různé aplikace, jako např. alkapplysolution, které slouží ke zlepšení produktivity a zvýšení efektivity práce. Pro zkrácení seřizovacích časů byl představen koncept výměnných nástrojů CIToolingSystem. Pro eliminaci zbytků tyče Citizen využívá technologii svařování třením, a tím napojí další tyč beze zbytků. To vše dohromady tvoří nástroje, které pomáhají snižovat dopad výroby na životní prostředí prostřednictvím úspor energie, snižováním emisí CO2 a dalšími opatřeními.

Ing. Martin Novák, výkonný ředitel společnosti CNC invest, u jednoho z exponátů firmy Citizen na veletrhu EMO Hannover 2023. (Zdroj: CNC invest)

Aktuální trendy: snižování uhlíkové stopy, automatizace a úspora nákladů

Úspora energie a omezování produkce oxidů uhlíku jsou cíle, které si před sebe dnes klade celý vyspělý svět. Stroje firmy Citizen machinery jdou v tomto ohledu příkladem a pomáhají i českým zákazníkům splňovat ty nejpřísnější evropské normy v rámci uhlíkové stopy a dosahovat výrazných úspor energií. Stroje Citizen Cincom a Miyano používají systém rekuperace, vypnutí silových obvodů, pokud systém vyhodnotí nečinnost, a systémy úspory stlačeného vzduchu a olejů. Svojí rychlostí a nízkým příkonem zvyšují produktivitu a snižují náklady na výrobu, čímž sledují trendy dnešní doby. Automatizace a úspora nákladů, výborný poměr cena-výkon, to jsou argumenty, které zajímají výrobní firmy, a i proto byla na stánku Citizenu v průběhu celého veletrhu vidět spousta zájemců o nejmodernější technologie a stroje. Bylo tam možné seznámit se s tuctem strojů, jež byly spojeny s automatizací v různém provedení s připojením do sítě na vzdálené sledování strojů.

Stroj Cincom MC20 má až čtyři vřetena a je schopen vyrábět jak z tyčoviny, tak z přířezu, a díky různým typům upínačů je možné s ním dosahovat velmi vysoké přesnosti a produktivity. (Zdroj: CNC invest)

Největší stroje na stánku Citizenu

Velikostně a mohutností celé expozici dominoval stroj Citizen Miyano ABX-64SYY2. Tento stroj se vyznačuje robustností a tuhostí pro práci z tyčoviny až do průměru 80 mm. Při práci z přířezu je možnost maximálního průměru obrábění 210 mm, v délce až 514 mm. Tento stroj má dvě vřetena a dva revolvery (oba jsou vybaveny osou Y) a vše je na litinovém masivním monobloku, díky kterému má stroj hmotnost 11 tun, a umožňuje tudíž šikovným technologům velký úběr materiálu při vysoké stabilitě a přesnosti výroby. Tento aspekt je totiž ještě umocněn kluzným vedením „kov-kov“ s výborným tlumicím efektem vibrací, a tudíž až trojnásobnou životností nástrojů. Díky uvedeným vlastnostem jsou tyto stroje oblíbené mezi zákazníky, kteří pracují s velkými průměry tyčoviny, nebo i s výkovky a odlitky. Podobný stroj je Miyano BNE-65MYY, který se navíc pyšní možností funkce „tři nástroje v řezu“ pouze na dvourevolverovém stroji. Toho je docíleno osou X3 na protivřetenu a tříkanálovým řízením, díky němuž je možné nejen obrábět efektivně třemi nástroji, ale též jednoduše obrábět excentry bez speciálních a drahých sklíčidel.

Reklama
Reklama
Reklama

Rychlé stroje s vysokou produktivitou

Oproti těmto masivním strojům byly v řadě další dva stroje, které už spoustu spokojených zákazníků přesvědčily svojí produktivitou a rychlostí. Šlo o stroje na obrábění z tyčoviny do průměru 42 mm. Jmenovitě stroj BNA-42DHY3, který je zajímavý i pro zákazníky používající ve výrobě dlouhotočné automaty. Tento stroj je totiž klasický dvoukanálový stroj se dvěma revolvery a dvěma vřeteny, a tudíž umožňuje optimální rozdělení práce mezi hlavní vřeteno a protivřeteno, což vede ke zkracování výrobních časů. Jeho doména je produktivní obrábění materiálů s velkým úběrem a vrtání větších průměrů při stabilním procesu, díky silnému hydraulickému upínání oproti pneumatickému mechanismu u „dlouhotočů“ (eliminace zatlačování materiálu do vřetena při vrtání nebo velkém úběru materiálu v ose Z). Dále díky kompaktní konstrukci, kluzným vedením a malým pojezdům je stroj velmi rychlý a zároveň tuhý. Druhým zajímavým strojem cílícím na velmi produktivní výrobu je stroj ANX-42SYY LFV ze stáje Miyano. Tento stroj patří do kategorie velmi produktivních strojů a dokáže pro určité technologie konkurovat i šestivřetenovým strojům (lze použít dva stroje ANX namísto jednoho šestivřetena). Výrobce Citizen machinery má po světě a Evropě spoustu aplikací, a tyto ještě nedávné novinky přesvědčily mnoho zákazníků svojí větší univerzálností a také rychlostí při vysoké přesnosti a stabilitě obrábění. To všechno ještě umocňuje revoluční funkce LFV (low frequency vibration cutting – definované lámání třísky). Produktivitu zvyšuje nejen rychlost stroje, ale též již zmíněná funkce „tři nástroje v řezu“ na dvourevolverovém stroji a třetí osa X na protivřetenu. Vystavený stroj byl navíc předveden jako čtyřkanálový a umožňoval ovládání a řízení robota přímo strojem!

Tato robotická buňka odebírala obrobky z obou vřeten stroje, očisťovala je, a následně měřila a zakládala do paletek. (Zdroj: CNC invest)

Ukázka automatizace

Velice zajímavou ukázkou automatizace byla robotická buňka u stroje Cincom MC20. Tento stroj je sám o sobě zajímavý, protože je stejně jako výše zmíněný typ ANX vhodný pro masovou výrobu, ale oproti strojům typu transferů a vícevřeten stále umožňuje jednoduché a beznákladové přeseřízení. Stroj Cincom MC20 má až čtyři vřetena a je schopen vyrábět jak z tyčoviny, tak z přířezu, a díky různým typům upínačů je možné s ním dosahovat velmi vysoké přesnosti a produktivity.

Reklama

Tento stroj byl propojen robotickou buňkou, která obrobky z obou vřeten odebírala, očisťovala, a následně měřila a zakládala do paletek. Samozřejmostí takového řešení je i automatická korekce na základě měření. Pokud je ještě vybaven funkcemi Tool life management a Tool monitor, jedná se téměř o bezobslužný stroj.

Nové dlouhotočné automaty s automatizací

Také v segmentu dlouhotočných automatů Citizen Cincom byla předvedena novinka, a to Cincom L20-3M12 LFV, který byl poprvé představen v minulém roce na světové výstavě JIMTOF 2022 v Japonsku. Jde již o třetí generaci bestselleru – stroje L20, a v novém provedení umí tento stroj plynulé pětiosé frézování. Dále je tento stroj vybaven nejnovější řadou systému Mitsubishi M800, který stroji umožnil ještě zrychlit, a to nejen díky architektuře systému, ale i díky propojení řídicího systému s řízením přes optická vlákna. I u tohoto stroje byla vidět automatizace na výstupu, a sice kobot s paletizačním systémem. Z hlediska automatizace bylo zajímavé také řešení u stroje Cincom L12-2M10 LFV, který byl vybaven jednoduchým integrovaným manipulátorem pro odběr miniaturních součástek, pracujícím na principu vakuové přísavky.

Stánek společnosti Citizen machinery byl v průběhu celého veletrhu doslova v obležení zájemců o nejmodernější technologie a stroje. (Zdroj: CNC invest)

Integrovaný manipulátor byl k vidění též u stroje Miyano řady BNA, kde gantry manipulátor odebíral obrobky bez nutnosti otevírání dveří, a tím bez prodloužení výrobního času. Je důležité říci, že všechna řešení automatizace u firmy Citizen byla řešena tak, aby neovlivňovala cyklový čas. To znamená, že byly použity buď integrovaná manipulace, nebo manipulace z venku a odebírání obrobků z pásu nebo pomocného manipulátoru. Cílem společnosti Citizen je nabídnout zákazníkům při použití jejich strojů a řešení co nejkratší výrobní časy, a to při co nejlepší stabilitě a kvalitě.

Další postřehy z veletrhu výrobních technologií EMO Hannover 2023 najdete v příštím vydání.

Související články
CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Související články
MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Oboroví vystavovatelé MSV v Brně

V minianketě k tématu vydání oslovujeme ve spolupráci s Veletrhy Brno zástupce klíčových oborových vystavovatelů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (MSV). Na otázky odpovídají obchodní zástupce pro ČR a SR společnosti Maximator Hochdrucktechnik GmbH Ing. Lukáš Starý a Sales Engineer společnosti Renold Gears Jaroslav Edlinger, M.A.

Oboroví vystavovatelé MSV v Brně

V minianketě k tématu vydání oslovujeme ve spolupráci s Veletrhy Brno zástupce klíčových oborových vystavovatelů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (MSV). Na otázky odpovídají ředitel divize Manurhin Tajmac-ZPS Ing. Tomáš Dederle a manažer marketingu Kovosvit MAS Jan Hruška.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Stroj na středění klikových hřídelí

Je všeobecně známo, že kliková hřídel je jednou z nejkritičtějších součástek motoru s vnitřním spalováním a jedním z nejsložitějších a nejkomplexnějších dílů z hlediska obrábění. Potřeba přesného vyvážení klikové hřídele, která je rozhodujícím faktorem pro celkovou účinnost motoru, se stala ještě důležitější, jelikož výrobci automobilů usilují o snižování emisí CO2 prostřednictvím lepšího výkonu motoru a strategií spočívajících v odlehčování. Díky různým vylepšením, kterých se v průběhu let dosáhlo v procesech kování a odlévání, už mají neopracované komponenty klikové hřídele téměř požadovaný tvar s mnohem menším množstvím přebývajícího materiálu. To znamená, že na konečné klikové hřídeli je třeba obrábět méně částí. Přináší to s sebou také zvýšenou potřebu přesného vyvážení se zmenšenou velikostí protizávaží, které se při vytváření těžiště často provádí.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit